اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

نحوه دریافت گواهی استاندارد ایزو

نحوه دریافت گواهی استاندارد ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

نحوه دریافت گواهی استاندارد ایزو

نحوه دریافت گواهی استاندارد ایزو درابتدا مارا ملزم میکند بدانیم گواهی ایزو چیست؟ ایزو یک موسسه بین المللی استاندارد سازیست واز چندین نهاد ملی استاندارد تشکیل شدست تعداداین نهادها تقریباًبه ۱۴۰ نهاد میرسدکه هرکدام ازیک کشور میباشد. سازمان غیردولتی دراوایل سال ۱۹۴۷ میلادی تاسیس شدست. وظیفه سازمان نیزافزایش و توسعه استاندارد سازی و همچنین فعالیتهای مربوط بدان درجهان میباشدکه درعین حال بساخت تسهیلات درزمینه تبادل بین المللی کالاها و دیگر خدماتش توجه دارد همچنین توجه و نیم نگاهی نیزبه توسعه و گسترش همکاری درزمینه های فکری، فنی، علمی و اقتصادی دارد. نتیجه فعالیتهای ایزو قراردادهای بین المللی میباشدکه بصورت استانداردهای بین المللی منتشر میشود. دریافت گواهی استاندارد ایزو بنابر دلایلی بابت ارگانها و سازمانها یک ضرورتست جهت بهره‌مندی ازمزایای ایزو شما بایداز مراحل پیاده سازی تامرحله دریافت گواهی استاندارد ایزو آشنایی داشته باشید.

مراحل دریافت گواهی استاندارد ایزو

انتخاب نوع گواهینامه ایزو

اولین قدم دریافت گواهی استاندارد ایزو و انتخاب درست استاندارد آنست. اولین قدم سازمان بایداطمینان داشته باشدکه استاندارد ایزو انتخاب شده باسازمان متناسب هست. ایزو ۹۰۰۱ سیستم کیفیت مشترک بادیگر سیستمهای مدیریتی دارد و درهمه سازمان‌ها قابل استفادست اگرتصمیم دارید جهت نخستین باردر سازمان خودتان استاندارد های ایزو راپیاده کنید. پیشنهاد میشود استاندارد ۹۰۰۱ راابتدا استقرار نمایید. و بعداز فرهنگ ‌سازی شدن موضوعات سیستمهای مدیریتی بابت پیاده‌ سازی دیگر انواع سیستم مدیریتی اقدام نمایید.

نحوه دریافت گواهی استاندارد ایزو دردومین قدم بررسی استاندارد ایزو میباشد.

انتخاب هدف دریافت گواهی ایزو

سومین قدم ارتباط باهدفهاست. پیاده سازی یک سیستم مدیریت ایزو نیازبه توسعه هدفهای سازمان ازطریق مدیریت ارشد سازمانست حمایت مدیریت ارشد دریافت گواهی استاندارد ایزو درهمه مراحل ضروری است.

برنامه ریزی و آموزش ایزو

نحوه دریافت گواهی استاندارد ایزو ، چهارمین قدم برنامه ریزی مناسب و اجرای آموزش ایزو میباشد. اگر شمابا استانداردهای ایزو هیچگونه آشنایی نداشته باشید میتوانیداز یک دوره آموزشی استاندارد ایزو کمک بگیریدبا طی کردن ایندوره آموزشی اطلاعات شما و همچنین اعتماد بنفستان درباره مهارتهای خودو پیاده سازی ایزو افزایش میابد.

مشاوره ایزو

 پنجمین قدم استفاده وبه کارگیری یک مشاوره ایزو هست. یک مشاور مناسب بایدارزش فرآیند شمارا بالا ببرد وبه سازمان شمادر استقرار استراتژیها کمک کند اگراز مشاور ایزو جهت دریافت گواهی و پیاده سازی ایزو کمک بگیرید آموزشهای لازم رابه شما درمشاورات خودخواهد داد توجه کنیدکه مشاور ایزو مستقل است بدین معناکه مشاور ایزو توانایی صادر کردن گواهی استاندارد ایزو راندارد.

انتخاب مرجع صادر کننده گواهی ایزو

نحوه دریافت گواهی استاندارد ایزو ، ششمین قدم انتخاب یک شرکت گواهی دهنده معتبر ایزو هست. جهت انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو بایدبه موضوعات زیر توجه کنید: بررسی کنیدکه اعتبار شرکت گواهی دهنده درایران و محبوبیتش چگونه میباشد؟ سابقه ممیزی و تجربه شرکت درزمینه محصولات شما و خدماتتان چگونه هست؟ بدوره ممیزی مراقبتی جهت صدور گواهینامه ایزو نیزتوجه داشته باشید.

پیاده سازی استانداردهای ایزو

نحوه دریافت گواهی استاندارد ایزو ، هفتمین قدم استقرار سیستم مدیریتی میباشد. سیستم مدیریتی بهصورت عمومی طراحی شده است وبرای صنایع و سازمانهای متفاوت باابعاد و اندازه های مختلف کاربرد دارد. سیستم مدیریت متشکل از فرآیندهایی جهت فعالیتهای مدیریت، تحقیق محصول، تامین منابع، تجزیه و بهبود و اندازه‌ گیریست.

ممیزی داخلی و خارجی

نحوه دریافت گواهی استاندارد ایزو ، هشتمین قدم مرحله ممیزی خارجی و داخلیست. دراین مرحله مدارک سیستم مدیریت بازنگری شده و فعالیتهای مورد نیازبرای رسیدن به پیاده‌ سازی ضرورت استاندارد و دریافت گواهی استاندارد ایزو ارائه میشوداین گزارش میتواند بعنوان برنامه اجرایی مفید مورد استفاده قرار گیرد.

تمدید ممیزی مراقبتی ایزو

آخرین قدم نگهداری سیستم مدیریت میباشد. نگه داشتن سیستم مدیریتی ایزو خیلی سخت ‌تراز دریافت گواهی ایزو میباشددر اینمرحله جهت انگیزه کارکنان و بالا بردن اطلاعات و آگاهی آنها بطور منظم بایددورههای آموزشی برگزار شود و نگهداری سیستم مدیریتی بشما کمک میکند تادر ممیزیهای مراقبتی گواهی استاندارد ایزو، بابت سازمان خودبه راحتی گواهی ایزو را تمدید کنید.

نحوه دریافت گواهی استاندارد ایزو ازمباحثی میباشد که شرکتها و سازمان اغلب جهت شرکت درون مناقصات بدنبالش هستند و متقاضی دریافتش هستند و اغلب بدنبال اخذ HSE فوری ویا ایزو فوری میشوند زیراکه گاها پیش میایدکه به سرعت بایستی گواهینامه ایزو ویا HSE رافورابه کارفرمای مناقصه گزار برسانندتا مناقصه رااز دست ندهند و بهمین جهت نیزدرون گوگل جستجو و سرچ میکنندو بامراجع و مراکز مشاوره برمیخورندکه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی ازاین مراجع میباشدکه ضمن مشاوره رایگان باحضور مشاورین باتجربه ، یکی ازنمایندگان اینگونه مراجع میباشدکه ازصفر تاصد کار همراه شماست وتا دریافت گواهینامه تمامی کارها راخودش ازصفر تا صد برعهده میگیرد. تنها بایک تماس ازخدمات ما استفاده کرده ودر اسرع وقت گواهینامه خودرا دریافت کنید.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط