رضایت مشتریان برای وندور لیست شرکت نفت

رضایت مشتریان برای وندورلیست شرکت نفت

رضایت مشتریان برای وندور لیست شرکت نفت جهت رضایت مشتریان برای وندور لیست شرکت نفت ، نخست کارفرمایان محترم براساس عرضه ی کالای مورد تقاضای مشتری باید اقدام کنند. بدین صورت کارفرما با توجه به سابقه و حسن انجام کار خود، رضایت مشتری را می سنجد. در صورت کسب امتیاز لازم و کافی، شرکت مورد […]

enemad-logo