جزوه آموزشی انبارداری

جزوء آموزشی انبارداری
4.8/5 - (1452 امتیاز)

جزوه آموزشی انبارداری

جزوه آموزشی انبارداری یکی از جزوه های آموزشی مهم برای انبارداری شرکتهاست. همچنین جزوه آموزشی انبارداری کلیه موارد انبارداری را از ورود کالا به انبار تا خروج کالا از انبار مدیریت می کند.

روش کار

با توجه به‌ ماهیت وجود واحد انبار بعنوان یکی‌ از مهمترین واحدهای موجود در شرکت ، کلیه آمار مربوط به ورود و خروج کالاها تحت کنترل درآمده تا بتوان یک واحد متمرکز انبار که‌ شامل خصوصیاتی از قبیل چیدمان متمرکز و منظم ، کد گذاری کلیه کالاها و قطعات و نیز مستنداتی مبنی بر کنترل اقلام ورودی یا خروجی از انبار را دارا باشد.

درخواست كليه اقلام و كالاها مي‌بايست در قالب فرم درخواست كالا از انبار با کد F-34 صورت گيرد. مسئول انبار فرمهاي مربوطه را از لحاظ داشتن تاييديه‌هاي لازم مورد بررسي قرار مي دهد. سپس با توجه به‌ موجودي انبار ، اقدام به‌ صدور حواله انبار مطابق با فرم حواله انبار با کدF-35  و تحويل كالا به‌ درخواست كننده مي‌نمايد.

چنانچه كالاي درخواستی در انبار موجود نباشد و یا کالایی به‌ نقطه سفارش رسیده باشد، مسئول انبار مطابق با فرم درخواست خرید با کد F-63 مراتب را جهت انجام خريد به‌ واحد تداركات اعلام مینماید.

زمان لازم برای کنترل کیفیت اقلام ورودی+ذخیره احتیاطی یا حداقل موجودی+ (نرخ مصرف روزانه کالا *مدت زمان تدارک کالا ) = نقطه سفارش

نکته1: چنانچه اقلام درخواستی‌ در انباری موجود نباشد و در سایر انبارهای‌ شرکت موجود باشد نبایستی جهت تامین مجدد خرید صورت گیرد. بلکه بایستی از انباری که‌ آن اقلام مازاد هستند به انبار متقاضی انتقال یابد. این انتقال مطابق با فرم بارنامه داخلی با کدF-102  انجام می گیرد.

نکته 2 : هرگونه خروج کالا به‌ بیرون‌ از انبار کارخانه و یا شرکت بایستی مطابق با فرم دستور خروج کالا با کد F-42 صورت گیرد.

قوانین خروج کالا از انبار

جزوه آموزشی انبارداری درباره قوانین خروج کالا از انبار اینگونه میگوید. خروج کالا از انبار می تواند به‌ دو علت انتقال بین انبارهای شرکت یا فروش خارجی صورت گیرد که‌ در هر دو صورت این‌ کار بدون تایید مدیریت مالی یا مدیریت عامل امکان پذیر نمی باشد. انبار دار موظف است کالاهای شرح داده شده در فرم دستور خروج کالا را در فرم بارنامه داخلی با کد F-102 یا فاکتور فروش در صورت وجود ثبت نموده و اقدامات لازم برای خارج کردن اجناس از شرکت ( مانند تهیه وسیله نقلیه ) را ترتیب دهد.

اجازه خروج اموال تنها با دریافت یک‌ نسخه از بارنامه داخلی با کدF-102  توسط نگهبان صورت می گیرد.

انباردار بعداز صدور بارنامه داخلی باکد F-102  ، یک نسخه برای نگهبان پروژه مبدا جهت صدور اجازه خروج کالا از پروژه و یک نسخه‌ برای انبار مقصد فکس می‌نماید.

نگهبان نسخه اصلی که‌برای انبار مقصد است و دراختیار فرد انتقال دهنده قرار میگیرد را با نسخه‌ای که‌ از سوی انبار دار برای نگهبانی فکس میگردد را تطبیق میدهد و در صورت انطباق این‌ دو اجازه خروج کالاها را صادر می‌نماید.

کنترل کیفی کالای خریداری

جزوه آموزشی انبارداری درباره کنترل کیفی کالای خریداری بیان میکند که هنگامي كه واحد تداركات اقدام به‌ خريد كالا نمود. كالاهاي ورودی به‌ انبار مي‌بايست از نظر کمی و کیفی کنترل گردد. مسئولیت کنترل کمی به‌عهده مسئول انبار ومسئولیت کنترل کیفی برعهده واحد QC میباشد. مسئول انبار پس‌از انجام کنترل‌های مذکور ، فرم رسيد انبار با کد F-37 را صادر و یک نسخه به‌مسئول واحد تدارکات تحویل داده تا ایشان به‌ بخش حسابداری شرکت ارائه نمایند. لازم به ذکر است اگر كالايي وارد كارگاه شود كه بعلت حجم زياد آنها به پاي كار جهت استفاده منتقل گردد. نیزمي بايست فرم رسيد انبار با کد F-37 مطابق با روش فوق الذکر صادر گردد.

قوانین ورود کالا به انبار

جزوه آموزشی انبارداری همچنین تعریف میکند. ورود کالا به انبار نیز یا بابت خرید از تامین کننده یا انتقال بین انبارها صورت می‌گیرد.

هر زمانی که‌ کالایی برای‌ پروژه ارسال گردد نگهبان با انباردار تماس میگیرد و ایشان را از ورود اجناس مطلع می‌سازد. کنترل تعدادی و تهیه رسید اجناس تنها توسط انباردار صورت می‌گیرد. اما در هنگام شب یا عدم حضور انبار دار به هر دلیلی ، این‌ کار توسط نگهبان و مطابق با فرم رسید موقت با کد F-228 صورت می گیرد. در این صورت اجناس در مکانی به‌ نام بارانداز نگاهداشته می شوند تا در اولین فرصت توسط انبار دار رسید قطعی شوند.

وقتي كالايي وارد انبار شده و رسید می‌شود در كاردكسهاي انبار مطابق با فرم کاردکس باکد F-38 ثبت ( و به موجودي انبار اضافه ) و هنگاميكه کالایی مطابق حواله انبار F-35 خارج می‌شود، مي‌بايست از كاردكسهاي انبار كسر گردد تا موجودي انبار مطابق كاردكسهاي آن به‌ روز باشد. در نهايت اقلام ورودي در محل‌هاي مناسب مطابق جدول شرايط چيدمان و نگهداري چیدمان و نگهداري با کدF-39  جا گذاری می‌گردد. چيدمان مواد و قطعات در جدول فوق به‌ علت حساسيت آنها اعلام گرديده است و ساير اقلام در داخل قفسه يا‌ باكس و پالت در شرايط عادي قرار داده مي‌شوند.

در انبارها چنانچه اقلامی مانند ابزارها از انبار بصورت امانی درخواست گردد، واحد انبار نسبت به‌ تحویل آن قلم اقدام نموده و در لیست اقلام تحویل موقت تحت عنوان فرم تحویل موقت اقلام با کد F-40 مستند می‌گردد.

مسئول انبار بمنظور پیگیری درخواستهای خریدی که‌ از واحد تدارکات نموده است کلیه درخواست‌های خود را مطابق با فرم کالاهای خرید نشده با کد F-41 به صورت هفتگی اقدام می نماید.

نحوه چیدمان در انبار

رعایت نحوه چیدمان‌ در انبار با توجه به‌ اهمیت آن از الزامات یک انبارداری بهینه هست.

نحوه چیدمان در انبار

جزوه آموزشی انبارداری همچنین بیان میکند. رعایت نحوه چیدمان‌ در انبار با توجه به‌ اهمیت آن به‌ ترتیب زیر الزام می‌باشد:

مواد آتش زا مانند گازوئیل – بنزین‌ در انبار نگهداری نشود و در محوطه باز که دارای سایه بان می‌باشد نگهداری گردد.

ماده های شیمیایی از بقیه کالاهای موجود در انبار باید ایزوله گردد.

مواد شیمیایی قابل ترکیب و سریع الاشتعال جدا سازی گردد.

کپسول های جوشکاری در جای مناسب با در پوش و بصورت عمودی نگهداری شود.

قفسه ها و محل های نگهداری مواد غذایی باید جدا از سایر قفسه های انبار باشد.

مواد غذایی قابل در سرد خانه نگهداری میگردد و کنترل های لازم جهت تنظیم درجه برودت هوا صورت گیرد.

ماده غذایی رو باز مانند قند و برنج و غیره را به دور از گرد و غبار و آلودگی نگهداری شود.

اقلام حساس به نور را مانند لاستیک – تسمه ها – رنگها و غیره به دور از نور آفتاب نگهداری شود.

اجناس حساس به رطوبت مانند کاغذ – فیلترها بایستی با فاصله یک متر از سطح زمین نگهداری شود.

باتوجه به نوع– حجم و وزن اقلام قفسه های مناسب ایجاد گردد.

ایمنی در انبار

جزوه آموزشی انبارداری در خصوص ایمنی در انبار میگوید.

طراحی ایمن ساختمان انبار

انبار باید با توجه به‌ نوع موادی که‌ در آن انبار میگردد طراحی گردد.

دیوارها و سقف و سرپناه تمام انبارها بدون استثناء باید از مصالح غیر قابل اشتعال بسازیم.

ساختمان انبار را باید از مصالحی بسازیم که‌ در برابر زلزله نیز مقاوم باشد.

در فواصل مناسب از دیوارهای جانبی باید زه کشی (جهت عبور آب) گردد تا از ایجاد رطوبت جلوگیری شود.

طراحی آن‌ طوری باشد که‌ مواد درون آن‌ در معرض عوامل جوی (نور خورشید- باران و …) قرار نگیرد.

کف تمام انبارها باید بتن یا آسفالت یا سنگ فرش شود و شیب و آبروی کف محوطه طوری باشد که‌ آب در زیر کالاها جمع نشود.

جهت استقرار مسئول انبار بایستی اتاقکی شیشه ای حداقل 9 متری به‌ همراه میز کار در داخل انبار و نزدیک‌ به درب احداث گردد.

انبارها باید در نقاطی طراحی شوند که‌ وسیله نقلیه مورد لزوم بتواند به‌ سهولت به‌ محوطه انبار وارد شود.

طراحی مسیرهای داخلی انبار

جزوه آموزشی انبارداری در خصوص طراحی مسیرهای داخلی انبار بیان میکند. نحوه چیدمان قفسه ها و کالاها بایستی طوری باشد که :

دسترسی افراد به درهای خروجی در اسرع وقت و به سهولت انجام پذیرد.

امکان برخورد لیفتراک و وسایل نقلیه به قفسه ها و کالا نباشد و این وسایل قدرت مانور داشته باشند. تردد لیفتراک ها مطابق دستورالعمل ایمنی تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین انجام می شود.

حتی الامکان در ایجاد مسیرهای طولانی که به بن بست منتهی میشود، جلوگیری گردد.

انبارهایی که عرض آنها کمتر از 20 متر است عرض راهرو داخل انبار نباید از 1.5 متر کمتر باشد. انبارهایی که‌عرض آنها از 20 متر بیشتر باشد، عرض راهرو کمتر از 2 متر نباید باشد. و چنانچه به‌ وسایل مکانیکی یا موتوری حمل و نقل مجهز باشد راهروی مناسب با عبور وسایل مزبور منظور خواهد شد. راهروی طولی باید تا انتها انبار خالی از کالا بوده و رنگ سفید از دو طرف خط کشی و مشخص باشد.

سطوحی در انبار که‌ لیفتراک بر روی آنها تردد می‌کند بایستی حداقل قدرت تحمیل 4 برابر وزن لیفتراک با اضافه باری که‌ توسط آنحمل میشود را داشته باشد.

کلیه انبارها میبایست دارای درب خروج اضطراری باشد و حداقل عرض درب‏های خروج بایستی 20/1 باشد. در انبارهای بزرگ وجود درب اضطراری با لولای 2 طرفه الزامیست.

تجهیزات برقی انبار

جزوه آموزشی انبارداری همچنین میگوید. ساختمان انبار باید مجهز به الکترود برق گیر( صاعقه گیر) استاندارد باشد.

سیستم برق رسانی در انبار بایستی دقیقا منطبق با استانداردهای ایمنی بوده و ایجاد هر گونه تغییر در وضعیت شبکه برق داخل انبار منوط به اجازه کتبی مسئولین فنی و ایمنی خواهد بود.

تابلوهای برق بایستی از انبار خارج و در جای ایمن قرار بگیرد.

حداقل روشنایی مورد نیاز در مسیرهای عبور و مرور لیفتراک 50 لوکس و در محلهای تخلیه و بارگیری 75 لوکس می باشد.

شیشه های مات رنگ روشن باید در دریچه های نورگیر انبار نصب شود.

جاهایی که دارای سیستم اطفاء حریق می باشد، باید به رنگ قرمز معین شود.

در داخل انبارها باید نسبت به وسعت آن برحسب مورد، دستگاههای هواکش نصب شود تا هوای انبار را در مدت 1.5 الی 2 ساعت مرتبا تهویه کند.

دریچه هواکش مناسب باید در بالای هر قسمت کالا که از 30 متر مربع تجاوز نخواهد کرد، در سقف انبار به منظور خروج دود در صورت بروز حریق تعبیه گردد.

توری سیمی در جلوی تمام پنجره های انبار مخصوصا آنهایی که به خارج از انبار باز میشوند باید نصب شود.

انبارهای نگهداری مواد حساس به آب بایستی کاملا خشک و خنک بوده و مصالح ساختمانی آن جذب رطوبت نباشد و از نفوذ آب به داخل جلوگیری شود.

امکانات مورد نیاز انبار

جزوه آموزشی انبارداری میگوید. هر انبار می بایستی مجهز به وسایل ارتباطی و الکترونیکی مانند تلفن، بی سیم، فکس، کامپیوتر، پرینتر و اینترنت باشد.

در محل انبارهای موقت باید کلیه تجهیزات ایمنی برای پیشگیری و مهار آتش توسط کارفرما تامین گردد.

برای تامین روشنایی مصنوعی انبار بایستی حتی الامکان از لامپ های سقفی (بچسبد به سقف ) بگذارند. ارتفاع این لامپ های آویزان از سقف باید حداقل یک متر از بالاترین سطح ردیف کالاها و مواد موجود در قفسه بالاتر باشد.

هرانبار بایستی مجهز به سیستم هواکش و حفاظ کرکره ای باشد.

نصب دستگاه های اعلام و اطفاء حریق باتوجه به نوع و جنس کالا درانبار ها اجباری است.

کپسول های آتش نشانی باید در نقاطی قرار داده شوند که از حرارت و نور و برف و باران مصون باشد. تعیین نوع مناسب و نصب کپسول ها مطابق دستورالعمل مقابله با حریق و پیشگیری از آن انجام می پذیرد.

در هر انبار باید حداقل یک دستگاه جعبه کمک های اولیه بهداشتی ( شامل گاز استریل، چسب زخم، باندساده، باند کشی، چسب لوکوپلاست ، بتادین ، پنبه ، سرم شستشو و قیچی کوچک ) باشد و برای مواقع اضطراری نگهداری گردد.

اطراف باراندازها ( مکان تخلیه موقت بار ) به منظور کنترل شبانه باید روشنایی مناسبی پیش بینی شود.

ایمنی انبارهای مواد شیمیایی و دارویی و مایعات قابل اشتعال

جزوه آموزشی انبارداری در خصوص انبارهای مواد شیمیایی و دارویی و مایعات قابل اشتعال بیان میکند. می بایستی در یک طبقه احداث و نسبت هر 100 متر مربع مجهز به 2 دستگاه کپسول پودر و گاز 12 کیلویی و یک دستگاه کپسول پودر و گاز 50 کیلویی باشد و همچنین به نسبت حجم انبارها تعداد سطل مخصوص آتش نشانی در باز محتوی ماسه خشک الک در محل های مناسب بگذارند. ( محاسبات طبق استانداردNFPA )

کپسولها باید طوری در انبار نصب گردند تا از زوایه دید مامورین آتش نشانی و پرسنل انبار دور نباشد. ضمنا به آسانی بتوان کپسول را از روی دیوار برداشته و مورد استفاده قرار داد. بنابراین حداکثر ارتفاع نصب کپسول 8/1 متر باشد.

در انبارهایی که وسایل اطفاء حریق خودکار نصب نگردیده می توان از دستگاه خودکار اعلام حریق و دستگاههای علامت دهی، نگهبان و…. استفاده شود.

نقشه فنی انبارها شامل نقشه راهروها، خروجیهای اضطراری، تجهیزات اطفاء حریق و…. بایستی در داخل انبار و در محلی که دسترسی سریع به آن امکانپذیر باشد وجود داشته باشد. نسخه ای از این نقشه ها باید در اختیار واحدHSE  و آتش نشانی قرار داده شود.

در خارج ازانبار باید کپسولهای اطفاء حریق به فاصله هر 30 متر نصب گردد.

درانبارهایی که مواد شیمیایی در آنها نگهداری میشود نصب چشم شوی به همراه تابلو و برچسب آن توصیه می شود.

نحوه روشنایی انبار در فضاهای مختلف

جزوه آموزشی انبارداری میگوید. میزان روشنایی در فضاهای مختلف بر حسب میزان استفاده از فضا، ابعاد اجسام نگهداری و ابعاد علائم و برچسب های نصب  روی اجسام بایستی به شرح زیر تعیین گردد:

الف: در بخشهایی که به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد روشنایی اضطراری 50 لوکس بایستی باشد.

ب: در بخشهایی که بطور مستمر مورد استفاده قرارمی گیرد و اجسام بزرگ در آنها نگهداری می شوند و یا علائم و برچسب بزرگ دارند  100لوکس باید باشد.

ج : در بخشهایی که بطور مستمر مورد استفاده قرار می گیرد و اجسام کوچک در آنها نگهداری شوند و یا علائم و برچسب کوچک دارند 300 لوکس باید باشد.

همچنین روشنایی مورد نیاز در خروجیهای اضطراری بایستی حداقل 150 لوکس باشد.

مجهز به لوله کشی آب مناسب با فشار کافی و جعبه آتش نشانی ( fire box ) با تجهیزات کامل باشند.

توصیه میگردد جهت کنترل بیشتر انبار مجهز به دوربین و سیستم های نوین ارتباطی همچون کنترل انبار با موبایل شود و این سیستم کنترلی قابل دسترسی برای مدیریت نیز باشد.

انبار دار باید مجهز به وسایل حفاظت فردی از قبیل لباس کار ، کفش ایمنی پنجه فولادی ، دستکش و ماسک باشد.

ایمنی محیط انبار از مواد اشتعال آور

جزوه آموزشی انبارداری محیط انبار را اینگونه توصیف میکند. انبار باید از نور کافی برخوردار باشد و حتی الامکان این روشنایی از نور طبیعی باشد. لازم به ذکر است که در طراحی نورگیرها بایستی طوری باشد که از تابش مستقیم نور خورشید به کالاها جلوگیری شود.

درجه حرارت و رطوبت انبار باید به طور مرتب چک شود. جهت کنترل دما و رطوبت در چند نقطه انبار می‌بایستی دماسنج و رطوبت سنج نصب گردیده و به طور روزانه کنترل گردد.

محوطه داخل انبار باید از پوشال و خاشاک و خرده چوب قابل اشتعال پاک شود. کف انبار نباید هیچگاه لغزنده باشد.

به منظور پیشگیری از آتش سوزی، محوطه اطراف انبار بایستی عاری از هرگونه بوته و علف خشک تا 10 متر باشد.

میزان و مقدار ذخیره آب مورد لزوم آتش نشانی و همچنین سیم کشی برق و تناسب خط سیم های برق یا بار الکتریکی لازم در کلیه انبارها زیر نظر متخصصین امر تعیین شود.

اشتعال چوب و تخته و کاغذهای باطله و نظایر آنها در داخل انبارها مطلقا ممنوع است.

استعمال دخانیات در محوطه داخل تا محدوده قرار گیری کپسول ها و مواد شمیایی مطلقا ممنوع و به تعداد کافی علائم “استعمال دخانیات ممنوع “باید نصب شود. ( مطابق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمانها “علایم و تابلو ها ” )

بهره گیری از وسایل گرمازای برقی در محوطه انبار ممنوع و برای اینکار باید از سیستم گرمایش ( شوفاژیا فن کوئل ) استفاده نمود.

ایمنی محیط انبار

جزوه آموزشی انبارداری همچنین میگوید انبار باید تحت حفاظت نگهبان 24 ساعته قرار گیرد. تعداد نگهبان حداقل یک نفر و نسبت به وسعت ظرفیت انبار ممکن است چند نفر باشد.

ساختمان انبار باید در برابر ورود جوندگان و حیوانات حفاظت شود.

محوطه انبار بایستی توسط توری محصور شود.

شماره تلفن های اضطراری و آتش نشانی انبار به خط درشت و خوانا در کنار کلیه تلفن های داخل انبار نصب گردد.

اخذ مجوز از واحدHSE  جهت هر گونه عملیات فنی (جوشکاری و برشکاری و…) به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی الزامی است.

انبار باید به تهویه طبیعی و در صورت لزوم به تهویه مصنوعی ضد انفجار مجهز باشد.

ایمنی حمل و نقل بار در انبار

جزوه آموزشی انبارداری برای ما بیان میکند دیوارها و ستون های داخل انبار بایستی جهت افزایش میدان دید تا ارتفاع 2 متر از سطح زمین با رنگهای روشن یا رنگ های ایمنی ( نوار مورب زرد و سیاه ) رنگ آمیزی شود. نصب علائم و تابلوهای هشدار دهنده در انبارها مطابق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ” علایم و تابلوها ” انجام میشود .

مسیر تردد وسایل چرخ دار بایستی توسط خط کشی ممتد به رنگ زرد مشخص شود.

وسایل موتوری مخصوص رفت و آمد در داخل انبارها باید مجهز به یک دستگاه کپسول آتش نشانی نوع متناسب باشد.

فاصله بین انبارهای محصور و سقف با دیوارهای مجاور از هر چهار طرف نباید از 6 متر کمتر باشد. این فاصله باید از هر نوع کالا خالی نگهداری شود و به نحوی که اتومبیل های آتش نشانی بتوانند در انبار به سهولت دور بزنند.

نکات مهم حمل و نقل در انبار
ایمنی حمل و نقل در انبار از لحاظ چیدمان و حمل و نقل کالا بسیار حائز اهمیت هست
نکات مهم ایمنی حمل و نقل بار در انبار

جزوه آموزشی انبارداری برای ما تعریف میکند هیچگاه از لیفتراک جهت حمل کپسولهای گاز (بویژه کپسولهای گاز قابل اشتعال) استفاده نکنید. زیرا در صورت سقوط ممکن است موجب انفجار کپسول گردد. برای این کار می توان از شاخکهای مخصوص و باکس پالت حمل کپسول استفاده نمود.

حمل پروفیل، الوار و سایر بارهای طویل با لیفتراک و شاخکهای معمولی مجاز نیست. زیرا این عمل باعث بر هم خوری تعادل بار و لیفتراک میگردد.

بالابرها بایستی تنها بر اساس دستورالعمل سازنده و با رعایت مواردی از جمله تناژ بالابر مورد استفاده قرار گیرد.

اپراتور بالابر باید اطلاعات لازم در خصوص بالابری که با آن کار می کند داشته باشد و ظرفیت بالابری آن را بداند.

استفاده از بالابر برای بالا بردن افراد ممنوع است.

بهره برداری از بشکه یا وسایل نا ایمن برای برداشتن بار ممنوع می باشد. توصیه می شود برای برداشتن بار از طبقات بالاتر از نردبان فلزی دوطرفه استفاده شود.

در انبارهای بزرگی که باربرداری توسط جرثقیل های سقفی و متحرک انجام می گیرد بایستی مطابق دستور العمل ایمنی کار با جرثقیل ها و تجهیزات آن انجام گیرد.

ایمنی نگهداری مواد و کالاهای درون انبار

جزوه آموزشی انبارداری به ما میگوید، چیدمان انبار مطابق با دستورالعمل چیدمان و طبقه بندی اقلام صورت می پذیرد.

کالاهای نامتجانس باید از یکدیگر تفکیک شوند.

کلیه کالاها بایستی کد بندی و مشخصات کالا روی آن با برچسب باشد.

قرار گیری هر گونه کالا و اجناس در مقابل تجهیزات اعلام و اطفاء حریق ممنوع است و تجهیزات باید قابل رویت و دسترسی به آن آسان باشد.

کلیه کارکنان انبارها باید تعلیمات مربوط به حفاظت ایمنی و طرز کار با وسایل اولیه آتش نشانی را فرا گیرند مسئول HSE مکلف است مقدمات آموزش کارکنان را فراهم کند.

بین سقف انبار و مرتفع ترین نقطه کالای چیده شده فاصله زیر باید موجود باشد :

جزوه آموزشی انبارداری بیان میکند. اگر ارتفاع کالای چیدمانی از 50/4 متر بیشتر باشد فاصله تا سقف حداقل 1.5 متر باشد.

 ارتفاع کالای چیدمانی بین 60/2 تا 50/4 متر باشد فاصله تاسقف حداقل 1 متر باشد.

اگر ارتفاع کالای چیدمان کمتر از 60/2 متر باشد فاصله تا سقف حداقل 40 سانتی متر باشد.

در انبارهایی که عرض آنها کمتر از 35 متر باشد حداکثر سطح اشغالی هر قسمت کالا 250 متر مربع و فاصله آن با قسمت دیگر 1متر باشد. چنانچه عرض انبار از 35 متر بیشتر باشد حداکثر سطح اشغالی هر قسمت کالا 250 متر مربع و فاصله آن باقسمت دیگر 1متر باشد.

همه روزه مقارن با تعطیل کردن انبار باید تمام محوطه انبارها از نظر ایمنی به وسیله مسئول انبار دقیقا بازدید و نتیجه در فرم کنترل روزانه انبار ثبت شود.

در صورتی که کف انبارها فاقد شیب و آبرو باشد به منظور انجام امور نظافت باید کالا حداقل 5 سانتیمتر با سطح زمین فاصله داشته باشد.

آموزش پرسنل انبار

جزوه آموزشی انبارداری میگوید. پرسنل انبار بایستی نحوه خاموش و قطع کردن جریان برق در زمان بروز حوادث را بیاموزند.

مواد قابل اشتعال شیمیایی نظیر رنگ ها، تینرها و حلال ها و…. باید طبق مقررات مربوطه، انبار و در جای خشک، خنک و به صورت مجزا در ظروف دربسته مطابق آيين نامه حفاظت مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار مصوب وزارت کار نگهداری شوند.

MSDS ها باید در تمام طول شیفت کاری در دسترس کل پرسنل انبار باشد.

مسئولین و سرپرستان و کارگران انبارها بایستی با برگه های MSDS ( برگه های اطلاعات ایمنی مواد ) آشنا بوده و آموزشهای لازم در زمینه رفتارهای احتیاطی لازم در حین جابجایی و حمل مواد شیمیایی به منظور اجتناب از بروز حادثه، روشهای مناسب جهت جلوگیری از مخاطرات ناشی از نشت و تراوش مواد، نحوه عملکرد و در حین بروز حوادث احتمالی در جهت کاهش خطرات حادثه نسبت به انسان و محیط زیست، کمکهای اولیه، نحوه اطفاء حریق و استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی مناسب را گذرانده باشد. در دستورالعمل ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار به طور کامل درباره MSDS صحبت کردیم.

نگهداری بنزین، گازوئیل، و نفت درانبار اکیدا ممنوع است. بایستی در محیطی خارج از انبار در محیطی که هوا جریان داشته باشد باتوری فلزی محافظت می شود و از تابش مستقیم نور آفتاب محفوظ است، نگهداری شوند.

چیدمان سیمان در انبار باید از 8 الی 10 ردیف بیشتر نباشد.

باکس پالت

جزوه آموزشی انبارداری بیان میکند. باکس پالت وسیله مناسبی جهت انبار سازی کالا به ویژه اقلام خرد، کالاهایی که شکل معین ندارند و کالاهای شکستنی می باشد. حداکثر ارتفاع ایمنی چیدمان کالاها توسط باکس پالت 7 متر و یا 4 عدد باکس پالت بر روی هم می باشد.

کپسولهای گاز بایستی خارج از انبار در محیطی که هوا جریان دارد با توری فلزی محافظت می گردد و از تابش مستقیم نور آفتاب محفوظ است، به صورت عمودی قرار گیرد و به کمک زنجیر آنها را مهار کرد. میتوان از باکس مخصوص نگهداری کپسول نیز استفاده کرد.

در انباری که برای جمع آوری بارها، پالت ها و مصالح خراب بکار می رود، برای سهولت در طرز انبارداری و رعایت نکات ایمنی برای نگهداری صندوق ها و پالت های خراب و متلاشی توصیه می شود، قسمتی از انبار با تور سیمی ضخیم و یا دیوار حائل یا نرده فلزی از انبار اصلی مجزا شود.

بازدید دوره ای انبار

جزوه آموزشی انبارداری تعریف میکند بازدید دوره ای انبار توسط واحد HSE و مطابق با فرم چک لیست بازدید دوره ای انبار صورت می پذیرد.

در انبار داخلی همه مواد باید با در نظر گیری خصوصیات آتش گیری آنها جانمایی و نگهداری شوند.

مواد قابل احتراق بایستی با در نظر گیری ثبات آن در تلنباری به صورت توده ای بر روی هم قرار گیرد و ارتفاع آن بیش از 6 متر نباشد .

راهروهای عبوری بین اطراف توده های انباری مواد قابل احتراق باید حداقل 3 متر عرض داشته باشد و عاری از تجمع هرگونه مواد قابل احتراق غیر ضروری باشد. مواد زائد باید از محل برچیده شوند و یک دستورالعمل منظم برای تمیز کردن محوطه تهیه گردد.

هنگامی که در محلی خطر آتش سوزی زیر زمینی ناشی از جامدات، مایعات قابل اشتعال وجود دارد، آن قطعه زمین نباید برای انبار مواد قابل احتراق و اشتعال شود.

نگهداری مواد در انبار های موقت باید حتی الامکان به صورت جامد انبار شود و هیچ ماده قابل احتراقی نباید در بیرون از ابنیه اصلی در فاصله کمتر از 3 متر انبار شود.

مسیر انبار داخلی

جزوه آموزشی انبارداری میگوید. انبار داخلی نباید در مسیر راههای خروجی بوده و مانع تخلیه افراد شود.

مواد ناسازگار مانند روغن و اکسیژن که ممکن است خطر آتش سوزی همزمان ایجاد کند باید با استفاده از موانع خاص که در برابر آتش سوزی حداقل یک ساعت تحمل داشته باشد از یکدیگر جدا شوند. همچنین مواد باید طوری انبار شود که انتشار آتش به قسمت های مجاور به حداقل برسد و این اجازه را بدهد که به آسانی عمل اطفا صورت گیرد.

مواد انباری باید همیشه به گونه ای نگهداری شود که فضای راهروی بین توده ها باپهنای وسایل نقلیه به صورت ایمنی مطابق باشد تا در زمان اطفا حریق اختلال ایجاد ننماید.

در محدوده هایی که سامانه اطفا ثابت نصب باشد حد فاصل ایمن به اندازه حداقل یک متر باید از بالاترین قسمت مواد انباری تا سر حساس افشانه موجود باشد.

فاصله ایمن از اطراف لامپ‌ها و چراغ‌ها تا مواد انباری باید رعایت گردد تا از احتراق و اشتعال مواد جلوگیری شود. این فاصله در هر حال از یک متر برای چراغهای صنعتی و 5/0 متر برای چراغ‌های فلورسنت کمتر نیست.

یک حد فاصل ایمن به اندازه یک متر باید اطراف راههای خروجی از درهای فرار از آتش حفظ شود. ضمنا مواد انباری نباید در فاصله کمتر از یک متری از درهای بازشو آتش چیدمان گردند .

مقررات ایمنی مواد قابل انفجار تجاری

جزوه آموزشی انبارداری تعریف میکند مواد قابل انفجار تجاری را باید بر طبق مقررات ایمنی خاصی که به تصویب مقام صلاحیت دار میرسد انبار و نگهداری نمود. دستورالعمل نگاهداری این مواد بر اساس آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و انفجار مصوب وزارت کار خواهد بود. کارفرما باید سامانه کشف ، اعلام و اطفای حریق به طور متناسب برای این محل ها تامین و نصب نماید .

نگهداری و ذخیره مایعات قابل اشتعال با نقطه شعله زنی کمتر از 21 درجه سانتی گراد در محل کار باید به 18 لیتر آن هم فقط در ظروف مخصوص سر بسته محدود کرد و دور از منابع جرقه و حرارت قرار داد.

مایعات قابل اشتعال که در ظروف سربسته نگهداری می شوند باید به مقدار محدودی که از طرف مقام صلاحیت دار تعیین می شود در انباری که از نقطه نظر ساختمان در مقابل حریق مقاومت داشته و بالای سطح زمین قرارگرفته و به وسیله دیوار ها و در و پنجره های ضد حریق خودکار از سایر قسمت های ساختمان مجزا می شود نگاهداری کرد. در قسمت مدخل انبارهای حاوی مواد سریع الاشتعال یا منفجره نباید در و پنجره و هر گونه شیشه شفاف به کار رود. در صورت لزوم باید از شیشه مات و مسلح استفاده شود.

نگهداری و ذخیره مقادیر زیاد مایعات قابل اشتعال ( بیش از یک هزار لیتر ) فقط در مخازن مجزا و یا مخازن مخصوص رو زمینی که به فواصلی بیش از سه برابر ارتفاع مخزن یا با استفاده از دیوار برشی مناسب یا زیر زمین قرار گیرد ( مخازن زیر زمینی دارای اولویت است ) و به فاصله دست کم 5 متری از ابنیه دیگری که از طرف مقام صلاحیتدار تعیین می شود مجاز خواهد بود.

مقررات جابجایی مایعات و مواد سریع الاشتعال و انفجاری

برای جابجایی مایعات و مواد سریع الاشتعال و انفجاری و در محل تخلیه و بارگیری آنها باید از تجهیزات الکتریکی و چراغ های ضد جرقه و ضد شعله استفاده شود.

باید تدابیر موثری اتخاد شود که از چکه و نشت این قبیل مایعات قابل اشتعال و نفوذ به قسمت های زیرین ساختمان و داخل آب روها و مجاری آب جلوگیری شوند. ریخت و پاش اتفاقی آنها به میزانی محدود گردد که متضمن هیچگونه خطری نباشد. همچنین از امکان ایجاد هر نوع مخلوط قابل اشتعال و انفجار بخار و هوا مخصوصا در حین انتقال مایعات مورد بحث ممانعت شود.

استعمال دخانیات، وجود کبریت، فندک و هر گونه اشیا مولد شعله یا جرقه باید در کلیه نقاطی که در آنها مواد قابل احتراق ، مواد سریع الاشتعال یا مواد قابل انفجار نگاهداری و یا به کار برده می شود ممنوع است.

مقادیر زیاد ( بیش از 500 هزار لیتر یا معادل آن ) مواد بسته بندی شده با قابلیت اشتعال بالا را باید در انبارهای مجزا یا در اتاق های مقاوم در مقابل حریق یا اتاق هایی که از دیوارهای برشی یا فلزی مقاوم در برابر حریق ساخته شده و با درهای فلزی مجهز گردیده نگاهداری شوند.

دستورالعمل ایمنی کار با جرثقیل

جزوه آموزشی انبارداری تعاریف، مفاهیم و اختصارات را اینگونه تعریف میکند.

جرثقیل (Crane)

ماشینی است که برای بالا و پایین بردن بار و جابجا نمودن بار در حالت معلق مورد استفاده قرار می گیرد. جرثقیل دارای انواع مختلفی با توجه به نوع کاربرد می باشد.

جرثقیل سیار (Mobile Crane)

جرثقیلی است که بر روی وسایل نقلیه موتوری یا بر روی شاسی سوار شده و نیروی محرکه آن مکانیکی و هیدرولیکی می باشد. جرثقیل سیار دارای بازویی است که می تواند حرکت کند. حرکت جرثقیل بدون مسیر مشخص است و باربرداری جرثقیل بر اساس مرکز ثقل و پایداری آن می باشد. بازوی جرثقیل می تواند ثابت ، متحرک ، تلسکوپی یا مشبک باشد. بعضی از انواع آن بشرح ذیل می باشد:

جرثقیل خزنده (Crawler Mounted Crane)

نوع جرثقیل نصب شده بر کامیون (Truck crane)

جرثقیل نصب شده بر شاسی چرخدار (غیرموتوری) (Chaise Crane)

نوع جرثقیل برجی ( Tower Crane )

جرثقیلی است که با پایه های خرپایی شکل ، که بر روی برج آن یک سکوی گردان و بوم و مجموعه قلاب قرار گرفته است قرار دارد. این جرثقیل بر حسب نوع برج ، بازو و پایه به انواع مختلفی بشرح ذیل تقسیم می شود:

جرثقیل برجی چرخان و غیرچرخان.

نوع جرثقیلهای برجی با بازوی افقی، مایل، بازو باشعاع ثابت، بازوی متحرک با قابلیت تغییر زاویه در صفحه انجام عملیات.

جرثقیل برجی با پایه ثابت داخل پی بتنی ، پایه سازه ای.

قلاب (Hook)

وسیله ای است که بر روی مجموعه باربرداری قرار گرفته سیم بکسل یا تجهیزات باربرداری بر روی آن قرار می گیرد.

سیم بکسل (Wire Rope)

وسیله ای است که جهت باربرداری بکار رفته و یکی از تجهیزات باربرداری نیز به شمار می رود.

درام (Drum)

قطعه استوانه ای شکل می باشد که سیم بکسل بر روی آن قرار گرفته و در هنگام باربرداری سیم بکسل را به سمت بالا و پایین هدایت می کند.

قرقره راهنما (Guide Sheave)

قرقره راهنما به منظور اطمینان از عدم اصطکاک و مالش بین سیم بکسل و بدنه بازو بر روی بازو نصب می‌شود.

سیستم ترمز (Breaking System)

سیستمی برای کنترل سرعت موتور الکتریکی می باشد. انواع آن عبارتند از: ترمز مکانیکی، هیدرولیکی، دینامیکی، پنوماتیکی، اضطراری و ترمز نگهدارنده در مواقع قطع جریان الکتریکی می باشد.

کابین (Cabin)

اتاقکی است که اپراتور، کنترل جرثقیل را از داخل آن انجام می دهد.

بازو (Boom)

در جرثقیل های سیار یا موبایل عضوی است که ممکن است بصورت ثابت یا هیدرولیکی بوده و با گردش و بالا و پایین رفتن آن مجموعه قلاب جابجا می شود.

نشانگر اتوماتیک بار ایمن (Automatic Safe load indicator)

وسیله ای است که با نصب بر روی جرثقیل بصورت اتوماتیک کار در محدوده مشخص و مجاز بار را امکان پذیر می کند و بارسیدن به بار کاری ایمن یک هشدار و باعبور از مقدار مجاز تعیین شده هشدار مضاعفی را اعلام می‌نماید. این هشدارها باید بطورواضح برای راننده قابل درک باشد.

ابزارهای محدودکننده حرکت

تجهیزاتی هستند که بمنظور ایجاد محدودیت های حرکتی در طول، عرض، ارتفاع، چرخش و سایر حرکات بر روی جرثقیل نصب می شوند این وسایل باید مرتبابازرسی شده و در وضعیت کاری مناسب نگهداری شوند.

نشانگر شعاع بار ( load Radius indicator )

در جرثقیل هایی که در شعاع های عملیاتی متفاوت دارای بارکاری ایمن مختلفی هستند باید به یک نشانگر شعاع بار مجهز شوند. این نشانگر هنگام عملیات باید بطور واضح برای راننده قابل رویت بوده و بار کاری ایمن و شعاع بار برای هر وضعیت عملیاتی جرثقیل قابل تشخیص باشد.

وسایل توقف اتوماتیک حرکت در هنگام اضافه بار

یکسری کلید یا میکروسوئیچ که به منظور جلوگیری از بوجود آمدن وضعیت اضافه بار بر روی جرثقیل نصب می گردد. در هنگام بوجود آمدن وضعیت اضافه بار قوای محرکه اصلی جرثقیل قطع شده و فقط اجازه حرکاتی که منجر به برگشتن جرثقیل به شرایط ایمن می شود داده می شود.

بادسنج

این وسیله میزان سرعت جریان باد را نشان می دهد. بادسنج می بایست در محل مناسبی نصب شده و بطور واضح برای راننده قابل رویت باشد.

جداول بار کاری ایمن

میزان بار مجاز باتوجه به تمام شرایط کاری شامل طول بوم، شعاع و وزن بار در جداولی که از سوی سازنده تهیه شده است دراختیار اپراتور قرار می گیرد. این جداول باید بطور واضح در اختیار راننده یا اپراتور جرثقیل قرار گیرد.

دستورالعمل های راهنما

نکات و پیشنهاداتی که توسط سازنده جرثقیل جهت استفاده ایمن از جرثقیل تهیه گردیده و می بایست در محل مناسبی از جرثقیل و در دسترس قرار گیرد.

شعاع عملیات (Radius)

فاصله افقی بین نقطه ای روی مرکز گردش جرثقیل روی زمین و مرکز ملحقات بار، شعاع نامیده می شود.

راننده جرثقیل (اپراتور جرثقیل) (Crane Driver ( Operator ))

شخصی که توانایی هدایت و کارکردن باجرثقیل بمنظور جابجایی بار، مطابق دستورالعمل سازنده و در قالب یک سیستم ایمن کاری را داشته باشد. راننده جرثقیل مسئول عملکرد صحیح جرثقیل بوده و باید فقط به علائمی که از طرف ریگر (قلاب انداز) یا علامت دهنده صادر می شود واکنش دهد.

ریگر (قلاب انداز)

قلاب انداز مسئول اتصال بار به ملحقات بلندکننده بار، یا جداکردن بار از این ملحقات، استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بلندکننده مطابق طرح ریزی عملیات شروع جابجایی ایمن جرثقیل می باشد.

علامت دهنده

علامت دهنده مسئول بازگو کردن علائم از قلاب انداز به راننده جرثقیل می باشد. همچنی علامت دهنده ممکن است بجای قلاب انداز مسئولیت هدایت جرثقیل را برعهده گیرد مشروط به اینکه فقط یکی از آنها این مسئولیت را برعهده بگیرد.

نصاب جرثقیل

نصاب جرثقیل مسئول نصب و برپایی جرثقیل برجی مطابق دستورالعمل های سازنده می باشد. اگر تعداد نصاب ها دو نفر یا بیشتر باشد لازم است شخصی بعنوان سرپرست نصب و برپایی به منظور کنترل ایمن عملیات نصب تعیین گردد.

مدیریت عملیات بلند کردن بار

جزوه آموزشی انبارداری به منظور انجام صحیح و ایمن عملیات بلند کردن بار، این عملیات بایداز ابتدا تا انتها بصورت صحیح مدیریت شود. مدیریت عملیات بلند کردن بار شامل 3 مرحله می باشد.

استقرار سیستم ایمن کار.

طرح ریزی و کنترل عملیات بلند کردن بار.

بررسی قراردادها.

پرسنل جرثقیل و مشخصات آنان

راننده ( اپراتور ) جرثقیل

راننده ( اپراتور ) جرثقیل باید :

دارای گواهینامه پایه یک،گواهینامه ویژه جرثقیل و مجوز کار باجرثقیل از طرف واحد HSEانبار باشد.

ماهر و مجرب باشد.

دارای قدرت بینایی، شنوایی و عکس العمل مناسب بوده و دارای مدارک پزشکی سلامت باشد.

توانایی فیزیکی برای بکارگیری ایمن جرثقیل داشته باشد.

توانایی تشخیص فاصله، ارتفاع و فاصله ایمن را داشته باشد.

دانش کافی درباره جرثقیل و ابزارهای ایمنی آن داشته و در مورد نوع جرثقیلی که می بایست هدایت کند آموزش کافی ببیند.

از وظایف قلاب انداز و علامت دهنده مطلع باشد و باید مجموعه علائمی که در این زمینه ارائه شده است راکاملا درک نموده و فرا گرفته باشد.

باتجهیزات اطفاء آتش موجود در جرثقیل و نحوه کاربرد آنها آشنا باشد.

ریگر ( قلاب انداز )

ریگر ( قلاب انداز ) باید :

ماهر و مجرب باشد.

بیش از 18 سال سن داشته باشد.

دارای قدرت بینایی، شنوایی و عکس العمل و چالاکی مناسب باشد.

در مورد شیوه قلاب زنی و علامت دهی آموزش کافی دیده باشد و توانایی شروع حرکت و هدایت ایمن جرثقیل را داشته باشد.

بتواند باری که باید جابجا شود را بدرستی متوازن نموده و فاصله ایمن بار را از موانع جرثقیل در نظر بگیرد.

باتجهیزات و ابزار بلند کردن متناسب باباری که باید بلند شود آشنا باشد.

اگر بیش از یک قلاب انداز وجود دارد فقط یکی از آنها باید در هر زمان بسته به موقعیتی که نسبت به جرثقیل دارد مسئولیت قلاب اندازی را بر عهده بگیرد.

جایی که از تجهیزات شنیداری مانند بی سیم استفاده می شود توانایی فرستادن دستور شفاهی واضح و دقیق را داشته باشد.

علامت دهنده

علامت دهنده باید :

ماهر و مجرب باشد.

دارای قدرت بینایی، شنوایی و عکس العمل و چالاکی مناسب باشد.

قادر به تشخیص فاصله ها، ارتفاع و فاصله ایمن بین بار باسایر موانع باشد.

در مورد شیوه علامت دهی آموزش دیده باشد و مجموعه علامت مربوطه را بفهمد.

جایی که از تجهیزات شنیداری مانند بی سیم استفاده می شود توانایی فرستادن دستور شفاهی واضح و دقیق را داشته باشد.

توانایی هدایت و جابجایی ایمن جرثقیل و بار را داشته باشد.

برای انجام وظایف علامت دهی منصوب شده باشد.

از مسولیت های راننده جرثقیل و قلاب انداز آگاهی کامل داشته باشد.

در جاهایی که بوسیله راننده قابل رویت نیست و لازم است که علامت دهی تداوم داشته باشد ممکن است ازعلامت دهنده دیگری برای بازگو کردن علائم به راننده استفاده گردد.

در صورت علامت دهی بوسیله بی سیم دستورات شفاهی باید بطور پیوسته تکرار شود و باقطع دستور پیوسته راننده ملزم به توقف کلیه حرکات جرثقیل می باشد.

هنگامی که لازم است علامت دهنده موقعیت خود را ترک نماید باید شخص واجد شرایط دیگری را بطور واضح به راننده معرفی نموده و اطمینان حاصل نماید که راننده متوجه این تغییرات شده است.

نصاب جرثقیل

نصاب جرثقیل باید :

ماهر و مجرب باشد.

بیش از 18 سال سن داشته باشد.

دارای قدرت بینایی، شنوایی و عکس العمل و چالاکی مناسب باشد.

در مورد شیوه قلاب زنی و علامت دهی آموزش کافی دیده باشد و توانایی شروع حرکت و هدایت ایمن جرثقیل راداشته باشد.

قادر باشد بطور مطمئن و ایمن در ارتفاع کار کند.

توانایی استقرار وزنه ها و توازن بارها را داشته و بتواند فاصله ایمن جرثقیل از موانع را تشخیص دهد.

آشنایی کامل بانحوه نصب و برچیدن و کار کردن باانواع جرثقیل هایی که مورد استفاده قرار می گیرد داشته باشد و نیز در خصوص استفاده ایمن و تنظیم هر نوع وسیله بلند کردن در طی دوره نصب آموزش کافی دیده باشد.

باکلیه تجهیزات ایمنی و تست ابزارهای ایمنی که متناسب بانوع جرثقیل بر روی آن نصب می گردد و نیز تجهیزات بالابرنده ای که بکار می روند آشنایی کافی داشته باشد.

تجهیزات و حمل و نقل با جرثقیل

کلیه جرثقیل های موجود در انبار جهت انبارداری و حمل و نقل می بایست مجهز به تجهیزات ایمنی باشد

تجهیزات ایمنی جرثقیل ها

جزوه آموزشی انبارداری میگوید. کلیه جرثقیل ها می بایست مجهز به تجهیزات ایمنی بشرح ذیل باشند :

نشانگر اتوماتیک بار ایمن (مجهز به آلارم شنیداری و نوری).

علامت شعاع عملیات.

نشانگر وضعیت ارتفاع.

ابزارهای محدود کننده حرکت.

وسایل توقف اتوماتیک حرکت در هنگام اضافه بار.

بادسنج.

ضامن ایمنی روی قلاب.

آلارم شنیداری حرکت رو به عقب.

مدارک و مستندات جرثقیل

کلیه جرثقیل ها و متعلقات آنها می بایست دارای مدارک و مستنداتی بشرح ذیل بوده و این مدارک می بایست در جرثقیل و در دسترس راننده و یا اپراتور باشد.

چارت و جداول بار کاری ایمن.

دستورالعمل های راهنما.

گواهینامه آزمایش و سلامت.

گزارشات آزمایش.

مجوز کار با جرثقیل

کلیه جرثقیل های مورد استفاده در انبار ( شامل جرثقیل های تحت تملک شرکت و پیمانکاران اجاره دهنده جرثقیل ) می بایست دارای گواهینامه سلامت و ایمنی از مراجع معتبر و دارای صلاحیت باشند.

کلیه جرثقیل ها قبل از ورود به انبار شرکت می بایست مطابق فرم چک لیست بازرسی هفتگی جرثقیل مورد بازرسی قرار گرفته و پس از تائید، اجازه ورود به جرثقیل داده خواهد شد. در زمان فعالیت در انبار می بایست با توجه به حجم کار مجوز کار (Work Permit) از سوی واحد HSE برای جرثقیل مربوطه صادر شود.

اپراتور یا راننده، قلاب انداز، علامت دهنده، نصاب جرثقیل و کلیه پرسنل مرتبط با باربرداری می بایست قبل از آغاز به کار در انبار اقدام به دریافت مجوز کار (Work Permit) از سوی واحد HSE نمایند.

فعالیت ایمن با جرثقیل

جزوه آموزشی انبارداری بیان میکند حمل بار توسط جرثقيل بايستي توسط راننده یا اپراتور واجد شرايط به‌ همراه حداقل‌ يک ريگر (قلاب انداز) انجام پذيرد.

وجود چارت و جدول بار کاری ایمن جرثقيل در داخل کابين الزامي است و می بایست کليه رانندگان یا اپراتورها و ريگرهاي جرثقيل با نحوه استفاده از آن آشنا بوده و آموزش کافي در این زمینه را ديده باشند.

کليه سرپرستان انبارها بايستي از وجود برنامه منسجم ايمني در زمينه حمل و نقل توسط جرثقيل ها اطمينان حاصل نمايند. استقرار این برنامه بر عهده سرپرست HSE انبار می باشد. اين امر جهت رعايت موازين قانوني ملی و بين المللي و جلوگيري از بروز حوادث از اهميت ويژه اي برخوردار است.

تمام تجهيزات حمل بار مربوط به جرثقیل بايستي دارای شماره و میزان بار کاری مجاز به همراه گواهینامه تست و آزمایش از سوی شرکت سازنده باشند.

انجام هر اقدامي که باعث برهم زدن شرايط ايمن کار با جرثقيل گردد ممنوع می باشد.

توصیه اکید می گردد که دستورالعمل ایمنی کار با جرثقیلها و تجهیزات وابسته را با دقت مطالعه نمایید.

نحوه حرکات جرثقیل

حرکات جرثقیل اعم از بالا کشی بار، جابجایی جزئی بار، عمل بالا و پایینی بازو و حرکات گردشی نباید به نحوی باشد که بار بر روی زمین کشیده گردد یا راستای سیم بکسل بصورت غیر عمود بر امتداد زمین قرار گیرد. قبل از اینکه بار بلند شود امتداد سیم بکسل باید کاملا شاغولی باشد و باید با کنترل دقیق حرکات جرثقیل، از نوسان بار جلوگیری نمود.

برای استفاده ایمن از جرثقیل باید سیستم های هدایت جرثقیل بصورت کاملا واضح نشان گذاری گردد تا حرکات به راحتی تحت کنترل راننده یا اپراتور باشد و وی با آگاهی کامل جهت حرکت و جابجایی بار، اهرم ها را بکارگیرد. نشان گذاری ها باید به زبان رسمی باشد و یا باید از یکسری علائم توافقی بین المللی استفاده گردد.

کلیه تعمیرات جزئی و کلی می بایست توسط واحد تعمیرات و نگهداری ماشین آلات صورت گیرد و اقدام به تعمیر جرثقیل از سوی اپراتور یا راننده و سایر اشخاص ممنوع می باشد.

وظایف راننده یا اپراتور جرثقیل هنگام جابجایی و حمل بار

راننده یا اپراتور باید در طی عملیات جابجایی بار مراقبت لازم جهت جلوگیری از وارد شدن ضربه یا هر گونه بار جانبی به بازو یا سازه جرثقیل بعمل آورد.

قبل از اینکه حرکت کاملا متوقف شود نباید جهت حرکت معکوس گردد مگر اینکه لوازم کنترلی موتور به گونه ای طراحی شده باشد که اجازه این کار را فراهم نماید.

از تجهیزات ایمنی جرثقیل مانند محدود کننده های حرکت نباید به منظور متوقف نمودن آن استفاده شود.

کلیه جرثقیل های سیار می بایست مجهز به چراغ های هشدار دهنده بوده و این چراغ ها باید کاملا قابل تشخیص باشند.

جرثقیل نباید در شرایطی که سرعت باد بیشتر از آنچه که در دستورالعمل جرثقیل ذکر شده بکارگرفته شود.

فعالیت جرثقیل در شرایط نامساعد جوی ( باران و برف ) ممنوع بوده و در شرایط خاص، تحت اقدامات احتیاطی و با نظر سرپرست HSE انبار صورت گیرد.

تحت هيچ شرايطي نبايد از جرثقيل و ادوات آن در بيش از ظرفيت ثبت شده بر روی آنها استفاده شود. انجام (LOAD TEST) با بار بیش از ظرفیت، تحت نظر واحد HSE انبار و کارشناس فني واجد شرايط جهت صدور گواهینامه سلامت مجاز می باشد.

ایمنی ریگر جرثقیل

جزوه آموزشی انبارداری میگوید. ريگر ( قلاب انداز ) جرثقيل بايستي از ايمن بودن نحوه اتصال بار به بکسل ها و قلاب اطمينان حاصل نماید.

قطعاتي که پس از بلند شدن توسط جرثقيل بايستي هنگامي که معلق هستند تنظيم شده يا چرخش نمايند و يا هدايت شوند بايستي قبل از شروع کار در محل مناسبي توسط طناب باطول مناسب و توسط فرد ديگري تحت کنترل قرار بگيرند.

هنگامي که جابجائي بار در مسيري است که تردد و فعاليت افراد زياد مي باشد يا بايستي عمليات حمل را به زمان ديگري موکول نمود و يا تا پايان عمليات حمل، بایستی در مسير حرکت بار کليه فعاليت ها ممنوع شود.

کليد و پينچ ها بايستي داراي ترمز اضطراري باشند.

براي اطمينان از نحوه صحيح اتصال بار و توان جرثقيل، بايستي ابتدا بار را چند سانتي متر ( ١٠ تا ٣٠ ) از زمين به آرامي بلند نموده و در صورت صحت و ايمن بودن شرايط به کار ادامه داد.

راننده یا اپراتور جرثقيل بايد در هر حالت و به هر شکلي حرکات اجزاء جرثقيل را به آرامي انجام دهد.

پائين آوردن بار صرفا با ترمز اکيدا ممنوع است.

هنگامي که جرثقيل تحت بار مي باشد و يا دستگاه روشن است ترک کابين جرثقيل توسط راننده اکيدا ممنوع است.

کليه پله ها، سکو ها، دستگيره ها و پدال هاي جرثقيل بايستي کاملا تميز و عاري از روغن و گريس باشند. اين موارد بايستي روزانه توسط راننده یا اپراتور جرثقیل کنترل گردد.

تجمع يا ايستادن و يا حرکت در شعاع عملکرد جرثقيل ممنوع بوده و براي حفاظت این محدوده خطرناک بايد علامات و موانع احتياطي نصب شود.

در هيچ شرايطي نبايد از جرثقيل براي کشيدن يا هل دادن بار استفاده شود.

قرار گرفتن بين بارها در هنگام جابجایی اکيدا ممنوع است.

دقت و توجه اپراتور جرثقيل به ريگر

دقت و توجه اپراتور جرثقيل به ريگر از اهميت زیادی برخوردار است. بنابراين در هنگام حمل بار فقط يکنفر به عنوان ريگر با راننده یا اپراتور در ارتباط باشد و افراد متفرقه از انجام وظايف ديگر جدا خودداري نمايند.

تدارک روشنایی کافي و زاويه ديد مناسب جهت راننده یا اپراتور و ريگر بسيار مهم است. انجام عمليات حمل بار در محل هایي که نور کافي نبوده و زاويه ديد نامناسب باشد اکيدا ممنوع است.

بالا بردن باري که وزن آن نزديک حد مجاز ظرفيت جرثقيل مي باشد نبايد به يکباره صورت گيرد بلکه بايد به شکل مرحله به مرحله بدین شرح انجام پذيرد. ابتدا به اندازه ٢٥ تا 30 سانتي متر بار از زمين بلند شده و دستگاه جهت رسيدگي به باربندها، مهارها و مکانيزيم بالابر متوقف گردد. ادامه کار پس از حصول اطمينان کامل از محکم بودن بار مجاز است.

بلند کردن و حمل چند نوع مختلف از بار

بلند کردن و حمل چند نوع مختلف از بار به شکل همزمان با يک جرثقيل اکيدا ممنوع است.

تماس با شرکت سازنده در مورد تعميرات روي بوم الزامي می باشد.

پیش از بلند کردن بار ، بوسیله بوق زدن می بایست دیگران از آغاز عملیات مطلع شوند.

در صورت نیاز به بلند کردن افراد توسط جرثقیل، این عملیات می بایست توسط یک سبد با مشخصات ایمن انجام شود و آویزان شدن افراد از قلاب اکیدا ممنوع است.

تحت هیچ شرایطی نباید بار بصورت معلق در هوا به مدت طولانی نگهداشته شود.

پس از اتمام فعالیت باربرداری و خاموش نمودن جرثقیل و قبل از اقدام به ترک آن می بایست درب کابین راننده قفل شود.

نصب کپسول آتش نشانی در کابین راننده الزامی بوده و راننده یا اپراتور و ریگر می بایست با نحوه استفاده از آن آشنا باشند.

در زمان جابجایی می بایست بار تا حد امکان به سطح زمین نزدیک باشد.

یدک کردن و کشیدن اتومبیل و غیره بوسیله جرثقیل اکیدا ممنوع است.

سیم بکسل اندازی و بلند کردن باری که بطور آزاد روی زمین نباشد، میخکوب یا جوشکاری شده یا قسمتی از آن زیر خاک باشد ممنوع است.

بلند کردن باری که محل تخلیه آن مشخص نشده است ممنوع می باشد.

گرفتن لنگر قلاب با دست ممنوع است. گرفتن لنگر می بایست توسط طناب یا میله با طول کافی انجام شود.

رعایت موارد باربرداری توسط دو جرثقیل

در موقع باربرداری توسط دو جرثقیل رعایت موارد ذیل الزامی است :

اطلاع از تناژ و ظرفیت باری هر جرثقیل و وزن بار.

طرز قرار گرفتن دو جرثقیل و وسایل بلند کردن متناسب با وزن بار برای هر جرثقیل.

انتخاب سیم بکسل و وسایل بلند کردن متناسب با وزن بار برای هر جرثقیل.

استفاده از دو جرثقیل مشابه در صورت امکان.

بالا و پایین بردن بار بصورت هماهنگ و یکنواخت توسط دو جرثقیل.

استفاده از زنجير جهت جابجایي بار ترجیحا ممنوع است.

در موقع اتصال سیم بکسل بلند کننده بار یا حلقه زنجیر به قلاب جرثقیل، حلقه آن می بایست کاملا کف شاخه قلاب قرار گرفته باشد.

بارهایی که دارای آی بولت ( حلقه اتصال مخصوص جهت بارگیری ) می باشند باید هنگام زنجیراندازی کنترل و از آن بمنظور بستن بار استفاده گردد.

در موقع باربرداری بوسیله آی بولت، می بایست نسبت به بسته شدن کامل رزوه های پیچ آی بولت روی بار توجه جدی شود.

سیم بکسل ها بايستي هر ٦ ماه يکبار تست شوند. همچنين وسايل کمکي نيز بايد با باري که داراي ٢٥ درصد بيشتر از ظرفيت اسمي آنها باشد هر ٦ ماه يکبار تحت آزمايش قرار گيرند.

اتصال دو سر دو قطعه سیم بکسل بمنظور به دست آوردن سيم طويل توسط گيره مجاز نمي باشد.

طول بکسل بايستي طوري انتخاب شود که هنگام رسيدن قلاب به پائين ترين نقطه، حداقل دو دور سيم بکسل باقي بوده و لبه های درام حداقل به اندازه 2 برابر قطر سیم بکسل در منتهی الیه جمع شدن بکسل از لایه خارجی بکسل بیرون زده باشد.

قلاب جرثقيل بايستي از جنس فولاد بوده و دارای ضامن ایمنی سالم باشد و هر هفته نحوه اتصال آن به جرثقيل بازرسي و بازديد گردد.

کليه شکل ها بايستي داراي پين اصلي خود بوده و استفاده از هر نوع وسيله ديگري مانند پيچ و مهره ممنوع است.

سیم بکسل جرثقیل

جرثقيل بايستي مجهز به سیم بکسل هاي مناسب در سايز هاي مختلف بر اساس دستورالعمل سازنده و ظرفيت دستگاه، شکل، ورق گير، لوله گير، و …بوده و مرتبا توسط ريگر بازديد شده و در صورت بروز هر گونه اشکال از سيستم خارج گردند.

قطر استوانه نگهدارنده کابل نبايد کمتر از ٣٠ برابر قطر کابل باشد به شرط آنکه حداقل مساوي ٣٠٠ برابر قطر کلفت ترين سيم کابل باشد.

دو سر استوانه کابل بايد داراي فلنج باشد بطوريکه حداقل ارتفاع آن کمتر از 5/2 برابر قطر کابل نباشد.

براي زنجيرها حداقل ضريب اطمينان با احتساب حداکثر بار مجاز بايد ٥ باشد و در موارد ذيل حتما بايستي تعويض شوند :

بيش از ٥% به طول اوليه آن اضافه شده باشد.

بيش از 4/1 ضمانت اوليه حلقه هاي زنجير در اثر کار خورده شده باشند.

ضريب اطمينان کابل هاي فلزي نبايد کمتر از ٦ باشد.

در صورت مشاهده کمترين نشانه خطر در روي محل اتصالي کابل هاي فلزي بايد از آن نقطه در حدود ١ تا ٣ متر را بريد و مجددا اتصال کابل را بست.

طناب هاي مهار بايد داراي حداقل مقاومت (٨٠٠ کيلوگرم بر سانتي متر مربع ) باشند ضريب اطمينان براي اين نوع طناب ها نبايد کمتر از ١٠ باشد.

نگهداری مناسب سیم بکسل شامل تمیز نمودن و روغن کاری رشته ها و مفتول های آن با استفاده از روغن های معدنی جهت جلوگیری از ایجاد خوردگی الزامی است.

بمنظور جلوگیری از صدمات فیزیکی می بایست سیم بکسل را با احتیاط تخلیه نموده و قرقره ها یا کلاف ها نباید به زمین پرتاب شوند. کلاف سیم بکسل نباید بوسیله نوارهایی که دور رشته های کلاف بسته شده است بلند شود مگر اینکه نوارها بطور خاص برای این منظور طراحی شده باشند.

انبار کردن سیم بکسل ها

در انبار کردن سیم بکسل ها می بایست به موارد ذیل توجه شود :

سیم بکسل هایی که از روی جرثقیل بمنظور استفاده مجدد برمیدارند باید قبل از انبار کاملا تمیز گردند و بامواد مناسب روغنکاری شوند.

سیم بکسل می بایست در مکان های خشک و خنک انبار گردد و نباید در تماس با کف محل باشند.

از قرار گیری سیم بکسل ها در معرض بخار و فیوم شیمیایی یا سایر عوامل خورنده باید خودداری کرد.

سیم بکسل در داخل انبار می بایست مرتبا بازرسی گردد و در صورت نیاز روغن کاری شود.

سیمهای بکسل بیش از 30 متر می بایست روی قرقره جمع گردد و انبار شوند.

سیم بکسل ها نباید بصورت درهم از کلاف و قرقره که روی زمین هست باز شوند.

برش سیم بکسل می بایست مطابق دستورالعمل سازنده صورت گیرد.

در سوار کردن و انتقال سیم بکسل از یک قرقره به درام و یا قرقره دیگر می بایست از شل شدگی و انحناء سیم بکسل جلوگیری شود.

از قفلی قرقره راهنما (شیاردار) می بایست جلوگیری گردد و قرقره در فواصل زمانی منظم مرتبا می‌بایست بازرسی شود تا اطمینان حاصل گردد که آن ها دچار چرخش نشده اند.

فعالیت ایمن با جرثقیل

محل قرار گيري جرثقيل بایستی قبل از شروع بکار بطور کامل بررسی گردد و از احتمال نشست جک ها و انجام اقدامات مقتضي قبل از استقرار جرثقيل مطمئن گردید.

در زیر جک ها هنگام استقرار می بایست الوار مناسب قرار گیرد.

جرثقیل نباید بار خود را حمل نماید حتی در صورتی که توانایی انجام این عملیات را داشته باشد.

در زمان حرکت غیر از راننده یا اپراتور هیچ فردی حتی ریگر و علامت دهنده حق سوار شدن به جرثقیل را ندارد.

زمان پارک کردن جرثقیل می بایست از جک های تعادلی بطور ایمن استفاده گردد.

در زمان بلند کردن آویزان و سوار شدن روی بار اکیدا ممنوع است.

جابجائي جرثقيل فقط بايستي با اجازه سرپرست مربوطه و صرفا جهت انجام امور مربوط به حمل ونقل تجهيزات باشد. جابجائي دستگاه به جز مورد فوق اکيدا ممنوع است.

در صورتي که بر اساس شرايط کار بايستي جرثقيل در محل هاي خطرناک فعاليت نمايد علامت گذاري محل و بررسي دقيق آن قبل از شروع به کار الزامي است.

نحوه امداد رسانی با جرثقیل

به جز در شرايط کمک رساني و امداد ( در صورت نياز ) کار با رعايت اصول ايمني حمل و نقل افراد توسط جرثقيل ممنوع است.

تغيير در تجهيزات جرثقيل مانند افزايش طول بوم و يا باز کردن متعلقات بايستي تحت نظر بازرس فني صلاحیت دار انجام پذيرد.

حمل افراد توسط سبد فقط با تائید سرپرست HSE انبار و رعایت کلیه موارد ایمنی امکان پذیر می باشد.

هنگاميکه بار در نقطه اي قرار دارد که زاويه بوم جرثقيل نسبت به جک هاي تعادلي عمود يا موازي نباشد بيشترين فشار هنگام جابجایي بر سطح زمين وارد شده و ممکن است در اثر فرو رفتن سطح زمين در آن نقطه جرثقيل تعادل خود را از دست بدهد. بنايراين حتي المقدور از جابجا کردن بار در اين شرايط خوداري شده مگر اينکه از مقاومت زمين اطمينان حاصل گردد.

حتما بايستي سطح زيرين جک هاي تعادلي توسط تخته فرش يکپارچه اي که سطح آن حداقل ٣ برابر سطح جک مذکور باشد پوشيده شود. چيدن چند تخته روي هم با آجر و وسائل ديگر اکيدا ممنوع است و تخته ها بايستي حتما به سطح اتکاي پايه جک مرتبط باشند.

ویژگیهای جرثقیل ایمن

تراز بودن جرثقيل از اهميت ويژه اي برخوردار است جهت اطمينان از اين امر پس از تراز اوليه جرثقيل بوم آن کاملا عمود نموده و قلاب را تا نزديک زمين پائين آوريد. در اين حالت وايرها و قلاب در هر جهت بايستي رو به مرکز قرار گيرند در غير اينصورت تا تنظيم صحيح کار باجرثقيل ممنوع می باشد.

اغلب جرثقيل ها با بوم تلسکوپي داراي دريچه اي هستند که باعث مي شود بخش هاي بوم هيدروليکي به شکل مساوي خارج شوند. در صورت نياز به استفاده از چند بوم بايستي ميزان خروجي هر يک باهم برابر باشد زيرا جدول بار ایمن جرثقيل بر مبناي افزايش برابر طول بوم ها تهيه شده است. در غير اينصورت اطلاعات اين جدول قابل قبول نبوده و براي جرثقيل خطرناک است.

همواره از ايجاد Two – Blocking در جرثقيل جلوگیری نمائید. اين حالت وقتي اتفاق مي افتد که قرقره به سمت انتهاي بوم کشيده شده و کاملا به بوم مي چسبد. در اين حالت اگر جرثقيل تحت بار باشد احتمال بريدن واير، تخريب بوم و در نهايت سقوط بار وجود دارد. اين حالت در جرثقيل هاي بوم خشک نيز هنگامي که دکل به سمت پائين آورده مي شود بسيار محتمل است.

تجهیزات جرثقيل

جرثقيل ها بايستي مجهز به وسایل مربوط به جلوگيري از ايجاد Two – Blocking باشند. نوعي از اين سيستم داراي سوپاپ سلونوئيدي است که سيستم هيدروليک درگير است. در هنگام عمليات روتين و صحيح جرثقيل، اين سولونوئيد تقويت مي شود و در صورت برخورد هوک اصلي به آن سيستم هيدروليک از کار مي افتد و هوک متوقف مي شود.

ايمن ترين زاويه بين بار و بکسل و بکسل ها با يکديگر در محل تلاقي با قلاب ٦٠ درجه مي باشد.

هنگامي که بيش از يک جرثقيل متحرک در روي يک مسير کار مي کند حداقل فاصله دو جرثقيل متحرک از يکديگر نبايد از ٩ متر کمتر باشد.

طرح ریزی، استقرار، نصب و برچیدن و کار ایمن با جرثقیل برجی اهمیت ویژه ای دارد.

موارد مهم در استقرار جرثقیل

در استقرار جرثقیل باید تمام مواردی که ممکن است بر عملکرد ایمن آن اثر بگذارد بویژه موارد ذیل در نظر گیرد:

فرد صلاحیت دار گروه نصاب باید اطمینان دهد که بار موجود بوسیله جرثقیل، از طریق زمین یا بوسیله هر نوع سیستم باربر پی تحمل می گردد. در این زمینه می بایست محاسبات فنی مورد نیاز صورت گیرد.

بارهایی که بوسیله جرثقیل به زمین یا پی تحمیل می شود می بایست از طریق سازنده جرثقیل با اسناد و مدارک مربوطه بدست آید.

در بارگذاری زمین یا پی می بایست ترکیب اثرات زیر مد نظر قرار گیرد:

وزن جرثقیل و ملحقاتی نظیر وزنه های تعادل ( وزنه های نصبی روی جرثقیل های برجی ) و پاره سنگ ( وزنه هایی که در قسمت پایه جرثقیل بمنظور حفظ تعادل نصب می شود) در صورت وجود.

بار مرده ( شامل وزن بار و هر نوع ملحقات باربرداری ).

نیروهای دینامیکی که بر اثر حرکت های جرثقیل یا نوسان باد ایجاد می شود.

بارگذاری باد که به علت سرعت باد، بیشتر از حداکثر مقدار مجاز آن بوجود می آید. این مقدار با توجه به موقعیت محل تعیین می گردد.

بار تحمیلی در شرایط سرویس بیشتر خواهد بود اما در شرایط خارج از سرویس و حین نصب و برچیدن نیز می بایست دقیقا بررسی شود.

توزیع نیروهای افقی و عمودی

توزیع نیروهای افقی و عمودی معمولا بصورت غیر یکنواخت می باشد. به همین دلیل و نیز بواسطه در نظر گرفتن سایر اثرات غیر قابل پیش بینی از یکسری ضرایب افزایش بار استفاده می گردد.

در نظر گیری خطراتی که در مجاورت جرثقیل وجود دارد مانند خطوط و کابل های هوایی برق، سازه ها و تاسیسات مجاور، وسایل نقلیه و سایر جرثقیل ها و تاسیسات زیر زمینی می بایست مورد توجه قرار گیرد.

شالوده جرثقیل می بایست بطور اطمینان بخشی از تاسیسات زیر زمینی ( شامل لوله های گاز و آب یا کابل برق) دور باشد.

مسیر باربرداری جرثقیل در صورت امکان می بایست علامت گذاری و مرزبندی شود به گونه ای که بین هر بخشی از جرثقیل و موانع موجود در مسیر، فاصله ایمنی حداقل به میزان 600 mm در نظر گرفته شود.

در هنگام استقرار جرثقیل، رعایت فاصله ایمن از خطوط انتقال برق و تاسیسات الکتریکی می بایست مطابق دستورالعمل مربوطه و با هماهنگی شرکت برق شهرستان یا شهر صورت گیرد.

اگر جرثقیل در شعاعی کمتر از 6 Km از فرودگاه بکار گرفته شود و ارتفاع آن بیش از 10 متر یا بلند تر از سازه ها و درختان مجاور فرودگاه باشد فرد مسئول نصب باید با مسئولین فرودگاه مشورت نموده و موارد ایمنی لازم مطابق قوانین ناوبری هوایی را از آنها کسب نماید.

شیوه نصب و برچیدن جرثقیل

نصب و برچیدن جرثقیل می بایست دقیقا مشابه عملیات بلند کردن بار طرح ریزی گردیده و بطور مناسب بر آن نظارت شود. شیوه نصب و برچیدن می بایست شامل موارد ذیل باشد:

نصب و برچیدن جرثقیل می بایست مطابق کتابچه راهنما و دستورالعمل های سازنده جرثقیل صورت گیرد.

کلیه پرسنلی که مشغول نصب و برچیدن جرثقیل می باشند می بایست دارای تجربه و تخصص کافی باشند و آموزش کافی را در این زمینه دیده باشند.

هر نوع تغییر در شیوه های معین نصب و برچیدن می بایست بوسیله طراح جرثقیل یا یک مهندس ناظر با تجربه تائید شود. تا اطمینان حاصل شود که بخش های مکانیکی و سازه ای جرثقیل تحت بار گذاری بیش از اندازه قرار نمی گیرند.

باید بر روی تمام قطعاتی که بخش های اصلی جرثقیل را تشکیل می دهند و به منظور سهولت در جابجایی از هم جدا شدند به ویژه اجزایی که بر پایداری جرثقیل اثر خواهند گذاشت علائم و شماره های واضحی حک گردد. در کنار این علامتگذاری یا درج شماره باید نقشه هایی با همان سیستم شماره گذاری که جزئیات دقیق نصب را به زبان ساده شرح می دهد نیز وجود داشته باشد. به طوری که اطمینان حاصل گردد که در موقع سر هم کردن قطعات دقیقا در محل واقعی خود نصب می شوند.

تامین انرژی الکتریکی جرثقیل

موارد ذیل جهت تامین انرژی الکتریکی جرثقیل می بایست رعایت گردد :

سازه جرثقیل، محفظه های موتور، پوشش های رسانای تجهیزات الکتریکی، کانال ها و نگهدارنده های فلزی کابل ها می بایست بطور مستقیم و موثر به زمین ارت شوند.

مشخصات برق خروجی منبع تغذیه نظیر ولتاژ و آمپراژ باید متناسب با تجهیزاتی باشد که روی جرثقیل نصب می شوند. قبل از بررسی این انطباق نباید اقدام به برقراری جریان بین منبع این تجهیزات نمود.

کابل های تامین کننده انرژی الکتریکی جرثقیل باید به یکی از روش های زیر در برابر صدمه مکانیکی محافظت شوند:

نگهداری در داخل کانال های محافظ یا بر روی سینی.

اتصال به سازه با استفاده از بست های مخصوص.

پیش بینی قسمت هایی از سازه جرثقیل بمنظور قرار گیری این کابل ها به گونه ای که کابل ها جزیی از سازه جرثقیل محسوب گردند.

کابل های جرثقیل

در حین فعالیت جرثقیل می بایست مراقب بود به کابل های جرثقیل صدمه وارد نگردد.

علاوه بر کلیدهایی که قادر به قطع و وصل جریان الکتریکی هر کدام از حرکات جرثقیل هستند می بایست از کلید دیگری که دور از جرثقیل نصب می شود و قادر به قطع انرژی الکتریکی کل جرثقیل می باشد نیز استفاده گردد. تمامی این کلیدها می بایست در موقعیت خاموش off قفل شوند و بطور واضح در داخل تابلو برق اصلی قابل تشخیص باشند.

هنگام تعویض قطعات می بایست از قطعات اصلی و سالم استفاده نمود.

جابجایی جرثقیل از محل مونتاژ به محل انجام عملیات از روش های پیشنهادی سازنده جرثقیل استفاده گردد.

جرثقیل باید کاملا تراز گردد. در غیر این صورت میزان اختلاف مجاز از وضعیت تراز باید بوسیله سازنده مشخص گردد و نصب بر همین اساس صورت گیرد.

بازرسی جرثقیل

بازرسی جهت اخذ گواهینامه سلامت

کلیه جرثقیل ها می بایست به منظور آغاز بکار در انبار توسط یک شرکت معتبر و صلاحیت دار مورد آزمایش و تست قرار گیرد و پس از تائید و دریافت گواهینامه سلامت، وارد انبار شوند.

بازرسی روزانه

اپراتور جرثقیل باید هر روز و در شروع کار روزانه جرثقیل را مورد بازدید کلی قرار دهد و از سلامت آن مطمئن شود. این بازدید بصورت بازدید چشمی بخش های مختلف جرثقیل صورت می گیرد. بازدید های روزانه شامل موارد ذیل می باشد:

کنترل های روزانه ای که بوسیله کتابچه راهنمای سازنده الزامی است.

بررسی نحوه استقرار سیم بکسل ها بر روی قرقره ها و درام از نظر اینکه از جایگاه خود خارج شدند.

کنترل چشمی تجهیزات الکتریکی بطوری که در معرض آلودگی بوسیله روغن، گریس،آب یا گرد و غبار نباشند.

بررسی چشمی میزان افت سطح روغن های روان کننده و خنک کننده.

کنترل سویچ های کنترل کننده، کلید های قطع کننده و نحوه عملکرد آنها در صورت بروز نقص احتمالی.

بررسی نشانگر اتوماتیک بار ایمن بمنظور اطمینان از عملکرد صحیح آن.

کنترل تناسب بین شعاع بار و وضعیت قرارگیری بازو در صورتی که از نشانگر بار ایمن اتوماتیک استفاده نمی شود.

بررسی عملکرد صحیح ملحقات بلند کننده بار.

کنترل فشار.

بررسی عملکرد صحیح چراغ ها ، برف پاکن شیشه جلو و آب پاش ها.

کنترل چشمی وضعیت چرخ ها و شرایط لاستیک های چرخ جرثقیل های متحرک چرخ دار.

بررسی عملکرد سیستم های کنترلی جرثقیل در حالت بدون بار.

کنترل عملکرد صحیح کلیه ابزارهای هشدار دهی.

بررسی محل استقرار جرثقیل از نظر پاکیزگی و عاری بودن از ظروف روغن، لباس کهنه و مواد قابل اشتعال بمنظور جلوگیری از آتش سوزی.

کنترل مسیر جابجایی جرثقیل از نظر وجود موانع.

بازرسی هفتگی

در صورت استفاده مستمر از جرثقیل، علاوه بر کنترل های روزانه، سرپرست HSE انبار یا مسئول ایمنی پیمانکار با نظارت سرپرست HSE انبار اقدام به تکمیل فرم چک لیست بازرسی هفتگی جرثقیل می نماید. چک لیست فوق پس از تکمیل می بایست به تائید سرپرست HSE انبار برسد.

موارد ذیل می بایست در کنترل هفتگی جرثقیل مدنظر قرار گرفته و بازرسی شوند :

کنترل نشانگر اتوماتیک بار ایمن مطابق دستورالعمل های عملیاتی.

بازرسی چشمی سیم بکسل ها از نظر تعداد رشته های شکسته شده، صاف شدن عاج ها، اعوجاج الیاف بافته شده و خوردگی بیش از حد سطح سیم بکسل.

کنترل نواحی انتهایی سیم بکسل ها، مفاصل گردان، پین ها، خارها، ضامن ها و بوش ها.

بازرسی سازه جرثقیل از نظر آسیب هایی مانند خم شدن مهاربندی ها (اعضاء مورب مهاری)، علایم ساییدگی غیرمعمول بر روی بازوهای تلسکوپی، وجود ترک خوردگی در جوش ها، بریدگی در پیچ ها و مشاهده وضعیت نامناسب در اتصالات.

کنترل قلاب و سایر ملحقات بلند کننده بار، گیره های ایمنی و مفاصل گردان از نظر آسیب دیدگی، میزان آزادی حرکت و هرز شدگی و در صورت نیاز قراردادن مهره به منظور جلوگیری از جابجایی بیش از حد (که می تواند نشانه ای از خوردگی باشد).

بررسی عملکرد کنترل کننده های جرثقیل.

در جرثقیل های هیدرولیکی کنترل حرکات تدریجی قطعات هیدرولیک.

کنترل عملکرد ترمزها و کلاج.

کنترل قفل های چرخشی در جرثقیل های گردان در صورتی که بر روی جرثقیل نصب شده است.

بررسی سیستم فرمان، ترمز پایی ، چراغ های راهنما، بوق، برف پاک کن و شیشه شوی در جرثقیل های کامیونی می بایست صورت گیرد.

بازرسی های ویژه

در مواردی که جرثقیل بطور منظم و مستمر مورد استفاده قرار نمی گیرد می بایست کنترل های ذیل بر روی جرثقیل صورت گیرد:

کنترل هایی که توسط سازنده برای اینگونه موارد پیشنهاد میگردد.

کنترل کلیه سیم بکسل های جرثقیل از نظر وجود علائم خوردگی و آسیب و اطمینان از روغن کاری مناسب آنها.

آزمایش اهرم های کنترلی به منظور تائید عملکرد مناسب آنها و در صورت نیاز اطمینان از اینکه بطور صحیح روغن کاری شده اند.

آزمایش حرکت های جرثقیل در جهات مختلف بدون بار، در ابتدا هر حرکت بصورت مجزا و بعد با ترکیب دو یا چند حرکت و در نهایت ترکیب این حرکات بطور همزمان صورت پذیرد. در انتها نیز آزمایش با بار بر روی جرثقیل تکرار گردد.

کنترل عملکرد صحیح تمام ابزارهای ایمنی جرثقیل مانند نشانگر اتوماتیک بار ایمن، نشانگر شعاع عملیات و ارتفاع.

کنترل شیلنگ ها و واشرها و سایر قطعاتی که ظاهر آنها می تواند وضعیت جرثقیل را بازگو نماید.

بازرسی ماهیانه جرثقیل

بازرسی ماهیانه جرثقیل ها توسط یک فرد صلاحیت دار از واحد تعمیرات و نگهداری و سرپرست HSE انبار یا مسئول ایمنی پیمانکار با نظارت سرپرست HSE انبار صورت خواهد گرفت.

در موارد ذیل ارائه گزارش نواقص و سوانح به واحد HSE انبار الزامی است:

هر نقصی که در کنترل های روزانه، هفتگی و ماهیانه تشخیص داده می شود.

هر گونه نقصی که در هر زمان دیگری مشخیص می شود.

حوادث و سوانح جرثقیل حتی اگر جزئی باشد.

در صورت وارد شدن ضربه یا بارهای ضربه ای به جرثقیل.

قبل از تعمیر و تائید دوباره سلامت جرثقیل توسط واحد صلاحیت دار، استفاده از جرثقیل به هر نحو اکیدا ممنوع می باشد.

کلیه مدارک بازرسی های هفتگی، ماهیانه، تعمیرات و گواهینامه سلامت جرثقیل می بایست در دفتر واحد HSE بایگانی و نگهداری شود.

دستورالعمل مقابله با حریق

با توجه به اينکه ٤ عامل ماده سوختني، اکسيژن کافي، حرارت مناسب و واکنش زنجيري شيميایي بين مولکول هاي مواد سوختني و اکسيژن باعث بروز آتش مي گردد لذا هنگام اطفاء آتش، عدم هر يک از اين عوامل باعث اطفاء آتش مي گردد. بنابراين اکيپ آتش نشاني بايستي توجه کند در هنگام اطفاء آتش رفع عواملي اولويت دارد که سريعتر و آسانتر بتوان آنرا از بين برد.

بر اساس نوع ماده سوختني، طبقات آتش به شرح ذيل طبقه بندي مي شود که بايد با برگزاری دوره های آموزشی ایمنی آتش سوزی و همچنین طي جلسات کوتاه مدت آموزشي ضمن کار کليه پرسنل را با اين طبقات آشنا نمود.

طبقه بندی حریق

طبقه A مخصوص آتش هایي است که از سوختن موادي مانند کاغذ، چوب، لاستيک و غيره ایجاد می شود و پس از سوختن از خود خاکستر بجا مي گذارند.

B شامل آتش هایی است که از سوختن مايعات قابل اشتعال مانند بنزين، تينر، حلال ها، الکل ها، رنگ، گازوئيل، نفت و غيره حاصل می شود و خطر اين نوع آتش بسيار شديد است.

طبقه C که مخصوص آتش سوزی تاسیسات و تجهيزات الکتريکي مي باشد.

 D آتش ناشي از فلزات قابل اشتعال مانند سديم و پتاسيم و غيره مي باشد.

طبقه E آتش ناشی از گازها و انفجارات مي باشد.

استفاده از هرنوع خاموش کننده اي براي هر آتشی مجاز نمي باشد و بايستي ضمن آشنایی با انواع آتش های احتمالي در واحد های مختلف انبار، نسبت به تدارک خاموش کننده هاي مناسب اقدام نمود.

تجهیزات اعلام و اطفای حریق

خاموش کننده های دستی

خاموش کننده های آب و گاز

با توجه به اينکه بهترين و سريعترين روش اطفاء آتش هاي گروه A حذف گرما مي باشد برای اطفاء آتش این گروه می توان از آب به عنوان يک ماده سرد کننده استفاده نمود. استفاده از آب در آتش سایر گروه ها اکيدا ممنوع است.

آب مورد استفاده در سیلندر ها باید کاملا تمیز باشد.

وجود یک نمایشگر فشار ( مانومتر ) استاندارد بر روی سیلندر خاموش کننده آب و گاز ضروری است.

زمان تخلیه آب داخل سیلندر خاموش کننده آب و گاز باید بین 10 تا 60 ثانیه باشد.

خاموش کنننده های حاوی کف

آسانترين و سريعترين راه خاموش کردن آتش مايعات قابل اشتعال خفه کردن و حذف اکسيژن مي باشد. بنابراين از کف در اطفاء آتش گروه مايعات قابل اشتعال استفاده مي شود. نکته حائز اهميت اين است که در حريق اين گروه پاشش مواد خاموش کننده تحت فشار مجاز نمي باشد. استفاده از کف در خاموش کردن آتش گروه هاي C و D مجاز نمي باشد.

طول پرتاب کف در خاموش کننده حاوی کف دستی نباید از 7 متر تجاوز کند.

تخلیه کف در خاموش کننده دستی باید بین 60 تا 120 ثانیه انجام شود.

در هنگام شارژ خاموش کننده دستی نوع مایع کف باید 75 درصد حجمی سیلندر خاموش کننده کف باشد.

حداکثر طول پرتاب کف در خاموش کننده های چرخدار باید 15 متر و زمان تخلیه آن سه دقیقه باشد.

خاموش کننده های پودری

از پودر شيميایي جهت اطفاء آتش غيرفلزات استفاده می شود ولي براي گروه هاي B و C (بدون فشار) مناسب تر مي باشد.

جهت اطفاء آتش فلزات می توان از پودر خشک استفاده نمود. در اطفاء حريق گروه غير فلزات این ماده حریق را خاموش کرده ولي ممکن است مجددا حريق شروع شود، بنابراين خاموش کننده مطمئني تلقي نمي شود.

تخلیه خاموش کننده ای پودری دستی باید بین 8 تا 25 ثانیه انجام شود.

تخلیه خاموش کننده های پودری چرخدار باید حداکثر در زمان 105 ثانیه انجام شود.

طول پرتاب ماده خاموش کننده برای خاموش کننده های دستی باید بین 5/1 تا 1/6 متر باشد .

طول پرتاب ماده خاموش کننده برای خاموش کننده های چرخدار باید حداکثر 7/13 متر باشد .

خاموش کننده دی اکسید کربن CO2

CO2اختصاصا در آتش گروه C ( تاسیسات و تجهیزات الکتریکی ) و به شکل عمومي در آتش گروه B به شرطي که تحت فشار پاشيده نشود استفاده می گردد. استفاده از اين ماده براي آتش هاي الکتريکي که ولتاژ برق بيش از ٣ کيلو ولت باشد ممنوع است.

تخلیه گاز دی اکسید کربن از داخل خاموش کننده باید بین 8 تا 30 ثانیه انجام شود .

طول پرتاب گاز دی اکسید کربن باید بین 1 تا4/2 متر باشد .

در مورد خاموش کننده های دی اکسید کربن با وزن 6 کیلو گرم به بالا باید با شیپورک‌های بلند استفاده گردد.

به منظور جلوگیری از خطر ترکیدگی شیلنگ خاموش کننده CO2 به علت سرمای ناشی از خروج گاز ، لازم است از شیلنگ های فشار قوی سیم دار مناسب که توسط پرس هیدرولیکی مقاوم شده باشد استفاده شود .

تعداد، نوع ومقدار تجهیزات اطفاء حریق دستی و ثابت پس از محاسبات فنی می‌بایست از شرکت‌های معتبر تولیدکننده این تجهیزات که دارای گواهینامه‌های مربوطه می باشند خریداری شود.

نصب کپسول های آتش نشانی

در انتخاب محل نصب خاموش کننده ها توجه به نکات ذيل الزامي است:

توزيع به شکل يکنواخت انجام پذيرد.

مسيري راحت و نسبتاً خالي از وسایل دست و پاگير و مزاحم پديد آورد.

حتي المکان مسير دستيابي کوتاه باشد (حداکثر مسير دستيابي بايد 30 متر باشد).

محل خاموش کننده ها در نزديکي ورودي و خروجي ها باشد.

به راحتي قابل دسترسي باشد.

در هيچ حالتي نبايد فاصله کف خاموش کننده از سطح زمين کمتر10 سانتي متر باشد.

محل نصب هر خاموش کننده بايد با علائم ذيل مشخص گردد :

مثلث سبز رنگ براي نشان دادن تناسب ماده اطفائي براي حريق گروه A

مربع قرمز براي نشان دادن تناسب ماده اطفائي براي حريق گروه B

دايره آبي براي نشان دادن تناسب ماده اطفائي براي حريق گروه C

ستاره زرد براي نشان دادن تناسب ماده اطفائي براي حريق گروه D

در صورتي که خاموش کننده ها در مجاورت تجهيزات دیگر نصب باشند بايد از فاصله 5/4 متري به راحتي آن را دید.

مشخص کردن محل نصب خاموش کننده

جزوه آموزشی انبارداری تعریف میکند. محل نصب خاموش کننده هنگامي که به ديوار يا ستون نصب می باشد مشخص شود از طريق مثلث قرمز رنگ با نواري تيره و روشن در حدود ٣ متر بالاي خاموش کننده انجام گيرد.

در محل هایي که امکان دارد خاموش کننده توسط مواد انباری و تجهيزات و … از نظر دور بماند بايد از علامت گذاري کف سالن استفاده نمود.

نصب خاموش کننده هایي با وزن حداکثر ١٨ کيلوگرم و کمتر بايد به شکلي باشد که ارتفاع راس کپسول تا سطح زمين حداکثر 5/1 متر باشد و در خاموش کننده هایي که وزن آنها بين ١٨ تا ٢٤ کيلوگرم است ارتفاع راس کپسول تا سطح زمين حداکثر ١ متر باشد.

قبل از اينکه خاموش کننده ها انتخاب و نصب گردند بايد نسبت به اينکه چه کساني از آنها استفاده خواهند کرد تاکيد نمود. اين ارزيابي بايد شامل توانایي فيزيکي، واکنش در هنگام بروز استرس و آموزش هاي قبلي باشد. يک فرد در مواقع اضطراري رفتار و انتخاب هاي متفاوتي را دارا مي باشد و ميزان خطا تا حد زيادي تغيیر مي کند و بيشتر مي گردد. تمام استانداردها و مقررات وضعی در اين مورد بر لزوم آموزش پرسنل تاکيد دارند. رفلکس هاي روحي و اضطراب و هيجان هنگام بروز حريق تا حد زيادي تحت تاثيرآشنایي قبلي با خاموش کننده قرار مي‌گيرند.

اگر يک خاموش کننده در محلي که داراي دماي خيلي زياد و يا خيلي کم باشد نصب گردد حتما بايد براي استفاده در چنين محلي موردتائيد باشد و در غير اين صورت بايد در محل هاي محصور با دماي مناسب استفاده گردند.

پودرهاي شيميایي

جزوه آموزشی انبارداری تعریف میکند. پودرهاي شيميایي به عنوان ماده سمي تلقي نمي گردند ولي استفاده از آنها در محيط هاي بسته باعث التهاب مجاري تنفسي و کاهش قدرت بينایي ميگردد. بنابراين هنگام استفاده از اين پودرها در محيط مسدود استفاده از ماسک و عينک مناسب ضروري است.

حال با توجه به مساحت تحت پوشش كپسول میتوان تعداد كپسول مورد نیاز برای هر كارگاه را طبق رابطه زیر محاسبه میشود.

با توجه به تعداد كپسول مورد نیاز، نحوه چیدمان كپسول ها باید بگونه ای باشد كه تمام سطح كارگاه تحت پوشش قرار گیرد. سطح تحت پوشش كپسول عبارت است از مساحت مربع محاطی به دایره ای به شعاع تحت پوشش كپسول.

برای پوشش فضاهای غیر مسقف توصیه می شود 2% به تعداد كپسول ها اضافه گردد.

شارژ کپسول ها

جزوه آموزشی انبارداری میگوید. کلیه کپسول ها چه کپسول های CO2 و چه پودر و گاز باید بعد از هر استفاده ، مجددا شارژ شوند حتی اگر مقداری از آنها باقی مانده باشد.

کپسول های پودر و گاز می بایست بطور سالیانه توسط مراکز معتبر و دارای مجوز، شارژ و بازدید شود حتی اگر استفاده نشده باشند . ( کپسول های CO2 در صورتی که استفاده نشده باشند در هر زمان قابل استفاده اند ).

بعد از هر بار شارژ باید تست نشتی انجام شود .

ماده تشکیل دهنده خاموش کننده نوع کف FFFP1وAFFF1 باید حداقل هر سه سال یکبار تعویض شود.

ماده درون خاموش کننده نوع AFFF جامد باید حداقل هر 5 سال یکبار تعویض شود .

در خاموش کننده های دی اکسید کربن ، میزان شارژ ماده خاموش کننده باید به گونه ای باشد که فاز بخار آن به هنگام تخلیه کمتر از 5/99 درصد دی اکسید کربن نباشد.

خاموش کننده های یک بار مصرف نباید مورد آزمون هیدرواستاتیک قرار گیرد و استفاده از آنها بیش از 12 سال از تاریخ تولید ممنوع است .

کلیه کپسول های آتش نشانی مطابق چک لیست بازدید ماهیانه کپسول ها بایدکنترل و بازدید شود .

در انبار هایي که شرايط جوي سرد در اغلب اوقات سال وجود دارد تمهيدات لازم در مورد حفاظت از تجهيزات آتش نشاني بايستي پيش بيني گردد.

تمام خاموش کننده ها باید دارای یک کارت مخصوص سرویس و نگهداری باشند که به آنها آویزان می شود.

فایبر باکس ها

فایبر باکس (fire box) یا جعبه آتش نشانی جعبه ای شامل حداقل، شیر برداشت از آب عمومی با فشار کافی یا از مخازن مرتفع آب ، شیلنگ های قرقره ای یا شیلنگ لاستیکی یا تاشو کتانی حداقل به طول 15 متر و سرلوله متناسب بای پاشیدن آب بر روی آتش هست.

از تجهیزات ثابت اطفاء آتش گروه A می توان فایر باکس(جعبه آتش نشانی) را نام برد. جعبه آتش نشانی شامل یک شیر برداشت آب با قطر 5/1 اینچ بصورت فلکه ای یا اهرمی هست و شیلنگ های برداشت آب از جنس لاستیک یا کتانی دارای قطر 1 تا 5/1 اینچ و طول 20-17 متر می باشد که بر روی قرقره نصب میگردد. سر لوله مورد استفاده می تواند آب را بصورت جت یا اسپری بپاشد.

فاصله هر دو جعبه آتش نشانی حدود 30 متر در نظر میگیرند.

محل نصب فايرباکس بايد در فاصله 30 تا150 سانتي متري از سطح زمين باشد.

در صورتي که فايرباکس درون ديوار نصب شود بهترين ارتفاع آن 70 سانتي متر از سطح زمين است.

جعبه هاي آتش نشاني بايد در محل هاي باز و قابل ديد نصب شوند. بهترين محل راه پله ها، پاگرد ها، درهاي ورودي، دالان ها و غيره است.

هر فاير باکس بايد شعاع 20 متر را پوشش دهد.

هوزريل

ارتفاع نصب هوزريل مانند فايرباکس است. ضمنا فشار آب در داخل هوزريل بايد به اندازه اي باشد که حداقل فاصله پاشش آن ٦ متر باشد و دبي آن در ٣٠ ليتر بر دقيقه باشد.

يک هوزريل بايد بتواند سطحي معادل 800 متر را پوشش دهد.

شیلنگ هاي آتش نشاني را بايد هر دفعه پس از استفاده، کاملا از آب خالي نمود.

کليه کپسول هاي اطفاء آتش مي بايست داراي شماره بوده و طي فرم لیست تجهيزات اطفاء آتش سوزی تحت کنترل باشند.

در کليه انبار ها مي بايست محل نگهداري تجهیزات و کپسول های اطفاء آتش، محل نگهداري مواد شيميایي خطرناک و کپسول گاز بر روي نقشه (LAYOUT) انبار مشخص و در اختيار افراد کميته واکنش در برابر آتش قرار گیرد.

تجهیزات اعلام و اطفا حریق اتوماتیک انبار

جزوه آموزشی انبارداری تعریف میکند. کلیه انبارها که فعالیت آنها امکان مخاطرات شدید یا نسبتا مهم آتش سوزی دارد باید مجهیز به وسایل کشف و اعلام حریق باشند. این وسایل بایدمتعدد بوده و اعلام خطر در هر قسمت از ساختمان انبار که به صدا در آید برای کلیه اشخاصی که در ساختمان هستند به طور وضوح قابل استماع یا تشخیص باشد.

وسایل اعلام خطر ممکن است دستی ، نیمه خودکار یا خودکار یا ترکیبی از آنها باشد.

در هر محدوده احتمالی حریق متناسب با ماهیت آن نصب گردد. سیگنال این کاشف‌ها باید به مرکز اعلام و کنترل حریق ارسال گردد. در موردی که گسترش حریق دارای سرعت بالایی است سیگنال فوق باید به طور همزمان به هشدار دهنده های محیطی نیز ارسال گردد. مراکز تکرار کننده اعلام حریق نیز باید دارای قابلیت آزمایش به طور سمعی و بصری باشند.

سامانه کنترل و اعلام خودکار

جزوه آموزشی انبارداری بیان میکند. مرکز اعلام و کنترل حریق می تواند توسط افراد یا به طور خودکار عمل کند. در هر حال این مرکز باید بنتواند علاوه بر خبر دهی به موقع به کارکنان برای تخلیه انبار ، تیم یا مرکز امداد یا سامانه خودکار مهار آتش را نیز فعال کند.

سامانه کنترل و اعلام خودکار حریق باید گواهی مطابقت با استانداردهای معتبر نظیرNFPA12E  یاBS 5439  استاندارد ملی متناظر باشد. در تابلوی کنترل باید محدوده هایی  که کاشف ها عمل نمودند به طور واضح نمایش شوند. درون این سامانه هر نوع نقص یا خطا باید بر روی تابلو نمایش شود و علاوه بر آن هشدار صوتی نیز برای مسئول مربوطه ارسال گردد.

در مرکز خودکار اعلام حریق لازم است کلیه ناحیه های حریق برروی تابلو مربوطه دارای نشانگر هست و هنگام پیام الکتریکی از کاشف های هر ناحیه ، در صورت لزوم آژیر صوتی نیز به صدا در آید . هنگام عادی بودن وضعیت چراغ هر محدوده با رنگ سبز ، هنگام حریق چراغ قرمز و در صورت نقص سامانه ، چراغ زرد مربوط به هر ناحیه روشن گردد. در صورتیکه ‌علائم نوری نشانگر ها چشمک زن باشد باید دوره های روشن و خاموش شدن ان کمتر از 25/0 ثانیه نباشد. لازم است منبع تغذیه الکتریکی مناسب که‌بتواند همواره سامانه را درحال کار نگه دارد ، پیش بینی شود و علاوه بر برق شهر منبع اضطراری (UPS) می تواند چنین هدفی را تامین نماید .

نحوه کار با کاشف حریق

جزوه آموزشی انبارداری میگوید. تمامی سامانه های کشف ، اعلام و اطفاء حریق باید دارای منبع تغذیه پشتیبان الکتریکی باشند. این منبع باید یکصد ساعت کار سامانه را پشتیبانی نماید.

ارتفاع قرارگیری کاشف در نوع حرارتی حداکثر برای گروه یک ( مواد سوختنی با خطرات کم ) 9 متر ، گروه دو ( مواد سوختنی با خطرات متوسط ) 7 متر و گروه 3 ( مواد سوختنی با خطرات بالا ) حداکثر 6 متر و در نوع کاشف دودی حدکثر 10 میباشد. لازم است کاشف توسط علائم نوری چشمک زن یا علائم صوتی متناوب ، لااقل هر 15 ثانیه به مدت نیم ثانیه اماده به کار بودن سامانه را اعلام نماید. کلیه کاشف‌ها باید تابع استانداردهای BS-5839یا استاندارد ملی به شماره 3706 باشد.

در هر ناحیه از منطقه بندی حریق باید حداقل دو کاشف باشد حداکثر محدوده قابل قبول برای کاشف های دودی 50 متر مربع به ازای هر کاشف و حراراتی 37 متر مربع به ازای هر کاشف در فضای بسته می‌باشد.

چیدمان کاشف های حریق برای هر طبقه باید مجزا و منظم باشد به طوری که‌در هنگام عمل کل محدوده مورد نظر پوشش دهد.

کاشف‌های گازیاب و نشت‌یاب که‌‌برای جلوگیری از انفجار و اشتعال یا برای محافظت افراد در برابر مسمومیت مواد شیمیایی مورد نیاز هستند باید علاوه بر شبکه عمومی کشف و اعلام حریق و به طور موضعی در محل های مربوطه نصب گردند و طوری به مرکز کنترل حریق متصل باشند که‌پیام آنها با شبکه کشف و اعلام حریق اشتباه نشود .

وسایل اعلام خطر حریق باید از نقطه نظر بلندی و نوع آهنگ صدا

جزوه آموزشی انبارداری بیان میکند. وسایل اعلام خطر حریق باید از نقطه نظر بلندی و نوع آهنگ صدا نسبت به کلیه وسایل صوتی دیگر متمایز بوده و به هیچ وجه برای مقاصد دیگری غیر از اعلام خطر حریق و یا احضار افراد برای تمرین های مبارزه با حریق مورد استفاده قرا ر نگیرد.

در هر محدوده باید حداقل 2 دستگاه مورد استفاده قرار گیرد تا در صورت خرابی یکی ، دیگری در مدار قرار گیرد .

تراز فشار صوت تولیدی توسط مولد خبر باید حداقل 5 دسی بل از صدای محیط بیشترباشد . در صورتی که‌تراز فشار صوت محیط فوق العاده بالا باشد باید مولد صوتی در خارج از انبار نیز نصب گردد. بالایی تراز فشار صوت مولد همیشه مطلوب نیست . در صورت امکان از تعداد بیشتر و تراز صدای صوت پایین تر استفاده شود . در اماکن آرام نباید از تراز فشار صوت مولد 65 دسی بل به بالا استفاده شود. پیام صوتی می تواند زنگ آژیر و امثال آن باشد و لازم است‌که صوت بصورت متناوب برای افراد پخش گردد تا با صدای سایر منابع مانند تلفن یا آژیر شروع و خاتمه کار اشتباه نگردد.

استفاده از هشدار دهنده های صوتی

جزوه آموزشی انبارداری تعریف میکند. درصورت نبود افراد در اطراف محل مورد نظر باید از هشدار صوتی استفاده شود و به طوری که صدای آن تا فاصله 5/1 کیلومتری به گوش برسد. در اماکن باز به ازای هر 2000 متر مربع یک هشدار دهنده صوتی لازم است. پیام صوتی باید حداقل 3 و حداکثر 100 ثانیه تداوم داشته باشد و ترتیب روشن و خاموش بودن آن 5 تا 8 ثانیه روشن و 3 تا 5 ثانیه خاموش باشد. ارتفاع قرارگیری زنگ اعلام خطر باید حداقل 2 متر باشد.

در ارتفاع بیش از 10 متر باید از کاشف های دودی طیفی خطی استفاده شود .

برای مکان هایی که افراد دارای اختلالات شنوایی ، اشتغال یا تردد دارند لازم است از پیام های نوری یا دیداری متناسب نیز استفاده شود. پیام دیداری می تواند چراغ گردان یا چراغ‌های چشمک زن و یا حروف دار باشد و در محلی نصب گردد که‌در معرض دید اکثریت افراد باشد.

استفاده از پیامهای نوری و دیداری در اطفای حریق

جزوه آموزشی انبارداری میگوید. هنگامی که‌ علائم الکتریکی جهت راه اندازی سامانه های اطفا حریق ارسال می گردد ، لازم است از پیام های نوری یا دیداری متناسب نیز استفاده شود. پیام دیداری می تواند چراغ گردان یا چراغهای چشمک زن و یا حروف دار باشد و در محلی نصب گردد که‌در معرض دید اکثریت افراد باشد.

در صورتی که‌ پیام حریق برای تیم های عملیاتی اطفا ارسال می گردد ، باید روی تابلو یا نقشه در کوتاهترین زمان ممکن موقعیت حریق نما شود. امکانات لازم باید برای ارتباط سریع و مطمئن با نزدیک ترین مراکز آتش نشانی و امدادی نیز در مرکز تحت کنترل باشد.

در هر محدوده باید علایم و تابلوهایی راهنمای مناسب برای هدایت و تخلیه افراد باشد. همچنین سامانه روشنایی اضطراری با شدت روشنایی محیطی حداقل 50 لوکس تامین گردد.

استفاده از یک سامانه رایانه ای برای مرکز اعلام و کنترل حریق در صورتی که استفاده انحصاری برای این امر داشته باشد بلامانع است. در این سامانه هر نوع نقص یا خطا باید در مدت کمتر از 5 دقیقه به اطلاع مسئول مربوطه میرسد.

برای اطمینان از صحت عملکرد سامانه لازم است به طور مداوم بر اساس توصیه سازنده یا استاندارد مربوطه آزمون لازم به عمل آید. بازرسی و آزمون باید بصورت روزانه برای مشاهده عملکرد عادی و پیگیری رفع نواقص ، هفتگی برای آزمون قطع کردن مدار آژیر یا مدار الکترونیک کاشف ها و پیگیری رفع نواقص ، آزمون فصلی که‌علاوه بر موارد قبلی مسیر خطوط الکتریکی و مرکز اعلام حریق نیز مورد بازرسی قرار گیرد.

آزمون سالیانه بازرسی

جزوه آموزشی انبارداری بیان میکند. در آزمون سالیانه کلیه قسمت های مکانیکی ، الکتریکی و الکترونیکی باید مورد بازدید و آزمون قرار گیرند. همچنین به طور مرحله ای کلیه کاشف ها به طور جداگانه از محل نصب برداشته ، نظافت و در آزمایشگاه مورد آزمون قرار گیرند.

انجام هر دوره از آزمون های بازرسی نباید مانع انجام دیگری باشد و لازم است آزمون ها توسط افراد مختلف و دارای صلاحیت انجام گردد.

در هر طبقه از ساختمان انبار باید تعدادی کلید اعلام خطر حریق دستی باشد و این وسایل را باید در محلی قرارداد که‌برای به آنها طی مسافت بیش از 30 متر ضروری نباشد. کلید های اعلام دستی حریق باید حداقل در ارتفاع 2/1 متری نصب شوند.

کلید های اعلام خطر دستی سامانه اعلام حریق باید به وسیله رنگ قرمز که‌در محل نصب آنها به کار رود کاملا مشخص باشند و به سهولت در دسترس باشد و در مسیر طبیعی فرار از آتش باشد.

کارفرما مکلف است در هر انبار یک خط تلفن اضطراری یا بی سیم برای خبر دهی هنگام بحران یا خطر آتش سوزی نصب نماید.

تیم آتش نشانی و امداد و نجات

جزوه آموزشی انبارداری تعریف میکند. تشکیل واحد آتش نشانی و امداد و نجات با تیم باتجربه و صلاحیت دار و امکانات و ماشین آلات مورد نیاز با توجه به نوع انبار، حجم کاری، تعداد افراد فعال در انبار و… در کلیه انبار های شرکت الزامی می باشد.

تعیین تیمی از آتش نشانانصنعتی باتجربه و صلاحیت دار جهت فعالیت در اکیپ آتش نشانی در کلیه انبار ها الزامی است. آتش نشانصنعتی کسی است که‌بتواند از عهده شناسایی انواع آتش و روش های اطفاء و بکارگیری مواد آتشنشانی مناسب در ارتباط با نوع آتش وامحاء مواد مضره وامدادرسانی و تهیه گزارش از آتش سوزی و کلیه حوادث غیرمترقبه برآید.

توانایی های فنی، علمی و جسمانی آتش نشان صنعتی بطور کلی بشرح ذیل می باشد و این معیارها باید در انتخاب پرسنل تیم آتش نشانی در انبار مدنظر قرار گیرد.

شناسایی اصول بکارگیری روش اطفاء مناسب درارتباط با نوع آتش.

آشنایی با وسایل پیام رسانی.

شن علائم اخباری دستی آتش نشانی (تابلو آلارم، اشارات خاص) و بلندگو.

توانایی فعالیت در یک گروه تیمی فعال و پویا.

آشنایی با بی سیم و پیام ها و رمزهای مربوطه وتوانایی دریافت پیام و انتقال آن جهت اقدامات لازم.

شناخت مفهوم سوخت و ساز زنجیری (خودسوزی).

شناسایی و تشخیص عوامل بروز آتش (مثلث آتش)

آشنایی با مواد اطفاء آتش وانواع آن.

آشنایی با آب و ویژگی هایفیزیکی و شیمیایی آن در ارتباط با اطفاء آتش.

شناخت مزایا و معایب آب در اطفاء آتش.

شناخت پودرهای شیمیایی آتش نشانی و انواع آن.

توانایی طبقه بندی آتش وشناسایی اصول آن.

توانایی های فنی، علمی و جسمانی آتش نشان صنعتی

جزوه آموزشی انبارداری بیان میکند. آشنایی با مفهوم آتش و انواع آن برحسب نوع ماده سوختنی جامدات (چوب و غیرچوب)،مایعات- مایعات سنگین تراز آب. آتش ناشی ازجریان الکتریکی، مواد منفجره،فلزات و گازهای صنعتی و عام المصرف.

آشنایی با عوامل بروزآتش، اکسیژن، حرارت، مواد قابل اشتعال، نقطه شعله زنی، شعله وری و انفجار.

توانایی هماهنگی با گروه آتش نشان.

آمادگی به موقع در محل آتش سوزی با وسایل نقلیه آتش سوزی (در حداقل زمان).

توانایی اطفاء آتش با روش سرد کردن.

 تشخیص محل مناسب عبور و باز کردن معبر جهت عملیات آتش نشانیو نجات.

توانایی بی اثر کردن مواد زیان آور شیمیایی بعد از عملیات آتش نشانی.

خارج کردن مصدومین از حادثه.

توانایی امدادرسانی به مصدومین حادثه با توجه به نوع صدمه.

 امدادرسانی در هنگام حوادث غیر مترقبه (سیل،زلزله،طوفان،رعد و برق و جنگ).

توانایی برقراری ارتباط با واحدهای مختلف.

اجرای مقررات و آئین نامه های شغلی.

توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت اصول ایمنی وبهداشت کار.

تهیه گزارش آتش سوزی.

واحد آتش نشانی بطور کلی زیرمجموعه واحد HSE بوده و سرپرست آن بطور مستقیم زیر نظر سرپرست HSE انبار فعالیت می کند.

آموزش ایمنی و تمرین های آتش نشانی

جزوه آموزشی انبارداری میگوید. سرپرست واحد انبار با هماهنگی و مدیریت سرپرست HSE می بایست اقدام به برگزاری دوره آموزش ایمنی آتش سوزی جهت کلیه پرسنل انبار مطابق سرفصل های ذیل نمایند. برگزاری دوره های بازآموزی ایمنی آتش سوزی و شرکت کلیه پرسنل با توجه به برنامه زمان بندی اعلامی از طرف واحد آتش نشانی الزامی است.

آشنایی با تئوری آتش،مثلث حریق،مربع آتش.

شناخت انواع آتش.

آشنایی با انواع خاموش کننده ها و کاربرد آنها.

شناخت تجهیزات اعلام و اطفاء آتش اتوماتیک.

تمرین عملی اطفاء آتش با خاموش کننده ها.

تمرین های مربوطه به تخلیه انبار ها یا ساختمان ها را باید حداقل هر 6 ماه یکبار انجام داد تا بدینوسیله از خروج منظم افراد از ساختمان ها در موقع بروز حریق و جلوگیری از وحشت اطمینان حاصل نمود.

این تمرینات می بایست از طریق واحد HSE و واحد آتش نشانی تنظیم، هدایت و سرپرستی گردد.

کلیه اشخاصی که‌ در انبار مشغول بکار هستند می بایست در تمرین تخلیه شرکت کنند و برای استفاده از خاموش کننده ها جهت مبارزه با آتش سوزی آموزش های لازم را ببینند.

در کلیه انبار ها می بایست تمرین آتش نشانی حداقل هر 6 ماه یکبار و بدون اطلاع قبلی انجام شود تا واکنش تیم های مختلف و پرسنل ارزیابی و سنجش گردد. -مسئوليت اجراي اين تمرین (مانور) با سرپرستHSE و اکیپ آتش نشاني است. سرپرست HSE می بایست نتايج حاصل از تمرین و گزارش آن را جهت بررسی در کميته واکنش در برابر آتش سوزی تهیه و ارائه نماید.

پیشگیری از آتش سوزی در انبار

جزوه آموزشی انبارداری تعریف میکند. تائید محل انبار ،کمپ و اسکان کارکنان انبار از نظر ایمنی در برابر آتش سوزی می بایست با هماهنگی سرپرست HSE صورت گیرد.

استعمال دخانيات، کبريت، فندک و هر گونه مولد شعله يا جرقه در کليه نقاطي که در آنها مواد قابل احتراق و انفجار نگهداري و يا بکار میرود ممنوع می باشد. تابلو های ” لطفا سیگار نکشید ” یا ” استعمال دخانیات ممنوع ” باید در مکان های نگهداری مواد قابل احتراق و انفجار مطابق مقررات ملی ساختمان مبحث بیستم یعنی علایم و تابلو ها نصب گردد.

استعمال دخانیات در انبار، بجز محل های اعلامی در سایر اماکن ممنوع است.

سرپرست HSE موظف است محل هایی را جهت استعمال سیگار پرسنل تعیین نماید و این اماکن می بایست به کارکنان اعلام گردد. در این محل می بایست ظروفی جهت جمع آوری پسماندهای سیگار در نظر بگیرد و بطور منظم این ظروف تخلیه گردند.

دستورالعملهای مرتبط با مواد قابل اشتعال

جزوه آموزشی انبارداری بیان میکند. کلیه مواد قابل اشتعال و انفجار باید با توجه به MSDS و سایر دستورالعمل های موضوعه، ذخیره سازی و نگهداری شوند.

کلیه مواد زائد قابل اشتعال و انفجار می بایست در ظروف مخصوص نگهداری و بطور ایمن دفع گردند.

ایجاد هر گونه شعله باز و کار گرم در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار اکیدا ممنوع است.

کلیه بخاری های نفت سوز استاندارد می بایست با توجه به اصول ایمنی مربوطه مورد استفاده قرار گیرند.

ایجاد و برقراری هر گونه آتش جهت گرم کردن در محوطه انبار اکیدا ممنوع است. در صورت لزوم با توجه به نظر سرپرست HSE انبار اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

ايجاد شرايطي که به هر نحو احتمال وقوع آتش سوزی را افزايش دهد از سوي کليه پرسنل شاغل در انبار اکيدا ممنوع است.

کليه پرسنل شاغل در انبار می بایست پس از پايان کار محوطه کار خود و تجهيزات را بررسي نموده و هر گونه منبع فعال راکه مي تواند باعث ايجاد آتش سوزی شود را غير فعال نمايند.

کليه پرسنل موظفند نکات ابلاغ شده را دقيقا اجرا نمايند و بدون اطلاع واحد HSE از انجام فعاليت هايي که‌خطر آتش سوزي دارد اکيدا خودداري نمايند.

نصب علائم هشدار دهنده و معرف نقاط خطرناک مطابق مقررات ملی ساختمان مبحث بیستم ” علایم و تابلو ها ” در محل هاي مورد نياز الزامي است.

در محل هایي که‌امکان اشتعال خود به خود مواد قابل اشتعال وجود دارد(روغن ، ذغال چوب، …) بايستي اين مواد در ظروف فلزي درب دار نگهداري شوند.

درون دفترمرکزی ونقاط اداری انبار ها وکمپ ها بایستی سیم ها وکابل ها موردبررسی قرار گیرد تا از بروز اتصالی و آتش سوزی جلوگیری گردد.

کميته واکنش در برابر آتش سوزی

جزوه آموزشی انبارداری تعریف میکند. جهت مدیریت آتش سوزی و پیشگیری از آن در انبارها، تشکیل کمیته واکنش در برابر آتش سوزی با عضویت افراد ذیل الزامی است.

سرپرست انبار

مسئول HSE

سرپرست واحد آتش نشاني

مسئولين ايمني پيمانکاران

سرپرست بهداري

مسئول پشتیبانی

سرپرست اجراء

کمیته واکنش در برابر آتش سوزی و پیشگیری از آن بطور منظم هر 6 ماه یکبار جهت بررسی موضوعات مربوطه تشکیل جلسه خواهد داد.

ریاست کمیته بر عهده سرپرست انبار خواهد بود.

سرپرست HSE موظف است نسبت به مکاتبه و هماهنگی با مراکز آتش نشانی شهری و مراکز بیمارستانی نزدیک انبار جهت امدادرسانی در مواقع اضطرای، اقدامات لازم را انجام داده و نتیجه را به اطلاع کمیته واکنش در برابر آتش سوزی برساند.

سرپرست HSE انبار می بایست لیست شماره تلفن های کلیه واحد های مستقر در انبار و سایر شماره تلفن های اضطرای شامل واحد HSE ، واحد آتش نشانی و واحد بهداری و … را مطابق فرم لیست تماس ها در شرایط اضطراری تهیه و در اختیار کلیه بخش ها قرار دهد.

نحوه بازرسي انبار

در هرانبار می بايست چک لیست پیشگیری ازآتش سوزیبطور منظم ماهی یکبار توسط سرپرست HSE تکمیل شده و نواقص مربوطه برطرف گردد.

کلیه پرسنل واحد HSE و اکیپ آتش نشانی موظفند در زمان بازدید از انبارها در زمينه اقدامات ايمني لازم درجلوگيري از ايجاد محيط مناسب جهت شروع آتش سوزی، تذکرات لازم را به پرسنل ابلاغ نمایند.

نحوه اعلام آتش سوزی در انبار

جزوه آموزشی انبارداری بیان میکند. در کلیه انبار ها در صورت ایجاد آتش سوزی، پرسنل موظفند بلافاصله مورد را به اطلاع واحد HSE انبار برسانند. سرپرست HSE پس از دریافت گزارش، مورد را به ترتیب به اطلاع افراد ذيل مي رساند :

واحد آتش نشاني.

واحد بهداري.

سرپرست انبار.

مسئول گروه تخليه.

در صورت لزوم واحد HSE نسبت به برقراري ارتباط با مرکز آتش نشاني شهري و يا مراکز بيمارستاني جهت امدادرسانی بیشتر اقدام مي نمايد.

کلیه واحدها موظف هستند پس از دریافت گزارش آتش سوزی به سرعت خودرا به محل میرساند و به وظایف معی خود عمل نمایند.

تخلیه انبار

در هر انبار سرپرست HSE موظف به تعیین و آموزش تعدادی از پرسنل انبار بعنوان اعضای تیم تخلیه خواهد بود. وظیفه تیم تخلیه کمک و امدادرسانی به پرسنل در هنگام خروج از واحدهای مختلف در هنگام اعلام آتش سوزی می باشد.

براي هرساختمان و يا هر سوله در انبار و يا دفاتر بايستي به تعداد مناسب درب خروج اضطراري تعبيه گردد.

عرض خروجي ها نبايد کمتر از 75 سانتيمتر باشد.

درب هاي خروج اضطراري بايد رو به بيرون باز گردد و کشوئي، کرکره اي و بازشونده به داخل نباشد.

پله هاي چوبي، مارپيچ، آسانسور و نردبان نبايد به عنوان خروج اضطراري تلقي شوند.

اطراف محل درب هاي خروجي اضطراري بايستي همواره تميز و کاملا روشن باشد.

بازرسي ظاهر فيزيکي درب ها، لولاها، قفل ها و روغنکاري آنها بايستي مرتبا انجام گيرد.

درب های خروج اضطرای نباید هیچ گاه قفل شوند .

بازگشت تیم اعزامي آتش نشانی

جزوه آموزشی انبارداری تعریف میکند. پس از بازگشت تیم آتش نشانی، کليه تجهیزات اطفاء آتش مي بایست مورد بازديد قرار بگیرد و نسبت به شارژ ، تعويض و تعمير آنها اقدام گردد.

گزارش آتش سوزي انبار

پس از اتمام عمليات اطفاء آتش سوزی، سرپرست HSE انبار به همراه سرپرست واحد آتش نشانی می بایست نسبت به برگزاری جلسه و تنظیم گزارش آتش سوزی اقدام نمايند.

گزارش آتش سوزی می بایست در جلسه اضطراری کمیته واکنش در برابرآتش سوزی، ارائه و در خصوص علل و راهکارهای پیشگیری از حوادث مشابه مطابق فرم گزارش آتش سوزی تصمیم گیری خواهد شد.

بر طرف نمودن آثار سوء زيست محيطي در انبار

پس از انجام عمليات اطفاء آتش، سرپرست HSE انبار نسبت به برطرف نمودن آثار سوء زيست محيطي باقيمانده اقدام مي نمايد.

گواهینامه آموزشی انبارداری

کاربران محترم که مهارت انبارداری دارند و یا جزوه آموزی انبارداری فئق را مطالعه کردند، می توانند گواهینامه بگیرند.

گواهینامه آموزشی انبارداری برای رزومه سازی و ارتقای سطح دانش انیارداری شما خیلی مفید است. افراد شاغل و فعال در انبارها باید برای نمایش توانگری خود گواهینامه آموزشی انبارداری را دریافت کنند.

مرکز سیستم کاران با شماره تلفن 79165-021 آماده دریافت سفارشات ثبت و صدور گواهینامه دوره آموزشی انبارداری در خدمت شماست.

گواهینامه ایزو ISO
گواهینامه ایزو ISO یکی از مهمترین انواع گواهینامه های ملی و بین المللی هست. شرکتها با اهداف مختلفی به این گواهینامه نیاز دارند.

گواهینامه ISO

گواهی نامه ISO در معنای نشانه استاندارد و کیفیت کالا، اجناس و خدمات هست. هر گاه مدیر سازمان یا مجموعه ای بدنبال دریافت این نشان معتبر میرود در واقع تعهد و حسن نیت خود را به تمام افراد جامعه ثابت میکند. امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی و بالا رفتن سطح ارتباطات و بوجود آمدن دنیای مجازی و بالا رفتن تبلیغات در سایتهای اینترنتی و بوجود آمدن برنامه هایی همچون اینستاگرام ، تلگرام و واتساپ تمام افراد جهان با محصولات و خدمات انواع شرکتها و تولید کنندگان آشنا میشوند.

اولین موردی را که به هنگام خرید کالا و استفاده از خدمات بررسی میکنند داشتن نشان استاندارد و ایمنی محصول و خدمات خواهد بود. پس نتیجه میگیریم یک مدیر کاردان و آگاه در مجموعه های صنعتی و خدماتی حتما جهت معرفی برند و نام محصولاتش بدنبال اخذ گواهی ایزو میرود.

صدور گواهی نامه ایزو

گواهی نامه ISO توسط سازمان جهانی استاندارد سازی یا سازمان بین المللی استاندارد با نام International Organization for Standardzition تهیه، تدوین و تنظیم شده است. ایزو متشکل از دو سازمان فدراسیون بین المللی انجمن های استاندارد ملی و کمیته های هماهنگی استاندارد سازمان ملل متحد هست. محل برگزاری جلسات ایزو در ژنو سوئیس میباشد. ثبت و دریافت نشان Standard نشان دهنده بررسی همه جانبه تولیدات و محصولات براساس اهداف سازمان میباشد.

بطور کلی دریافت گواهی ایزو باعث میشود تولیدات و محصولات بر اساس اهداف و برنامه هایش بررسی همه جانبه شوند. کلیه برنامه ها و فرآیندهای خط تولید با شاخصهای مشخص و‌ مؤثر شفاف سازی و روشن شوند. در نتیجه از انجام کارهای تکراری و غیر ضروری جلوگیری میشود و انجام هزینه های اضافی حذف خواهد شد. زمان سازمان بیهوده تلف نخواهد شد و بجای آن کارهای اصولی و کاربردی اجرا میگردد و‌ منجر به سود دهی و افزایش اعتبار میشود.

مراجع صادر کننده ایزو

گواهی نامه ISO انواع مختلفی دارد و با توجه به نوع نیاز متقاضی و درخواستش بصورت بین‌ المللی یا داخلی صادر میگردد. اخذ و صدور این نشان برای هر سازمانی با هر اندازه و فرآیندی امکان پذیر می‌باشد. گواهینامه های داخلی را ملی هم نیز مینامند. زیرا از طرف مراجعی صادر میگردند که عضو انجمن بین المللی IAF نمی‌باشند و از سطح اعتبار پایینی برخوردار هستند و فقط سطح اعتبارشان در داخل کشور است. این نوع گواهی به علت نداشتن سختگیری و ملزم نبودن و رعایت نکردن مراحل طراحی، اجرا و پیاده سازی با قیمت مناسبتری اخذ میشوند.

گواهینامه های بین المللی توسط مراجع دولتی صادر میگردند که عضو انجمن بین المللی IAF هستند. آنها جهت دریافت مدرک از مراجع بین المللی ملزم به انجام طراحی، اجرا و پیاده سازی قوانین و ملزومات استاندارد مورد نظر می‌باشند. متقاضیان نوع گواهی غیرIAF بیشتر پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات هستند. سازمان ها و شرکتهای تازه تأسیس و جوانی هستند که کمبود بودجه دارند و در ابتدای راه قرار دارند. مدیران و مسئولانی که صرفا جهت تبلیغات به اخذ ایزو مبادرت می‌ورزند. درخواست کنندگان ورود به بازارهای داخلی بدنبال دریافت مدرک استاندارد میروند. همچنین جهت ایجاد رضایت مندی برای مصرف کنندگان و مشتریان محصولات و خدمات نیز شرکتها به دنبال اخذ ایزو هستند.

اعتبار گواهی ایزو

گواهی نامه ISO بصورت بین المللی و با سطح اعتبار بالا جهت تجارت و ورود به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار میگیرد. حتی با داشتن مدرک معتبر استاندارد، صادرات محصولات و خدمات براحتی میسر خواهد شد. همچنین مدیران و مسئولان با وجدان و متعددی هم که قصد ارائه کالا و خدمات با سطح کیفیت بالا و مرغوب راحتی در بازارهای داخلی کشور دارند هم میتوانند بدنبال اخذ گواهی ایزو از مراجع دولتی و بین المللی باشند. ایران یک مرجع دولتی و رسمی بنام مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI  ) دارد. هنگام صدور گواهینامه باید میزان سطح توقعات و انتظارات متقاضیان و سطح سختگیری مراجع صادر کننده و علم و تخصص مشاوران و کارشناسان مراکز ایزو را مورد توجه قرار دهیم. همچنین میزان عوامل اجرایی و نوع فرآیندها و سطح همکاری مدیریت مجموعه و همکاری پرسنل، شاغلان و کارگران بر روی صدور مدرک تأثیر میگذارند.

ایزو سیستم کاران

گواهی نامه ISO انواع مختلفی دارد و میتوان گفت سازمان ایزو کلیه مشاغل و صنایع و خدمات و فعالیتهای سازمانها و ارگانها را در نظر گرفته و برای هرکدام استاندارد و قانونی را وضع کرده است. یکسری قوانین و ملزومات عمومی هستند و در تمام حرفه ها و مشاغل مورد استفاده قرار میگیرد. مثل ایزو ۹۰۰۱ (سیستم مدیریت کیفیت ). مرکز مشاوره سیستم کاران با افتخار بیان میدارد تا کنون باد اشتن کادری مجرب و حرفه ای و با سابقه هزاران گواهی ایزو ۹۰۰۱ ر اجهت پیاده سازی یک سیستم مدیریت مدون و با کیفیت اخذ و صادر کرد. همچنین بارعایت اصول مشتری مداری و ارائه خدمات برتر در سرلوحه مراکز معتبر مشاوره و کارشناسی ایزو قرار دارد.

<yoastmark class=

دریافت گواهینامه های ایزو

دریافت گواهینامه های ایزو با نشان دادن اینکه محصول یا خدماتتان انتظارات مشتریان شما را برآورده میکند، صدور گواهینامه میتواند یک ابزار مفید برای افزایش اعتبار باشد. برای برخی از انواع صنایع، صدور گواهینامه یک الزام قانونی یا قراردادیست اما اخذ گواهینامه ایزو را انجام نمیدهد.

اخذ ایزو

اخذ گواهینامه ایزو از دغدغه های مهمی میباشد که شرکتها جهت شرکت در مناقصات با آن روبرو میشوند. یعنی زمانی که شرکتی جهت مناقصات اقدام میکنند با این قضیه روبرو میشود که کارفرما از او تقاضای ارائه گواهینامه ایزو میکند.

مشاوره ایزو

دریافت گواهی نامه های ایزو در حیطه کاری مراکز مشاوره میباشد. آنها میایند و اطلاعات شما را در حوزه استانداردهای بین المللی مانند ایزو 9001 و ایزو 14001 توسعه میدهند اما در صدور گواهینامه دخیل نیستند. صدور گواهینامه را انجام نمیدهند و بلکه این کار توسط نهادهای صدور گواهینامه خارجی انجام میشود. بنابراین یک شرکت یا سازمان نمیتواند در سطح بین المللی گواهی را ارائه دهد و هیچ مرجعی به جهت ایزو بین المللی با سطح اعتبار IAF مجاز نمیباشد. با این حال، کمیته ارزیابی استاندارد سازگاری تعدادی از انواع استانداردهای مربوطه پروسه صدور گواهینامه را تایید کردست و توسط نهادهای صدور گواهینامه مورد استفاده قرار میگیرند.

مراحل اخذ گواهینامه ایزو معتبر

اخذ ایزو مراحل مختلفی دارد و یک سازمان وقتی میخواهد گواهی ایزو دریافت کند و موفق گردد به اخذ ایزو بایستی مراحلی را طی کند.

دریافت گواهی نامه های ایزو چهار مرحله اساسی دارد. استانداردهای بین المللی ابزاری مهم استراتژیک هستند که میتواند به شرکت شما در مقابله با برخی از چالشهای پر فشارش کمک کند. در حالی که دریافت گواهینامه فوق شما به سرمایه گذاری زمان ، پول و تلاش نیاز دارد. به شرکت شما این امکان را میدهد تا ضمن تهیه اعتبار اضافی با مشتریان ، از این فرآیندها و کنترلهای رو به بهبود بهره مند شود.

هزینه دریافت گواهی نامه های ایزو شامل هزینه های ایجاد و ثبت نام یک سیستم مدیریت رسمی با توجه به اندازه و پیچیدگی سازمان و فرآیندهای داخلی شما متفاوتست. زمان زیادی نیز صرف مستند سازی و اجرای سیستم.می گردد  هزینه های مربوطه آموزش کارمندان جهت تهیه اسناد لازم و برنامه ریزی و انجام ممیزیهای داخلی مؤثرست. قیمت ثبت نام نیز هست که شامل انجام ممیزی و ثبت سیستم مدیریت میباشد.

هزینه بنا بر تعداد مکانها، دامنه کار، تعداد شیفتها و غیره بستگی دارد. شما میتوانید با استفاده از یک مشاور خارجی ، برخی از این هزینه ها را کاهش دهید، بویژه این امر خطر شروع مسیر اشتباه یا گم شدن نیازهای مهم استاندارد را کاهش میدهد.

زمان و هزینه صدور گواهینامه ایزو

برای بسیاری شرکتها سوال پیش میاید که هزینه اخذ گواهینامه ایزو چقدر است؟

دریافت استانداردهای ایزو پروسه مخصوص خودش را دارد. بعنوان یک دستورالعمل کلی ، معمولاً از زمان شروع ثبت نام تا وقت صدور مدتی طول میکشد. با توجه با بلوغ سیستم مدیریتی موجود، اندازه و پیچیدگی سازمان شما و دامنه ثبت نام، بجهت اجرای یک سیستم مدیریت رسمی، قیمتها متفاوتست، بعلاوه هزینه های ممیزی با توجه به شرایط و گستردگی و امکانات و توانایی مالی و فرآیند شرکت متقاضی متغیرست.

قبل از صدور گواهینامه ، ابتدا باید فرآیندهای تولید خود را تدوین و مستند سازی کنید با اجرای روشهای صحیح، اطمینان حاصل کنید که میتوانید استانداردهای کیفیت خود را حفظ کنید. در اینجا چهار مرحله اساسی جهت تبدیل شدن یک تجارت دارای گواهینامه ISO ارائه شده است. سیستم مدیریت خود را توسعه دهید فرآیندهای اصلی یا کاری خود را مشخص کنید.

مستند سازی و پیاده سازی ایزو

مرحله دوم جهت اخذ ایزو مرحله مستند سازی و پیاده سازی گواهینامه ایزو میباشد. در این مرحله اخذ ایزو بسیاری سازمانها بدلیل سختی کار از مرحله پیاده سازی براحتی گذر میکنند. و علاقه ای به پیاده سازی ندارند. ضمن اینکه مرحله پیاده سازی در حین زمانبر بودن هزینه بر نیز میباشد. و در مرحله مستندسازی و پیاده سازی ممیزی نیز انجام میگیرد. شخصی بعنوان ممیز جهت ساختمان متقاضی بجهت انطباقها و همچنین عدم انطباقها و رفع عدم انطباقها به سازمان متقاضی میفرستد. تا با بررسی انطباقها و عدم انطباقها دستور صدور گواهینامه ایزو را نیز صادر کند. و سازمان را جهت اخذ ایزو تایید نماید.

.

مستندات رایگان ایزو

اخذ گواهینامه های شما را الزام میکند که فرآیندهای مستندات را با مشارکت کارمندان انجام دهید. مستندات را برای کسانی که نیاز به دسترسی اطلاعات دارند. بررسی، تأیید و توزیع کنید. سیستم خود را پیاده سازی کنید. اطمینان حاصل کنید که مراحل آنگونه در درون مستندات شما هست انجام میشود. اطمینان حاصل کنید که کارمندان به درستی بجهت کارهایی که انجام میدهند آموزش داده شده اند. ایجاد سیستمهای گزارشی مؤثر برای پوشش بازرسی، آزمایش، اقدامات اصلاحی، اقدامات پیشگیرانه، جلسات بررسی مدیریت، نظارت بر روی اهداف، تکنیک های آماری و غیره. تأثیر فرآیندهای خود را از طریق استفاده از داده های قابل اندازه گیری، درصورت امکان کنترل کنید. برای بهبود در زمینه های مورد نیاز، بررسی و اقدام کنید. تأیید کنید که سیستم مدیریتی دریافتی شما مؤثرست.

انجام ممیزی و بررسی روندها و سیستم جهت انطباق و اثر بخشی، مشاهده ، مصاحبه با مردم و نگاهی به سوابق نمونه، نقاط قوت و ضعف سیستم مدیریت را شناسایی و گزارش دهید .اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه را طبق نیاز انجام دهید. سیستم خود را ثبت کنید. دستگاه حسابرسی مناسب را برای ثبت خارجی انتخاب کنید. برای اطمینان از مطابقت با انواع استاندارد قابل اجرا ، اسناد سیستم مدیریت خود را برای بررسی ارسال کنید. برای تأیید اینکه الزامات سیستم راضی هستند و سیستم مدیریتی بطور مؤثر پیاده سازی میشود و برای بررسی توسط یک حسابرس خارجی آماده شوید

.جهت دانلود رایگان مستندات ایزو کلیک نمایید

گواهینامه ایزو تقلبی

دریافت گواهینامه های ایزو درخواست اغلب متقاضیان میباشد. آنها ازطریق فضاهای مجازی و بخصوص گوگل بدنبال اینگونه مراکز میگردند. بایستی مراقب باشند که با پرداخت هزینه های ارزان در دام افرادی نیفتند که گواهی پرینتی میدهند. زمانی که میخواهند صادرات کنند و یا جهت مناقصه اقدام کنند میفهمند که نمیتوانند با آن صادرات انجام دهند و یا درون مناقصه شرکت کنند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با سابقه طولانی و درخشان و با وجود مشاورین باتجربه و متبحر تمامی خدمات مشاوره خود را بصورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار میدهد. مراجع معتبر را شناخته و به متقاضیان محترم شناسایی میکند. بدانها آگاهی و اطلاعات کامل را کاملا رایگان میدهد.

اخذ ایزو
اخذ گواهینامه ایزو از دغدغه های مهمی میباشد که شرکتها جهت شرکت در مناقصات با آن روبرو میشوند

ثبت و صدور گواهینامه ایزو

اخذ ایزو در مرحله سوم ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشد که بعداز طی دو مرحله انتخاب مرجع صادر کننده و همچنین مستند سازی و پیاده سازی و تایید در مرحله ممیزی سازمان متقاضی اخذ ایزو موفق به اخذ ایزو میشود.

اخذ ایزو با توجه به اینکه میزان اعتبار ، وقت و هزینه نوسانی دارد، هر چه اخذ ایزو از طریق مراجع معتبر با سطح اعتبار بین المللی IAF انجام پذیرد وقت و هزینه بیشتری نیاز دارد. ضمن اینکه جهت اخذ ایزو بایستی سازمانهای متقاضی دقت کافی داشته باشند که در دام افراد سودجو نیفتند و گواهینامه ایزو دریافتی آنها قلابی نباشد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با سابقه درخشان و مشاوران حرفه ای و کارآمد و آگاه اطلاعات کامل را در خصوص گواهی نامه ایزو ، مراجع اخذ ایزو در اختیار متقاضیان محترم قرار میدهد. مراجع مختلف اخذ ایزو را با سطح اعتبار مختلف به متقاضیان محترم معرفی می کند.

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

اینجا بایستی اشاره کرد مراجع صادر کننده را اصطلاحا CB میگویندکه خودشان تحت اعتبار یک مرجع و نهاد بالا دست باعنوان AB مدیریت میشوند. در راسشان نهاد بین المللی اعتبار دهی جهانی یعنی IAF قرار دارد. در ایران یکسری مراجع هستند که ساخته و پرداخته خود ما ایرانیهاست و CB وه مچنین AB مجازی و ساختگی خود ما ایرانیها میباشد و بدین مراجع غیر IAF میگویند.

انتخاب نهاد صدور گواهینامه هنگام انتخاب بدنه مجوز ، باید که چندین نهاد صدور گواهینامه را ارزیابی کنید. جهت تهیه لیست شرکتهای صادر کننده ایزو با ما تماس بگیرید.

انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

اولین مرحله جهت اخذ ایزو ، انتخاب مرجع صادر کننده میباشد که ابتدا بایستی سازمان متقاضی مرجع اخذ ایزو خود را مشخص کند. مراجع صادر کننده و اخذ ایزو را اصطلاحا CB مینامند. خود این CB زیر نظر مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت میشوند. در نهایت AB زیر نظر مرجع بالا دست و سازمان اعتبار دهندگان بین المللی باعنوان IAF اعتبار دهی میشوند.

یکسری مراجع دیگر هستند که غیر IAF هستند. یعنی CB و AB ساختگی خودما ایرانیها هستند که 500 الی 600 مرجع هستند که با اعتبار غیر IAF درون ایران فعالیت میکنند. تعدادشان روزبروز در حال افزایش میباشد. وجود اینگونه مراجع منجر به ایجاد برندهای مختلف با سطح اعتباری مختلف و قیمتهای متفاوت میباشدکه گاهی قیمتها بسیار پایین و گاهی بصورت نجومی بالا میروند.

دریافت ایزو ارزان و فوری

اخذ گواهینامه ایزو ارزان و فوری نیز از مهمترین درخواستهای متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو میباشد. امروزه اخذ فوری و ارزان ایزو امکانپذیر گردید و شما متقاصی محترم دریافت گواهینامه ایزو از طریق مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میتوانید گواهینامه ایزو خود را در سریعنرین و با مناسب ترین قیمت دریافت کنید.

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

7 Responses

  1. اخذ مجوز و‌ مدرک آموزشی جهت کار در قسمت انبارداری شامل چه استانداردهایی میشود؟ انبار مربوطه که قصد کار در آنجا را دارم مربوط به یکی از شرکتهای وابسته به پتروشیمی هست و قوانین سختی گذاشته اند. لطفا کلیه مدارکی که بد درد بنده میخوره معرفی نمایید.

  2. برای انباری داری اگه جزوه داشته باشیم میتونیم خودمون اجریی کنیم یا باید حتما کارشناس از مرکز شما بیاد برامون اجرایی کنه؟

  3. جزوه آموزشی شما بسیار عالی و کاربردی . با خوندن این مطلب اصلا نیازی به گذراندن دوره و آموزش نیست. بعد از مطالعه و یادگیری اطلاعات این مقاله میتونم یک مدرک یا گواهینامه آموزشی در باب همین موضوع از شرکت شما بگیرم؟ خسته نباشید.

  4. مطالبی که در رابطه با جزوه آموزشی انبارداری قرار دادید کمک شایانی برای سرو سامان دادن به امور انبارداری شرکت ما کرد. خصوصا اون قسمت از سایت که به نحوه ی چیدمان در انبار پرداخته اید. و ترتیب چیدمان را به خوبی طبقه بندی شده قرار دادید. و همچنین ایمنی در انبارهای مواد شیمیایی و دارویی و مایعات قابل اشتعال را به خوبی توضیح دادید.

  5. مطالبی که در رابطه با جزوه آموزشی انبارداری قرار دادید کمک شایانی برای سرو سامان دادن به امور انبارداری شرکت ما کرد. خصوصا اون قسمت از سایت که به نحوه چیدمان در انبار پرداخته اید. و ترتیب چیدمان را به خوبی و طبقه بندی شده قرار دادید. و همچنین ایمنی در انبارهای مواد شیمیایی و دارویی و مایعات قابل اشتعال را به خوبی توضیح دادید.

  6. جزوه آموزشی انبارداری کلیه موارد انبارداری را از ورود کالا به انبار تا خروج کالا از انبار مدیریت می کند و باید به همه کارکنان بخش انبار آموزش داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo