اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

تمدید اعتبار گواهی ایزو

مراحل تمدید گواهینامه ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

تمدید اعتبار گواهی ایزو

تمدید اعتبار گواهی ایزو گواهینامه ایزو تاریخ صدور، تمدید دارد. مراجع ثبت گواهینامه تاریخ صدور تمدید بصورت یک ساله، سه ساله صادرخواهند کرد. مراجع ثبت صدور جهت جذب مشتری بیشتر تاریخ سه ساله درج میکنند. بدلیل اینکه مشتری جهت دریافت گواهینامه ایزو مرجعی مدنظر دارد و سه ساله گواهینامه تحویل دهند زیرا سالی یکبار هزینه مجدد حق شارژ نخواهد داد طبعا برند خود تعویض خواهد کرد. اگر مراجع صدور گواهینامه میخواهند مشتری خود همچنان داشته باشند سه سال یکبار گواهینامه هم تمدید هم صدور تحویل دهند، یاپرزنت کنندگان بیان کنند سالی یکبار مراجع صدور اعلام ممیزی میکنند. مشتری گواهینامه ایی مدنظر دارد، رجیستری برایش انجام شود نام شرکت خود همچنان سایت مرجع صدور مشاهده کند.

استعلام از طریق سایت مرجع صادر کننده ایزو

مشتری برایش مهم میباشد اعتبار نام شرکتشان، رجستری سایت مرجع صدور گواهینامه ISO انجام شود.

جهت تمدید اعتبار گواهی ایزو مرجع صادرکننده نامه ایی کتبی تمدید گواهی ایزو تحویل مشتری داده مشتری نامه ارسالی مطالعه کرده بررسی انجام میدهد، مدیران جمعی مشورت کرده تصمیم نهایی تمدیدکردن، منصرف شدن گرفته میشود، تمدید اعتبار گواهی ایزو شرکت مناقصه گذار، محصولات تولیدی اهمیت زیادی دارد.

اهمیت ایزو برای شرکتها

شرکت دارای مناقصه بدلیل اینکه میتواند هزینه زیادی بابت مناقصه نصیبشان شود، اهمیت دارد.

همچنین سیستم مدیریت ایزو، در هماهنگی کارکنان شرکت نظم داخل مجموعه بسیار موثر میباشد.

نتیجه دستیابی، رویکرد فرآیندی مدیریت سیستماتیک، تعاملات، خط مشی کیفیت راهبردی سازمان شامل شود سیستم میتواند تعریف فرآیندها، مدیریت فرآیندها، تمرکز کلی برتفکر مبتنی ریسک، فرصتها، جلوگیری نتایج ناخواسته انجام گردد.

مزایای پیاده سازی ایزو برای شرکتها

استفاده رویکرد فرآیند سیستم مدیریت کیفیت سازمان قادر به انجام موارد زیر میباشد.

درک، استقرار برآورده کردن الزامات

درنظر گیری فرآیند براساس ارزش افزوده

دستیابی عملکرد اثربخش فرآیندها

بهبود فرآیندها برمبنای ارزیابی دادها، اطلاعات

نمایش هرگونه فرآیند تعامل عناصر نشان میدهد. جهت هرفرآیند نقاط بررسی پایش، اندازه گیری جهت کنترل ضروری میباشد. خاص همان فرآیند هستند و با توجه به ریسکهای مرتبط متفاوت میباشد.

اجرا، پیاده سازی

پایش، اندازه گیری فرآیندها محصولات، خدمات، قیاس خط مشی ها، اهداف، الزامات، اقدامات طرح ریزی شده گزارش دهی نتایج

انجام اقداماتی جهت بهبود عملکرد

سیستم مدیریت کیفیت اثربخشی تفکر مبتنی ریسک ضروری میباشد.

انطباق الزامات استاندارد بین المللی سازمان نیاز دارد. اقدامات پرداخت ریسک ها فرصت ها طرح ریزی، پیاده سازی نماید.

پرداختن توام فرصت ریسکها افزایش اثربخش سیستم مدیریت کیفیت دستیابی نتایج بهبود یافته جلوگیری اثرات منفی ایجاد میکند.

فرصت ها میتواند نتیجه وضعیت مطلوب، دستیابی یک نتیجه مورد نظر بوجود آیند.

مجموعه شرایط سازمان امکان میدهد مشتری را جذب کند، محصولات خدمات جدیدی تولید کند. ضایعات کاهشی بهره وری، افزایش دهد.

اقدامات سازمانها برای پیاده سازی سیستم مدیریت ( ایزو )

اقدامات رسیدگی به فرصت ها انجام میشود و میتواند شامل دریافت ریسکهای مرتبط نیز باشد. ریسک اثر عدم قطعیت میباشد. هرعدم قطعیتی میتواند اثرات مثبت یامنفی داشته باشد.

سازمان اهداف استراتژیک سیستم مدیریت کیفیت را که ایجاد نموده بصورت دوره ای بازنگری کند.

سیستم مدیریت کیفیت سالهاست مورد استفاده سازمانها هست. نتایج منطقی آنها ارمغان آورده پیش نیاز پیاده سازی اینگونه سیستم ها داشتن درک صحیح الزامات آنهاست. دراین راستا دبیرخانه کنفرانس بین المللی ممیزان ارزیابان سیستم های مدیریتی بهره گیری بجربیات تیمی چند تخصیص متن استاندارد سیستم مدیریت کیفیت دراختیار علاقمندان قرارداده بنای استاندارد بین المللی تعدادی منابع استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت خاص صنایع تدوین شده.

استانداردها، الزامات اضافه سیستم مدیریت کیفیت مشخص کرده اند. استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ارائه راهنمایی بمنظور بکارگیری برخی محدود میشود.

بندهای ویرایش استاندارد بین المللی را مشاهده کرد.

استاندارد بین المللی واژگان محصول، خدمت محصولات مشتری مدنظر را درخواست کردند. چنین الزامات قانونی ومقرراتی عنوان این مطلب میتوان بیان کرد.

استفاده سیستم مدیریت بین المللی می تواند سبب بهبود عملکرد مناسب شغلی، اعتماد مشتریان شود. درک مشتریان توسط سازمان مشتریان خواسته هایی دارنند سازمان خواسته های مشتریان برآورده سازد.

ضرورت مقررات جدید، هدایت، نحوه برخورد سازمان درقبال مشتریانش کاهش دهد. سیستم مدیریت کیفیت شرایطی تعریف میکند. کاربرد درون سازمانی، صدور گواهینامه، اهداف قراردادی قابل استفاده نماید. روش اجرایی رضایت مشتری براساس پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت باشد.

ISO9001 الزامات مورد نیاز یک سیستم مدیریت کیفیت میباشد، می تواند برنامه های داخلی موسسات صدور گواهینامه، اهداف قراردادی استفاده نماید.

لازمه افراد دارای مسئولیت پایش، ارائه گزارش عملکرد، انجام اقدامات اصلاحی برعهده دارند قابلیت، صلاحیت وظایف داشته باشند.

تقسیم مسئولیتها و نظم سیستماتیک برای پیاده سازی سیستمهای مدیریت ( ایزو )

انواع مسئولیتها که میتواند مورد ملاحظه قرار گیرد بشرح ذیل میباشد.

مدیریت رده بالا بایستی:

اهداف پایش تعریف کند.

مسئولیت های پایش تعریف کند.

بازنگری لازم فرآیند پایش هدایت کند.

اطمینان یابد بهبودهای مستقر.

نماینده مدیریت فرآیند رسیدگی شکایات بایستی فرآیند پایش عملکرد ارزیابی، گزارش دهی برقرار نماید.

استاندارد بین المللی سازگار مشتریان ارائه راهنمایی درباره پایش اندازه گیری، رضایتمندی مشتری، اهداف خود دنبال میکند.

این استاندارد بین المللی توجه خاص بندهای استاندارد ISO9001 مرتبط رضایتمندی مشتری میباشد، کمک شایانی میکند.

مدیریت ارشد اطمینان حاصل کند نیازهای مشتری را میداند و هدف که بهبود رضایتمندی مشتری هست تامین شود.

مدیریت منابع : سازمان، رضایت مشتری تامین نیازهای مشتری، بهبود منابع تشخیص فراهم نماید. سازمان تمهیدات موثر ارتباط، بازخورد مشتری مثل شکایات مشتری تشخیص همچنین اجرا نماید.

رضایت مشتری عملکرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان اطلاعات مربوط، درک مشتری پایش نماید. آیا سازمان میتواند نیازهای مشتری را برطرف کند و شیوه های اکتساب اطلاعات باید مشخص شود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با تجربه چندین ساله آماده پاسخگویی مشتریان گرامی میباشد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط