گواهینامه ITIL گواهی ITIL

گواهینامه ITIL گواهی ITIL

گواهینامه ITIL گواهی ITIL گواهینامه ITIL گواهی ITIL را ازانواع گواهینامه های دیگر کمتر میشناسند. که وقتی با آن برخورد میشود سوالاتی پیش میاید مثلا ITIL چیست؟ کاربرد ITIL چیست؟ ITIL موردنیاز چه سازمانهایی میباشد؟ مدرک ITIL ازکجا آمده؟ اصلا ITIL مخفف چیست؟ دراین مقاله بطورکلی بجهت شناخت متقاضیان بدین مقوله میپردازیم گواهی ITIL ازانواع […]

نحوه اخذ ITIL

نحوه اخذ ITIL

نحوه اخذ ITIL نحوه اخذ ITIL چگونه است؟ ITIL چیست؟ چارچوب ITIL چیست؟ نحوه اخذ ITIL و چارچوب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات ( ITIL ) مجموعه ای از بهترین روش ها و فرآیندها برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و دیجیتال است. این چارچوبی است که توسط طیف وسیعی از سازمان ها برای اطمینان از همسویی […]