نمونه اهداف HSE

5/5 - (35 امتیاز)

نمونه اهداف HSE

اهداف HSE باید بادرنظر گرفتن خط مشی HSE وامکانات و قابلیتها و توانمندیهای افراد کلیدی وکارکنان سازمان تنظیم شود. اهداف بایدقابل کمی شدن باشند یعنی قابل اندازه گیری بوده بطوریکه بتوان فرمولی جهت پایش درنظر گرفت و حاصل رابا عدد بیان کرد . وقتی فرمول پایش تعریف میشود بازه زمانی هم بابت پایش تعریف میشود مثلا دوره های سه یاشش ماهه . دوره پایش هرهدف HSE میتواند بادوره پایش هدف دیگر متفاوت باشد. دوره پایش اهداف HSE رابایداز زمان شروع برنامه های آن هدف درنظر گرفت. مسئول یا مسئولین انجام و پیگیری اهداف HSE هم بایدمشخص شوند تاهنگام پایش ،نماینده مدیریت بداند بابت پایش هرهدف HSE سراغ کدام مسئول یاکدام بخش رفته و درصورت نرسیدن به هدف چه کسی باید پاسخگو باشد. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آمادگی دارد تاهر گونه مشاوره و اطلاعات رادر زمینه تدوین اهداف HSE دراختیار علاقه مندان قراردهد بدین منظور یک نمونه فایل نمونه اهداف HSE درزیر آورده شده است.

سر فصلهای مهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.