دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها

دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها
5/5 - (4107 امتیاز)

دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها

دستورالعمل ارزیابی و تحلیل داده ها یک رویه جهت پردازش و عملکرد شرکت هست. خروجی روش اجرایی ارزیابی و تحلیل داده ها ، تصمیمات مهم در راستای بهبود عملکرد شرکت است. امروزه در بازار پر رقیب، همواره شرکتها بایستی وضعیت موجود خود را تحلیل و ارزیابی کنند. دریافت گواهینامه ایزو ، مطابق با انواع استانداردهای ISO از جمله ISO9001 و ISO14001  و ISO45001 و …. نیز شرکت را ملزم به ارزیابی و تحلیل اطلاعات می کند. این اطلاعات و داده ها حاصل از اجرای فرایندهای شرکت می باشد.

روش اجرایی ارزیابی و تحلیل داده ها یکی از مهمترین مستندات ایزو برای پیاده سازی هر استاندارد و هر ایزو یی است. در واقع دستورالعمل ارزیابی و تحلیل داده بعنوان یک مستند مشترک بین سیستم های مدیریتی است.

مرکز سیستم کاران در راستای آموزش و توسعه علوم مدیریتی، دستورالعمل ارزیابی و تحلیل داده ها را بصورت الگو در زیر ارائه می کند. شما علاقمندان می توانید از این روش اجرایی دانلود رایگان نمایید و بر اساس نیاز سازمان خود آن را ویرایش نماید.

 

1-  هدف :

هدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح نحوه جمع آوري داده ها، پردازش آنها و ارائه و تحليل به نحوه موثر به منظور اخذ تصميمات مناسب در سطوح مختلف شرکت مي باشد.

 

2- دامنه كاربرد :

این دستورالعمل در کلیه واحدها کاربرد دارد.

 

3- مسئوليت نظارت و اجرا :

 • نظارت : نماینده مدیریت.
 • اجرا : کلیه واحدها.

4- شرح:

4-1-مراحل دريافت و تحليل داده‌ها

در شرکت ، مطابق جدول داده‌هاي مورد نياز (به شرح ذیل) جهت تحليل، مسئول ثبت داده‌ها موظف است داده‌هاي مربوط به خود را در دوره‌هاي پردازش معین تهيه نماید و پس از ثبت در محل ثبت داده ها به مسئول تحليل و ارائه گزارش، ارائه كند. مبناي زمان جمع آوري و پردازش داده‌ها در ابتدای شش ماهه اول و دوم هر سال مي باشد.

4-2- تحليل و ارائه گزارش :

مسئول تحليل و ارائه گزارش پس از جمع بندي داده ها توسط مسئول ثبت داده‌ها اقدام به تهيه گزارش حتي الامكان با استفاده از نمودار آماري مناسب (مطابق نوع گزارش معین در جدول داده‌هاي مورد نياز جهت تحليل) در دوره‌هاي گزارش معین می کند و توزيع نسخ را مطابق جدول انجام مي‌دهد.

 

5-3- بازخورد گزارش :

مسئوليت اصلي بررسي هر گزارش، مطابق جدول داده هاي (فوق الذکر) مورد نياز جهت تحليل تعيين می گردد. ساير دريافت كنندگان نيز در صورت نظر خاص بر روي هر گزارش موظفند موضوع را از طريق مسئول اصلي بررسي گزارش پيگيري نمايند. مسئول اصلي بررسي گزارش موظف است پس از بررسي دقيق گزارش و اطلاعات نسبت به تصميم گيري براساس يكي از حالت‌هاي زير اقدام نمايد.

الف: چنانچه مسئول اصلي بررسي گزارش مورد خاص و غير عادي را مشاهده ننمايد و یا ظرف مدت 5 روز هيچ‌گونه موردي از طرف دريافت كنندگان ديگر دريافت نگردد نسبت به بايگاني گزارشات و اطلاعات به عنوان سابقه كيفي اقدام مي نمايد.

ب: چنانچه موارد خاص در گزارشات مشاهده گردد، مسئول اصلي بررسي گزارش موظف است نسبت به پيگيري تعريف اقدامات اصلاحي مطابق با روش اجرايي مدیریت اقدامات اصلاحي با کد P-02 و با هماهنگي نماينده مديريت اقدام نمايد.

ج: در صورت وجود توصيه هايي براي بهبود مطابق روش اجرايي بهبود مستمر P-12 نسبت به پيگيري اين بهبودها با هماهنگي نماينده مديريت مبادرت می ورزد ، كليه داده‌ها و گزارشات پس از استفاده توسط مسئولين مربوطه نگهداري مي‌گردند.

 

4-4- نمودار پارتو جهت تجزیه و تحلیل داده ها :

قانون پارتو توسط يک اقتصاد دان ايتاليايی بنام ” ويلفردو پارتو ” ارائه شد . او بررسی کرده بود و به اين نتيجه رسيده بود که ، 80% ثروت يک جامعه در دست 20% افراد آن جامعه قرار دارد. در حال حاضر اين قانون بنام قانون 80 به 20  نيز معروف است و در تمام شاخه های علمی و تحقيقاتی استفاده می شود . ( پزشکی ، کشاورزی ، اقتصاد ، مهندسی و … ). نمودار پارتو شكل خاصي از نمودار ميله‌اي است كه معمولا از ميله يا ستوني كه داراي بيشترين ارتفاع است، تا ميله‌اي كه كمترين ارتفاع را دارد به صورت نزولي مرتب مي‌گردد. اين نمودار يكي از مفيدترين و مؤثرترين ابزارها و تكنيك‌ها در تحليل نقص‌ها و هزينه ‌ها مي‌باشد. و روش مناسب براي تعيين تعدادي پارامتر مهم از بين عواملي كه داراي اهميت و اولويت كمتري هستند محسوب مي‌شود. نمودار پارتو افراد مسئول را در تشخيص مسائل و علت‌ها ياري مي‌كند. اصل پارتو از اصول معروف در فنون آماري بوده و بر اين نكته اذعان دارد كه 80% رخدادهاي يك جمعيت آماري از 20% علت‌ها تشكيل يافته است. جهت روشن شدن موضوع و چگونگی استفاده از این روش جهت تجزیه و تحلیل داده ها به مثال زیر توجه کنید:

مثال:

فرض کنيد تيم شما در يک مسابقه  شکست خورده و يا نتيجه مطلوبی نگرفته است و شما از تيم خود راضی نيستيد  و دنبال علل اصلی شکست و عدم موفقيت تيم خود هستيد . در اينجا نمودار پارتو به شما خيلی کمک می کند .

ابتداً شما بايد از نظر توصيفی بازی تيم خود را بررسی نموده و شاخص ها و آمارهای لازم را داشته باشيد. بنابراین: (شاخص های منفی برای تيم خودی)

ردیف عیوب تعداد عیوب
1 تعداد پاسهای اشتباه 110
2 تعدادکنترلهای ضعيف توپ 20
3 تعداد از دست دادن توپ در زمين خودی 75
4 تعداد از دست دادن توپ در زمين حریف 49
5 تعداد سانترهای ناموفق 10
6 تعداد عدم موفقيت در تصاحب توپ های هوايی 25
7 تعداد عدم برگشتهای سريع و بموقع 10
8 تعداد خطاها 10

مرتب سازی جدول به شکل صعودی به نزولی

 

مرتب سازی جدول به شکل صعودی به نزولی

با توجه به شیب منحنی در نمودار پارتو بالا  75 درصد ناکامی ها در بازی به سه مورد از علل ( موردهای 1و3و4 در جدول اولیه) مر بوط می شود . و 25 درصد مربوط به ساير عوامل يا شاخص ها بر می گردد

 

4-5- اقدامات نهایی

پس از انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری نماینده مدیریت با هماهنگی مدیران مربوطه اقدام به تصمیم گیری می نمایند. این تصمیم گیری به سه حالت زیر امکان دارد.

4-5-1- نیاز به هیچ اقدامی نیست و فرایندها به نحو احسن در حال اجرا هستند.

4-5-2- نیار به تعریف اقدامات اصلاحی هست که مطابق با روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی با کد P-02 اقدام می گردد.

4-5-3- نیاز به بهبود مستمر هست که مطابق با روش اجرایی بهبود مستمر با کد P-12 اقدام می گردد.

 

5- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر سیستم مدیریت یکپارچه توزیع شده است.

 

6- مدارک پیوست :

ندارد.

 

دریافت گواهینامه ایزو

 

دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها در توسعه علم سهم بسزایی دارد. این علم تولید شده در جهت افزایش سطح کمی و کیفی محصولات و خدمات اهمیت زیادی دارد. همانطور که در دنیای پیرامون ما، تغییرات دیده میشود، هر سازمانی نیز نیاز به تغییرات دارد. قطعا برای اعمال تغییرات مثبت در هر شرکتی نیاز به اطلاعات پایه ای و ساختار یافته ای می باشد.

 

دستورالعمل ارزیابی و تحلیل داده ها و انواع آن

دستورالعمل ارزیابی و تحلیل داده ها منوط به دستورالعمل فوق نمی باشد. بلکه می توان بصورت علمی تر و فنی تر به موضوع تحلیل پرداخت. اصولا تحلیل چیست؟ انواع روش تحلیل چیست؟ ما دو نوع تحلیل داریم. یک تحلیل را تحلیل بنیادی می گویند و یک تحلیل دیگر را تحلیل تکنیکال می نامند. البته این فقط یک تعریف است و شاید بیشتر در سیستمهای مالی کاربرد داشته باشد. پرداختی به اهداف از تجزیه و تحلیل موضوع می تواند بعنوان یک چراغ راهنما در مورد چگونگی ارزیابی و تحلیل داده ها باشد.

 

دستورالعمل ارزیابی و تحلیل داده ها و جایگاه آن در ایزو ها

دستورالعمل ارزیابی و تحلیل داده ها امروزه در همه استانداردهای ISO کاربرد دارد. اکثر کارشناسان ISO در نحوه نگارش ارزیابی و تحلیل داده ها ناتوان هستند و نمی دانند که ورودیهای فرایند ارزیابی و تحلیل داده ها چیست؟ گزارش تحلیلی داده ها و نحوه نگارش گزارش تجزیه و تحلیل داده ها چگونه است؟ ارزیابی و تحلیل داده ها بعنوان یک فرایند اصلی در تمامی استانداردها موضوعیت دارد. اما هر استانداردی تحلیل و ارزیابی مختص خود را دارد. مثلا ارزیابی و تحلیل داده ها در استاندارد ایزو 9001 در حوزه کیفیت مطرح می باشد. یعنی هر چیزی که به ارتقای سطح کیفی محصولات و یا خدمات و یا پروژه کمک می کند، قابلیت تحلیل و ارزیابی دارد.

 

دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها و ISO14001 و ISO45001

روش اجرایی ارزیابی و تحلیل داده ها همانطور که در ISO9001 کاربر دارد. در ISO 14001 و ISO 45001 نیز کاربرد دارد. تحلیل و ارزیابی در متن استانداردهای 14001 و 45001 نیز بعنوان یک بند اصلی آمده است. در ایزو 14001 تحلیل و ارزیابی ها در زمینه مسائل زیست محیطی است و در ایزو 45001 تحلیل و ارزیابی ها در زمینه مسائل ایمنی و بهداشت شغلی است.

شرکتهایی که قصد دارند سه استاندارد ISO9001 ، ISO14001 و ISO45001 را همزمان پیاده سازی کنند، می توانند بجای تدوین سه تا دستورالعمل، یک دستورالعمل یا روش اجرایی تهیه و تدوین گردد. بلکه بطور همزمان برای هر سه استاندارد یک روش اجرایی جامع ارزیابی و تحلیل داده ها مستند می گردد.

 

اخذ گواهینامه ایزو و روش اجرایی تحلیل داده ها

اخذ گواهینامه ایزو در هر شرکتی بواسطه ممیزی آن شرکت انجام می گردد. اکثر ممیزها در طول فرایند ممیزی کلیه بندهای استاندارد را مورد بررسی قرار می دهند. یکی از موارد مورد ممیزی ، بند ارزیابی و تحلیل هست. بنابراین گرفتن گواهینامه ایزو همواره ارزیابی و تحلیل داده ها را به دنبال دارد. به تعبیر دیگری دریافت گواهی نامه ایزو ISO بدون ارزیابی و تحلیل داده ها مقدور نیست.

 

رویه ارزیابی و تحلیل داده ها – بهره وری

بهره وری هر سازمانی از خواسته های مدیران سازمان است. برای افزایش بهره وری ابزارها و راهکارهای متفاوت و زیادی وجود دارد. یکی از ابزارهای مدیریتی جهت افزایش بهره وری، ارزیابی و تحلیل داده ها است. البته خیلی از مدیران بطور عادی همیشه در حال تجزیه و تحلیل فرایندهای خود هستند. اما بدلیل عدم آشنایی با ایزو نمی توانند و یا نمی خواهند که این تجزیه و تحلیل مستند باشد. در هر حال یک پای استوار در هر افزایش بهره وری، تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.

دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها برای تمامی شرکتها و سازمانها امری لازم و ضروری محسوب می گردد. روش اجرایی تحلیل و ارزیابی داده ها در تمامی مستندات انواع استانداردهای ایزو تعریف گردیده است. این روش اجرایی می گوید سازمان بایستی به طور مداوم داده ها و اطلاعات برگرفته از پایش و اندازه گیری را همواره  مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

نتایج تجزیه و تحلیل ارزیابی داده ها  برای ارزیابی موارد زیر قابل استفاده هست.

1 – انطباق دادن محصولات و خدمات

2 – درجه ی رضایت مشتریان

3 – عملکرد و میزان تاثیر سیستم مدیریت کیفیت

4 – طرح ریزی بطور موثر اجرایی گردیده است.

5 – اثر بخشی و تاثیر اقدامات انجام شده برای در نظر گرفتن ریسک ها و همچنین فرصتها

6 – عملکرد تامین کنندگان بیرونی

7 – نیاز به بهبود سیستم مدیریت کیفیت

روش های تجزیه و تحلیل داده ها می تواند شامل فنون آماری باشد.

 

دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها- گزارشات

در دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها موارد زیر بایستی گزارش گردد:

 گزارش نتايج مميزي

گزارشات عدم انطباق محصولات و خدمات

گزارش ميزان دستيابي به اهداف

گزارشات نتايج پايش و اندازه گيري فرايندها

گزارش تجزيه و تحليل  شكايات و نظرات مشتریان

گزارشات تحلیل تامین کنندگان

نمونه مستندات ایزو ISO امروزه مورد نیاز و مورد توجه سازمانهای متقاضی اخذ گواهی ایزو به هر دلیلی هست. همچنین یکسری شرکتها و سازمانها نیز میخواهند به معنای واقعی به پیاده سازی استانداردهای ایزو بپردازند. آنها بایستی مستندات ایزو را ابتدا در اختیار داشته باشند سپس پیاده سازی را انجام بدهند. پس بایستی هنگام دریافت ایزو و یا پس از اخذ گواهی ایزو ، از مراجع صدور ایزو درخواست مستندات ایزو را کنند.

مستندات ایزو شامل دستورالعمل ها و روشهای اجرایی و فرم های ایزو هست که به رایگان می توانید از سایت دانلود کنید.

یکی از خدمات رایگان سازمان مرکزی سیستم کاران دانلود رایگان مستندات ایزو می باشد. دانلود رایگان سایر نمونه مستندات ISO در صفحه قبلی میسر است. با نظرات خود ما را در ارائه خدمات بیشتر و بهتر ترغیب و راهنمایی نمایید.

 

دانلود نمونه دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها – فرمت Word

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

10 Responses

 1. ممنون از روشهای اجرایی و دستورالعملهایی که ارائه می دین برای شرکتها هم تهیه می کنید خودتون و می نویسید؟

  1. تمامی روشهای اجرایی و دستورالعملها توسط مشاورین ایزو مرکز نوشته میشن و ارائه می گردند. جهت تهیه مستندات می تونید از بخش تماس با مرکز وارد کانال تلگرامی ما بشید.

 2. استانداردهای ایزوی مرتبط با اجرای دستورالعمل و قوانین مرتبط با ارزیابی داده ها چیا هستند. لطفا راهنمایی بفرمایید چون بدنبال اجرای استانداردهای جهانی هستیم ولی هیچ گونه آشنایی نداریم؟

  1. دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها را خیلی خوب و واضح بیان کرده اید. فایل نمونه مستندات ایزو ۹۰۰۱ را میتونید از طریق تلگرام برای شرکت ما ارسال کنید تا بتونیم چاپ و تقسیم بندیش کنیم. ممنون

 3. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را به همراه اجرای واقعی کلیه قوانین و مستنداتش میخواهیم بهترین مرجع که بتونه با ممیزی آسان این گواهی نامه را به ما بده کدوم مرجع هست؟

 4. بندها و قوانینی که بعنوان دستور العمل تحلیل و ارزیابی داده ها گفته اید برای ما نافهموم و به اجرای چنین قوانینی نیاز داریم . خوشبختانه دفتر ما تهران هست در طی همین چند روزه یکی از پرسنل جهت هماهنگی برای جلسه و دریافت مشاوره بیشتر به شرکت شما می‌آیند. سپاس گزارم.

 5. دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها را خیلی خوب و واضح بیان کرده اید. فایل نمونه مستندات ایزو ۹۰۰۱ را میتونید از طریق تلگرام برای شرکت ما ارسال کنید تا بتونیم چاپ و تقسیم بندیش کنیم. ممنون

 6. دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها تا چه اندازه میتونه بر افزایش و استمرار کیفیت محصولات و خدمات اثر گذار باشه ؟ اخذ این گواهینامه چگونه هست؟

 7. وقت بخیر من دانشجو هستم و واقعا از مطالب کامل سایت در مورد انواع گواهینامه های ایزو مانند استاندارد 9001 و 14001 و 45001 و همچنین دستورالعمل ها و روش های اجرایی مثل دستورالعمل ارزیابی و تحلیل داده ها که جهت پردازش و عملکرد شرکت هست برای تحقیقاتم استفاده میکنم. ممنون از شرکت خوبتون برای اینکه این مطالب را کامل و رایگان در سایت میگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo