روش اجرایی مدیریت زیر ساختها

روش اجرایی زیر ساختها

روش اجرایی مدیریت زیر ساختها موضوع زیر ساخت ها در استاندارد ایزو9001 در بند 7-1-3 دیده می شود. هر شرکتی که قصد دریافت گواهینامه ایزو 9001 ( گواهینامه ISO9001 ) را دارد، بایستی زیر ساختهای آن را نیز فراهم کند. در بند اصلی 7 تحت عنوان پشتیبانی به عنوان یک فرایند اصلی زیر ساخت وجود […]

enemad-logo