دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام ورودی

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام ورودی

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام ورودی دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام ورودی به کنترل سطح کیفی کالاها و اقلام ورودی به سازمان می پردازد. این دستورالعمل الزاماتی را بیان می کند که سازمانها بایستی در جهت کیفیت کالاهای وارده رعایت کنند. بایستی از انطباق محصولات با الزامات کیفی اطمینان حاصل گردد. همان طور که از نام دستورالعمل […]

روش اجرایی کنترل کیفیت

روش اجرایی کنترل کیفیت

روش اجرایی کنترل کیفیت روش اجرایی کنترل کیفیت که در بند 8-6 مستندات ISO9001:2015 با عنوان ترخیص محصولات و خدمات به آن پرداخته شده است. در ISO9001:2008 در بند 7-4-3 با عنوان تصدیق محصول خریداری و بند 8-2-4 با عنوان پایش و اندازه گیری محصول به آن اشاره شده است. دستورالعمل کنترل کیفیت یکی از […]

enemad-logo