اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

HSE – MS یا HSE چیست؟

HSE چیست؟
5/5 - (1 امتیاز)

 

HSE چیست؟

HSE چیست؟ گواهی HSE بعنوان یکی ازمهمترین انواع گواهینامه ها جهت شرکت توی مناقصات بخصوص جهت شرکتهای پیمانکاری میباشد. HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی مطرح میگردد و بهداشت، ایمنی محیط‌ زیست را اصطلاحاً HSE  میگویند.

تاریخچه HSE چیست؟

HSE چیست؟ واژه HSE از کجا بوجود آمد؟ استاندارد HSE و بهداشت ایمنی سال 1885میلادی مطرح شده اند. ایمنی مطرح در HSE سخن از بهداشت محیط نیز به میان میاورد. مباحث ایمنی بعد از انقلاب صنعتی جهت دلایل افزایش آمار مرگ‌ کارگران مطرح گردید. مسائل محیط‌ زیست نیزبعد انقلاب صنعتی بوجود آمد شکل حادی مطرح گردید. همچنین بدلیل شرایط سنگینی کار معادن زغال ‌سنگ افزایش بیماریهای ناشی کار میان کارگران، بحث بهداشت نیزمطرح گردید. گام بعدی ارتباط بین بیماری وقوع حادثه کشف گردید

اهمیت HSE چیست؟

به عبارت‌دیگر، وقتی کارگری بیمار شود حادثه میآفریند اینکه دچار حادثه میشود. افزایش بیماریها نیزحوادث افزایش ‌میابد اینها ‌بگونه‌ای متصل بکدیگر میباشند. جهت اهمیت موضوع میبینیم قانون کار که در آمریکا سال 1970 تصویب ‌شده است بخشی تحت عنوان رایت تونو گنجانده ‌شده است. این بخش برحق کارکنان، کارگران نسبت شناخت خطرات مشکلات محیط کارشان تصریح دارد. مسئله حقوق کارکنان میباشد که باید توسط کارفرمایان اطلاع رسانی شود. کارفرماها باید بدانند محیط کار چگونه باشد. جهت کار کردن، موضوع تعهد الزامات HSE میباشد ایجاد شده میتواند ‌بعنوان یک همکار همراه کارکنان کمک کند. قانون بعنوان ارگونومی HSE مطرح شد.

واژه ایمنی و HSE به چه معناست؟

لذا بطورکلی میتوان گفت واژه ایمنی مترادف امنیت میباشد. همچنین امنیت تمام موسسه محیط کاری حتی کشورها ، گرو ایمنی رعایت مسائل تکنیک‌های کاربردی عملی مربوط آنهامی‌باشد. لذا باید بخواهیم محیط امنی جهت محل کار خود حتی کشور خود بوجود بیاوریم. میباید نیروی انسانی احساس امنیت کند. تجهیزات، ساختمانها ، امکانات بهترین شکل مورداستفاده قرار بگیرند، بایدمحیط ما ایمن باشد.

بنابراین در تعریف HSE بطور کلی تر میتوان ابعادی را عنوان نمود. ابعاد فنی، پزشکی، فرهنگی و اجتماعی، رفتاری روانی حقیقت HSE، موضوعات بهداشت، ایمنی محیط‌ زیست جهت پروژه‌ها تحت کنترل خود داشته است. به عبارت ‌دیگر در کدام شاخه‌های HSE ، موارد متعددی مورد بحث هست و شاخه HSE دارای مباحث مختلفی هست.

بهداشت در HSE به چه معناست؟

موارد شامل بهداشت Health جهت سازمان، موضوع بهداشت هست. بهداشت شامل بهداشت عمومی، فردی،بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای میشود. بهداشت Health جهت سازمان، موضوع بهداشت که شامل بهداشت عمومی فردی بهداشت محیط بهداشت حرفه‌ای میشود حائز اهمیت مبباشد. فردی ‌به سلامت مجموعه افراد مربوط میشود. بهداشت محیط پیرامون سازمان را دربرمیگیرد. بهداشت حرفه‌ای نیز شامل یک سری آنالیزهای شغلی شود. ایمنیSafety سازمان، یک سری مخاطرات ایمنی وجود داردوجود عدم رفع آنها مغایرتها ممکن میباشد منجر حوادثی شود

انواع ایمنی در HSE کدامند؟

زمینه ایمنی سازمان، درمسائل گسترده‌ای مطرح میشود. این موارد خودشامل چند دسته میباشد. دسته اول مربوط ایمنی عملیات میباشدخود شامل کار ارتفاع، جوشکاری، برشکاری، ایمنی تجهیزات ماشین‌آلات میباشد. رسته دوم مربوط ایمنی سازمان میباشد شامل ایمنی انبار، مدیریت حریق، محصورسازی، علائم هشداردهندست. گروه سوم شامل ایمنی اشخاص سازمان میباشد شامل حذف، کاهش مخاطرات استفاده تجهیزات حفاظت فردی میباشد. محیط‌ زیست  Environmentمحیط‌ زیست محیطی میباشد شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان‌ها روابط متقابل بین آنهاسازمان فعالیت مینماید. محیط میتواند درون یک سازمان همچنین سیستم محلی، منطقه‌ای جهانی گسترش یابد. لازم ذکر میباشد.

مزایای محیط زیستی HSE چیست؟

فعالیتهای سازمان دارای جنبه‌های محیط زیستی میتواند روی محیط‌ زیست تأثیر متقابل داشته باشد. سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی محیط‌ زیست کاربرد اساسی سازمانها خواهد داشت. مزایای سامانه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، ایجاد بستر مناسب جهت بهبود بهره ‌وری تعالی سازمان، کاهش زیا‌نهای مستقیم غیرمستقیم ناشی حوادث، هدفمند نمودن فعالیت‌های مرتبط مدیریت سامانه ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست، ارزیابی مؤثر مخاطرات ایمنی، بهداشتی محیط‌ زیست، کاهش هزینه‌های مربوط خسارات ایمنی، بهداشت محیط‌ زیست قبیل خسارت ناشی توقف کار، هزینه‌های درمان کارافتادگی کارکنان خسارات وارده جهت تجهیزات دستگاهها، شناخت کافی عوامل بالقوه آسیب ‌رسان محیط کار، ایجاد ساختار مشخص شده مدیریت سامانه HSE تعیین مسئولیتها، هدفمند نمودن یکپارچه کردن سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی محیط‌ زیست.

مزایای زیست محیطی دیگر HSE ؟

ایجاد بستر مناسب جهت بهبود مستمر سامانه مدیریت HSE سازمان، شناخت قوانین مقررات ایمنی محیط کار، رعایت مسائل حفاظت ایمنی محیط کار، ارزیابی مؤثر ریسکها کاهش آنها ‌بمنظور کنترل حوادث، ایجاد انگیزه کارکنان بواسطه تلاش جهت ایجاد محیط کاری ایمن، ایجاد زمینه مناسب جهت استفاده تقویت فکری بالقوه جهت تقویت سامانه مدیریت HSE ، فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب فرهنگ ‌سازی زمینهای بهداشت، ایمنی محیط‌زیست جهت کلیه کارکنان سازمانی،

کمک اجرایی ایجاد الزامات طرحهای موجود زمینه های بهداشت، ایمنی محیط ‌زیست، موضوعات بهداشت، ایمنی محیط زیست پروژه ای تحت کنترل خودداشته هرکدام مباحث HSE شامل موارد متعدد میباشد. که به تفصیل بیان می کنیم. منظور بهداشت نظارت بر سلامتی کارکنان شاغل در محیط‌های آلوده خطرناک مثل کار با اشعه کار میکنند، هست البته محیطهای هوای آلوده معرض خطرات متفاوتند.

حوزه ایمنی HSE

کارکرد ایمنی شامل حفاظت کارمندان برابر خطرات موجود عملیاتهای مختلف کاری میباشد. برخی مشاغل پر خطرمیباشند معرض حوادث مختلف هست. بطور مثال کار کردن ارتفاع، جوشکاری، حفاری اگرکه ایمنی بدرستی رعایت نشود، سلامتی کارکنان خطر میوفتد. استفاده تجهیزات ایمنی جهت کارکنان حفظ سلامتی، کاربردهای ایمنی HSE میباشد. همچنین ایمن سازی محیط کار ، مدیریت حریق جهت جلوگیری خطرات احتمالی کارهای ایمنی HSE میباشد. کارکرد زیست محیطی تاثیرات منفی فعالیت‌های نفتی طبیعت کنترل دارد.محیط زیست نظارتآلودگیهای‌ ناشی ماشین آلات صنعتی شامل انتشار گازهای هیدروکربن، گازوئیل موارداین چنینی مربوط میشود. هدف مسائل محیط زیستی کاهش پسماند مواد زائد، کاهش آلودگیهای مخرب محیط زیست میاشد. هدف کلی ارائه خدماتی جهت جلوگیری کاهش موارد مخرب میبود.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط