اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

دستورالعمل آموزش

دستورالعمل آموزش
5/5 - (4039 امتیاز)

دستورالعمل آموزش

دستورالعمل آموزش یا روش اجرایی آموزش یکی از مستندات مهم در هر استاندارد ایزو بشمار میاید. دستورالعمل آموزش ( روش اجرایی آموزش ) در هر سازمان ممکنست متفاوت باشد. چون هر شرکت و سازمانی متناسب با ساختار واحد آموزش خود اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل یا رویه آموزشی می نماید. در استاندارد ایزو 9001 موضوع آموزشی در قسمت صلاحیت کارکنان آمده است. فرآیند آموزشی یکی از الزامات مطرح شده در استاندارد iso 9001 هست.

دستورالعمل آموزش یا روش اجرایی آموزش در حد استاندارد 9001 در زیر آمده است. شرکتها، سازمانها و نهادهایی که قصد پیاده سازی نظام آموزشی فراتر از حد 9001 دارند، می توانند از استانداردهای قوی تر کمک بگیرند. استاندارد ایزو 29993 فرایند آموزش را قوی تر و جامع تر بیان کرده است. دستورالعمل آموزشی زیر فقط جهت الگوبرداری ارائه شده است. بنابراین شما علاقمندان و کارشناسان ISO می توانید متناسب با نیاز خود آن را تغییر دهید. خیلی خوشحال می شویم که نقطه نظرات خود را در مورد روش اجرایی آموزش زیر در قسمت دیدگاه پایین صفحه اعلام بفرمایید.

 • 1- هدف:

   هدف از نگارش اين دستورالعمل تشريح نحوه آموزش كاركنان و تبيين چگونگي تعيين نيازهاي آموزشي ، برنامه‌ريزي و اجراي آموزش‌ها جهت ارتقاء سطح دانش فنی پرسنل جهت انجام امور محوله و برنامه ريزي و اجراي دوره هاي تئوري و عملي ايمني ، بهداشتي و زيست محيطي براي کارکنان و پيمانکاران مربوطه به منظور افزایش سطح کیفی امور، کاهش حوادث و اثرات زيست محيطي ناشي از عدم آگاهي کافي افراد می باشد.

   

  2- دامنه کاربرد:

  اين دستورالعمل در واحد آموزش کاربرد دارد.

   

  3- مسئوليت نظارت و اجرا :

  نظارت : مدیر منابع انسانی

  اجرا : واحد آموزش

   

  4- شرح

  بایستی برای هر یک از پرسنل شاغل در سطح شرکت توسط واحد آموزش فرم خلاصه سوابق آموزشی با کد F-11-01-01 تکمیل شده و در پرونده آموزشی وی نگهداری می گردد.

  مسئول واحد آموزش در ارتباط با برنامه‌هاي آموزشي نسبت به ارسال فرم نياز سنجی آموزش كاركنان با کد F-11-01-02 به كليه واحدهای ذیربط در دو ماهه آخر هر سال اقدام می نماید. مسئولين واحدها پس از تكميل فرم مربوطه تا پايان هر سال آنرا به واحد آموزش ارجاع می دهند.

  واحد آموزش بعد از دريافت فرم هاي نياز سنجی آموزش كاركنان با کد F-11-01-02 از واحد‌ها و اخذ تاییدیه از نماینده مدیریت ، مي‌بايست نسبت به تماس با واحد‌ها و سازمان هاي آموزشي اقدام نموده، تا زمان دوره‌ها را تعيين نمايد. واحد آموزش پـس از دريافت زمان دوره‌ها نسـبت به برنامه‌ريزي آمـوزشي طـبق فرم تقویم آموزشي سالیانه با کد F-11-01-03 اقدام مي‌كند. سپس اين فرم را به ‌منظور تاييد براي نماینده مدیریت ارسال مي‌نمايد و در صورت عدم تاييد تغييرات لازم را اعمال مي‌نمايد. بعد از تاييد برنامه ، واحد آموزش مسئوليت هماهنگي و انجام امور لازم به‌منظور شركت افراد در دوره‌ها را بر عهده دارد. واحد آموزش طي فرم اعلام زمان كلاس آموزشي با کد F-11-01-04 ، هماهنگي لازم را جهت شركت افراد در دوره را انجام مي‌دهد.

  در صورتي كه هريك از واحدها خارج از برنامه آموزشي نياز به دوره‌اي داشته باشند، موارد توسط مسئول واحد طي فرم درخواست دوره/ سمينار خارج از برنامه با کد F-11-01-05 به اطلاع واحد آموزش مي‌رسد و ايشان در صورت تاييد نماینده مدیریت هماهنگي لازم را جهت برگزاري دوره را انجام مي‌دهند. در صورتي كه دوره آموزشي خارج از برنامه به سازمان  معرفي شود، مسئول آموزش با تكميل فرم اعلام دوره آموزشي / سمينار خارج از برنامه با کد F-11-01-06 آن را براي مسئولين واحد‌ها با توجه به ‌نياز ارسال مي‌دارد، تا ايشان نظر خود را در مورد كاركنان واحد خود اعلام نمايند و سپس جهت تاييد براي نماینده مدیریت ارسال مي‌شود.

  در صورتي كه دوره آموزشي در داخل سازمان برگزار شود، فرم حضور و غياب افراد شركت كننده در دوره با کد F-11-01-07 تكميل شده و توسط مدرس دوره تاييد مي‌گردد.

  تمامي پرسنل شاغل در سایت بايد آموزش های مقدماتی و  همچنین آموزش های  تخصصی HSE ( متناسب  با شغل مربوطه) را قبل از شروع کار در شرکت ببينند.

  جلسات آموزشي Tool Box Meeting بايد حداقل هفته اي يك بار انجام شود تا در مورد نکات ايمني و بهداشتي صحبت شود و آگاهي کارکنان در مورد اين مسائل و حوادث مرتبط افزايش يابد. اطلاعات مربوط به این جلسات در فرم Tool Box Meeting با کد F-11-01-08 ثبت می گردد.

  واحد آموزش پس از پايان دوره اقدام به نظرسنجي از افراد طي فرم ارزیابی دوره آموزشي با کد F-11-01-09 مي‌نمايد. در پايان نظرسنجي واحد آموزش ميانگين كل نظرسنجي‌ها را تعيين نموده و در صورتي‌كه اين ميانگين كمتر از 6 باشد، علل بايد مورد بررسي قرار گرفته و در صورت نياز دوره مجدداً برگزار شود.

  واحد آموزش دو ماه پس از برگزاري دوره های آموزشی واحد آموزش با ارسال فرم سنجش میزان اثربخشی دوره های آموزشی با کد F-11-01-10 اقدام به تعيين اثربخشي از مسئولين واحدها مي‌نمايد و در صورت غير اثربخش بودن دوره علل بايد مورد بررسي قرار گيرد.

  همچنین اثربخشي دوره هاي تئوري و عملي HSE از طريق آمار حوادث و ميزان رعايت موارد ايمني و زيست محيطي سنجيده مي شود. براي اين منظور، سرپرست HSE با بررسي آمار حوادث در منطقه، بررسي گزارشات بازديدهاي ايمني HSE از واحدها ، بررسي گزارشات بازديدهاي زيست محيطي از سرپرست محيط زيست، بررسي ميزان رعايت قوانين و مقررات ايمني ، بهداشتي و زيست محيطي بصورت ساليانه ، نسبت به اثربخشي آموزش ها در سايت اقدام مي نمايد. چنانچه وضعيت آمار و گزارشات مذکور نسبت به سال گذشته روند بهبود داشته باشد، دوره هاي آموزشي اثربخش واقع شده است. در غير اينصورت ، نسبت به تغيیر دوره ها ، دوره تکرار آن ، تغیير سرفصل دوره ها و يا تغیير مدرس اقدام خواهد شد.

  در مورد دوره‌هايي كه در داخل سازمان برگزار مي‌شود گواهينامه مطابق با فرم گواهینامه با کد F-11-01-11 صادر می شود و در مورد دوره‌هايي‌ كه خارج از سازمان برگزار مي‌شود، مسئول آموزش مي‌بايست پيگيري لازم جهت دريافت گواهينامه افراد شركت كننده در دوره‌ها را انجام دهد.

  يك صفحه از كپي مدارك آموزشي هر فرد، گواهي صلاحيت ها و دوره‌هاي گذرانده شده توسط وي در واحـد آموزش نگهداري مي‌شود. خلاصه اين مدارك براي هر فرد در فرم خلاصه سوابق آموزشي ثبت مي‌شود. همچنین یک صفحه از کپی مدارک آموزشی کارکنان که قبل از ورود به شرکت و شاغل شدن در شرکت گذرانده اند در پرونده آموزشی نگهداری می شود.

  کلیه مدارک و سوابق کارکنان تا سه سال پس از ترک سازمان نیز در شرکت نگهداری می گردد.

  بمنظور کنترل دقیق کلیه کارکنان در رابطه با آموزش فهرست کلیه کارکنان در فرم لیست پرسنل با کد F-11-01-12 ثبت شده اند و از طریق این لیست براحتی می توان کلیه افراد را از نظر آموزش تحت کنترل داشت.

 • 5- توزیع نسخ :

  مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر سیستم مدیریت یکپارچه توزیع شده است.

   

  6- مدارک پیوست :

  ردیف نام کد
  6-1 فرم خلاصه سوابق آموزشی F-11-01-01
  6-2 فرم نياز سنجی آموزش كاركنان F-11-01-02
  6-3 فرم تقویم آموزشي سالیانه F-11-01-03
  6-4 فرم اعلام زمان كلاس آموزشي F-11-01-04
  6-5 فرم درخواست دوره/ سمينار خارج از برنامه F-11-01-05
  6-6 فرم اعلام دوره آموزشي / سمينار خارج از برنامه F-11-01-06
  6-7 فرم حضور و غياب افراد شركت كننده در دوره F-11-01-07
  6-8 فرم  Tool Box Meeting F-11-01-08
  6-9 فرم ارزیابی دوره آموزشي F-11-01-09
  6-10 فرم سنجش میزان اثربخشی دوره های آموزشی F-11-01-10
  6-11 فرم گواهینامه F-11-01-11
  6-12 فرم لیست پرسنل F-11-01-12

   

  دریافت گواهینامه ایزو

دستورالعمل آموزش

دستورالعمل آموزش یا روش اجرایی آموزش یکی از دستورالعملهای مهم تدوین شده دیگر جهت تمامی شرکتها و سازمانها می باشد. تمامی سازمانها بنابر زمینه فعالیت خود به آموزشهای دوره ای جهت کارکنان نیاز دارند. آموزشها بایستی به روز باشد و مطابق با علم روز، آوزشها میبایستی در اختیار کارکنان هر بخش قرار گیرد. آموزشهای لازم در خصوص ایمنی و بهداشت و محیط زیست بایستی به تمامی کارکنان شاغل یک سازمان ارائه شود. دوره های آموزشی HSE ، از دوره هایی هست که تمامی کارکنان شرکت بایستی بگذرانند تا بتوانند الزامات ایمنی و بهداشت و محیط زیست را رعایت کنند. این دوره های آموزشی به صورت دوره ای انجام می شود و بعد از دو ماه بایستی کارکنان مورد پایش و سنجش قرار گیرند تا مشخص شود که آیا آموزشها کافی بوده و بازخورد کافی را داشته است یا خیر؟ اگر آموزشها بازخورد کافی را نداشت بایستی تدابیر لازمه به همراه آموزش های جدید اعمال گردد. در تمامی دوره ها، فرمهایی جهت سنجش آموزش کارکنان تدوین شده است تا بتوان به نحوه آموزش و چگونگی تاثیر آن پی برد.

دوره های آموزشی و صدور گواهینامه

تمامی دوره های آموزشی که برای کارکنان برگزار می گردد، برایش از طرف سازمان گواهینامه صادر می گردد. این دوره ها یا توی شرکت انجام می گردد یا خارج از سازمان مربوطه دوره ها برگزار می شود. اگر دوره ها داخل سازمان برگزار گردد، شرکت خودش یک گواهینامه صادر می کند. چنانچه بیرون از سازمان دوره ها برگزار گردید بایستی پیگیر گواهینامه ها باشند. تمامی این دوره ها و گواهی نامه ها بایستی بایگانی گردد و جزو سوابق آموزش کارکنان قرار گیرد.

روش اجرایی آموزش ، استاندارد ایزو

آموزشها بایستی مطابق با ایزو 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) تهیه و تدوین گردد. این روش اجرایی درون استاندارد ایزو 9001 تدوین شده است. این روش اجرایی ، در تمامی استاندارد های عمومی و تخصصی تدوین گردیده است. همچنین HSE نیز از مهمترین استانداردهایی است که در پیاده سازی این دستورالعمل مورد نیاز هست. آیین نامه آموزش در تمامی  استانداردهای ایزو 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) ، ایزو 45001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) نیز کاربردی خواهد بود. همچنین در استانداردهای تخصصی همچون ایزو 22000 ( سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ) ، ایزو 50001 ( سیستم مدیریت انرژی ) ، ایزو 29001 ( سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ) ، ایزو 27001 ( سیستم مدیریت اطلاعات ) و … روش اجرایی آموزش کاربرد دارد.

دستورالعمل اجرایی آموزش ، HSE

آموزش HSE و دوره های مرتبط با HSE ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و زیست محیطی ) از مهمترین دوره هایی هست که در تمامی سازمانها برگزار می گردد. دوره های HSE با توجه به پایشهای دوره ای، آموزشهای جدیدی را در پی خواهد داشت. چنانچه موارد ایمنی و بهداشت درون سازمان رعایت شده باشد و حوادث غیرمترقبه و جبران ناپذیری رخ نداده باشد معلوم می شود آموزشها کارآمدی کافی را داشته است و تمامی موارد لازمه تعلیم داده شده است. چنانچه حوادثی رخ داده باشد تعیین کننده این موضوع هست که آموزشها کارآمدی لازم و کافی را نداشته است. ابتدا بایستی جویای دلایل لازمه شد و به این دلایل پی برد سپس آموزشهای جدید در اختیار کارکنان قرار داده می شود.

روش اجرایی آموزش و مدیریت بهره وری

مدیریت بهره وری یکی از آموزشهای مهم و لازمه هست که هر شرکتی به آن نیاز دارد. سیستم کاران به عنوان یک مرکز بزرگ و عام المنفعه، آموزشهای لازمه بهره وری را در اختیار کارکنان و سازمان قرار می دهد. جهت آموزشهای مدیریت بهره وری با مرکز تماس بگیرید.

مستندات ایزو متناسب با گواهینامه ایزو دریافتی تمامی شرکتها تهیه و تدوین شده است. به همین جهت شرکتهای بعد از دریافت گواهینامه ISO بایستی مستندات ایزو را از شرکت صادر کننده گواهی ایزو درخواست کنند. دانلود رایگان مستندات ایزو تماما درون سایت پیش رو موجود هست. سیستم کاران تمامی مستندات را به رایگان در اختیار متقاضیان محترم قرار داده است تا هر زمان که میخواهند استفاده کافی را ببرند.

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

7 Responses

 1. دستورالعمل آموزش رو شما واسه یکی از شرکتهای دوست ما نوشتید بسیار عالی هستید ممنون میشم برای ما هم این دستورالعمل رو تهیه کنید. هزینه داره؟

 2. دستورالعمل آموزش یا روش اجرایی آموزش؟ اخه توی سایتتون یه روش اجرایی آموزش هم هست کدوم رو ما می تونیم استفاده کنیم و درسته؟

 3. فایل pdf نمونه روش اجرایی را برای بنده ایمیل نمایید. توضیحات و‌‌ صحبتهای شما در این مقاله واضح هست و نشون میده کار با شما آسان باشه. برای صحبت بیشتر و اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ بصورت کاملا اصولی با شما تماس خواهم گرفت.

 4. فایل pdf نمونه روش اجرایی آموزش چقدر هست اجرای آن حدودا چقدر زمان میخواهد توضیحات و‌‌ صحبتهای شما در این مقاله واضح هست و نشون میده کار با شما آسان باشه. برای صحبت بیشتر و اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ بصورت کاملا اصولی با شما تماس خواهم گرفت.

 5. شما آموزش اجرای نمونه مستندات ایزو و دستورالعملهای ایزو را دارید بنده جهت فعالیت در حوزه مشاوره و کارشناسی ثبت و صدور گواهینامه ایزو به تازگی شروع به فعالیت کرده ام و جهت کارورزی و آمادگی بیشتر به دوره های آموزشی نیاز دارم. لطفا راهنمایی بفرمایید 🌹🙏🏻

 6. اجرای دستورالعمل آموزش ISO و HSE آیا بطور همزمان ممکن هست که یکباره در یک بازه زمانی مشخص با حضور کارشناس در مجموعه صفر تا صد پروژه بررسی بشه و دستورالعمل های لازم مکتوب و اجرایی بشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط