دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی

دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی
5/5 - (2782 امتیاز)

دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی

دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی یکی از مهمترین و پرکاربردین دستورالعمل های مندرج در روش اجرایی کنترل عملیات می گردد. قطعا در شرکتهای مختلف یکسری تعمیرات صورت می گیرد که با جان افراد ارتباط مستقیم دارد. جهت تعمیرات قطعا بایستی نکات ایمنی مخصوصی رعایت گردد.

دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی مورد نظر در این مقاله به همین جهت به عنوان نمونه ارائه می گردد.

 

1- هدف:

این مستند به منظور جلوگيري از انجام اعمال ناخواسته توسط شخص ثالث كه در حين انجام كارهاي تعميراتي منجر به بروز حادثه براي ساير پرسنل ميشود طراحی شده است.

2- کاربرد:

اين دستور العمل در چارچوب روش اجرایي کنترل عمليات تهیه گردیده و در کلیه کارگاه ها و کارخانه های شرکت کاربرد دارد.

3- مسئوليت:

اجرا: کلیه واحدهای تعمیراتی

نظارت: واحد HSE

4- شرح:

هنگامي كه پرسنل تعميرات مبادرت به تعمير قسمتي از دستگاه ميكنند بايد قبل از شروع، برروي پانل كنترل و در مجاورت كليه شستي هاي استارت واستپ دستگاه تابلوي هشداردهنده «دردست تعمير» نصب نمايند. (اجراي روش برچسب گذاري و قفل كردن)

4-1- روش برچسب گذاري و قفل كردن ( LOCK OUT & TAG OUT)

 بمنظور جلوگيري از انجام اعمال ناخواسته توسط شخص ثالث كه در حين انجام كارهاي تعميراتي منجر به بروز حادثه براي ساير پرسنل ، از روش برچسب گذاري و قفل زني استفاده ميگردد. بعبارت ديگر براي اينكه كليد استارت دستگاهي كه در حال تعمير ميباشد، بدون هماهنگي با پرسنل ذيربط و بصورت ناخواسته فشرده نشود و روشن شدن ناگهاني دستگاه باعث بروز حادثه براي پرسنل نگردد، از اين روش استفاده مي شود.

بدين منظور پرسنل تعميرات قبل از شروع كار بر روي دستگاهها و ماشين آلات و يا خطوط و تاسيسات مربوط به بخار، گاز، آب، هوا ي فشرده، مازوت، گازوئيل ، مدارات الكتريكي وغيره بايستي نسبت به انجام مراحل سه گانه ذيل اقدام نمايند تا توسط فردي، عمل خطا صورت نپذيرد :

4-1-1- هماهنگي : هماهنگي موثر (تعيين دقيق محل وزمان انجام كار) با ساير قسمتهاي ذيربط به دستگاه يا خطوط انتقال و يا تاسيسات مورد نظر جهت انجام فعاليت تعميراتي.

4-1-2- برچسب گذاري : نصب تابلو و يا برچسب « دستگاه تحت تعمير است » بر روي كليه كليدهاي استپ واستارت دستگاه اعم از كليد هاي موجود در اتاق كنترل و كليدهاي محلي .

لازم بذكر است جهت ماشين آلات، تابلو و يا برچسب بايد در محل سوئيچ مربوط به استارت ماشين نصب شود و در مورد خطوط و تاسيسات سيالات، اين علائم بايستي بر روي شيرهاي خطوط منتهي به محل انجام تعميرات كه در حالت بسته قرار گرفته اند، نصب شود. ضمنا جهت برچسب گذاري مي توان از تابلوي آماده «در دست تعمير» استفاده نمود و جهت تهيه آن لازم است كه با واحد ايمني فني مجتمع هماهنگي بعمل آورد. در صورت عدم در دسترس بودن اين تابلو مي توان بوسيله چسب كاغذي بعرض 5 سانتي متر و ماژيك قرمز رنگ با خط درشت وخوانا برچسب گذاري نمود. يا با يك قطعه مقواي سفيد و ماژيك قرمز با خط ضخيم نوشته شود (براي مثال : شير را باز نكنيد، خط در حال تعمير است) و آنرا بوسيله سيمي بر روي جايگاه مورد نظر به نحوي كه در ديد افراد باشد آويزان نمود.

4-1-3- قفل كردن : كليه محلهايي كه برچسب گذاري شده است بايد قفل گردد. مثلا چنانچه كليد استارت دستگاه در داخل تابلويي قرار دارد علاوه بر نصب برچسب در حال تعمير روي كليد مربوطه بايستي درب تابلو قفل گردد و كليد آن توسط مسئول اجراي فعاليت تعميراتي نگهداري شود. چنانچه كليد استپ محلي دستگاه مجهز به ضامن باشد، بايد مسئول اجراي كار تعميراتي ضامن كليد مذكور را قفل كند. در صورتيكه نمي توان از قفل آويز استفاده نمود، بايد بوسيله نوار چسب كليد دستگاه را در وضعيت خاموش چسباند وكاملا آنرا فيكس نمود. يا بوسيله ورق آلومينيومي يك مكعب به اندازه كليد مورد نظر ساخته و روي كليد چسبانيده شود تا وضعيت كليد قبل از برداشتن مكعب تغيير نكند. در خصوص ماشين آلات، مسئول اجراي كار بايد سوئيچ استارت ماشين را برداشته و نزد خود نگهداري نمايد. براي خطوط مربوط به سيالات (گاز، آب ، بخار، روغن وغيره) مسئول گروه اجراي كار تعميراتي مي تواند، اهرم شير را برداشته وبدين طريق آن را قفل نمايد. او مي تواند با بستن فلكه شيرها ( سرشير) بوسيله طناب به جسم ثابت مجاور، از باز شدن ناخواسته آن جلوگيري نمايد و يا بعبارتي آنرا قفل كند.

4-2- موارد ایمنی در انجام کارهای تعمیراتی:

4-2-1- انجام كارهاي تعميراتي برروي دستگاه بصورت يك نفره ممنوع ميباشد. داشتن حداقل يك نيروي كمكي آموزش ديده ضروريست.

4-2-2- قبل از انجام كار تعميراتي بر روي قسمتي از دستگاه برق آنرا قطع كنيد.

4-2-3- قبل از انجام هرگونه كار تعميراتي بر روي هر يك از قسمتهاي متحرك يك دستگاه، ابتدا آن را در وضعيت خاموش قرار دهيد.

4-2-4- در هنگام تعمير يك دستگاه بايد از سيستم كنترل دستي استفاده شود.

4-2-5- از نشستن يا تكيه دادن به كنسول عملكرد دستگاهها، قسمتهاي مختلف آنها و نرده هاي حفاظتي اجتناب كنيد.

4-2-6- از قرار دادن اشياء اضافي بر روي دستگاهها و يا اطراف آنها مخصوصا بر روي پانل كنترل دستگاه در داخل اتاق كنترل اجتناب نمائيد.

4-2-7- پرسنل عمليات و يا تعميرات اجازه ندارند از افرادي كه آشنايي با دستگاهها نداشته وآموزش لازم را نگذرانيده اند كمك بگيرند.

4-2-8- تحت هر شرايطي حتي با اجازه مافوق هيچ فردي حق نزديك نمودن اندام يا وسايل و ابزار كار را به قسمتهاي در حال گردش دستگاه ندارد. ( مانند غلطكها، كوپلينگها وغيره )

4-2-9- در حين تعميرات با توجه به برداشتن حفاظ دستگاه، همواره مراقب گير نمودن اندام خود مابين چرخ دنده و يا تسمه و پولي دستگاه باشيد.

4-2-10- همواره خطر گير نمودن اندام بواسطه البسه كار شما در محيط كار وجود دارد، اين شكل خطردرمحيطي كه محورهاي در حال چرخش ( مثل كوپلينگها، ميل گاردان، غلطكها ) ويا لبه هاي برجسته وجود دارد از قوت بيشتري برخوردار است. بنابراين رعايت موارد ذيل الزاميست:

از پوشيدن لباس كار گشاد اجتناب كنيد.

آستين لباس كار نبايد بلندتر از استخوان برجسته روي مچ دستان شما باشد.

بستن دگمه هاي لباس كار منجمله دگمه هاي آستين به صورتي كه فاصله اي بين آستين ومچ نباشد امري ضروريست.

اگر از لباس كار دو  تكه استفاده مي كنيد هرگز پيراهن را برروي شلوار نيندازيد. اين كار اسباب حادثه ديدن شما را فراهم ميكند.

بلندي شلواركار بايد به اندازه اي باشد كه قسمت تحتاني شلوار برابر پايين قوزك پاشنه پا باشد.

نبستن بند كفش خطراتي از قيبل سقوط و يا پيچ خوردگي مچ پا را تشديد ميكند. بستن بند كفش در محيط كار الزاميست.

استفاده از هر گونه كلاه به غير از كلاه ايمني در محيط كار ممنوع است.

استفاده از شال گردن در محيط كار ممنوع است.

4-2-11- در هنگام انجام كار دقت كنيد ابزار و وسايل كار خود را در محلي كه احتمال سقوط آنها وجود دارد و يا در مسير تردد افراد قرار ندهيد. تجربه نشان داده كه سقوط ابزار مي تواند باعث بروز حادثه خيلي شديد شود.

4-2-12- هنگامي كه خطر تماس با اجسام داراي لبه هاي تيز و برنده در محيط كار وجود دارد:

از دستكش مناسب استفاده نمائيد.

اجسام اضافي را از اطراف محل كار خود دور كنيد.

4-2-13- رفتن به محدوده زير دستگاه در صورتي كه دستگاه روشن است اكيدا ممنوع ميباشد.

4-2-14- از جدا نمودن و حذف تجهيزات ايمني نصب شده روي دستگاه اجتناب نمائيد.

4-2-15- در زمان شروع به كار دستگاه كليه پوشش هاي حفاظتي بايد در محل مربوطه نصب باشد. فقط در حين انجام كار تعميراتي اجازه باز شدن آنها وجود دارد. تحت هر شرايطي مونتاژ آنها قبل از استارت، امري اجتناب ناپذير است. پرسنل تعميرات موظفند كليه حفاظ هاي باز شده را قبل از اتمام كار بطور كامل نصب نمايند.

4-2-16- هيچ قطعه اي هر چند فرعي وجزئي بر روي دستگاه اضافي نيست. از حذف آنها خودداري كنيد.

4-2-17- از راه رفتن بر روي لبه هاي دستگاه، شافتها و امثالهم خودداري كنيد.

4-2-18- هنگامي كه جهت انجام كارهاي تعميراتي به ناچار بايد بر روي دستگاه و يا لبه هاي پرتگاهي قرار بگيريد موارد ذيل را رعايت كنيد:

در انتخاب جاي پاي مناسب دقت كنيد.

محل انتخاب شده را از مواد لغزنده پاكسازي كنيد.

تاحد امكان از وسائل كمكي از قبيل نردبان دو طرفه ، بسكت و غيره استفاده نمائيد.

با استفاده از كمر بند ايمني خود را مهار كنيد.

4-2-19- قبل از انجام كار بر روي خطوط و اتصالات روغن هيدروليك ابتدا فشار داخل آنها بايد صفر شود.

4-2-20- در هنگام كار بر روي تجهيزات مربوط به روغن هيدروليك دستگاه از عينك و دستكش شيميكال استفاده كنيد.

4-2-21- روغن هيدروليك تحريك كننده پوست بدن است. در صورت تماس با پوست بدن شما قسمت آلوده را با آب وصابون شستشو دهيد.

4-2-22- در صورتي كه قسمتي از دستگاه يا محيط اطراف آن آغشته به روغن هيدروليك گرديد، حتما مبادرت به پاكسازي آن كنيد.

4-2-23- قبل از انجام كار بر روي خطوط پنوماتيك دستگاه بايد فشار داخل آنها صفر شود.

4-2-24- هنگامي كه خطوط مربوط به سيستمهاي هيدروليك و يا پنوماتيك باز شده است بايد بر روي شيرهاي مربوطه و همچنين پانل كنترل دستگاه، تابلوي هشدار دهنده نصب گردد. ( استفاده از روش برچسب گذاري و قفل زني) قبل از حذف اين تابلوها هماهنگي با كاركنان ذيربط ضروريست.

4-2-25- در حين انجام كار تعميراتي بر روي خطوط آب داغ، بخار و يا روغن داغ ضمن استفاده از لوازم حفاظت فردي مناسب نسبت به تخليه خطوط قبل از شروع كار اقدام نمائيد.

4-2-26- هنگام عمليات برشكاري ، سنگ زني و سمباده كاري كه با پرتاب ذرات داغ و ريز همراه است الزاما” بايستي از عينك ايمني استفاده نمائيد.

4-2-27- هرگز به دستگاه كه استارت شده است نزديك نشويد. مخصوصا اين عمل در خصوص قسمتهايي كه در حال گردش است، به منزله استقبال محض از خطر است.

4-2-28- هرگاه شبكه فلزي و يا پوشش روي قسمتي را برمي داريد در اطراف آن نوار حريم يا علائم هشدار دهنده نصب كنيد. بعد از اتمام كار پوشش ها را بجاي خود برگردانيد.

4-2-29- قبل از انجام كار در نقاطي از كارگاه يا كارخانه كه افراد به ندرت آنجا رفته اند، ابتدا با واحد ايمني فني تماس حاصل نموده و بعد از حضور بازرس ايمني و بازرسي از محل و صدور مجوز (پرميت) از سوي وي، نسبت به شروع كار اقدام نمائيد. معمولا خطرات موجود در اين نقاط از ديد افراد پنهان مانده و ورود به اين نقاط بدون اتخاذ تدابير ايمني، حادثه ساز ميباشد.

4-2-30- چنانچه تابلوي «دردست تعمير» و يا «وصل نكنيد»و امثالهم در مجاورت دستگاهي نصب شده باشد، هرگز بواسطه كليد هاي كنترل به دستگاه فرمان ندهيد.

4-2-31- هرگز بدون هماهنگي با پرسنل عمليات اقدام به حذف تابلوهاي هشدار دهنده در دست تعمير، وصل نكنيد، و امثالهم نكنيد.

هنگام كار در محلهاي تاريك كه ديد كافي وجود ندارد :

از روشنائي كمكي استفاده كنيد و هرگز در محيطي كه ديد كافي نداريد مبادرت به انجام كار نكنيد.

در صورت استفاده از روشنايي سيار الزاما” بايستي از برق 24 ولت استفاده نمائيد.

روشنائي كمكي را به گونه أي قرار دهيد كه سايه كمتري توليد كند.

در هنگام استفاده از پولي كش به نكات زير توجه كنيد:

قبل از استفاده از پولي كش با دقت آن را بازرسي كنيد و اگر نقص و ايرادي در آن مشاهده نموديد هرگز از آن استفاده نكنيد.

بازوهاي پولي كش و لبه هاي نگهدارنده آن بايستي كاملا سالم و از حالت اوليه خارج نشده باشد. در غير اينصورت در هنگام اعمال نيرو احتمال رها شدن آن و برخورد به اندام شما وجود دارد.

در انتخاب محلهايي كه بازوهاي پولي كش به آن گير ميكند دقت كنيد تا هنگام اعمال نيرو بازوها رها نشود.

4-2-32- كليه ابزارآلات مورد استفاده را قبل از شروع كار و هنگام تحويل از انبار كنترل كنيد و ابزار معيوب را عودت دهيد. در صورتي كه با ابزار معيوب كار كنيد. علاوه بر احتمال بروز حادثه، روز به روز ابزار مستهلك تر شده، ابزار جديدي جايگزين نشده و خطرات جدي تري شما را تهديد ميكند.

5-توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع شده است.

 

6- مدارک پیوست :

ندارد.

دریافت گواهینامه ایزو

دستورالعمل ایمنی تعمیرگاه

تعمیرکاری هم مانند تمامی شغلها یکسری قوانین ایمنی مختص خود را دارد. با توجه به اینکه یکی از شغلهای پرکاربرد در جامعه ما تعمیرکاری هست، دستورالعمل ایمنی تعمیرگاه اهمیت ویژه ای دارد.

ایمنی در تعمیرگاه نیز مانند هر شغل دیگری از لحاظ جانی و مالی برای تعمیرکار دارای اهمیت بسیاری هست. قطعا رعایت نکات ایمنی احتمال خسارات جانی و مالی را به حداقل یا حتی به صفر می رساند.

 نکات ایمنی در تعمیرات

محلی که تعمیرات در آنجا انجام می شود بایستی از لحاظ ایمنی کاملا ایمن باشد. بایستی دارای شرایط کار ایمن باشد تا سطح خطر به صفر برسد. برخی از تعمیرات خارج از محیط تعمیرگاه و در محل مشتری انجام می گردد. در این مواقع تعمیرکار بایستی وسایل ایمنی را به همراه داشته باشد.

چنانچه تعمیرات در محل تعمیرگاه انجام گردد، نکات ایمنی زیر باید رعایت گردد.

از وسایل باکیفیت مثلا شیشه های با کیفیت که نشکن باشند، استفاده گردد.

اندازه میزی که تعمیرات بر روی آن انجام می شود فضای تعمیر و تمامی لوازم کار را برای تعمیر و قرار دادن لوازم جانبی دارا باشد.

کف تعمیرگاه دارای کفپوشی باشد که به راحتی قابل تمیزکردن باشد.  همچنین صاف و بدون هیچ فرورفتگی اعم از حفره و سوراخ نباشد که حین کار تعمیرکار را دچار آسیب کند.

تعمیرگاه باید دارای تهویه هوای مناسب باشد تا هنگام کار با مواد شیمیایی هوا جریان داشته باشد. مواد شیمیایی در دراز مدت صدمات جبران ناپذیری از خود به جای می گذارند.

وسایل و تجهیزات ایمنی بایستی به صورت دوره ای جهت اطمینان از سلامت بایستی مورد بررسی قرار بگیرند.

در صورت وجود وسایل گرما زا و استفاده از آن در محل تعمیرگاه باید کپسول آتشنشانی باشد تا در صورت حادثه بتوان از خسارات جبران ناپذیر جلوگیری کرد. هر ساله آمار بسیاری از سوی سازمان آتشنشانی مبنی بر آتش سوزی در تعمیرگاه ها گزارش می گردد.

سیستم برقی اعم از سیستمهای روشنایی و پریز و کابل ها باید مورد بررسی قرار بگیرند که اتصالی نداشته باشند.

میز کار بایستی حین کار دارای نور کافی باشد تا حین کار به راحتی جزئیات قابل دیدن باشد.

زباله های خطرناک ( شیمیایی، عفونی و خطرناک) باید سریع از محل خارج گردد تا سلامت افراد در محیط تعمیرگاه به خطر نیوفتد.

مواد اشتعال زا همچون بنزین و نفت و تینر و … را دور از آفتاب و گرما در محلی معین باید گذاشت.

وسایل و ابزار تعمیر بخصوص تجهیزات پرخطر را بایستی در قفسه های مرتب چید تا قابل دسترس باشند.

از تابلوها و علایم ایمنی در صورت عبور و مرور افراد به محل تعمیرگاه، درون تعمیرگاه استفاده گردد.

نکات HSE در تعمیرگاه

از مهمترین نکات HSE در تعمیرگاه استفاده از وسایل ایمنی کار در تعمیرگاه می باشد. هر تعمیرکاری جهت کار در تعمیرگاه باید وسایل ایمنی را دارا باشد. خطراتی که حین کار افراد را مورد تهدید قرار میدهد شامل برق گرفتگی، سقوط از ارتفاع، آتش سوزی، آسیبهای جسمی حین کار با دستگاه و … می گردد.

مهمترین ابزار ایمنی تعمیرکاران را اینگونه باید تعریف کرد.

 1. کلاه ایمنی
 2. عینک ایمنی
 3. کفش ایمنی
 4. دستکش مخصوص
 5. گوشی ایمنی
 6. ماسک مخصوص
 7. کمربند و رکاب ایمنی
 8. لباس کار

و … که در دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به طور مفصل به این ابزار پرداختیم.

نکات HSE در کارهای تعمیراتی

HSE یا همان ایمنی در کارهای تعمیراتی بسیار مهم هست. در بالا به یکسری نکات ایمنی اشاره کردیم. در اینجا بهتر می بینیم به نکات ایمنی در کارهای تعمیراتی مشاغل مختلف جهت آگاهی کاربران عزیز بپردازیم. به اینکه در هر کاری و در هر شرایطی چه کار کنیم که دچار کمترین آسیب جانی و مالی گردیم.

نکات HSE کار با برق

رایجترین و شاید پرخطرترین کار تعمیرات، کار تعمیراتی برق هست. نکات ایمنی کار با برق را در ادامه بیان می کنیم. از تعمیرکاران برق خواهش می کنیم با دقت نکات زیر را مطالعه نمایند.

 • تعمیرکاران برق جهت کارهای تعمیراتی برق از وسایل و تجهیزات مناسب کار با برق استفاده کنند. از بین این وسایل می توان به دستکش های عایقی در برابر برق، تشکهای عایقی، فازمتر، کلاه ایمنی، عینک محافظ اشاره کرد. همچنین به ابزارهای کامل دیگری همچون ابزارهایی با روکش عایق، فیوز کش، کمربند ایمنی، تفنگ پرتاب سیم ارت، چوب استیک یا پرش، دستگاه اتصال زمین موقت اشاره کرد.
 • هنگام کار با وسایل برقی همیشه مبنا را بر این بگذارید که تمام سیم های اتصال دارای برق هستند و نکات ایمنی را رعایت کنید.
 • خطوط برق را هیچ وقت و در هیچ شرایطی به طور مستقیم لمس نکنید.
 • هنگام کار با برق نباید بدنتان با آب یا هر گونه مایعاتی در تماس باشد.
 • از خیسی و رطوبت مکانی که در آن کارهای برقی اتجام می دهید، تا حد امکان جلوگیری کنید.
 • در هنگام تعمیرات برقی از فلزات و حتی جواهرات به دلیل اینکه رسانای برق هستند، استفاده نکنید.
 • برای اطلاع از اینکه وسیلع تعمیری دارای برق هست یا نه از دست به جای فازمتر استفاده نکنید. حتما از فازمتر استفاده کنید.
 • وقتی که با شبکه برق فشار قوی کار می کنید، فاصله لازمه را رعایت نمایید.
 • قبل از کار با دستگاه در صورت امکان فیوز و تمامی جریانهای برقی را قطع کنید. با قطع جریان برق از خط برق گرفتگی جلوگیری کنید.

نکات ایمنی کار در ارتفاع

کار در ارتفاع یکی دیگر از کارهایی هست که بسیار پرخطر هست. چنانچه نکات ایمنی رعایت نگردد خطر سقوط افراد و یا ابزار کار وجود دارد. در ادامه نکات مهم ایمنی HSE کار در ارتفاع را برای شما بیان می کنیم.

 • هنگام کار در ارتفاع حتما از وسایلی که مانع از سقوط و یا آسیب ناشی از سقوط می گردند، استفاده کنید. ابزاری همچون کمربندهای ایمنی و تورهای ایمنی و کیسه هوا مانع از آسیب شما و سقوط و برخورد با زمین می گردند.
 • برای کار در ارتفاع از تجهیزات و ابزار مناسب استفاده کنید. وسایلی همچون نردبان دارای ارتفاع مناسب و ایمن، داربست، بالابرها و آسانسورهای مناسب و … برای کار در ارتفاع ایمن هستند
 • رها کردن و پرتاب اشیا و لوازم و ابزار و مصالح و وسایل کار حین کار خطرناک و ممنوع هست.
 • نردبان قابل حمل نباید بیش از 10 متر طول داشته باشد. کارگر باید ضمن یادگیری اصول ایمنی کار با نردبان به صورت ایمن از نردبان استفاده کند. همچنین فاصله پله های نردبان باید یکسان و بین 25 تا 35 سانت باشد.

بایستی به این نکته دقت کنید که هنگام کار در ارتفاع ممکنست مجبور به نکات ایمنی دیگری نیز باشید. مثلا حین انجام کار برقی در ارتفاع، ضمن رعایت اصول ایمنی کار در ارتفاع باید ایمنی کار با برق را نیز رعایت کنید.

هر ساله موارد بسیاری از شرکت برق همچون شرکت توزیع نیروی برق تهران بابت برق گرفتگی در ارتفاع گزارش می گردد.

ایمنی کار با مواد شیمیایی

جهت کار با مواد شیمیایی یکسری نکات ایمنی بایستی رعایت گردد. نکات ایمنی کار با مواد شیمیایی را با دقت در زیر مطالعه نمایید.

 • از پوشش و البسه مناسب استفاده کنید. لباس کار یکسره، ماسک مناسب با توجه به میزان و نوع ماده شیمیایی، کفش مخصوص، دستکش و عینک مخصوص استفاده نمایید.
 • ظروفی که مواد شیمیایی درون آن هستند و نگهداری می شوند، محکم ببندید و آنها را در جای مناسب و ایمن نگه دارید.
 • حتما در محل کار با مواد شیمیایی، کمکهای اولیه، مواد شستشوی چشمی، دوش و یا چشم شوی اضطراری مناسب مواد شیمیایی موجود باشد. همچنین کپسولهای آتشنشانی و پتوی مخصوص خاموش کردن آتش نیز باید موجود باشد.
 • وقتی با مواد شیمیایی کار می کنید، از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.
 • وقتی با مواد شیمیایی کار می کنید از کفش های مناسب استفاده کنید. از پوشیدن دمپایی، کفش جلوباز و با کفشهای پاشنه دار پرهیز کنید.
 • مواد شیمیایی بلااستفاده و یا زباله های شیمیایی را درون سطل زباله نریزید.
 • هر گونه عامل حواس پرتی همچون تماشا یا گوش دادن به تلویزیون و گوش دادن به رادیو و … در حین کار با مواد شیمیایی ممنوع هست.
 • هنگام تماس لباس یا بدنتان با مواد شیمیایی از دوش مخصوص یا از شستشوهای چشمی استفاده کنید.
 • هنگام کار با مواد شیمیایی از لنز استفاده نکنید.
 • تهویه مناسب هنگام کار در محل کار با مواد شیمیایی جهت خروج گازهای سمی بسیار مهم هست. پس نصب تهویه مناسب در این محل الزامی است.

 

 دستورالعمل نگهداری و تعمیرات – HSE

HSE تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست در جهت دستورالعمل ایمنی کار در تعمیرات نقش اصولی دارد. HSE نکات ایمنی را در هر کارگاه و کارخانه و هر جایگاهی بیان می کند. پس پیاده سازی اصول اساسی HSE در ایمنی افراد و محیط کار ایمنی بسیار مهم هست.

دستورالعمل آموزش برای تمامی افراد در هر شغلی نقش مهمی در ایمنی افراد و ایمنی محیط را دارد.

سیستم کاران به عنوان یک مرکز بزرگ و عام المنفعه تمامی مستندات را بصورت رایگان در اختیار افراد قرار می دهد. جهت دانلود رایگان مستندات ایزو در فرمت Word از طریق سایت اصلی ما اقدام نمایید.

هر کدام از روش های اجرایی و دستورالعملهای مندرج در متن مستندات دارای یکسری فرمهای کاربردی هست که حین مستند سازی بایستی تکمیل گردد. جهت دانلود رایگان فرمهای ایزو ISO در فرمت وورد و قابل استفاده از همین سایت اقدام نمایید.

 

دانلود رایگان دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی – فرمت Word

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

10 Responses

 1. جهت استخدام در یک کارخانه برای تعمیرات دستگاه های ریسندگی و بافندگی نیاز به اخذ گواهی نامه ایمنی کارهای تعمیراتی دارم . گواهینامه ای هست که به این اسم برام صادر بشه و همچنین میخوام تاریخ صدورش از چند سال قبل باشه تا شانس بهتری برای استخدام داشته باشم.

 2. دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی فقط همین چند بند که تو این متن گفتید یا کاملترش هست؟ هزینه نمونه مستندات و مشاوره پیاده سازی و صدور گواهینامه چقدر میشه و چند روزه به دست ما میرسه . از کرمانشاه مزاحم میشم.الان دیدم مشاوره رایگان از طریق واتساپ دارید اونجا هم پیامم را میذارم چون ایمیل را دیر به دیر چک میکنم. منتظر جواب هستم.

 3. گواهینامه دستور العمل ایمنی برای کارگاه تعمیر وسایل خانگی میخواستم . کارگاه بزرگی داریم و پرسنل زیادی هم در این مجموعه فعالیت میکنند . یه گواهی ایمنی برای مجموعه و گواهینامه ایمنی برای پرسنل هم میخواهم. لیست قیمت و نام مرجع صادر کننده را برای ما بفرستید و نمونه مستندات را هم اگر بصورت فایل word به خط واتساپ ارسال کنید .

 4. دستور العمل ایمنی کارهای تعمیراتی را شما آماده دارید یا اینکه متناسب با نوع فعالیت ها بصورت خصوصی نگارش میشه
  نکات hse در تعمیر گاه را هم درخواست داریم که هر دو دستور العمل را همراه هم از شما بگیریم ..
  گواهینامه های مربوطش را هم برامون صادر کنید.

 5. در تمام زمینه های شغلی یکسری حوادث خطرناک یا یکسری خطرات وجود دارد. کارهای تعمیراتی هم از این خطرات مستثنا نیستند.
  با مطالعه و پیاده سازی دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی کمک شایانی به کاهش این خطرات می شود. و اجرایی کردن این دستورالعمل ها برای حفاظت از جان کارکنان امری ضروری و حیاتیست.

 6. نر قالی بافی، یکی از هنرهای دستی قدیمی است که در بین ایرانیان، به خصوص خانم‌های
  خانه‌دار، رایج بوده است.

  با یادگیری این حرفه، شما می‌توانید قالی را به عنوان یک منبع درآمد خوب برای خودتان در نظر بگیرید.
  حتی اگر شما برای تفریح، شروع
  به بافتن یک قالی کنید و آن را به اتمام برسانید، متوجه خواهید شد که چه درآمد خوبی برای شما میتواند به همراه داشته باشد.

 7. دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی اهمیت زیادی در کارگاه ها و کارخانه ها دارد چون تعمیرات بعضی تجهیزات و وسایل ممکن است خطر آفرین باشد و تعمیرکاران تجهیزات باید کاملا به این دستورالعمل مسلط باشند.

 8. کارگاه های تولیدی باید حتما دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی را اجرا کنند زیرا کار با دستگاه ها و تجهیزات مختلف ممکن است خطراتی به همراه داشته باشد. مطلب وب سایت شما درخصوص دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی بسیار کامل و مفید بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo