گواهینامه GMP

گواهینامه GMP

گواهینامه GMP گواهینامه GMP وقتی برای شرکتی صادر می گردد که مدیران شرکت استاندارد GMP را در شرکت پیاده سازی کنند. کلمه GMP برگرفته از « Good Manufacturing Practice » است که معنی آن «شرایط خوب مطلوب زیر ساختار» است. این سیستم GMP قسمت اصلی سیستم HACCP است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص گواهینامه […]

متن فارسی استاندارد GMP – ویژه تجهیزات و وسایل پزشکی

متن فارسی استاندارد GMP – ویژه تجهیزات و وسایل پزشکی

متن فارسی استاندارد GMP – ویژه تجهیزات و وسایل پزشکی شرایط تولید خوب – GMP ویژه تجهیزات و وسایل پزشکی یکی از خواسته های متقاضیان است. متن فارسی استاندارد GMP – ویژه تجهیزات و و سایل پزشکی توسط مرکز سیستم کاران تهیه و تدوین و بارگزاری و منتشر گردید. استاندارد GMP برای دو حالت وسایل […]

enemad-logo