دستورالعمل ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار

دستورالعمل ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار
5/5 - (6074 امتیاز)

دستورالعمل ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار

دستورالعمل ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار یکی دیگر از دستورالعملهای مربوط به روش اجرایی کنترل عملیات می باشد. این دستورالعمل در خصوص مواد مخاطره آمیز محیط کار تهیه و تدوین می گردد. همچنین ایجاد یک بانک اطلاعاتی درباره مواد مخاطره آمیزی که در محیط کار وجود دارد. از اینکه برگه اطلاعات مواد مخاطره آمیز به طور کامل و درست درج شده اند، اطمینان حاصل نمایید.

روش اجرایی ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار در تمامی کارگاههای شرکت کاربردی هست. نظارت بر این امر برعهده نماینده مدیریت و اجرای آن بر عهده واحد HSE هست.

دستورالعمل ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار زیر، تنها به عنوان یک نمونه در زیر آمده است.

1- هدف :

هدف از تهية اين دستورالعمل ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مواد مخاطره آمیز در محیط کار و ایجاد بانک اطلاعاتی از مواد مخاطره آمیز مورد استفاده در محیط کار و اطمینان از صحت اطلاعات مربوط به مواد مخاطره آمیز موجود در محیط کارمی باشد.

2- دامنه کاربرد :

دستورالعمل حاضر در کلیه کارگاه شرکت کاربرد دارد.

3- مسئولیت ها :

نطارت: نماینده مدیریت

اجرا: واحد HSE

4- تعاریف، مفاهیم و اختصارات :

WHMIS : حروف اختصار عبارت زیر

Work Place Hazardous Materials Information System

5- شرح :

عمليات‌ مقدماتي‌ سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار در واقع چکیده ای از برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی بوده که جهت هر چه بهتر شدن کنترل های ایمنی و بهداشت در محیط کار بر روی مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم حتی به برخی موارد اشاره شده که به راحتی در برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی قابل دسترسی نمی باشد. مانند سیلندرهای تحت فشار. این سیستم شامل سه گروه برچسب اطلاعاتی (تامین کنندگان یا تولید کنندگان ، آزمایشگاهها  و محیط های کاری ) می باشد.

در هر حال با توجه به اینکه آگاهی رسانی در رابطه با کلیه مواد مخاطره آمیز از سوی تولید کنندگان به مصرف کنندگان امری قانونی است، مصرف کننده ای که در حکم کارفرما عمل می نماید نیز موظف به رعایت برخی قوانین جهت حفظ سلامت پرسنل بوده و پرسنل و دیگر کاربران این مواد نیز بایستی کلیه موارد در نظر گرفته شده برای ایشان را به کار بسته و جدی تلقی نمایند.

5-1- طبقه بندی مخاطرات بر اساس WHMIS :

طبقه A : گازهای تحت فشار

طبقه B : مواد قابل اشتعال و انفجار

C : مواد اکسید کننده

طبقه D : شامل سه گروه به شرح ذیل میباشد :

D1: موادی با اثرات سمی فوری و شدید

D2: موادی با دیگر اثرات سمی

D3  : موادی با اثرات بیولوژیک

طبقه E : مواد خورنده

طبقه F : موادی که قابلیت واکنش با دیگر مواد را دارند.

مواد زیر در طبقه بندی مخاطرات WHMIS  قرار نگرفته اند و مستثنی هستند :

 • مواد قابل انفجار
 • مواد رادیواکتیو
 • کالاهای خانگی
 • وسایل آرایشی
 • غذا و مواد افزودنی
 • دارو و مواد شیمیایی تشخیصی
 • حشره کش ها
 • ضایعات مخاطره آمیز

طبقه A : گازهای تحت فشار :

کلیه مخاطرات در مورد این مواد شامل گازهای تحت فشار و گازهای مایع و محلول در این گروه قرار می گیرند. در مورد این مواد بایستی به نکات ذیل توجه نمود:

 • نگهداری و حمل و نقل این مواد بایستی با درپوش ایمنی باشد.
 • نگهداری این مواد در کنار منابع اکسیژن ممنوع است.
 • همواره بایستی سیلندرهای این مواد به حالت ایستاده نگهداری شوند.
 • وجود تهویه مناسب در محل نگهداری الزامی است.
 • استفاده از رگلاتورهای مناسب الزامی است.
 • تناسب بین شرایط انبار و شرایط نگهداری سیلندرها باید در نظر گرفته شود.
 • گاز داخل سیلندرها در تماس با گرما و یا ضربه، احتمال انفجار دارد و خروج ناگهانی گاز تحت فشار ممکن است باعث آسیب جدی پوست و یا به جهت انسداد جریان خون باعث مرگ گردد.

طبقه B : مواد قابل احتراق و انفجار :

 • گازهای قابل اشتعال
 • مایعات قابل اشتعال و انفجار
 • جامدات قابل اشتعال
 • آئروسل های قابل اشتعال
 • مواد قابل اشتعال واکنش زا
 • مواد قابل انفجار

از این گروه می توان به متانول، تولوئن، بوتان و از این قبیل مواد اشاره نمود. بایستی توجه داشت این مواد در محل های مشخص و مجزا بوده و به میزان حداقل مورد نیاز نگهداری شود. همچنین نگهداری در ظروف و محل های ضد انفجار نیز بسیار حائز اهمیت است. تخلیه آهسته این مواد تحت سیستم تهویه مناسب و عدم نگهداری آنها در مجاورت مواد اکسید کننده نیز از موارد بسیار مهم در برخورد با آنها می باشد. با توجه به حساسیت این مواد به گرما، آتش، نور مستقیم خورشید، مجزا سازی از این منابع بسیار توصیه شده است.

طبقه C : موادی که قابلیت اکسیداسیون دارند :

این گروه شامل هر گونه مواد مخاطره آمیز که قابلیت ترکیب با اکسیژن یا زمینه ترکیب مواد با اکسیژن را فراهم می نماید، می باشد ( چه قابل احتراق و چه غیر قابل احتراق ) مانند پر اکسیدهای آلی، کلرات ها ، اسید نیتریک ، پرمنگنات ها ، پرکلرات ها ، نیتریت ها ، نیترات ها و غیره.

در مورد این مواد بایستی دقت شود همواره حداقل مورد نیاز نگهداری گردد. تفکیک آنها از موادی مانند حلال های آلی الزامی است و استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب بسیار ضروری می باشد.

اسید پرکلریک : اصولاً نمک های پرکلرات قابل انفجار هستند. بنابراین تهویه مناسب، شستشوی کلیه وسایل و ابزار پس از استفاده و عدم نگهداری این مواد در کنار مواد شیمیایی آلی مانند الکل ها و گلیسیرول و نگهداری در ظروف سرامیکی اکیداً توصیه شده است.

پراکسیدهای آلی : این مواد بسیار ناپایدار بوده و به گرما ، اصطکاک ، ضربه ، جرقه و نور  حساس هستند. این مواد نیز باید در حداقل مورد نیاز نگهداری شوند. نکته بسیار مهم این است که باقیمانده پراکسیدهای استفاده نشده را نباید در ظروف اصلی برگرداند و استفاده از روکش فلزی یا کاردک فلزی هنگام استفاده یا حمل و نقل آنها ممنوع است. ضمناً خنک کردن این مواد جهت جلوگیری از تجزیه و تبخیر بسیار توصیه شده است.

طبقه D : شامل سه گروه به شرح زیر می باشد :

طبقه D1 : موادی با اثرات فوری و سمی شدید

شامل موادی است که دارای پتانسیل مرگ یا اثرات دائمی در صورت تنفس ، خوردن و یا جذب پوستی بوده و یا باعث سوختگی های شدید چشمی و پوستی می شوند.

طبقهD2 : موادی که دارای اثرات مزمن یا طولانی مدت هستند

موادی که باعث مرگ یا صدمات دائمی در اثر تماس های بلند شده و یا باعث تحریک پوستی ، چشم یا سیستم تنفسی می شوند و یا باعث ایجاد سرطان ، اختلالات جنینی یا نازایی می شوند.

طبقه D3 : موادی که مخاطرات بیولوژیک ایجاد می کنند

این طبقه شامل آن دسته از مواد است که باعث بیماریزایی در انسان و حیوانات شده مانند ویروس ها ، باکتری ها ، قارچ ها و یا باعث عوارض خونی ، ادراری و یا بافت های دیگر بدن می شوند.

طبقه E : مواد خورنده :

شامل کلیه موادی است که باعث خوردگی در فــلزات و یا بافت های بدن انسـان می شوند. مانند اسیدها ، بازها و درمورد این مواد بایستی به جداسازی آنها از مخلوط موادآلی ، نگهداری در محلی با تهویه مناسب و مخصوص ، حمل و نقل ایمن ، نگهداری در قفسه های پایین انبار و وجود دوش ها و چشم شوی ها توجه خاص نمود.

طبقه F : مواد مخاطره آمیز واکنش زا :

این طبقه شامل موادی است که دستخوش پلی مریزاسیون شدید و تجزیه یا کندانسه شدن می شوند. این مواد تحت شرایطی مانند شوک ، افزایش درجه حرارت و یا فشار باعث واکنش خود به خود می شوند و با آب به شدت وارد واکنش شده و تولید گازهای بسیار سمی می نماید. مانند اتیلن اکسید که به عنوان ماده ضد عفونی کننده در بیمارستان ها استفاده می شود ، به شدت قـابل اشتعال ، واکنش دهنده ، خورنده ، سرطان زای انسانی و باعث تجزیه شدن مواد شیمیایی می گردد.

هنگام کار با این مواد از دستکش ها و شیلدهای ایمنی صورت استفاده نمایید و به جهت جلوگیری از ایجاد فشار اضافی و احتمال انفجار این مواد بایستی در ظروفی نگهداری شوند که در آنها کاملاً بسته نباشد. ضمناً بایستی از وسایلی که جهت کار با این مواد طراحی شده اند استفاده شود.

 Work Place Hazardous Materials Information System
Work Place Hazardous Materials Information System سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار

5-2- بر چسب های تامین کنندگان مواد مخاطره آمیز :

این برچسب ها باید دارای اطلاعات زیر باشد :

 • شناسایی محصول
 • سمبل و نشانه خطر
 • دو زبانه بودن برچسب
 • لیست خطرات و اقدامات احتیاطی
 • کمکهای اولیه
 • اقدامات ایمنی مربوط به حمل ونقل مواد
 • رجوع به برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی

5-3- بر چسب های آزمایشگاهی مواد مخاطره آمیز :

در صورت وجود شرایط زیر نیازی به برچسب های تامین کنندگان نیست :

 • مواد مورد نظر فقط جهت استفاده در آزمایشگاه باشد.
 • در بسته بندی ها کمتر از 10 کیلوگرم استفاده و نگهداری شود.
 • کاملاً قابل شناسایی باشد.
 • برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی آنها در اختیار باشد.
 • لیست خطرات و اقدامات کنترلی در اختیار آنها باشد.
 • کنترل های مربوط به کمکهای اولیه در اختیار باشد.

در صورتی که شرایط زیر بر قرار باشد جهت نمونه های آزمایشگاهی نیز نیازی به برچسب تامین کنندگان نمی باشد :

 • در بسته های کمتر از 10 کیلوگرم نگهداری و استفاده شود.
 • فقط مخصوص تجزیه تحلیل آزمایشگاهی در نظر گرفته شده باشد.
 • محصول کاملاً مورد شناسایی قرار گرفته شده باشد.
 • تامین کنندگان کاملاً مورد شناسایی قرار گرفته باشند.
 • خطرات کاملاً شناسایی شده باشد.
 • کمکهای اولیه و شرایط اورژانس در اختیار باشد.

5-4- برچسب های مخصوص محیط کار:

این برچسب ها باید دارای اطلاعات زیر باشند :

شناسایی مواد مخاطره آمیز.

احتیاط های مربوط به حمل ونقل ایمن

رجوع به برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی

موارد استفاده از برچسب های  محیط کار :

جابجایی مواد از یک ظرف حاوی برچسب تامین کننده به ظرف دیگر

جابجایی یک برچسب تامین کننده که تخریب شده باشد.

5-5- نمونه های آزمایشگاهی :

در صورت وجود شرایط زیر نیازی به برچسب های محیط کار و تامین کنندگان نمی باشد :

 • در آزمایشگاه تولید شده باشد.
 • مخصوص استفاده در آزمایشگاه باشد.
 • کاملاً شناسایی شده باشد.
 • شرایط اورژانسی و اقدامات احتیاطی کاملاً مشخص باشد.

5-6-  موارد مورد نیاز در برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی :

 • عوامل مخاطره آمیز
 • کمکهای اولیه
 • اطلاعات مربوط به اقدامات احتیاطی
 • مخاطرات انفجار و حریق
 • خواص سم شناسی
 • اطلاعات محصول
 • خواص فیزیکی و شیمیایی
 • کنترل های پیشگیرانه

5-7-  عناصر و عوامل مخاطره آمیز:

 • خواص و ماهیت مواد شیمیایی
 • LD50
 • LC50
 • غلظت
 • PIN NUMBER
 • CAS

5-8-  اطلاعات محصول :

 • شناسایی
 • آدرس و نام تامین کننده و تولید کننده
 • شماره تلفن های اضطراری
 • موارد استفاده

5-9- خواص فیزیکی :

 • حد بو
 • شکل فیزیکی
 • وزن مخصوص بر مبنای آب
 • فشار بخار
 • دانسیته بخار بر مبنای هوا
 • نقاط جوش و انجماد
 • PH
 • میزان تبخیر بر اساس بوتیل استات
 • درصد فراریت
 • ضریب توزیع آب و روغن

5-10- مخاطرات انفجار و حریق :

 • شرایط قابل اشتعال
 • حساسیت در برابر ضربات مکانیکی
 • روش اطفاء حریق های احتمالی
 • حساسیت در برابر تخلیه های استاتیک
 • نقطه جرقه زنی
 • محصولات مخاطره آمیز در اثر احتراق
 • حدود بالا و پایین اشتعال
 • دمای احتراق خود به خود

5-11- تقسیم بندی انواع حریق :

1- حریق کلاس A (مثلث سبز) :

شامل کلیه آتش سوزی موادی است که پس از سوختن از خود خاکستر به جا می گذارند مانند کاغذ، چوب، پارچه، لاستیک و غیره. خاموش کننده های مورد استفاده در این نوع آتش سوزی ها عبارت است از آب و پودرهای شیمیایی.

2- حریق کلاس B (مثلث سبز) :

شامل مایعات قابل اشتعال می باشد مانند: بنزین، تینر، گریس، پروپان، استیلن و غیره . خاموش کننده های مورد استفاده در این آتش سوزی عبارتند از دی اسیدکربن و پودرهای شیمیایی.

3- حریق کلاس C (دایره آبی) :

شامل حریق های ناشی از سیستم های الکتریکی مانند موتورها، کامپیوترها، تابلوبرق ها و غیره میباشد. در صورت قطع جریان برق ممکن است حریق حاصل تبدیل به گروه دیگری از حریق ها به نام CF گردد. خاموش کننده موثر جهت این گروه شامل دی اکسد کربن و پودرهای شیمیایی است.

4- حریق کلاس D (ستاره زرد) :

شامل آتش سوزی برخی از فلزات قابل اشتعال مانند منیزیم، سدیم، تیتانیوم، پتاسیم و مخلوط فلزات آلی خاص مانند آلکی لیتیم و برخی معرف های شیمیایی می باشد. خاموش کننده موثر در این گروه عموماً پودرهای خشک می باشد.

5-12- قابلیت واکنش با مواد دیگر:

 • ثبات و پایداری
 • مواد ناهمگن
 • شرایط واکنش زایی
 • مخاطرات حاصل از تجزیه محصول

5-13- خواص سم شناسی :

 • خواص محرک مواد
 • راههای ورود مواد به بدن
 • اثرات تماس حاد
 • حدود تماس
 • اثرات سینرژیک
 • شواهد سرطان زایی و سمیت سیستم تناسلی ( اثرات تراتوژن و موتاژن )
 • شدت مسمویت
 • اثرات مسومیت مزمن

5-14- روش های کنترلی و پیشگیرانه :

 • لوازم حفاظت فردی
 • کنترل های مهندسی
 • روشهای جلوگیری از نشت
 • مصرف ضایعات و کنترل آنها
 • تجهیزات و روشهای حمل و نقل
 • نیازهای مربوط به انبارداری ایمن

5-15- در زمان نشتی مواد مخاطره آمیز اقدامات ذیل را انجام دهید :

میزان خطر را برآورد کنید :

در موارد خفیف توسط افراد واجد شرایط انجام پذیرد.

در موارد شدید ابتدا محدوده ایزوله شده و علامت گذاری گردد. سپس با نگرشی بر روی برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ، گروه ارزیابی خطر ، اقدامات بعدی را انجام دهید.

 • انتخاب وسایل حفاظت فردی مناسب بر اساس برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی.
 • محدود کردن محدوده نشت مواد بر اساس :
 • میزان سرعت نشت.
 • محدود کردن محل توسط حصار کشی مناسب و یا تقسیم بندی مکانها و محصور کردن نشتی.
 • استفاده از جاذب ها ، زهکشها ، خاکریزها و غیره.
 • مسدود کردن محل ریزش.
 • نظافت محل و جمع آوری سریع مواد دیگر.
 • آلوده زدایی سایت ، پرسنل و تجهیزات به وسیله جابجایی یا خنثی سازی مواد مخاطره آمیز.
 • تکمیل گزارش و عملیات حادثه.

5-16- کمکهای اولیه :

 • سیستم تنفسی
 • سیستم گوارشی
 • تماس های چشم
 • تماس های پوستی

5-17- اطلاعات مورد نیاز تکمیلی:

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی بایستی در هر حال در دسترس باشد.

قانون انقضاء مصرف برای 3 سال مواد شیمیایی رعایت شده باشد.

اطلاعات مرتباً به روزآوری شده و در دسترس قرار گیرد.

توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع شده است.

پیوست :

ندارد.

دریافت گواهینامه ایزو

MSDS چیست؟

MSDS یک برگه ای هست که اطلاعات مواد مخاطره آمیز در آن درج می گردد. خود کلمه MSDS مخفف عبارت زیر هست.

Material Safety Data Sheet

ترجمه فارسی این عبارت یعنی برگه اطلاعات ایمنی مواد که در اماکن مورد نیاز بایستی نصب گردد. تهیه و تدوین MSDS بر عهده مسئول ایمنی یا مسئول HSE هست. یک کارشناس ایمنی بایستی توانایی شناسایی مواد مخاطره آمیز در محیطهای کاری را داشته باشد. سپس بتواند برای ماده اطلاعات خطر ناک و راه های جلوگیری از تماس و اقدامات کنترلی آنها را شناسایی و تهیه و تدوین نماید. موضوع MSDS تقریبا مشابه موضوع WHMIS هست.

روش اجرایی ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار ، HSE

آیین نامه ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار به دلیل اینکه با ایمنی و بهداشت ارتباط مستقیم دارد، از دستورالعملهای مرتبط با HSE می باشد. دستورالعمل و روش اجرایی و مستندات بسیاری هستند که ارتباط مستقیم با ایمنی محیط کار دارند. این دستورالعمل به دلیل اینکه به تشریح مواد مخاطره آمیز در محیط  کار و راههای مقابله با آن می پردازد، شاید یکی از مهمترین این دستورالعملهای مربوط به HSE باشد.

آیین نامه ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار – ایزو 45001

استاندارد ایزو 45001 با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطرح هست. در پیاده سازی استاندارد ISO 45001 روش اجرایی ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار نیز می تواند یک الزام محسوب گردد. زیرا به شناسایی مواد شیمیایی و مواد مخاطره آمیز در محیط کار و اطلاعات دقیق مربوط به آن می پردازد. با شناسایی دقیق این مواد می توان راههای پیشگیری از آن را در دستور کار خود قرار داد.

سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار

سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار همانطور که گفتیم به بحث و بررسی مواد مخاطره آمیز در محیط می پردازد. در این سیستم به ریز اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی پرداخته می شود. این سیستم برای سه گروه (تامین کنندگان یا تولید کنندگان ، آزمایشگاهها  و محیط های کاری ) اجرایی می باشد. تمامی کارکنان و پرسنل و حتی کارفرما ملزم به رعایت نکات ایمنی در محیط کار هستند.

همچنین کارفرما باید جهت ایمنی محیط کار تمامی وسایل حفاظت فردی را برای کارکنان تامین نماید. نمونه دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی می تواند سازمانها را در این امر کمک کند.

 مواد مخاطره آمیز در محیط کار

مواد مخاطره آمیز در محیط کار که در دستورالعمل سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار به آنها اشاره می گردد را می توان در چندین دسته طبقه بندی کرد.

 • گازهای تحت فشار
 • مواد قابل اشتعال و انفجار
 • مواد اکسید کننده
 • موادی با اثرات سمی فوری و شدید یا موادی با دیگر اثرات سمی و یا موادی با اثرات بیولوژیک
 • مواد خورنده
 • موادی که قابلیت واکنش با دیگر مواد را دارند.
 • مواد قابل انفجار
 • مواد رادیواکتیو
 • کالاهای خانگی
 • وسایل آرایشی
 • غذا و مواد افزودنی
 • دارو و مواد شیمیایی تشخیصی
 • حشره کش ها
 • ضایعات مخاطره آمیز

نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی می تواند شما را جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ایمنی محیط کار کمک کند.

در این دستورالعمل به نکات ایمنی تک تک این مواد می پرداختیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا دستورالعمل بالا را با دقت بخوانید. جهت هر گونه سوال با سازمان مرکزی سیستم کاران با شماره 79165-021 تماس حاصل فرمایید. همچنین دانلود رایگان مستندات ایزو درون سایت سیستم کاران جهت رفاه حال متقاضیان عزیز قرار داده شده است.

نقطه نظرات و پیشنهادات و سوالات خود را در انتهای مطلب قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید.

دانلود رایگان نمونه دستورالعمل ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار – فرمت Word

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

9 Responses

 1. دستورالعمل ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار برای تولید کنندگان هست یا تامین کنندگان. میشه لطفا راهنمایی کنید. ما یه شرکت بازیافت هستیم این دستورالعمل برامون کاربرد زیادی داره درسته؟

  1. بله براتون کاربردی و مورد نیاز هست می تونید همین دستورالعمل ایجاد سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز در محیط کار رو دانلود کنید و ازش استفاده کنید

 2. مقاله بالا خیلی خوب بود . اصل مطلب را در مورد اجرا و پیاده سازی مربوط به مواد مخاطره آمیز متوجه شدیم ولی جهت انجام کار به مشاور احتیاج داریم ‌. لطفاً فرم درخواست را بهمراه قیمت برامون بفرستید و مشخص کنید هزینه حضور مشاور در مجموعه روزانه هست یا پروژه ای . لطفاً پیغام بگذارید تا در وقت مناسب با شما تماس بگیریم .

 3. راه اندازی سیستم اطلاعات در مورد مواد مخاطره آمیز مخصوصا در مورد مواد قابل اشتعال را میخواستم . اما شرایط و مراحل کار را نمی‌دونم و اینکه کدام یک از استانداردها با چه اسامی نمونه مستندات این سیستم اطلاعاتی را دارند. هزینه‌های مشاوره و راه اندازی حدودا چقدر میشه؟ کلیه اطلاعات داخل متن را مطالعه کردم تمامی نکات خیلی با دقت و کارشناسی شده مطرح شده اند‌ اگر تمام تئوری ها به این خوبی عملی شوند خیلی خوب میشه .

 4. اجرای سند سیستم مدیریت اطلاعات مواد مخاطره آمیز را برای کار با مواد شیمیایی میخواستم. برگه مربوطه که کلیه ایمنی های لازم را برای کار در این محیط برای پرسنل مشخص کنه را شما میتونید تنظیم کنید و گواهینامه لازم را برای ما ثبت و صادر نمایید . همچنین اگر بخواهیم یه دوره آموزشی برای تمام افراد شاغل بگذاریم ایا مربی یا کارشناسی دارید که بصورت یک روزه در مجموعه حضور یابند و یک آموزشی کلی را ارائه دهند. ممنون

 5. ایجاد سیستم اطلاعاتی مبارزه با مواد مخاطره آمیز را برای کارگاه ریخته گری می خواهم. فقط دو نفر هستیم که در مجموعه کار میکنیم و گواهینامه ایمنی هم نیاز داریم. اجرای سیستم های فوق را بصورت واقعی و اصولی درخواست داریم چون به دنبال وسعت مجموعه و کار هستم و برای گرفتن مجوزهای لازم باید کلیه الزامات و قوانین بدرستی رعایت و اجرا نماییم. آیا استانداردهای فوق کد مخصوصی دارند یا با همین عنوان صادر میشوند.

 6. سلام
  برگه ای که کلیه موارد مخاطره آمیز را مشخص کرده میتونید در اختیار بنده بگذارید. میخواهم واقعا کامل و بی نقص باشه تا بتونم سیستم اطلاعات مدیریت کار با مواد مخاطره آمیز را به خوبی اجرا نمایم. هزینش را هم قید بفرمایید و اینکه آدرس پستی را هم خدمتتون می‌فرستم تا بصورت جزوه آموزشی کلیه اطلاعات را ارسال نمایید.

 7. نمونه مستندات روش های اجرایی برای ایجاد یک سیستم مناسب جهت کار با مواد مخاطره آمیز را میخواستم
  بصورت عمومی و عامیانه اطلاعاتی دارم ولی بصورت تخصصی و مکتوب که بتوان روشهای فوق را اعمال نمود در دسترس ندارم..
  بعد از اجرا اگر بتوانیم گواهینامه مربوطه را هم جهت اثبات این موضوع داشته باشیم خیلی خوب میشود

  لطف کنید مرحله و کاری که باید انجام دهیم را برای ما بفرستید و همچنین قید کنید چقدر هزینه باید پرداخت کنیم

 8. دستورالعمل ایجاد سیستم مدیریت اطلاعات مواد مخاطره آمیز را برای راه اندازی یک واحد تولید مواد شیمیایی از جمله حشره کش ها را میخواهیم داشته باشیم.
  البته هدف آموزش ایمنی به کارگران و پرسنل هست
  روند کار چگونه هست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo