نمونه فرم شرح وظایف ( شناسنامه شغل )

نمونه فرم شرح وظایف

نمونه فرم شرح وظایف ( شناسنامه شغل ) در واقع نمونه فرم شرح وظایف ( شناسنامه شغل ) همان شرح وظایف سازمانی است. که جهت تشریح نحوه انجام کار افراد و تفکیک وظایف کاری کارکنان تهیه و تنظیم می گردد. مکتوب کردن شرح وظایف به شفاف سازی نحوه انجام کار کمک شایانی مینماید. شاید داشتن شرح […]

نمونه چارت سازمانی (یا ساختار سازمانی )

نمونه چارت سازمانی (یا ساختار سازمانی )

نمونه چارت سازمانی (یا نمونه ساختار سازمانی ) نمونه چارت سازمانی (یا ساختار سازمانی ) یک نمودار درختی است که نمایشگر بخشهای مختلف یک شرکت است. هر کسب و کاری چه کوچک مانند مشاغل خرد باشد و چه متوسط مثل شرکت باشد و چه بزرگ مانند سازمانهای عظیم باشد، نیاز به چارت سازمانی دارد. چارت […]

روش اجرایی تعیین صلاحیت کارکنان

روش اجرایی تعیین صلاحیت کارکنان

روش اجرایی تعیین صلاحیت کارکنان روش اجرایی تعیین صلاحیت کارکنان در هر کسب وکاری مد نظر مدیران می باشد. تعیین صلاحیت کارکنان در ایزو نیز خیلی مهم است. دستورالعمل تعیین صلاحیت کارکنان یا روش اجرایی تعیین صلاحیت کارکنان در بند 7 – 2 – استاندارد ISO9001 آمده است. اکثر مشاوران و کارشناسان ایزو قادر به […]

enemad-logo