اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

نمونه طرح HACCP ( نمونه روش اجرایی HACCP )

با امتیاز دهی ما را همراهی نمایید

نمونه طرح HACCP ( نمونه روش اجرایی HACCP  )

طرح HACCP ( اچ ای سی سی پی ) یاطرح تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی ، یک سیستم بین المللی شناخته شده برای کاهش ریسکهای ایمنی مواد غذایی است. تاسال 2005 یعنی قبل ازمطرح شدن ISO 22000:2005 ، HACCP خود بعنوان یک استاندارد آمریکایی ، قابلیت صدور گواهینامه داشت امااز سال 2005 باتدوین و انتشار ایزو 22000:2005 توسط سازمان ایزو طرح HACCP قسمتی ازایزو 22000 شد.

هدف ازنگارش طرح HACCP حفاظت ازافراد دربرابر بیماریهای منتقله ازمواد غذایی است. اجرای سیستم HACCP دریک سازمان تولید کننده مواد غذایی و دریافت گواهینامه iso22000 افزایش اعتمادبه تولیدات ، فرایند مدیریت موثر ، بهبود کیفیت و سازگاری بدنبال خواهد داشت .

درروش اجرایی HACCP 7 اصل اساسی و چند مرحله مقدماتی مطرح میشود. بعدازتشکیل تیم و مشخص کردن ویژگیهای محصولات و مواد و ترکیبات افزاینده و رسم نمودار جریان فرایند و مشخص کردن مراحل و فرایندهای مرتبط ، بایست خطرات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی حاصل ازفرایند ، شرایط محیط کار ، تولیدات ، تسهیلات فرآوری و … شناسایی شوند.

سپس باید نقاط کنترل بحرانی ( critical control point = CCP ) شناسایی شوند. تعیین اینکه یک خطر CCP هست یاخیر توسط پاسخ چهار سوال درخت تصمیم گیری ( در روش اجرایی طرح HACCP آمده است ) امکان پذیر است. نقطه کنترل بحرانی مرحله ای میباشدکه کنترل درآن قابل اعمال بوده و برای پیشگیری یاحذف خطرایمنی مواد غذایی و یاکاهش آن به سطح قابل قبول ، ضروری میباشد.
دراصل سوم روش اجرایی HACCP مطرح میشود بابت هرنقطه کنترل بحرانی CCP باید حدود بحرانی تعریف شود. حد بحرانی همان محدودیتهایی میباشدکه الزامات قانونی و کارفرمایی برای هرمرحله ازفرایند تعیین کرده است. حد بحرانی معیاری برای قابلیت پذیرش یاعدم پذیرش انجام یک مرحله ازفرایند است.

بعداز ارزیابی ریسکهای عوامل خطرزا، نوبت تعیین اقدامات کنترلی است. اقدامات کنترلی CCP هاباید طبق طرح HACCPتعریف شوند امااقدامات کنترلی خطرات غیراز CCP نیازبه تعریف درطرح HACCP ندارند و برنامه پیش نیاز عملیاتی نامیده میشوند.

حال این اقدامات کنترلی طبق اصل چهارم بایست طبق روشی پایش گردند و طبق اصل پنجم هنگام عدول ازحدود بحرانی اقدامات اصلاحی برایشان تعریف شود. درنهایت طبق اصل ششم و هفتم بایدازعملکرد دائمی سیستم HACCP اطمینان حاصل شود و سوابق مکتوب و نگهداری گردد.

روش اجرایی HACCP یاطرح HACCP بااین عناوین نیزازسوی کاربران مورد استفاده قرار میگیرد.

روش اجرایی اچ ای سی سی پی

طرح اچ ای سی سی پی

طرح هسپ

روش هسپ

دانلود نمونه روش اجرایی HACCP    ( دانلود طرح HACCP )

مرکز مشاوره سیستم کاران راهنمای شما درطراحی طرح haccp و گواهینامه ایزو 22000:2005 خواهد بود.

بامادرارتباط باشید…

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط