نمونه دستورالعمل حفاظت از سایت

نمونه دستورالعمل حفاظت از سایت
4.9/5 - (3373 امتیاز)

نمونه دستورالعمل حفاظت از سایت

نمونه دستورالعمل حفاظت از سایت یکی از دستورالعملهای مندرج در روش اجرایی کنترل عملیات می باشد. یکی از عمده وظایف یک کارشناس HSE ، کنترل کلیه امورات در محوطه کاری است. البته این کنترل از نظر ایمنی فقط باید باشد. نه بابت چیزهای دیگری مانند کنترل امور مدیریتی یا غیره. مدیر ایمنی بایستی کلیه فضاهای کاری را شناسایی و سپس نسبت به ایمن سازی و اعمال قوانین ایمنی اقدام نماید. کلیه فضاهای کاری را در اصطلاح سایت می گویند.

دستورالعمل حفاظت از اماکن یا حفاظت از سایت به همین منظور تدوین می گردد. فضاهای کاری یا همان سایت های کاری معمولا برای شرکتهای مختلف با زمینه فعالیت مختلف، متفاوت هستند. مثلا در یک شرکت ساختمانی، کارگاه های ساختمانی و راهسازی سایت محسوب می گردد. در یک شرکت تولیدی، کلیه اماکن تولید، سایت تلقی می گردد.

نمونه روش اجرایی حفاظت از سایت نیز همان دستورالعمل با همان نام است. ما در زیر نمونه ای از دستورالعمل ایمنی در سایت یا همان حفاظت از سایت را قرار دادیم.

دانلود رایگان فرمهای ایمنی در سایت

در پایان مقاله فرمت Word دستورالعمل بعد از فرم های ایمنی در سایت یا حفاظت از سایت وجود دارد. در پایان مقاله چنانچه از خدمات این مرکز راضی یا ناراضی هستید، دیدگاه خود را درج نمایید. نقطه نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما، ما را در خدمات سازمانی هر چه بیشتر کمک می کند.

1- هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح نحوه کنترل ورود و خروج افراد به منظور دستیابی به اطلاعات نفر روز ورود و خروج، حفظ ایمنی و سلامت مراجعه کنندگان در هنگام حضور در محل کار، کنترل ورود و خروج کالا به منظور پاسبانی از اموال شرکت و همچنین وظایف عمومی نگهبانی می باشد.

2- دامنه كاربرد :

این روش در کلیه اماکن شرکت کاربرد دارد.

3- مسئوليت نظارت و اجرا :

 • نظارت : مسئول حراست شرکت
 • اجرا : نگهبانان

4- شرح:

وظایف نگهبانی  در چند دسته کلی زیر طبقه بندی می شود:

4-1- کنترل ورود و خروج پرسنل:

 • کنترل ورود و خروج پرسنل از طریق دستگاه حضور و غیاب که در واحد نگهبانی نصب شده است صورت می گیرد. در صورت عدم وجود دستگاه، به جهت کنترل کامل ورود و خروج افراد از محل کار، نگهبانان ساعات ورود و خروج و حضور و غیاب افراد را در فرم کنترل ورود و خروج افراد با کد F-44-12-01 ثبت نموده و به امضاء پرسنل می رسانند.
 •  در پایان روز نگهبان لیست مراجعه کنندگان را بررسی کرده و کلیه افرادی که خروج آنها ثبت نشده است را به اطلاع سرپرست حراست میرساند.
 • نگهبانی از کسانی که قصد خروج از شرکت در ساعت اداری را دارند ، برگه مرخصی ساعتی که به تایید مدیر مربوطه رسیده باشد را دریافت و ساعت خروج و بازگشت مجدد وی را در فرم کنترل ورود خروج افراد با کد F-44-12-01 ثبت مینماید.
 • تمامی برگه های مرخصی ساعتی به صورت هفتگی از طرف واحد نگهبانی به واحد اداری تحویل داده میشود.
 • برگه های مرخصی روزانه نیز قبل از رفتن به مرخصی تحویل نگهبانی شده تا از طریق ایشان به واحد اداری ارسال گردد.

4-2- کنترل ورود و خروج مهمانان :

– واحد های نگهبانی مستقر در دربهای ورودی مشخصات کلیه میهمانان و بازدید کنندگان که وارد هر محلی می گردند را مطابق با فرم کنترل ورود و خروج افراد با کد F-44-12-01 ثبت می نمایند و لوازم حفاظت فردی الزام شده در هر محل لازم را در اختیار ایشان قرارمیدهد.

– در مورد کسانی که برای اولین بار وارد محل کار می شوند، کارت شناسایی معتبر از ایشان اخذ شده و به آنها کارت تردد موقت مخصوص مهمانان داده میشود. مشخصات آنها نیز در فرم کنترل ورود و خروج افراد با کد F-44-12-01 ثبت میشود و در هنگام خروج نیز این کارت از آنها باز پس گرفته شده و کارت شناسایی ایشان عودت داده میشود.

– نگهبان در این مورد موظف است شماره “کارت تردد موقت مهمان” را علاوه بر اینکه در فرم کنترل ورود و خروج ثبت می نماید بر روی یک برچسب نیز نوشته و آن را بر روی کارت شناسایی فرد نیز الصاق نماید تا پس از بازپس گیری کارت موقت، عودت دادن کارت شناسایی به راحتی صورت گیرد.

– نگهبانان پس از هماهنگی با ملاقات شونده اجازه ورود به محل کار را برای مهمانان صادر میکنند.

– پس از خارج شدن مراجعه کننده از دفتر مربوطه، ملاقات شونده با واحد نگهبانی تماس حاصل کرده و خروج ایشان را به اطلاع نگهبانی میرساند.

– همچنین اگر مراجعه کنندگان قصد مراجعه و بازدید از محل کار حساس و الزام شده از سوی واحد HSE را داشته باشند، ملاقات شونده با واحد HSE جهت انجام هماهنگی های لازم برای همراهی با مهمانان و در اختیار قرار دادن لوازم حفاظت فردی الزام شده مختص آن محل تماس حاصل می نماید.

 

4-3- کنترل ورود و خروج کالا :

 • – نگهبانان بر روی ورود و خروج کالا نیز نظارت دارند و آن را ثبت و ضبط می نمایند. هرگونه ورود و خروج کالا که از بابت خرید از تأمین کننده بوده یا انتقال انبار به انبار باشد، در فرم کنترل ورود و خروج روزانه کالا  با کد F-44-12-02 ثبت و ضبط می شوند.
 • – اگر اجناس رسیده به محل کار از بابت خرید و دریافت از تأمین کننده باشد، شماره بارنامه آن و اگر از بابت انتقال بین انبار باشد بایست شماره بارنامه داخلی آن در فرم کنترل ورود و خروج روزانه کالا با کد F-44-12-02 ثبت می شود.
 • کنترل تعدادی و رسید کردن اجناس تنها توسط انبار دار صورت می گیرد. اما در هنگام شب یا عدم حضور انبار دار به هر دلیلی ، این کار توسط نگهبان و مطابق با فرم رسید موقت با کد F-44-12-03 صورت می گیرد. در این صورت اجناس در مکانی به نام بارانداز نگاهداشته می شوند تا در اولین فرصت توسط انبار دار رسید قطعی شوند.
 • اجازه خروج اموال تنها با دریافت یک نسخه از بارنامه داخلی صورت می گیرد.

4-4- کنترل ورود و خروج خودرو:

– حداکثر سرعت مجاز خودرو در اماکن 30 کیلومتر بر ساعت می باشد. برای آگاهی یافتن افراد در این مورد نیز تابلوهای حداکثر مجاز سرعت نصب شده است.

– کلیه وسایل نقلیه متفرقه برای ورود به درون اماکن باید دارای کارت تردد خودرو باشند.

– در مواقع اضطراری یا وقوع حوادث ، تردد وسایل نقلیه امدادی در اولویت می باشد.

4-4-1- کنترل ورود و خروج خودرو های اداری:

به جهت کنترل کامل ورود و خروج وسایل نقلیه اداری از محل، نگهبانان ساعات ورود و خروج وسایل نقلیه را در فرم کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه با کد F-44-12-04 ثبت می نمایند.

 

4-4-2- کنترل ورود و خروج خودرو های متفرقه

– واحد های نگهبانی مستقر در دربهای ورودی مشخصات کلیه وسایل نقلیه متفرقه که وارد محل می گردند را نیز مطابق با فرم کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه با کد F-44-12-04 ثبت و پس از اخذ کارت ماشین از ایشان به آنها “کارت تردد وسلیه نقلیه” داده و در هنگام خروج نیز این کارت را از آنها باز پس گرفته و کارت ماشین را تحویل ایشان می نماید. در صورت به همراه نداشتن کارت ماشین دریافت کارت شناسایی فرد لازم الاجرا می باشد.

– نگهبان در این مورد شماره کارت تردد وسیله نقلیه را علاوه بر اینکه در فرم کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه ثبت می نماید بر روی یک برچسب نیز نوشته و آن را بر روی کارت ماشین الصاق مینماید تا پس از بازپس گیری کارت تردد، عودت دادن کارت ماشین به راحتی صورت گیرد.

                                                                                          

4-5- وظایف عمومی نگهبانی  :

 • گشت زنی در محدوده داخل اماکن و همین طور خارج از اماکن تا شعاع یک متری به جهت کنترل مسائل امنیتی و حفاظتی ( گشت زنی نبایست در ساعات مشخص صورت نمی گیرد. )
 • کنترل خاموش بودن وسایل گرمایشی و سرمایشی، خاموش بودن چراغها ، بسته بودن تمامی درب ها و پنجره ها
 • قفل کردن تمامی درب های ورودی و بستن پنجره ها قبل از گشت زنی خارج از اماکن
 • کنترل وسایل نقیله به هنگام ورود و خروج و ثبت آنها در فرم کنترل ورود و خروج وسایل نقیله با کد F-44-12-04
 • کنترل هر روزه درب های ورودی و خروجی و اطمینان یافتن از صحت و ایمنی آنها
 • پاسخگویی به تلفن ها به عنوان اولین فرد پاسخگو و راهنمایی افراد و ایجاد ارتباط بین واحدها
 • چک کردن تمامی درب ها و پنجره ها و اطمینان از قفل بودن آنها قبل از تحویل گرفتن پست (نگهبانان بایستی تعویض پست خود را طی یک پیامک به اطلاع سرپرست حراست برسانند).
 • در صورت مشاهده اشکالات فنی در هر گوشه از ساختمان، نگهبان بایست این موضوع را سریعاً به اطلاع مدیریت اجرایی ساختمان و سرپرست حراست برساند.
 • در خارج از ساعات کاری و ساعات شب حضور هر فرد دیگری غیر از نگهبان در ساختمان غیر مجاز می باشد.
 • نگهبان کلیه قبوض مربوط به محل را برای واحد اداری ارسال می نماید.
 • نگهبان مشکلات احتمالی در خصوص انشعابات آب و برق و … را با سرپرست حراست در میان می گذارد.
 • در صورت بروز حوادث جانی برای افراد، نگهبان سریعا مراتب را به اطلاع واحد HSE رسانده و در صورت نیاز با اورژانس تماس حاصل می نماید.
 • در صورت بروز آتش سوزی نگهبان ابتدا با آتش نشانی تماس گرفته و سپس سریعا این موضوع را به اطلاع واحد HSE و سرپرست حراست می رساند.

4-6- وظایف پرسنل در خصوص نگهبانی :

 • کلیه پرسنل و مهمانان به هیچ وجه نباید از غیر از درب های اصلی وارد یا خارج محل شوند، در صورت مشاهده موارد این چنینی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
 • کلیه پرسنل موظفند هر گونه اقدام خرابکارانه را به اطلاع واحد نگهبانی برسانند. نگهبانان نیز موظفند این موضوع را به اطلاع سرپرست حراست برسانند.

– داشتن لوازم حفاظت فردی برای شاغلین و غیر شاغلین در محدوده های عملیاتی الزامیست.

4-7- شرایط لازم برای نگهبانی صحیح :

– محدوده و محوطه سایت حصار کشی و محصور شده است.

– نور پردازی مناسب در اماکن به جهت جلوگیری از سرقت های شبانه و همچنین افزایش ایمنی و سلامت کارکنان به اجرا در آمده است.

– واحد حراست با همکاری واحد HSE راهها و محوطه های قابل تردد و غیر قابل تردد را محصور و مشخص کرده و تابلوهای راهنما و تابلوهای رعایت مسائل  HSE را نصب نموده است.

– نگهبانان دوره کمک های اولیه و دوره اطفاء حریق  را گذرانده اند.

4-8- اقلام لازم برای واحد نگهبانی:

 • چراغ قوه
 • کپسول آتش نشانی
 • جعبه کمک های اولیه
 • راه بند دوکی شکل
 • کلاه ایمنی
 • تابلوی دستی ایست
 • وسایل ارتباطی مانند تلفن، بی سیم و فکس

5- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع شده است.

6- مدارک پیوست :

ردیف نام کد
6-1 فرم کنترل ورود و خروج افراد F-44-12-01
6-2 فرم کنترل ورود و خروج روزانه کالا  F-44-12-02
6-3 فرم رسید موقت F-44-12-03
6-4 کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه F-44-12-04

دریافت گواهینامه ایزو

حفاظت از سایت شامل چه مواردی است؟

با توجه به ماهیت کاری هر شرکتی، سایت نیز متغیر است. اما برخی از موضوعاتی هست که در تمام شرکتها یکسان هستند. مثلا حفاظت فیزیکی از سایت در همه سازمانها کاربرد دارد. هر سازمانی بایستی محصور باشد تا افراد نتوانند به طور خواسته یا ناخواسته از طریق ناایمن ورود و خروج داشته باشند.

حفاظت از سایت ، فقط کنترل ورود و خروج نیست. بلکه داخل سایت و فضاهای کاری نیز بایستی تحت کنترل و حفاظت باشد.

حفاظت از سایت – سرعت وسایل نقلیه

کنترل تردد ماشین آلات عادی و صنعتی در فضاهای کاری نیز خیلی مهم است. برخی سایت ها مانند سایتها و کمپ های ساختمانی که خودرو تردد می کند، بایستی سرعت آنها کنترل گردد.

در فضاهای صنعتی مثل کارخانجات نیز کنرل ترددها مانند سرعت لیفتراکها، جرثقیلها، خودروهای باربری و… بایستی در حد مجاز باشند.

نصب علائم ترافیکی برای رانندگان مانند علائم ممنوع، احتیاط و هشدار دهنده و اعلام کننده الزامی هست. کارشناس ایمنی بایستی سایت را تجهیز به این علائم ترافیکی و حمل و نقلی نماید.

حفاظت از سایت – افراد حاضر در سایت

کنترل ترددهای کارکنان و میهمانان هم در زمان ورود و هم در زمان خروج الزامیست. این کنترل اهداف ایمنی و امنیتی خاصی دارد که مسئول ایمنی بایستی دقت کند. کلیه خروجی ها بایستی مطابق با ورودی ها باشد. در پایان اوقات کاری کسی نباید در فضاهای کاری سایت حاضر باشد. مگر اینکه با اجازه و اطلاع مدیران و مسئول ایمنی کارگاه باشد.

کنترل ترددها امروزه از حالت دستی به حالت اتوماتیک تبدیل گردید. در زمانهای قدیم یک فردی اقدام به ثبت نام و مشخصات شخص وارد به سایت می کرد و در پایان کارش وقتی خارج میشد، در لیست خروجی وی را درج می گرد. اما امروزه با وجود سیستمهای نوین و با استفاده از تکنولوژی it می توان این کنترل تردد را راحت کرد.

حفاظت از سایت و HSE

الزامات HSE همه جای هر سازمانی رخنه می کند و همه افراد ان محل را تحت شعاع قرار می دهد. کارشناس HSE حرفه ای بایستی توانایی شناسایی این الزامات را بلد باشد. مطالعه نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی کمک شایانی می کند. مطالعه و تحقیق کلیه مستندات مربوط به HSE یکی از وظایف مسئول HSE هست. معمولا مسئولان ایمنی و HSE بایستی همواره دانش خود را در زمینه نکات تخصصی خود به روز نمایند.

حفاظت از سایت و ارتباطات و مشاوره

وجود روابط بین کارکنان و میهمانان با مسئول ایمنی کمک زیادی به حفظ و ارتقای سطح ایمنی در کارگاه می کنند.

در نمونه مستندات مندرج در سایت یک روش اجرایی تحت عنوان روش اجرایی ارتباطات و مشاوره وجود دارد. مطالعه دقیق این روش اجرایی به کارشناسان HSE توصیه اکید می گردد.

مسئول ایمنی همواره بایستی با ایجاد یک رابطه خوشایند بین واحد ایمنی و کلیه کارکنان و مراجعین انجام وظیفه نماید. داشتن روابط خشک و بی روح یا حتی اصلا رابطه نداشتن با افراد باعث کاهش اثربخشی واحد HSE می گردد. کارکنان و مراجعین بایستی از مسئول ایمنی احسای خوبی داشته باشند.

روش اجرایی حفاظت از سایت

دستورالعمل حفاظت از سایت تشریح نحوه کنترل ورود و خروج افراد برای مطلع شدن از اطلاعات نفر روز ورود و خروج ، حفظ ایمنی و سلامت مراجعه کنندگان در هنگام حضور درپروژه ها ، کنترل ورود و خروج کالا برای پاسبانی از اموال شرکت و همچنین وظایف عمومی نگهبانی میباشد.

دستورالعمل حفاظت از سایت یادستورالعمل نگهبانی در کلیه پروژه ها و املاک یک سازمان کاربرد دارد و باید توسط تمامی نگهبانان و سرپرستان و مسئولین حراست بکار گرفته شود.

حفظ و حراست از اموال و دارایی های سازمان وظیفه خطیری است و نیازمند یک سازمان یافتگی و آموزش است. مطالعه دستورالعمل آموزش می تواند سازمان را در این امر کمک کند

دستورالعمل حفاظت از سایت بخشی از فرایند حراست سازمان را تشریح میکند زیرا روش اجرایی حراست و فرایند حراست گسترده تر از نگهبانی است. حراست از سازمان حراست از تمامی سرمایه های فیزیکی ، معنوی ، انسانی و اطلاعاتی سازمان است.

دستورالعمل حفاظت از سایت باید روش نظامندی برای کنترل ورود و خروج کارکنان ، کنترل ورود و خروج مهمانان ، کنترل ورود و خروج کالاها و کنترل ورود و خروج خودرو ها را تشریح نماید.

بحث کنترل ورود و خروج پرسنل بحث مهمی درد ستورالعمل حفاظت از سایت است. زیرا بخشی از فرایندها و فرمها بین واحد حراست و اداری برای ثبت ساعتهای کارکرد و محاسبه کارکرد و دستمزد پرسنل تبادل میشود.

روش اجرایی حفاظت از سایت – انبار

دستورالعمل حفاظت از سایت در بحث ورود و خروج کالا ها نیز باید ارتباط واحد نگهبانی و تدارکات و انبار را تشریح کند. زیرا زمانی که کالای خریداری شده قصد ورود به شرکت را دارد یا به قصد فروش یا جابه جایی بین انبارها قصد خروج از سازمان را دارد باید از واحد نگهبانی عبور کرده و مجوزهای لازمه را اخذ نماید. مکانیزم ورود و خروج کالا ها باید برای واحد نگهبانی و هم برای واحد انبار و تدارکات روشن و مشخص باشد. به همین علت این مکانیزم در روشهای نگهبانی و دستورالعمل حفاظت از سایت دستورالعمل ایمنی در انبار تشریح میشود.

نگهبانی علاوه بر کنترل ورود و خروجها یک سری وظایف عمومی نگهبانی هم دارد که روزانه باید آنها را انجام دهد. مثلا نگهبان موظف است کلیه دربهای ورودی و خروجی را جهت اطمینان ازصحت و ایمنی آنها هر روزه کنترل نماید یا در صورت مشاهده اشکالات فنی در هر گوشه از ساختمان ، نگهبان بایست این موضوع را سریعاً به اطلاع مدیریت اجرایی ساختمان و سرپرست حراست برساند.

دانلود نمونه دستورالعمل حفاظت از سایت جهت مطالعه و پیاده سازی علاقمندان در سازمان در ذیل قرار دادیم.

دانلود رایگان نمونه دستورالعمل حفاظت از سایت ( دستورالعمل حفاظت از سایت )

بامادرارتباط باشید…

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

9 Responses

 1. گواهینامه ای جهت اثبات داشتن علم اجرای دستور العمل های حفاظت از سایت را میخواهم. لطفا لیست مراجعی که این گواهینامه را صادر می‌کنند بر روی نشانی ايميلم یا از طریق شماره واتساپی که در اختیارتان قرار میدهم بفرستید . دوره های آموزشی هم اگر دارید زمان و ساعتش را اعلام کنید.

 2. گواهینامه حفاظت از سایت را درخواست دارم یک شرکت پیمانکاری هستیم که اکثرا پروژه‌ها و کارهای گسترده ای را داریم. ورود و خروج ها خیلی برامون اهمیت داره. با مطلبی که در سایت سیستم کاران خوندم دیدم دستور العمل‌ هایی که برای حفاظت از سایت گفته اید به نظر کامل میان. فرم درخواست و ثبت نام را برامون بفرستید.

 3. دستور العمل حفاظت از سایت را آماده دارید یا برای هر مجموعه ای باید جدا تهیه و تدوین شود؟ در قسمت اول مطلب از کاربران خواستید تا نظرات و انتقادات خود را بیان کنند. مشخص هست مطلب فوق کارشناسی شده تهیه و منتشر شده است ولی اگر نمونه گواهی نامه ها را با نام مراجع هم در آخر مطلب نمایش می‌دادید خیلی بهتر بود و ما تصمیم نهایی را می‌گرفتیم و فرم ثبت نام را تکمیل میکردیم. البته تو اکثر سایتها دیدم فقط چهار تا کلمه بی محتوا نوشته شده باز هم شما اصل مطلب را ادا کردید .

 4. دستور العمل حفاظت از سایت را درخواست دارم. فعلا امکان اخذ گواهینامه معتبر را نداریم و فقط در حد اینکه این یه مدرک داشته باشیم و در محل کار نصب کنیم تا مشتری ها اطمینان حاصل کنند و بتونیم به کسب و کارمون رونق بدیم . انشالله بعد از اینکه از نظر مالی دستمون باز شد کارهای اخذ را بصورت قانونی طی میکنیم و نمونه مستندات را با مشاوره شما اجرا و پیاده سازی میکنیم .

 5. دستور العمل حفاظت از سایت را درخواست دارم. میتونید قبل از اجرای واقعی استانداردهای لازم یک مدرک برای ما صادر کنید تا در محل کار نصب کنیم تا مشتری ها اطمینان حاصل کنند و بتونیم به کسب و کارمون رونق بدیم . انشالله بعد از اینکه از نظر مالی دستمون باز شد کارهای اخذ را بصورت قانونی طی میکنیم و نمونه مستندات را با مشاوره شما اجرا و پیاده سازی میکنیم .

 6. دستورالعمل حفاظت از سایت دانشگاهی را هم طراحی و پیاده سازی میکنید ..
  مراجع صادر کننده جهت اجرای این دستور العمل و همچنین اجرای ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۰۰۰۲ چه نام دارند
  ایرانی هستند یا بین المللی…
  همکاران بنده ترجیح میدهند با مراجع ایرانی کار کنیم چون با قوانین و الزامات ایرانی بیشتر همخوانی دارند و کار آسانتر میشود .
  البته قبل از اخذ ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۰۰۰۲ رسیدگی به سایت و حفاظت از اطلاعات برایمان مهم هست .

 7. بنده اطلاع نداشتم که برای حفاظت از سایت هم گواهی یا دستورالعمل حفاظت وجود داره.
  برام خیلی جالب بود که چنین دستورالعملی هم برای حفاظت از سایت وجود داره.
  مچکرم از مطالب مفید و آگاه کننده سایتتون.

 8. دستورالعمل حفاظت از سایت برای کارهای پروژه ای و مهندسی و عدم تخریب فضا کاربرد دارد و کارشناس HSE باید به اجرای این دستورالعمل بپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo