گواهینامه BRC

گواهی نامه BRC
4.9/5 - (100 امتیاز)

گواهینامه BRC

گواهی نامه BRC یک استاندارد بین المللی مانند سایر سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی هست. BRC یکی از برنامه های صدور گواهینامه GFSI است. استاندارد BRC شامل الزاماتی میباشد که باید بابت ساخت یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مؤثر استفاده کند. مراجع خاصی درسراسر جهان بابت استاندارد جهانی BRC بجهت ایمنی مواد غذایی مجوز دارند.

گواهینامه BRC توسط کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس ایجاد گردید. کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا (BRC) یک اتحادیه تجاری بابت صنعت خرده فروشی مواد غذایی انگلستان میباشد. این کنسرسیوم درسال 1992 ایجاد شد. BRC بیش از دو دهه استانداردهای بهترین روشها را برای صنایع غذایی و صنایع تولیدی منتشر کرد. کنسرسیوم BRC همچنین استانداردهای بازیافت On-Pack را منتشر میکند.

استاندارد جهانی BRC (کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا) برای ایمنی مواد غذایی برای اطمینان از انطباق تامین کنندگان و اطمینان از توانایی خرده فروشان برای تضمین کیفیت و ایمنی محصولات غذایی که می فروشند ایجاد شد.

گواهینامه BRC چیست؟

گواهی نامه BRC این امکان را فراهم می کند که الزامات توزیع کنندگان بریتانیایی را از نظر کیفیت و ایمنی مواد غذایی برآورده کند. تضمین های کلیدی BRC باعث افزایش سطح ایمنی در محصولات غذایی هست. استاندارد جهانی کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا قابلیت ردیابی را تضمین می کند. ایجاد فرآیندهای هماهنگ و سازگار برای تضمین ایمنی مواد غذایی از مزایای رعایت الزامات بی آر سی است.

BRC مخفف British Retail Consortium است. در سال 2003 این انجمن حرفه ای توزیع کنندگان استاندارد خاصی را برای ایمنی بهتر غذا و کنترل محصولات غذایی تعیین کرد. استاندارد بین المللی تعیین شده توسط BRC می تواند توسط یک شخص مستقل ثالث (سازمان گواهی دهنده) در شرکت شما نظارت شود.

BRC (کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا) جهانی یک اعتباربخشی مستقل ایمنی مواد غذایی است. سوپرمارکت ها و سازمان های بزرگ آن را به عنوان مدرکی بر وجود استانداردهای بالای ایمنی مواد غذایی و ایمن بودن عرضه یک شرکت مواد غذایی به رسمیت می شناسند. امروزه گواهینامه BRC تبدیل به گواهینامه BRCGS شد. این امر مخفف BRC را که مخفف کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا بود، به شهرت برند از طریق استانداردهای جهانی انطباق تغییر داد.

گواهینامه BRC و نحوه دریافت گواهینامه BRC

صدور گواهینامه BRC را با صدور گواهینامه ایزو کاملا متفاوت هست. در سطح دنیا مراجع زیادی هستند که مدعی ثبت و صدور مدرک BRC هستند. شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی و خوراکی و نوشیدنی زیادی بدنبال دریافت گواهی بین المللی BRC هستند. اما متاسفانه اکثر آنها اطلاعات لازم و کامل را ندارند. از طرف دیگر وجود مراجع صادر کننده گواهینامه BRC خیلی زیاد در سطح منطقه، متقاضیان دچار سردرگمی می شوند.

ممیزی BRC ، ممیز BRC و یا ممیزی ایمنی مواد غذایی BRC ، ارزیابی رسمی کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس از پایبندی یک تولید کننده مواد غذایی بابت استاندارد جهانی BRC برای ایمنی مواد غذایی هست. اما چه مرجعی صلاحیت چنین ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه BRC را دارد.

گواهی BRC یک گواهینامه شناخته شده جهانی است که انطباق با استانداردهای سختگیرانه در زمینه ایمنی مواد غذایی را تضمین می کند. این گواهی جنبه های مختلف از جمله یکپارچگی محصول، سیستم های ایمنی مواد غذایی، فرآیندهای تولید و قابلیت ردیابی مواد خام را ارزیابی می کند.

گواهینامه BRC یک استاندارد ایمنی مواد غذایی است که تعهد یک شرکت مواد غذایی و نوشیدنی را به بهترین شیوه های صنعت نشان می دهد. برای به دست آوردن و حفظ گواهینامه، شرکت ها تحت ممیزی های شخص ثالث بر اساس الزامات استاندارد هستند که توسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر (CB) انجام می شود.

گواهی نامه BRC و اعتبارنامه BRC چیست؟

صدور گواهینامه BRC علامت بین المللی ایمنی و کیفیت مواد غذایی است. صدور گواهینامه BRC با انجام ممیزی شخص ثالث در برابر الزامات استاندارد توسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر (CB) حاصل میشود.

گواهی نامه BRC و دریافت گواهینامه BRC چقدر طول میکشد؟ فرآیند صدور گواهینامه BRC ، بسته به سطح آمادگی یک مرکز ، به طور متوسط 3 تا 45 روز طول میکشد. این روند هشت مرحله اساسی رادنبال میکند: شما برای صدور گواهینامه به سیستم کاران درخواست میدهید و ما نیازهای آموزشی شما را شناسایی میکنیم و شما آموزش دریافت میکنید.

استاندارد BRC

استاندارد جهانی BRC توسط کشور انگلستان تهیه و تدوین شد و در سطح جهان اشاعه پیدا کرد. در زیر می توانید خلاصه ای از محتوای استانداردهای جهانی BRC را بخوانید. این استاندارد از هفت بخش تشکیل شده است. جنبه های زیر به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد:

استانداردهای موجود در موسسه الزامات مربوط به تجهیزات، نگهداری، فضاهای اجتماعی و خطر آلودگی در ارزیابی استانداردهای مؤسسه گنجانده شده است.

کنترل محصول در فرآیند کسب و کار برای طراحی، بسته بندی، بازرسی و عرضه محصولات ارزیابی می شود.

مدیریت آلرژن و ضمانت های ادعاها نیز بررسی می شود. سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی این جنبه بر اساس گواهینامه ISO 9001 است.

بررسی هایی در مورد مشخصات محصول، بازرسی های تامین کننده، قابلیت ردیابی و غیره وجود دارد.

طرح ایمنی مواد غذایی HACCP برای تضمین گواهی BRC باید یک طرح HACCP وجود داشته باشد.

طرح تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی.

اطلاعات بیشتر در مورد طرح HACCP مقاله نمونه طرح HACCP ( نمونه روش اجرایی HACCP ) را بخوانید. مشارکت مدیریت ارشد مهم است که مدیریت ارشد به طور کامل با اجرای استاندارد باید درگیر باشد. شرکت شما به طور کامل برای این مورد ارزیابی خواهد شد. کنترل فرایند کنترل عملیاتی تولید برای دریافت گواهی BRC مورد نیاز است. برای مثال، این امر با انجام رویه‌های مستند و دستورالعمل‌های کاری به دست می‌آید. پرسنل پرسنل واجد شرایط و با صلاحیت آخرین نیاز برای گواهی BRC است. بهداشت فردی و آموزش در قلب این جنبه قرار دارد. برای اکتفا به بهداشت شخصی، بهتر است روی سیستم های پیشرفته و خودکار سرمایه گذاری کنید تا بتوانید بهداشت کارکنان خود را تضمین کنید.

گواهینامه HACCP
 haccp کلیه خطرات شامل خطرهای بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی راکه سلامت مواد غذایی رابه خطر می اندازد راشناسایی میکند.

استاندارد HACCP

HACCP از سری استانداردهای مورد استفاده درون صنایع غذایی میباشد. تولید کنندگان محصولات غذایی جهت صادرات هسپ را طراحی و نیز پیاده سازی میکردند. اما استاندارد هسپ دارای نقایص و ضعفهایی بودکه اصلاح شد. در نهایت HACCP درون استاندارد ایزو 22000 تدوین گردید.

گواهینامه ISO 22000 جایگزین گواهینامه HACCP گردید. امروزه مراجع ثبت و صدور بجای استاندارد HACCP به ثبت و صدور گواهی نامه ISO22000 اقدام میکنند. مگر خود سازمان اصرار بر تدوین گواهینامه HACCP بکند. سازمانهای متقاضی بایستی بدانند که بجای اخذ گواهی HACCP جهت دریافت ISO 22000 اقدام نمایند.

مزایای استاندارد BRC

مدرک BRC فرآیندها را مورد بررسی قرار داده و نیز روشهای کنترل هر فرآیند را مورد بررسی قرار میدهد. BRC مطرح میکند که چگونه سازمان فرآیندها را تحت کنترل خود قرار دهد. استاندارد BRC فرآورده ها و محصولات یک سازمان را نیز بررسی میکند. روشهای کنترلش را مورد بررسی قرار میدهد. بیان میکند که چگونه سازمان کیفیت و تمام جوانب فرآورده ها را تحت کنترل قرار دهد. همچنین روشها و کیفیت فرآوری یک محصول را مورد بررسی قرار میدهد. استاندارد BRC ، الزامات پرسنل در محل کار را همچنین بررسی میکند و معرف الزاماتی میباشد که پرسنل درون سازمان متقاضی بایستی پیاده سازی و اجرایی نمایند.

گواهینامه BRC بنظر خیلی از صاحب نظران یک استاندارد بین المللی نمیباشد و توسط CB ( مراجع صادر کننده ISO ) خصوصی ثبت وصدور میگردد. مانند انواع استاندارد دیگر از طرف سازمان استاندارد جهانی ISO ثبت و صدور نمیگردد. اما معتبر هست و دارای اعتبار میباشد که در انگلستان طراحی گردید.

تفاوت بین ISO 22000 و گواهینامه BRC چیست؟

BRCGS در درجه اول بر تضمین ایمنی، کیفیت و قانونی بودن محصول در صنایع تولید و فرآوری مواد غذایی متمرکز شده است. ISO 22000 کل زنجیره تامین مواد غذایی از جمله تولید اولیه، ساخت، ذخیره سازی و حمل و نقل را پوشش می دهد. استاندارد ایزو 22000 یک استاندارد بین المللی در سطح دنیا هست. اما استاندارد BRC یک استاندارد انگلیسی هست و تمام کشورها به وجاهت آن اهمیت نمی دهند. اما بدلیل نفوذ انگلستان در بازارهای صنایع غذایی ، این استاندارد جایگاه ویزه ایی پیدا کرد. دریافت گواهینامه ISO 22000 امروزه طرفدار خیلی بیشتری نسبت به اخذ گواهینامه BRC دارد.

تفاوت بین BRC و ISO 9001 چیست؟

ISO 9001 یک استاندارد قابل اجرا برای هر نوع سازمانی است و بر سیستم های مدیریت کیفیت تمرکز دارد. استانداردهای جهانی BRC مجموعه ای از استانداردهای خاص صنعت است که بر یک بخش صنعتی تمرکز دارد. بی آر سی توسط کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا برای صنعت توسعه یافت و بر ایمنی محصول و سیستم های مدیریت کیفیت تمرکز دارد. اما ایزو 9001 بعنوان یک استاندارد جهانی و خیلی قوی در هر حوزه ایی کاربرد دارد. تمرکز استاندارد ایزو 9001 بر روی کیفیت هست.

بنر ایزو

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با حضور مشاوران با تجربه در خصوص انواع گواهینامه ایزو و انواع گواهینامه ملی و بین المللی پاسخگوی سوالات متقاضیان محترم میباشد. این مرکز بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی هست و از صفر تاصد کار تازمان دریافت گواهینامه مورد نظرتان همراه شماست. تنها با یک تماس تمامی اطلاعات لازم را کسب کنید و در کوتاهترین زمان و با بهترین قیمت به گواهی نامه خود دست پیدا کنید.

با ما گواهینامه BRC بگیرید . . .

سیستم کاران – سازمان مرکزی
تلفن: 79165-021

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

5 Responses

  1. ما انواع نوشیدنی های خوراکی و محصولات آشامیدنی تولید میکنیم و گواهینامه استاندارد ایزو 22000 و گواهی نامه BRC دریافت کردیم. با اجرای الزامات این گواهینامه ها بهداشت تولید بالا رفته و کیفیت مواد هم بیشتر شده الان فروش ما هم افزایش پیدا کرده است.

  2. گواهینامه BRC یا الزامات سیستم مدیریت ایمنی غذایی برای صنایع مواد خوراکی و آشامیدنی ایرانی هم کاربرد دارد یا فقط کشورهای اروپایی مثل انگلیس استفاده میکنند؟

  3. گواهی نامه BRC یک استاندارد بین المللی است اما برای صنایع غذایی ایران خیلی کاربرد ندارد و بیشتر ایزو 22000 برای کارخانه تولید مواد غذایی مناسب است.

  4. استانداردهای جهانی BRC مجموعه ای از استانداردهای خاص صنعت است که بر یک بخش صنعتی تمرکز دارد. بی آر سی توسط کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا برای صنعت توسعه یافت و بر ایمنی محصول و سیستم های مدیریت کیفیت تمرکز دارد و برای صنایع ایرانی خیلی کاربرد ندارد.

  5. گواهی نامه BRC و استاندارد ISO 22000 برای صنایع غذایی بسیار مهم هستند و سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را اجرا میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo