دستورالعمل نمونه گیری

دستورالعمل نمونه گیری

دستورالعمل نمونه گیری نمونه گیری فرایندی جهت کنترل یک محموله با حجم بالاست. وقتی حجم یک محموله کنترلی خیلی زیاد باشد و قادر به کنترل تک به تک اجرای آن نباشیم، مجبور به نمونه گیری از آن محموله هستیم. روش اجرایی نمونه گیری یا دستورالعمل نمونه گیری برای خودش یک راهکار و چارچوب اصولی محسوب […]

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام انبار

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام انبار

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام انبار دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام انبار به شرح کنترل کیفی اقلام و کالاهای انبار می پردازد. این کنترل کیفی به صورت دوره ای انجام می گیرد. کنترل کیفیت اقلام انبار بر روی کالاهای موجود در انبار به صورت دوره ای با توجه به معیارهای مختص هر شرکت انجام می گیرد. روش […]

روش اجرایی کنترل کیفیت

روش اجرایی کنترل کیفیت

روش اجرایی کنترل کیفیت روش اجرایی کنترل کیفیت که در بند 8-6 مستندات ISO9001:2015 با عنوان ترخیص محصولات و خدمات به آن پرداخته شده است. در ISO9001:2008 در بند 7-4-3 با عنوان تصدیق محصول خریداری و بند 8-2-4 با عنوان پایش و اندازه گیری محصول به آن اشاره شده است. دستورالعمل کنترل کیفیت یکی از […]

enemad-logo