دستورالعمل نمونه گیری

دستورالعمل نمونه گیری

دستورالعمل نمونه گیری نمونه گیری فرایندی جهت کنترل یک محموله با حجم بالاست. وقتی حجم یک محموله کنترلی خیلی زیاد باشد و قادر به کنترل تک به تک اجرای آن نباشیم، مجبور به نمونه گیری از آن محموله هستیم. روش اجرایی نمونه گیری یا دستورالعمل نمونه گیری برای خودش یک راهکار و چارچوب اصولی محسوب […]

دستورالعمل پایش و اندازه گیری ابزار و تجهیزات پایش و اندازه گیری (کالیبراسیون)

دستورالعمل پایش و اندازه گیری ابزار و تجهیزات پایش و اندازه گیری (کالیبراسیون)

دستورالعمل پایش و اندازه گیری ابزار و تجهیزات پایش و اندازه گیری (کالیبراسیون) دستورالعمل پایش و اندازه گیری ابزار و تجهیزات پایش و اندازه گیری (کالیبراسیون) یک روش اطمینان بخشی از عملکرد دستگاهها و وسایل اندازه گیری است. روش اجرایی کالیبراسیون تشریح نحوه تعیین فواصل زمانی و اعمال کنترل ، کالیبره کردن ، نگهداری و […]

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام خروجی

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام خروجی

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام خروجی دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام خروجی یکی از مستندات مذکور در ISO9001:2015 آمده است. هدف از روش اجرایی کنترل کیفیت اقلام خروجی ، کنترل کیفی بر روی کالاهایی هست که در نهایت میخواهد از انبار خارج گردد و به دست مشتری برسد. دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام خروجی مختص واحد کنترل کیفیت […]

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام انبار

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام انبار

دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام انبار دستورالعمل کنترل کیفیت اقلام انبار به شرح کنترل کیفی اقلام و کالاهای انبار می پردازد. این کنترل کیفی به صورت دوره ای انجام می گیرد. کنترل کیفیت اقلام انبار بر روی کالاهای موجود در انبار به صورت دوره ای با توجه به معیارهای مختص هر شرکت انجام می گیرد. روش […]

روش اجرایی کنترل کیفیت

روش اجرایی کنترل کیفیت

روش اجرایی کنترل کیفیت روش اجرایی کنترل کیفیت که در بند 8-6 مستندات ISO9001:2015 با عنوان ترخیص محصولات و خدمات به آن پرداخته شده است. در ISO9001:2008 در بند 7-4-3 با عنوان تصدیق محصول خریداری و بند 8-2-4 با عنوان پایش و اندازه گیری محصول به آن اشاره شده است. دستورالعمل کنترل کیفیت یکی از […]

enemad-logo