متن فارسی استاندارد ایزو 10014:2021

متن فارسی ایزو 100014
5/5 - (100 امتیاز)

متن فارسی استاندارد ایزو 10014:2021

کارشناسان مالی زیادی بدنبال متن فارسی استاندارد ایزو 10014:2021 هستند. استاندارد ایزو 10014 در رابطه با تحقق مالی و منافع اقتصادی هر سازمانی تدوین گردید.

استاندارد ISO 10014 در هر سازمانی با هر اندازه و زمینه فعالیتی قابلیت اجرایی دارد. مطالعه دقیق متن استاندارد ایزو 10014 کمک شایانی جهت پیشبرد اهداف مالی و اقتصادی هر شرکتی دارد.

نام دقیق ISO 10014:2021 در لغت نامه سازمان استاندارد جهانی ISO بشرح زیر است:

ISO 10014:2021

مدیریت کیفیت – راهنمای تحقق مالی و منافع اقتصادی

دانلود رایکان متن فارسی استاندارد ایزو 10014 در انتهای این مطلب نیز میسر است.

ایزو 10014 بیش از آنکه یک استاندارد باشد یک دستورالعمل یا راهنما هست. اما در ایران بیشتر آن را با عنوان استاندارد ایزو 10014 می شناسند و عنوان استاندارد را برای آن استفاده می کنند.

متن فارسی دستورالعمل ISO 10014:2021

پیش گفتار

ایزو (سازمان جهانی استاندارد سازی) اتحادیه ای جهانی متشکل از سازمانهای ملی استاندارد است. (اعضای ایزو) کمیته های فنی ایزو معمولا وظیفه تهیه استانداردهای بین المللی را بر عهده دارند. هر عضوی بر حسب علاقه به موضوعاتی که یک کمیته فنی برای آن تشکیل میگردد از حق دارایی نماینده در آن کمیته برخوردار است.

سازمانهای بین المللی، دولتی و غیر دولتی، مرتبط با ایزو، در تهیه استانداردهای بین المللی مشارکت دارند.

ایزو با کمیسیون جهانی الکتروتکنیکی (IEC) در خصوص همه موضوعات استانداردسازی الکتروتکنیک همکاری نزدیک دارد. استانداردهای بین المللی مطابق با قواعد و قوانین ارائه شده در دستورالعمل ایزو/ کمیسیون جهانی الکتروتکنیک، بخش 2، بصورت پیش نویس تهیه میشوند.

کمیته های فنی تهیه استانداردهای بین المللی

وظیفه اصلی کمیته های فنی تهیه استانداردهای بین المللی است. پیش نویس استانداردهای بین المللی که توسط کمیته های فنی تصویب شده است جهت رای گیری در بین اعضای گروه توزیع میشود. انتشار یک استاندارد به عنوان استانداردی بین المللی، نیازمند تصویب توسط 75 درصد اعضای گروه است که در رای گیری شرکت نموده اند.

نکته قابل توجه اینکه ممکن است بخشی از این استاندارد بین المللی تحت حق امتیاز ثبت شده باشد. ایزو در خصوص شناسایی و معرفی اینگونه حقوق، کلا و جزئا مسئولیتی متوجه خود نمیبیند.

ایزو 10014 توسط کمیته فنی ISO/TC176، تحت عنوان مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت ، کمیته فرعی 3SC، بنام تکنولوژهای پشتیبان تهیه شده است.

این نسخه اولین ویرایش ایزو 10014 با سری استانداردهای بین المللی ایزو 9000 و نیز گنجاندن یک ساختار جدید مرتبط با اصول مدیریت کیفیت میباشد. همچنین، عنوان و دامنه کاربرد به نحوی اصلاح شده است که نشان دهنده تغییرات سری استاندارد ایزو 9000 بوده و ارائه دهنده راهنمایی برای بهبود عملکرد و تحقق هدف کلی این استاندارد بین المللی باشد.

مقدمه

مخاطب این استاندارد بین المللی مدیریت در سطوح بالاست. این استاندارد اصول راهنمایی را جهت تحقق منافع مالی و اقتصادی از طریق کاربرد موثر هشت اصل مدیریت کیفیت حاصل از ایزو ۹۰۰۰:۲۰۰۵ فراهم می کند. از این پس از این اصول تحت عنوان ” اصول مدیریت” در این مجموعه از استاندارد نام برده خواهد شد. هدف از این استاندارد ارائه اطلاعات به مدیران ارشد جهت تسهیل موثر امور برای استفاده از اصول مدیریت و انتخاب روشها و ابزارهایی جهت موفقیت پایدار یک سازمان می باشد. در یک خود ارزیابی هم تجزیه و تحلیل شکاف (فاصله) و هم ابزار اولویت بندی گنجانده شده است (به پیوست الف رجوع کنید).

این استاندارد بین المللی بر مبنای این اصول مدیریت منسجم و دارای ارتباطی متقابل جهت توسعه فرایندهایی بوجود آمده که تحقق اهداف سازمانی را تسهیل می کنند.

اصول مدیریت عبارتند از:

الف) مشتری مداری،

ب) رهبری،

ج) مشارکت کارکنان،

د) رویکرد فرایندی،

ه) رویکرد سیستمی به مدیریت،

و) بهبود مستمر،

ز) رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری، و

ح) ارتباط سودمند دوجانبه با تامین کنندگان

مقدمه – ادامه

اتخاذ این اصول مدیریتی یک تصمیم گیری استراتژیک برای مدیریت ارشد می باشد. این اصول، ارتباط بین مدیریت اثر بخش و تحقق منافع مالی و اقتصادی را تایید می کند.

استقرار و بکارگیری مناسب روشها و ابزارها موجب توسعه و تقویت یک رویکرد سیستماتیک برای توجه به اهداف مالی و اقتصادی می شود.

منافع اقتصادی معمولاً از طریق مدیریت اثر بخش منابع و تحقق فرایندهای قابل استفاده برای ارتقای کلی و همه جانبه ارزش و سلامتی کلی سازمان حاصل می شود.

منافع اقتصادی نتیجه بهبود سازمانی بیان شده به شکل پولی و مالی است و تحقق آن توسط روشهای موثر مدیریت هزینه – فایده در داخل سازمان صورت می گیرد.

یکپارچه سازی موفقیت آمیز اصول مدیریت وابسته به استفاده از رویکرد فرآیندی و روشهای (PDCA) برنامه (PLAN) – اجرا (DO) – بررسی (CHECK) – و اقدام (ACT) می باشد. این رویکرد به مدیریت ارشد امکان ارزیابی الزامات، برنامه ریزی فعاليتها، تخصیص منابع مطلوب، اقدامات اجرایی بهبود مستمر و ارزیابی نتایج جهت تعيين اثربخشی را می دهد.

این رویکرد همچنین به مدیریت ارشد امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را می دهد تا دریاید که آیا آن تصمیمات مربوط به تعیین استراتژیهای تجاری، ساخت و توسعه یک محصول جدید هستند یا مربوط به اجرای موافقت نامه های مالی میباشند.

منافع مالی و اقتصادی – اصول مدیریت

منافع مالی و اقتصادی ناشی از استفاده از اصول مدیریت شامل:

– افزایش سودآوری،

– افزایش درآمدها،

– بهبود عملکرد بودجه ای،

– کاهش هزینه ها،

– بهبود گردش پول نقد،

– افزایش بازگشت سرمایه،

– افزایش رقابت،

– بهبود وضعیت حفظ و وفاداری به مشتری،

– بهبود اثر بخشی تصمیم گیری ها،

– استفاده بهینه از منابع موجود،

– افزایش پاسخگویی به کارکنان،

– بهبود سرمایه های فکری (ذهنی)،

– بهینه سازی، اثربخشی و کارآمدی فرایندها،

– بهبود عملکرد زنجیره تامین،

– کاهش زمان برای عرضه محصول به بازار، و

– بهبود عملکرد، اعتبار و ثبات سازمانی میباشد.

این استاندارد بین المللی بطور یکسان برای سازمانهای دارای محصولاتی نظیر خدمات، نرم افزار، سخت افزار و مواد فرآوری شده قابل اجراست. استاندارد ایزو 10014 هم با بخش دولتی و هم با بخش خصوصی مرتبط بوده و می تواند صرفنظر از تعداد کارکنان، تنوع و عرضه محصول، درآمدها، پیچیدگی فرآیندها و یا در موقعیتهای مختلف راهنمای مفیدی را فراهم نماید. این استاندارد همچنین سازمانهای عمومی و دولتی را نیز جهت پیشبرد رشد و شکوفایی پایدار اقتصادی و سودآوری مورد حمایت قرار میدهد.

مدیریت کیفیت – راهنمای تحقق منافع مالی و اقتصادی

1- دامنه کاربرد

این استاندارد بین المللی راهنمایی را برای تحقق منافع مالی واقتصادی با استفاده از اصول کیفیت ایزو ۹۰۰۰ فراهم می کند.

یادآوری: در اینجا تحت عنوان” اصول مدیریت” از آن یاد می شود.

این استاندارد بین المللی معطوف مدیریت ارشد یک سازمان و مکمل ایزو ۹۰۰۴ برای بهبود عملکرد می باشد. استاندارد 10014 نمونه هایی از منافع قابل حصول را تهیه نموده و روشها و ابزارهای مدیریتی موجود را جهت کمک به دستیابی منافع مالی و اقتصادی شناسایی می کند.

این استاندارد بین المللی شامل راهنماها و توصیه هایی است و جهت صدور گواهینامه مقرارت یا امور قراردادی در نظر گرفته نمیشود.

2- مراجع الزامی

مستندات مرجع زیر برای استفاده از این سند ضروری است. برای مراجع تاریخ دار صرفاً ویرایش ذکر شده و برای مراجع بدون تاریخ آخرین ویرایش سند مرجع (مشتمل هر اصلاحیه ای) مورد استفاده است.

ایزو ۹۰۰۰:۲۰۰۵ ، نظامهای مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان.

3- واژگان و تعاریف

برای اهداف این سند، واژگان و تعاریف ارائه شده در ایزو ۹۰۰۰ بکار گرفته خواهد شد.

یادآوری 1: در ایزو ۹۰۰۰:۲۰۰۵ واژه محصول (۲-۴-۳) به عنوان “نتیجه یک فرآیند” تعریف می شود، جائیکه فرآیند (۱-۴-۳) به عنوان ” مجموعه ای از فعالیتهای مرتبط با هم و یا در تعامل با هم که ورودی ها را به خروجی تبدیل می کند” تعریف شده است.

واژه محصول شامل چهار گروه از محصولات میباشد: خدمات، نرم افزار و سخت افزار و مواد فرآوری شده. شرح مبسوط تر این واژه ها در ایزو ۹۰۰۰ ارائه گردیده است.

یاد آوری ۲: اسناد و مدارکی که مرجع آنها در خارج از خانواده استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ می باشد ممکن است دارای واژگان و تعاریفی متفاوت از ایزو ۹۰۰۰ باشند.

4- ساختار استاندارد ایزو 10014:2021

1-4- این استاندارد بین المللی جهت کمک به مدیریت ارشد برای شناسایی و تحقق منافع با استفاده از اصول مدیریت طراحی شده است.

برای رسیدن به منافع مالی و اقتصادی، فرآیندهای مربوط به هر اصول شناسایی شده، و نمونه هایی از روشها و ابزارها جهت کمک به استفاده از این اصول ارائه شده اند.

ارزش افزوده از منافع مورد انتظار باید منعکس کننده روابط متقابل بین اصول،، فرایندها و یک دیدگاه کل گرایانه از سازمان و گروههای ذینفع آن باشد.

 2-4- بند ۵ رویکرد فرایندی، هشت اصول مدیریت و روش PDCA – برنامه (PLAN) – اجرا (DO) بررسی (CHECK) و اقدام (ACT) را با هم تلفیق می کند.

این موارد در فلوچارتهای تهیه شده که شامل ۱-۵ تا ۸-۵ میباشد منعکس شده است.

انتخاب ابزاری مهم جهت تعیین مناسبترین زیر بند و به منظور اولویت بندی اقدام برای بهبود خود ارزیابی میباشد. (به ۳-۴ و پیوست الف رجوع کنید).

نمونه هایی از روشها و ابزارهای قابل استفاده در ستونهای برنامه، اجرا، و بررسی در هر فلوچارت ارائه میگردد. فهرست ارائه شده از روشها و ابزارهایی که در ستونهای برنامه، اجرا و بررسی نمایش میگردد، کامل و جامع نبوده، و استفاده کنندگان باید مناسبترین آنها را برای سازمانشان انتخاب نمایند. برخی از روشها و ابزارها برای بیش از یک زیر بند که نشان دهنده ارتباط بین اصول میباشد، قابل استفاده هستند.

ساختار استاندارد ایزو 10014:2021 – بهبود مستمر

زیر بند “بهبود مستمر” نشان میدهد که چگونه رویکرد PDCA را می توان به طور مستمر برای برنامه ریزی استراتژیک از سوی مدیریت ارشد و فرآیند بازنگری را به تحقق و بهبود بیشتر منافع مالی و اقتصادی بطور موثر مورد استفاده قرار داد.

در زیر بند ۶-۵ در ستون اقدام همه زیر بندهای دیگر موجود در بند ۵ گنجانده شده است.

خروجی اجرای فرایند بطور کلی تحقق منافع مالی و اقتصادی می باشد. منافع قابل حصول فقط نمونه هایی از منافع مزبور بوده و برای پوشش دهی همه موارد در نظر گرفته نشده اند.

فرایند جامع منافع مالی و اقتصادی
فرایند جامع منافع مالی و اقتصادی

3-4- قبل از استفاده از پرسشنامه های خود ارزیابی، تیم ارزیابی باید با مشخصات توصیفی سطح بلوغ (جدول الف-۱) آشنایی کافی داشته باشند.

تیم ارزیابی باید ابتدا از پرسشنامه خود ارزیابی مقدماتی (اولیه) (جدول الف- 2) استفاده نماید تا یک جمع بندی کلی و سریع از سطح بلوغ سازمانی بدست آورد. برای این فرایند باید تقریباً یک ساعت وقت در نظر بگیرند. اطلاعات بدست آمده ضمن بهبود فرایند انتخاب خود ارزیابی آتی باید مشوق مقایسه در کل سازمان و مابین وظایف و سطوح کاری آن باشد. اگر میانگین (حد وسط) مشخص نماید که بلوغ کمتر از سطح 3 برای هر اصل وی

ساختار استاندارد ایزو 10014:2021 – ادامه

ژه (خاص) میباشد باید سود چشمگیری عاید شود و این در مواردی است که مدیریت ارشد، به ارزیابی اصول با استفاده از پرسشنامه خود ارزیابی جامع ادامه دهد (جدول الف-۳).

4-4- هنگامی که خود ارزیابی جامع انتخاب شد، باید آنرا به عنوان یک ارزش افزوده مهم و برجسته برای سازمان تلقی کرد، ارزشی که سزاوار سرمایه گذاری بیشتر زمانی جهت تکمیل آن است. پس از تکمیل پرسشنامه خود ارزیابی باید نمودار راداری (RADAR) (شكل الف-۱) به گونه ای تهیه شود که بتواند یک دیدگاه تصویری از وضعیت بلوغ سازمانی ارائه نماید. تولید مستمر نمودارهای راداری شرح و تصویری از پیشرفتهای موجود سازمان را ارائه می نماید.

خود ارزیابی ارزش افزوده متکی بر انسجام در زمینه عینیت، صراحت و مشارکت موثر افراد در مدت زمان ارزیابی سطوح بلوغ است. اگر نگرانی ای در مورد صراحت آن موجود است، باید ملاحظاتی در مورد گزینش طیف وسیعی از کارکنان جهت تکمیل پرسشنامه بدون ذکر نام در نظر بگیرند.

5-4- برخی از روشها و ابزارهای معمول بطور خلاصه در پیوست ب می آید. البته این فهرست همه موارد را در بر نمی گیرد چون هدف تحت پوشش گیری همه موارد نیست. توصیه میگردد که مدیریت ارشد روشها و ابزارهای موجود دیگر را هم بررسی نماید و آندسته از روشها و ابزارهایی را که منعکس کننده نیازهای خاص سازمان و متبوع آنان است را به اجرا بگذارد.

5- کاربرد اصول مدیریت

1-5- مشتری مداری

“سامانها وابسته به مشتریان خود هستند فلذا باید نیازهای فعلی و آینده مشتریان خود را بشناسند و تلاش لازم را در جهت تحقق الزامات و انتظارات بیشتر مشتری بعمل آورند. “(ایزو 9000:2005)

چرخه بهبود مستمر
چرخه بهبود مستمر

2-5- رهبری

“رهبران ایجاد کننده وحدت بین هدف و جهت گیری های سازمان هستند. آنها باید نوعی از محیط داخلی را ایجاد و حفظ نمایند که تحت آن افراد بتوانند بطور کامل نیل به اهداف سازمانی مشارکت داشته باشند.” (ایزو 9000:2005)

رهبری
رهبری

3-5- مشارکت کارکنان

کارکنان (افراد) در کلیه سطوح جوهره اصلی سازمان هستند و مشارکت کامل آنها، آنها را قادر میسازد تا از توانایی های خود در جهت منافع سازمان استفاده نماید.”(ایزو 9000:2005)

مشارکت کارکنان
مشارکت کارکنان

4-5- رویکرد فرآیندی

یک نتیجه مطلوب زمانی با حداکثر کارایی قابل تحقق است که فعالیتها و منابع مرتبط به عنوان یک فرآیند مدیریت شوند.”(ایزو  9000:2005)

رویکرد فرایندی
رویکرد فرایندی

5-5- رویکرد سیستمی به مدیریت

“شناسایی، درک و مدیریت فرآیندهای مرتبط با هم به مثابه سیستمی است که به اثربخشی و کارایی سازمان در نیل به اهدافش کمک میکند. “(ایزو 9000:2005)

رویکرد سیستمی به مدیریت
رویکرد سیستمی به مدیریت

6-5- بهبود مستمر

“بهبود مستمر عملکرد کلی سازمان باید یکی از اهداف دائمی سازمان باشد. “(ایزو 9000:2005)

بهبود مستمر
بهبود مستمر

7-5- رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری

تصمیمات اثربخش مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات می باشد. “(ایزو 9000:2005)

رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری
رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری

8-5- ارتباط سودمند دوجانبه با تأمین کنندگان

“سازمان و تأمین کنندگان آن متقابلا وابسته به یکدیگر هستند و ارتباطات سودمند دو جانبه موجود بین آنها موجب افزایش توانایی هر دو طرف در ایجاد ارزش میشود. “(ایزو 9000:2005)

ارتباط سودمند دوجانبه با تأمین کنندگان
ارتباط سودمند دوجانبه با تأمین کنندگان

دستورالعمل اجرایی ایزو 10014

در راستای اجرای دستورالعمل مدیریت کیفیت – تحقق منافع مالی و اقتصادی مطابق با الزامات ISO 10014:2021 استفاده از ابزارها و روشها توصیه میگردد. ابزارها و روشهای خیلی زیادی جهت پیاده سازی این دستورالعمل وجود دارد. شما می توانید با جستجو در گوگل ، مستندات و دستورالعملها اجرایی مفیدی پیدا کنید.

مرکز سیستم کاران تعدادی از این روشها جهت الگوبرداری به شما ارائه میدهد.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

سیستم حسابداری هزینه است که داده های هزینه ای را بر اساس فعالیتهای اجرایی جمع آوری گردند. سپس با استفاده از کارفرمایان (دست اندرکاران) مصرف کننده، این هزینه ها را به محصولات و یا سایر زمینه ها از قبیل مشتریان، بازار، پروژه ها تخصیص می دهد.

طرحریزی پیشرفته برای کیفیت محصول

روشی است که با تدوین طرح (برنامه) کیفیت محصول که از تهیه و تولید یک محصول یا خدمت با هدف اصلی جلب رضایت مشتری حمایت خواهد کرد. مراحل این روش شامل طرح و تعریف برنامه، طراحی محصول و تایید پیشرفت آن، طراحی فرایند و تایید پیشرفت آن، و تصدیق محصول و فرایند میباشد.

ماتریس اختیارات

ماتریسی که شامل یک و یا چند مورد از موارد، فهرستی از فعالیتها، اختیاراتی که شخص آن را به فرد دیگری تفویض نموده است، تاریخ تفویض، نظرات/ محدودیتها/ راهنما، آستانه اختیارات و مسئولیت مدیریت منابع در این ماتریس تعریف میگردد.

کارت امتیازی متوازن

یک ابزار اندازه گیزی است از چهار دیدگاه (مالی، مشتریان، فرایندهای کسب و کار داخلی، یادگیری و رشد) و نیز از عملکردهای گذشته و آینده جهت تعیین مبنایی برای مدیریت و ارزیابی (سنجش) استراتژیک بهره می گیرد. کارت امتیازهای دیگری نیز هستند. (بعنوان مثال یکی از آنها که از نتایج انواع مدلهای تعالی کسب و کار بعنوان چهار دیدگاه استفاده می کند). همچنین سطح آبشاری (پله ای) که می تواند قابل استفاده باشد.

الگو برداری

روشی برای مقایسه فرایندها و ویژگیهای محصولات و خدمات یک سازمان با فرآیندها و ویژگیهای مدیران برجسته برای شناسایی فرصتهای بهبود است.

مدیریت تنگنا

روشی برای شناسایی فعالیتها دارای تنگنا در درون یک فعالیت، فرایند یا سیستم که دارای کمترین قابلیت (توانایی) نسبت به تقاضا، در نتیجه کنترل سرعت کل سیستم/ سازمان می باشد.

اجتناب از هزینه

یک اقدام کنترلی برای تجزیه و تحلیل (هزینه کیفیت پایین) جهت جلوگیری از بروز خطاها؛ این فعالیت یک نوع سرمایه گذاری برای آینده است.

تجزیه و تحلیل هزینه و فایده

ابزاری که جهت تجزیه و تحلیل و مقایسه هزینه پولی ناشی از اجرای یک بهبود و ارزش پولی منافع حاصل از آن بهبود استفاده می گردد.

روش مسیر بحرانی

یک تکنیک مدیریت پروژه فعالیت محور است که در آن از نمودار (دیاگرام) پیکانی جهت نمایش هزینه و زمان تکمیل یک پروژه استفاده میگردد. از این روش صرفا برای برآورد زمانی واحد (زمان طبیعی) استفاده میگردد.

گروههای مرکزی (کانونی) مشتری

روشی است برای انتخاب گروهها از یک جمعیت بسیار گسترده برای نمونه، که از طریق بحث آزاد و استفاده از نظرات اعضاء در مورد موضوعات یا زمینه های خاص صورت گیرد و از این روش بویژه در تحقیقات بازار استفاده میگردد.

مدیریت ارتباط با مشتری

فرایندی برای کنترل دانش سازمان نسبت به الزامات و انتظارات منحصر بفرد مشتریانش، و استفاده از آن اطلاعات برای ایجاد رضایت، حفظ و وفاداری به مشتری است.

بررسی (نظرسنجی) رضایت مشتری و تجزیه و تحلیل بازخورد

فرآیند بازنگری و تجزیه و تحلیل جهت آگاهی از سطوح واقعی رضایت مشتری به همراه دریافت خدمات/ محصول و نیز مبتنی بر درخواست بازخورد از مشتریان توسط سازمان می باشد. مقاله دستورالعمل سنجش رضایت کارفرمایان (مشتریان) را بخوانید.

ارزش افزوده اقتصادی

سنجش عملکرد مالی است که برای ارزیابی سود واقعی یک سازمان استفاده می گردد. تمرکز عمده آن بر دارایی سهامداران می باشد.

(سود عملیاتی بعد از کسر مالیات)-(جمع کل سرمایه بکار رفته × هزینه سرمایه ای) = ارزش افزوده اقتصادی

تبادل الکترونیکی داده ها

فرآیندی است که بمنظور تبادل فرمهای مربوط به سند و مدرک استاندارد بین سیستم های کامپیوتری سازمانهای مختلف (یا بین مشتریان و تامین کنندگان) و برای کسب و کار (تجارت) استفاده میشود.

تبادل الکترونیکی داده ها بخشی از تجارت الکترونیکی است، جایی که مشتریان می توانند سفارشات خود را مستقیما به تامین کننده ارائه کنند و تامین کننده نیز گواهی ثبت سفارش (ازجمله تاریخ ارسال و قیمت آن) را از طریق ابزار الکترونیکی اعلام و تایید نماید.

برنامه ریزی منابع سازمان

برنامه نرم افزاری است که همه بخشها و وظایف محوله در سراسر یک سازمان را در قالب یک سیستم کامپیوتری واحد بنحوی ادغام میکند که بتواند نیازهای ویژه بخشهای مختلف را تامین نماید. در این مورد می توانید مقاله تخصصی روش اجرایی تعیین صلاحیت کارکنان را مطالعه بفرمایید.

شیوه های تولید ناب

ابزاری است که بر کاهش چرخه زمان و ضایعات عملکرد بهبود تمرکز دارد. فکر ناب پویا، دانش محور و مشتری محور هستند و فرایندی است که از طریق آن همه افراد در یک سازمان معین ضایعات را بطور مستمر با هدف ایجاد ارزش حذف میکنند.

مدیریت باز (آزاد)

در فعالیت مدیریت (باز) اطلاعات مالی سازمان در اختیار کارکنان قرار می گیرد. سازمان ممکن است همچنین در مورد تفسیر اطلاعات راهنمای آموزشی تهیه کند. هدف از اینکار این است که کارکنان را به درک بهتر نقش خود و تاثیر آن بر سازمان توانا سازد.

تجزیه و تحلیل پارتو

فرایندی آماری است که نمودار میله ای منظمی را از سطوح فراوانی بالاتر به سطوح فراوانی پایینتر نمایش میدهد. نمودار پارتو اهمیت فاصله زمانی عوامل مختلف را در یک مشکل مقایسه کرده و به شناسایی اولویتها کمک می کند. همچنین مطالعه مقاله دستورالعمل تحلیل و ارزیابی داده ها را پیشنهاد می کنیم.

پیشگیری، ارزیابی و هزینه یابی خرابی

روشی است که در کل هزینه ها را در سه دسته یا طبقه شناسایی و به تمرکز بر بازنگری پیشرفت بهبود کمک میکند؛ بویژه اینکه این روش به لحاظ منافع مالی و اقتصادی دارای اهمیت می باشد.

برنامه ریزی استراتژیک

جهت تعیین چشم انداز، ماموریت (رسالت)، اهداف و جایگاه (سازمان) در بازار، غالبا تجزیه و تحلیل SWOT (قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدات) برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد. آخرین اطلاعات از تکرار برنامه ریزی استراتژیک تحت عنوان جامعه باز می باشد، و آن عبارتست از مواردی که سازمان بطور مستمر تفکر استراتژیکش را بروز رسانی می نماید.

مدیریت ارزش

بکارگیری سیستماتیک تکنیکهای مورد شناسایی، که کارکردهای محصول یا خدمات را شناسایی، ارزش این کارکردها را تعیین و کارکردهای ضروری را جهت عملکرد مورد نیاز آن محصول با کمترین هزینه کل میسر میسازد.

بنر ایزو

دانلود رایگان متن فارسی استاندارد ایزو 10014:2021 – فرمت Pdf

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

2 Responses

  1. استاندارد ایزو 10014 برای چه شرکتهایی کاربرد داره؟ آیا برای همه شرکتها کاربردی هست و مورد نیاز همه شرکتها هست؟ همه میتونن بگیرنش؟ چطور متن ووردش رو می تونیم تهیه کنیم ازتون؟

  2. ممنون از شما که متن کامل گواهینامه 10014 را کامل توی سایتتون گذاشتید من دانشجو هستم و واقعا استفاده کردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo