QA/QC چیست؟

QA چیست؟

QA/QC چیست؟ مهمترین سوال شرکتها QA/QC چیست؟ میباشد. موضوع QA و QC واژه غریب و سختی برای کارشناسان کیفیت در سازمان ها میباشد. ما در این مقاله سعی داریم تا به همه سوالات در مورد QA و QC پاسخ دهیم. مطالعه این مقاله شما را به یک کارشناس مسط به QA/QC تبدیل میکند. QA/QC چیست؟ […]

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام خروجی

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام خروجی

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام خروجی دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام خروجی یکی از مستندات مذکور در ISO9001:2015 آمده است. هدف از روش اجرایی کنترل کیفیت اقلام خروجی ، کنترل کیفی بر روی کالاهایی هست که در نهایت میخواهد از انبار خارج گردد و به دست مشتری برسد. دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام خروجی مختص واحد کنترل کیفیت […]

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام انبار

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام انبار

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام انبار دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام انبار به شرح کنترل کیفی اقلام و کالاهای انبار می پردازد. این کنترل کیفی به صورت دوره ای انجام می گیرد. کنترل کیفیت اقلام انبار بر روی کالاهای موجود در انبار به صورت دوره ای با توجه به معیارهای مختص هر شرکت انجام می گیرد. روش […]

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام ورودی

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام ورودی

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام ورودی دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام ورودی به کنترل سطح کیفی کالاها و اقلام ورودی به سازمان می پردازد. این دستورالعمل الزاماتی را بیان می کند که سازمانها بایستی در جهت کیفیت کالاهای وارده رعایت کنند. بایستی از انطباق محصولات با الزامات کیفی اطمینان حاصل گردد. همان طور که از نام دستورالعمل […]

روش اجرایی کنترل کیفیت

روش اجرایی کنترل کیفیت

روش اجرایی کنترل کیفیت روش اجرایی کنترل کیفیت که در بند 8-6 مستندات ISO9001:2015 با عنوان ترخیص محصولات و خدمات به آن پرداخته شده است. در ISO9001:2008 در بند 7-4-3 با عنوان تصدیق محصول خریداری و بند 8-2-4 با عنوان پایش و اندازه گیری محصول به آن اشاره شده است. دستورالعمل کنترل کیفیت یکی از […]

enemad-logo