تفاوت میان IMS و MIS چیست؟

سیستم اطلاعات مدیریت ( MIS )

تفاوت میان IMS و MIS چیست؟ تفاوت میان IMS و MIS چیست؟ IMS و MIS دو واژه و کلمه و عبارت کاملا متفاوت از یکدیگر هستند و با هم فرق دارند. نباید که این دو کلمه را با هم اشتباه گرفت. حروف این دو کلمه و واژه از سه حرف تشکیل گردیدند. اما چینش حروف […]

گواهینامه MIS سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟

گواهینامه MIS سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟

گواهینامه MIS سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟ گواهینامه MIS سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟ سیستم اطلاعاتی مدیریت mis یک مجموعه سیستمی است که وظایفی برعهده دارد. از جمله این وظایف: جمع آوری اطلاعات، تحت نظارت داشتن و بررسی و تحلیل کردن اطلاعات سازمان می باشداین سیستم اطلاعات لازم در مورد برنامه ریزی و تحت نظارت داشتن همه […]