نحوه تمدید اعتبار گواهینامه ایزو

نحوه تمدید اعتبار گواهینامه ایزو

نحوه تمدید اعتبار گواهینامه ایزو نحوه تمدید اعتبار گواهینامه ایزو مراحل تمدید گواهینامه ایزو مراجع تمدید اعتبار گواهینامه های ایزو گواهینامه های ایزو دو مرحله دارد. مرحله صدور و مرحله تمدید، انجام این صدور توسط مراجع انجام میشود و این صدور بصورت سه ساله انجام خواهد شد. صدور گواهینامه ایزو برای هر نوع گواهینامه ایی […]

تمدید گواهینامه ایزو

تمدید گواهینامه ایزو

تمدید گواهینامه ایزو تمدید گواهینامه ایزو بصورت سالیانه انجام می شود اما در مرحله اول نیاز به صدور گواهینامه ایزو میباشد. مراجع مختلف میتوانند هم صدور گواهینامه و هم تمدید ISO را انجام دهند. مراجع صدور گواهینامه ISO به نام CB مطرح هستند. این CB ها از مراجع بالاتری بنام AB اعتباردهی گرفته و کار […]

شرایط تمدید مدرک آیزو

تمدید گواهینامه ایزو

شرایط تمدید مدرک آیزو شرایط تمدید مدرک آیزو دغدغه شرکتهای متقاضی اخذ ایزو هست. مدرک آیزو یک برگه کاغذی بامتن لاتین نام شرکت متقاضی، نام مرجع صادرکننده، نوع گواهینامه، تاریخ سه ساله، لوگوی مرجع درج، چاپ میگردد. این مراجع بین المللی بوده گواهینامه معتبر خدمت مشتریان تحویل میدهند. البته شرکتهای خصوصی بدون تاییدیه گرفتن مراجع […]

تمدید اعتبار گواهی ایزو

مراحل تمدید گواهینامه ایزو

تمدید اعتبار گواهی ایزو تمدید اعتبار گواهی ایزو گواهینامه ایزو تاریخ صدور، تمدید دارد. مراجع ثبت گواهینامه تاریخ صدور تمدید بصورت یک ساله، سه ساله صادرخواهند کرد. مراجع ثبت صدور جهت جذب مشتری بیشتر تاریخ سه ساله درج میکنند. بدلیل اینکه مشتری جهت دریافت گواهینامه ایزو مرجعی مدنظر دارد و سه ساله گواهینامه تحویل دهند […]