گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) ، صنایع فولاد

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )، صنایع فولاد

  گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) ، صنایع فولاد صنعت فولاد درکشورما جزء صنایع بزرگ و صنایع مادر محسوب میشود واز اهمیت بالایی برخوردارست.بنابراین انتظار میرود فعالان درعرصه صنعت فولاد بااستانداردهای ملی و بین المللی آشنا شده و گامی بلند درراستای تحقق اهداف خودبردارند. طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی و متعاقب باآن دریافت […]