دانلود رایگان فرم های کنترل کیفیت در قالب WORD

دانلود رایگان فرم های کنترل کیفیت

دانلود رایگان فرم های کنترل کیفیت کنترل کیفیت یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر فرآیند تولید یا ارائه خدمات است. با استفاده از فرم‌های کنترل کیفیت می‌توان به صورت منظم و سیستماتیک بر روی کیفیت محصولات و خدمات نظارت داشت. امروزه بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها برای بهبود فرآیندهای کاری خود از فرم‌های کنترل کیفیت استفاده […]

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام ورودی

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام ورودی

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام ورودی دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام ورودی به کنترل سطح کیفی کالاها و اقلام ورودی به سازمان می پردازد. این دستورالعمل الزاماتی را بیان می کند که سازمانها بایستی در جهت کیفیت کالاهای وارده رعایت کنند. بایستی از انطباق محصولات با الزامات کیفی اطمینان حاصل گردد. همان طور که از نام دستورالعمل […]

روش اجرایی کنترل کیفیت

روش اجرایی کنترل کیفیت

روش اجرایی کنترل کیفیت روش اجرایی کنترل کیفیت که در بند 8-6 مستندات ISO9001:2015 با عنوان ترخیص محصولات و خدمات به آن پرداخته شده است. در ISO9001:2008 در بند 7-4-3 با عنوان تصدیق محصول خریداری و بند 8-2-4 با عنوان پایش و اندازه گیری محصول به آن اشاره شده است. دستورالعمل کنترل کیفیت یکی از […]

enemad-logo