معرفی سازمان مرکزی سیستم کاران

سازمان مرکزی سیستم کاران ، بزرگترین و معتبرترین مرجع رسمی جهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو ( ISO ) و گواهینامه HSE و گواهی نامه IMS و گواهینامه CE و همچنین صلاحیت پیمانکاری و انفورماتیک ( گرید و رتبه ) دارای ثبت رسمی و عضو رسمی کمیته فنی متناظر تدوین استانداردهای بین المللی ISO سازمان ملی استاندارد ایران و تنها مرجع تایید و ثبت شده در حوزه ثبت و صدور گواهینامه های ملی و بین المللی توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دارای مجوز رسمی به شماره 139950140001067081 ، در خدمت کلیه متقاضیان گواهینامه ایزو ISO و گواهینامه HSE-MS و گواهی CE اتحادیه اروپا و سایر گواهینامه های دیگر می باشد.
دارا بودن مجوز رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت – مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بهمراه نماد اعتماد الکترونیکی جهت اخذ گواهینامه ایزو موید اطمینان مشتریان به سازمان معظم سیستم کاران هست.
گواهینامه ایزو اخذ شده توسط سازمان مرکزی سیستم کاران در بالاترین سطوح اعتباری مورد تایید IAF مانند مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI و سایر مراجع معتبر تحت اعتبار IAF و . . . می باشد.
دریافت ارزان و فوری گواهینامه ایزو ISO گواهینامه HSE گواهی نامه IMS و گواهی نشان CE اتحادیه اروپا و اخذ رتبه ( گرید ) پیمانکاری و انفورماتیک در تخصص مرکز سیستم کاران هست

گواهینامه های قابل ارائه

مطالب و مقالات جدید

متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن فارسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی

متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2015  ( متن فارسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO14001:2015 سومین ویرایش ازسری استاندارد ISO14001 است. ویرایش 2015 استاندارد ISO14001 یعنی ISO14001:2015 اصلاحیه

ادامه مطلب »

متن انگلیسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن انگلیسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن انگلیسی استاندارد( ISO14001:2004 سیستم مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO 14001:2015 ایزو 14001 ویرایش 2015 درحال حاضر جدیدترین و بروزترین ویرایش استاندارد ISO14001 یعنی

ادامه مطلب »

جزوء آموزشی انبارداری

جزوه آموزشی انبارداری روش کار باتوجه به‌ماهیت وجود واحد انبار بعنوان یکی‌از مهمترین واحدهای موجود درشرکت ، کلیه آمار مربوط به ورود و خروج کالاها تحت کنترل درآمده تابتوان یک

ادامه مطلب »

نمونه آیین نامه پرسنلی

نمونه آیین نامه پرسنلی مدیریت منابع انسانی و عملکرد مورد انتظار کارکنان محقق نخواهد شد مگربا الزام کردن مجموعه ای ازقوانین و مقررات و الزامات سازمانی برای کارکنان .درآیین نامه

ادامه مطلب »

متن انگلیسی استاندارد اوهساس 18001:2007 ( متن انگلیسی استاندارد OHSAS 18001:2007 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

متن انگلیسی استاندارد اوهساس 18001:2007 ( متن انگلیسی استاندارد OHSAS 18001:2007 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی استاندارد OHSAS 18001 یک استاندارد انگلیسی بوده و توسط سازمان استاندارد انگلستان

ادامه مطلب »

نمونه روش اجرایی کنترل مستندات

نمونه روش اجرایی کنترل مستندات روش اجرایی کنترل مستندات کنترل کننده و شناسایی کننده کلیه مستندات اعم ازروشهای اجرایی ، دستورالعملها ، آیین نامه ها وفرمهای درون وبرون سازمانی میباشد.

ادامه مطلب »

متن فارسی استاندارد ایزو 22000:2005 ( متن فارسی استاندارد ISO22000:2005 ) سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

متن فارسی استاندارد ایزو 22000:2005 ( متن فارسی استاندارد( ISO22000:2005  سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی استاندارد ISO22000:2005 الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی رابیان میکند. استاندارد ایزو 22000:2005 برای

ادامه مطلب »

متن انگلیسی استاندارد ایزو 22000:2005 ( متن انگلیسی استاندارد ISO22000:2005 ) سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

متن انگلیسی استاندارد ایزو 22000:2005 ( متن انگلیسی استاندارد( ISO22000:2005  سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی استاندارد ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است و برای تمامی شرکتها و

ادامه مطلب »