راهنمای دریافت گواهینامه آموزشی

گواهینامه آموزشی ایزو ISO

راهنمای دریافت گواهینامه آموزشی موضوع راهنمای دریافت گواهینامه آموزشی ویژه متقاضیان گواهینامه آموزشی فردی می باشد. هر فردی میتواند اقدام به سپری کردن دوره های آموزشی کند. دوره های آموزشی و دریافت گواهینامه آموزشی از ضروریات پرورش افراد متخصص در حوزه های مختلف می باشد. اگر شما نیز بدنبال دریافت گواهی نامه و مدارک آموزشی […]

دستورالعمل مقابله با حریق و پیشگیری از آن

دستورالعمل مقابله با حریق و پیشگیری از آن

دستورالعمل مقابله با حریق و پیشگیری از آن دستورالعمل مقابله با حریق و پیشگیری از آن یکی از دستورالعملهای مندرج در روش اجرایی کنترل عملیات محسوب می گردد. آتش سوزی یکی از پرخطرترین موارد در حوزه ایمنی است. آتش سوزی هم خطرات جانی دارد و هم صدمات مالی فراوانی وارد می کند. لذا پیشگیری از […]

enemad-logo