اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

استخدام ممیز ایزو

استخدام ممیز ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

استخدام ممیز ایزو

استخدام ممیز ایزو و ممیزین یاهمان کارشناسان ایزو، کارشناسان و بازرسانی هستندکه وظیفه انها بررسی میزان تطبیق استانداردها هست. و همچنین شرایط یک مجموعه و اعلام میزان تطبیق استانداردهای مجموعه یاشرکت باانواع استاندارهای توسط سازمان ایزو میباشد. که درقالب گواهینامه صادر میگردد. وهمینطور چک کردن هرساله اون مجموعه جهت بررسی استمرار وجود و رعایت استانداردهای سازمان ایزو بعداز دریافت گواهینامه ایزو هست. البته کارشناسان ممیزی خودنیز سختگیرانه یودن یانبودنشان کاملا بستگی بدینکه ازکدام مرجع آمده باشند دارد.

ممیزی ایزو و ممیز ایزو در ایران

البته بیشتر درکشور ایران اینگونه هست. و بعلت شرایط تحریم و منزوی بودن درزمینه های بین المللی و صادرات، حتی بعداز صدور گواهی ازطریق مرجع اصلی ویا مرجع IAF بازهم ممیزی و بازررسی خیلی سختی ازمجموعه انجام نمیشود. وبیشتر ممیزی هاجنبه صوری دارند. چون بیشتر درداخل کشور هیچ اداره یا سازمان وکارخانه ای مگربرای مناقصه یاجنبه تبلیغات ملزم اخذ گواهی نامه ایزو نمیشود،ازاین رو درایران کارشناسان باحساسیت بالا منافع مرجع خودرا بخطر میاندازند زیرا هیچ شرکت و سازمانی باتوجه بجنبه های ایزو درایران حاضربه متحمل شدن هزینه و اتلاف وقت نیست و بیشتربا موسساتی همکاری میکنندکه بازرسان و ممیزی هایش ممیزی صوری انجام میدهند.

ممیزی و مراجع صادر کننده ایزو

استخدام ممیزی ایزو همونطورکه گفتم بشرایط اون کشور بستگی دارد و مراجع یاموسسات صادر کننده که ایزو را صادر میکنند، کارشناسان ممیزی حتی بجهت بازرسیهای صوری نیزحداقل استانداردهایی رامیخواهندبرای اشنایی باحداقل استانداردهای ممکن جهت کسب گواهی ایزو چند نمونه مهم استانداردهارا رامعرفی میکنیم واستاندارهای لازم راذکر میکنیم.

انواع گواهینامه های ایزو پرکاربرد
ایزو 9001

ایزو 9001 ، معیارهای یک سیستم مدیریت کیفیت را تعیین می کند و کارشناسان استانداردهای مدیریتی دریک سازمان را بررسی میکنند، ایزو 9001 میتواند توسط هرسازمان ، اعم ازبزرگ یاکوچک ، صرف نظراز حوزه فعالیتش دریافت و مورد استفاده قرار گیرد. درحقیقت بیش ازیک میلیون شرکت و سازمان دربیشتراز 170 کشور جهان بجهت دریافت ایزو 9001 اقدام کرده و اکنون دارای گواهینامه ISO 9001 هستند.

ایزو 14001

ایزو 14001 ،ISO 14001  معیارهای مربوطه یک سیستم مدیریت زیست محیطی راتعیین میکند و شرکتهاکه میتوان بدانها گواهی داد رابررسی کرده و چارچوبی راترسیم میکندکه یک شرکت ویا سازمان میتواند ازآن پیروی کندتا بتواند یک سیستم مدیریتی موثربرای محیط زیست راایجاد کند. طراحی شده وبرای هرنوع سازمان ، صرف نظر ازفعالیت یابخشش ، میتواندبه مدیریت شرکت و کارمندان و همچنین ذینفعان خارجی اطمینان دهدکه تأثیر محیط زیست درحال اندازه گیری و بهبودست، کارشناسان استاندارد ایزو 14001 موارد مرتبط بامسائل محیط زیست رادر یک سازمان بررسی میکننداین استاندارد مبتنی برتعدادی ازاصول مدیریت کیفیت ازجمله تمرکز قوی مشتری ، انگیزه و پیامدهای مدیریت ارشد است.

ایزو 45001

ایزو 45001 بجهت سازمانها ویا شرکتهاکه درمورد بهبود ایمنی کارکنان، کاهش خطرات درمحل کار و ایجاد شرایط بهتر و ایمنتر کاربرای خود وکارکنان خودهستند و دراین تصمیم جدی هستند، گواهی نامهISO 45001  وجود دارد.

استخدام ممیزی ایزو ، براساس اعلام سازمان بین المللی کار ، متاسفانه بیشتراز 600 نفر هرروز بعلت حوادث یابیماریهای ناشی ازکار جان خودرا ازدست میدهند. بهمین دلیل است کمیته ایزو ، ایزو راتدوین میکند. و کارشناسان بهداشت و ایمنی شغلی باتهیه وتدوین استاندارد بین المللی iso45001 باعث نجات تقریباً سه میلیون نفر درهر سال میشود. ساختار به روش مشابه با سایر سیستمهای مدیریت ISO هست. این رویکرد برای کاربران با استانداردهایی مانند ISO 14001 یا ISO 9001 آشنا خواهد شد. ایزو 45001 براساس موفقیت استانداردهای بین المللی قبلی دراین زمینه مانند OHSAS 18001 ، سازمان بین المللی کار میکند. موسسه یاشرکتیکه توانایی کسب هرسه گواهی iso 9001 , iso 14001 , iso 45001  راداشته باشد میتواند گواهی تحت عنوان IMS رادریافت کنندکه نشان مدیریت قوی سیستم است، وبدان سیستم مدیریت یکپارچه گفته میشود.

ممیزی صوری در ایران

استخدام کارشناس ایزو و بحث ممیزی مبحثی بسیار گستردست ولی بطور خلاصه میتوان گفت درایران دربیشتر موارد صوریست، مجموعه سیستم کاران با کادری مجرب وحرفه ای اماده ارائه مشاوره تلفنی بصورت رایگان وخدمات درزمینه های ایزو ،HSE، IMS و غیره است و تمامی مجوزهای اداره کار نیز درتمامی مراحل ازصفر تاصد رادر زمانی کوتاه برعهده میگیریم وبه نتیجه میرسانیم.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط