نمونه دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع

نمونه دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع

نمونه دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع رعایت نکات ایمنی برای کار در ارتفاع اهمیت خیلی زیادی دارد. حوادث زیادی در انجام کارهای مختلف در ارتفاع رخ می دهد. متاسفانه اکثر این حوادث منجر به فوت و یا نقص عضو شدید می گردد. سقوط افراد از سطوح دارای ارتفاع بیشترین آمار را به خود اختصاص داد. […]

enemad-logo