دستورالعمل شناسایی و ردیابی (کدگذاری) کالا

دستورالعمل شناسایی و ردیابی (کدگذاری) کالا

دستورالعمل شناسایی و ردیابی (کدگذاری) کالا دستورالعمل شناسایی و ردیابی (کدگذاری) کالا یکی از نمونه مستندات ایزو می باشد که در مستندات ایزو از اهمیت ویژه ایی برخوردار هست. سیستم کدینگ انبار براساس یک سری حروف و اعداد و ارقام میباشد. نحوه تعریف و تعیین این حروف و اعداد معمولا سلیقه ایی و گاهی بر […]

enemad-logo