نمونه خط مشی HSE

نمونه خط مشی HSE

نمونه خط مشی HSE خط مشی HSE روشنگر راه و نشان دهنده سیاستهای سازمان در رابطه با مسائل ایمنی ، بهداشت و محیط زیست  هست.  خط مشی HSE یک بیانیه در سطح عالی برای استقرار سیستم مدیریت HSE سازمان است. اکثر کارشناسان ایمنی برای تدوین این سند نیاز به یک نمونه خط مشی HSE دارند. […]

نمونه خط مشی کیفیت Quality policy

نمونه خط مشی کیفیت Quality policy

نمونه خط مشی کیفیت Quality policy خط مشی کیفیت جز اسناد خیلی مهم و بالا دستی سازمان میباشد. این سند توسط مدیریت ارشد سازمان نگاشته و تصویب میشود. مدیر عامل بعنوان بالاترین مقام سازمان ، وظیفه مدیریت خط مشی کیفیت برعهده دارد. اما در برخی از سازمانهای هیئت امنایی یا هیئت رئیسه ای ، رئیس […]

نمونه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

نمونه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

نمونه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS سندیست که توسط مدیر عامل تهیه و تدوین می گردد. خط مشی IMS اعضای سازمان ، از مدیرعامل تا پایین ترین سطح تشکیلاتی سازمان را جهت برقراری ، اجرا ، پایبندی و رعایت الزامات ، توسعه و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 […]

enemad-logo