اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه ایزو 9001

آموزش ISO 9001 – دوره مقدماتی رایگان
5/5 - (11 امتیاز)

گواهینامه ایزو 9001

گواهینامه ایزو 9001 ازمیان ایزوهای مختلفی موجوددر سطح بین المللی بهترین وبا کیفیت ترین ایزو هست واز اهمیت خاصی برخوردارست. کاریکه ایزو9001 انجام میدهد اینست تلاش میکندتا بهترین و باکیفیت ترین وبا استانداردترین محصول رابرای مشتری تولید کند و رضایت خاطر مشتری رافراهم آورد ودر راستای کارخود صادقانه پیش رود واین صادقانه بودن رابا جذب رضایت مشتری اثبات کردست.

تاریخچه ایزو 9001

ایزو 9001 اولین بار بوسیله سازمان بین المللی استاندارد ( ایزو ) ودر سال 1987انتشار شد. و نسخه آخر ایزو درسال 2015 انتشار شد و دراین سال ایزو نسبت بسالهای قبلی خودکه مورد ویرایش قرار گرفته بود کاملتر و جامعتر شد و باعث شد چیزهایی رابه برنامه خوداضافه کندکه شامل موارد زیر میباشد: مدیریت استراتژیک ، تحقیق و توسعه ، مدیریت دانش

این اقدامات مهمترین اقداماتی بودندکه درسال 2015 انجام شد و مورد ویرایش قرار گرفت. قبل ازسال 2015 یک بار دیگردر سال 2008 ایزو مورد ویرایش قرار گرفته بود و باوجود ویرایش برروی ایزو انجام شد باز نقاط ضعفی درخود داشت امابهترین و کاملترین ویرایش سال 2015 بودکه روی ایزو انجام شد وآن رامحبوب درمیان مشتریان قرار داد. درقسمتهای مختلف ایزو مدیریت بررویشان انجام میشداین رضایت خاطر رادر خودشان ایجاد کرده بودکه محصولاتیکه تولید میکنند هیچ ایرادی ندارد و نسبتهای بسالهای قبل کیفیت بالایی برخوردارست.

موضوعات ایزو 9001

منابع انسانی رامدیریت کند. تحقق و تضمین دهنده محصول ازقسمت طراحی تازمانیکه تحویل مشتری میدهد. افزایش بهبود ازطریق روشهایی مانند ممیزی داخل، اقدامات اصلاحی و عملیات پیشگیرانه. اندازه گیری و تجزیه و تحلیل

گواهینامه ایزو9001 راچه کسانی میتوانند استفاده کنند؟

ایزو 9001 بابت هرسازمان خصوصی، دولتی، انواع شرکتهای دولتی، خصوصی، موسسه­های خدماتی و تولیدی بخواهند. استانداردهای ایزو مناسب هست و میتواننداز ایزو استفاده کنند و روند کارشان رابا استفاده ازبرنامه­های استاندارد ایزو بدانها پیشنهاد میدهد تطبیق دهند. سازمان و شرکت خودرا بهینه سازند. نسبت به قبل کارکرد بهتری داشته باشند. کیفیت محصول رابالا ببرند. با تولیدات محصولات با کیفیت مشتریان بیشتری رابه سمت خودجذب کنند. به گونه ای که جزء مشتریان دایمی خودشوند و همچنین خودشان رااز دیگر رقباکه درهم سطح خوددارند بالا بکشند. درحال حاضر بیشتراز یک میلیون شرکت در160 کشور درسطح بین المللی، توانستند سیستم مدیریت کیفیت یکی از استانداردهای ایزو 9001 بود رادر شرکتهای خود اعمال کند. و شرکت راهرچه بیشتربه سمت جلو پیش ببرد. این نشانگر اینست اخذ استاندارد ایزو 9001 بابت هرشرکتی که میخواهد محصولات باکیفیت ارائه دهد و پیشرفت کند و رضایت مشتری راجلب کند بایدازاین استاندارد استفاده کند .

گواهینامه ایزو 9001 در ایران

گواهینامه ایزو 9001 درسطح بین المللی ایزو سابقه­ای بیشتراز 10 سال داردکه درکشورهای مختلف بفعالیت خودبه بهترین شیوه ادامه میدهندواز استانداردهایی که ایزو درسال 2015 دربرنامه خوداضافه کرد استفاده کنند و توانسته اند بااجرای آن استانداردها دربرنامه کاری خود بهترین محصول راکه دارای کیفیت و مرغوبیت خوبست بابت مشتری تولید کنند و رضایت خاطر مشتری راجلب کنند و درطول این سالها مشتریان همیشه درباره کیفیت خوب ایزو 9001 صحبت میکنند و دوستان خودرابرای خریدن اینمحصولات شرکت تولید کرده تشویق میکنند واینچنین مشتریان بسمت محصولات باکیفیت سوق داده میشوند. مشتریان همچنین مدیران این شرکت ها را مورد تشویق قرار میدهندکه این تشویق باعث میشود شرکت یاهر سازمانی بخود ببالد ودر محصولات بعدکه تولید میکند بیشتر دقت کندتا مشتری بصورت مستمر بتوانداز محصولات او استفاده کند و درکشور ایران ایزو در12 استان وجود داردکه درحال فعالیت بکار خودادامه میدهند و درزمینه های استقرار، ممیزی، مستندات و صدور گواهینامه ایزو فعالیت دارند.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط