دستورالعمل نمونه گیری

دستورالعمل نمونه گیری

دستورالعمل نمونه گیری نمونه گیری فرایندی جهت کنترل یک محموله با حجم بالاست. وقتی حجم یک محموله کنترلی خیلی زیاد باشد و قادر به کنترل تک به تک اجرای آن نباشیم، مجبور به نمونه گیری از آن محموله هستیم. روش اجرایی نمونه گیری یا دستورالعمل نمونه گیری برای خودش یک راهکار و چارچوب اصولی محسوب […]

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام خروجی

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام خروجی

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام خروجی دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام خروجی یکی از مستندات مذکور در ISO9001:2015 آمده است. هدف از روش اجرایی کنترل کیفیت اقلام خروجی ، کنترل کیفی بر روی کالاهایی هست که در نهایت میخواهد از انبار خارج گردد و به دست مشتری برسد. دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام خروجی مختص واحد کنترل کیفیت […]

روش اجرایی کنترل کیفیت

روش اجرایی کنترل کیفیت

روش اجرایی کنترل کیفیت روش اجرایی کنترل کیفیت که در بند 8-6 مستندات ISO9001:2015 با عنوان ترخیص محصولات و خدمات به آن پرداخته شده است. در ISO9001:2008 در بند 7-4-3 با عنوان تصدیق محصول خریداری و بند 8-2-4 با عنوان پایش و اندازه گیری محصول به آن اشاره شده است. دستورالعمل کنترل کیفیت یکی از […]

enemad-logo