روش اجرایی بازنگری مدیریت

روش اجرایی بازنگری مدیریت
4.9/5 - (7074 امتیاز)

روش اجرایی بازنگری مدیریت

روش اجرایی بازنگری مدیریت منطبق با به روزترین نسخه استانداردهای ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 تهیه و تدوین شده است. همچنین روش اجرایی بازنگری مدیریت ، بیانگر برنامه ریزی مدیریت ارشد من باب کیفیت و محیط زیست و ایمنی و بهداشت در فواصل زمانی مناسب هست. این روش اجرایی یکی دیگر از روشهای اجرایی مهم هست که در مستندات ذکر گردیده است. در ادامه روش اجرایی بازنگری مدیریت به تفصیل تشریح میگردد.

 

1–  هدف :

بهبود مستمر سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) و افزايش اطمينان از كفايت و اثر بخشي سيستم در سطح شرکت.

 

2– دامنه كاربرد:

اين فرآيند در مورد كليه اجزاي سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) كاربرد دارد.

3– مسئوليت نظارت و اجرا :

 • نظارت : مدیر عامل.
 • اجرا : نماینده مدیریت.

4– شرح:

روش كار بدين صورت مي باشد كه جلسات بازنگري مديريت سالی دو بار در دوره هاي شش ماهه برنامه ریزی میگردد. و نسبت به تشكيل اين جلسات در فواصل طرحريزي شده اقدام مي گردد.

نماينده مديريت موظف است با هماهنگي مدیر عامل و معاونت ها ، اهم موارد و مسايل و موضوعات قابل طرح در جلسه را جمع آوري نمايد.

وي سپس مي بايست هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري جلسه را به عمل آورده و زمان تشكيل جلسه را به اطلاع كليه شركت كنندگان برساند.

دبيري جلسات و تهيه صورتجلسات مطابق با فرم صورتجلسه با کد F-04-00-01 بر عهده نماينده مديريت مي باشد. وي براي هر يك از جلسات بازنگري مديريت ، صورتجلسه اي را تنظيم نموده و خلاصه موارد مورد بحث و بررسي و تصميمات اتخاذ شده در جلسه را ثبت مي‌نمايد. اين صورتجلسات پس از امضاء کلیه حاضرین در جلسه جهت هرگونه پيگيري و اقدامات بعدي در نزد نماينده مديريت نگهداري و نسخه اي از آن جهت رعايت و اجراي اقدامات مورد نظر به افراد ذيربط ارسال مي گردد.

روش اجرایی بازنگری مدیریت – جلسات بازنگري مديريت

مواردي كه در اين جلسه بررسي مي شود شامل موارد زير مي باشد.

1 – نتايج اقدامات اصلاحي ناشي از جلسات بازنگري مديريت قبل و بررسي صورتجلسات مربوط به جلسات بازنگري مديريت قبلی ها

2 – تغییرات در مسایل داخلی و خارجی مرتبط با سیستم مدیریت یکپارچه

3 – رضایت مشتری (یا کارفرما) و بازخورد از ذی نفعان مرتبط

4 – میزان برآورده شدن اهداف کیفیت، ایمنی و بهداشت و زیست محیطی

5 –عملکرد فرایند و انطباق محصولات و خدمات

6 – عدم انطباقها و اقدامات اصلاحی

7 – پایش و اندازه گیری نتایج

8 – نتايج ممیزی های داخلی و خارجی

9 – عملکرد ارائه دهندگان بیرونی (تامین کنندگان کالا و خدمات)

10 – کفایت منابع

11 – اثربخشی اقدامات انجام شده برای رسیدگی به ریسکها و فرصتها

12 – فرصتهایی برای بهبود

نتايج اين جلسات ، تصميماتي براي بهبود اثربخشي سيستم و موارد مطرح شده ، بهبود خدمات ، تصميم گيري در مورد نياز به منابع جديد و راهكارها و تصميم گيري در مورد اختصاص منابع لازم براي دستيابي به اهداف سالانه مي باشد.

چنانچه اقدامات اصلاحي در طي جلسات بازنگري مديريت تصويب گردد، نماينده مديريت اين تصميمات را مطابق روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحي با کد P-02 تعريف و پيگيري مي نمايد.

همچنين نماينده مديريت، مسئول پيگيري ساير مصوبات و موارد تعيين شده در جلسات در طي زمان تعيين شده و گزارش آن به مدیر عامل مي باشد.

تبصره :چنانچه در خارج از زمان از قبل تعيين شده جهت برگزاری جلسه بازنگری مديريت یکپارچه ( IMS ) تشكيل اين جلسه ضرورت پیدا کند. نماینده مدیریت هماهنگی های لازم را جهت تشکیل جلسه  انجام میدهد.

5– توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست مستندات سیستم مديريت یکپارچه ( IMS ) توزیع شده است.

6- مدارک پیوست :

 ردیف

نام

کد

6-1

‌فرم صورتجلسه

F-04-00-01

7 مدارک مرتبط :

ردیف

نام

کد

7-1

روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی

P-03

اخذ دریافت گواهینامه ایزو

نمونه روش اجرایی بازنگری مدیریت

روش اجرایی بازنگری مدیریت و تدوین روش اجرایی بازنگری مدیریت بدلیل بذل توجه استاندارد های ایزو ISO به بحث پر اهمیت بازنگری مدیریت است. مدیریت ارشد سازمان باید سیستم مدیریت اجرا شده را در فواصل زمانی مناسب مورد بازنگری قرار دهد و اصطلاحا بازنگری مدیریت انجام دهد. در روش اجرایی بازنگری مدیریت مشخص میشود جلسات بازنگری مدیریت باید در فواصل چند ماهه تشکیل شوند. بطور معمول تشکیل دوبار جلسه بازنگری مدیریت در فواصل شش ماهه لازم الاجرا میباشد. برنامه ریزیهای پیش از تشکیل جلسات بازنگری بر عهده نماینده مدیریت میباشد.

روش اجرایی بازنگری مدیریت و استانداردهای ایزو

روش اجرایی بازنگری مدیریت در استانداردهای ISO 9001 ایزو 9001 ،iso14001 ایزو 14001 ، ISO 45001 ایزو 45001 به طرز شفاف و پررنگی مورد توجه قرار گرفته و موضوع نشان دهنده اهمیت فرایند بازنگری مدیریت است. علاوه بر آنکه روش اجرایی بازنگری مدیریت باید تدوین شود، سوابق جلسات بازنگری مدیریت هم نیاز به نگهداری دارد.

زمان مناسب اجرای بازنگری مدیریت حداقل شش ماه بعد از اجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو 9001 ISO9001 ، ایزو 14001 ISO14001 ، ایزو 45001  ISO 45001است.

روش اجرایی بازنگری مدیریت در تمامی استانداردهای ایزو جزو یکی از بندهای مهم و اساسی محسوب می گردد. مثلا وقتی در متن مستندات ایزو 22000 ، در متن مستندات ایزو 10015 ، درون متن مستندات ایزو 29001 ، درون متن مستندات ایزو 10006 ، درون متن مستندات ایزو 10001 ، در متن مستندات ایزو 10002 ، ایزو 10003 ، ایزو 10004 و متنهای مستندات ایزو سایر استانداردهای ایزو بند روش اجرایی بازنگری مدیریت عمومیت دارد.

روش اجرایی بازنگری مدیریت و جلسات بازنگری

جلسات بازنگری جزو جلسات سطح بالای سازمان است و با حضور مدیریت ارشد و مدیران سازمان تشکیل میشود. مباحث مطرح جلسات بازنگری مدیریت شامل نتایج ممیزیهای داخلی و خارجی ، اقدامات اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه ، میزان برآورده شدن اهداف خرد و کلان ، نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ، تحلیل نظرات یا شکایات مشتریان و … میباشد. خروجی جلسات بازنگری مدیریت باید منجر به بهبود سازمان ، تصمیم برای تامین منابع لازم مورد نیاز اجرا ، نگهداری و توسعه هر چه بهتر سیستم مدیریت ایزو ISO شود.

نمونه مستندات ایزو ISO امروزه مورد نیاز و مورد توجه سازمانهای متقاضی اخذ گواهی ایزو به هر دلیلی هست. همچنین یکسری شرکتها و سازمانها نیز میخواهند به معنای واقعی به پیاده سازی استانداردهای ایزو بپردازند. آنها بایستی مستندات ایزو را ابتدا در اختیار داشته باشند سپس پیاده سازی را انجام بدهند. پس بایستی هنگام دریافت گواهینامه ایزو و یا پس از اخذ گواهینامه ایزو ، از مراجع صدور ایزو درخواست مستندات ایزو را کنند.

مستندات ایزو شامل دستورالعمل ها و روشهای اجرایی و فرم های ایزو هست که به رایگان می توانید از سایت دانلود کنید.

یکی از خدمات رایگان سازمان مرکزی سیستم کاران دانلود رایگان مستندات ایزو می باشد. دانلود رایگان سایر نمونه مستندات ISO در صفحه قبلی میسر است. با نظرات خود ما را در ارائه خدمات بیشتر و بهتر ترغیب و راهنمایی نمایید.

 

دانلود رایگان روش اجرایی بازنگری مدیریت – Word

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

14 Responses

 1. چه زمانی مجموعه نیاز به روش اجرایی مدیریت دارد با ایجاد روش اجرایی مدیریت چه پیشرفتی در سازمان ایجاد خواهد شد؟ و آیا نیاز به اجرای کامل مستندات در سازمان می باشد؟

  1. هنگامی که یک سیستم مدیریتی ایزو پیاده سازی می شود نیاز به ایجاد یک سیستم روش اجرایی بازنگری مدیریت نمود می کند. روش كار نیز دين صورت مي باشد كه جلسات بازنگري مديريت سالی دو بار در دوره هاي شش ماهه برنامه ریزی میگردد. اجرای مستندات با توجه به نیاز سازمان اجرایی می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 79165-021 تماس بگیرید.

 2. گواهینامه‌های ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۲۷۰۰۱ را قبلا از یک مرکز مشاوره دریافت کردیم و قوانین و الزاماتش را اجرایی کردیم. الان مدت اعتبار گواهینامه‌های ایزو تمام شده و مجددا قصد اخذ این مدارک را داریم ولی مرکز مربوطه هزینه زیادی به ما گفته شرایط و هزینه شما چجوری هست و ایا میتونیم روی همان سیستم مدیریتی که اجرا کردیم نمونه مستندات ایزو یی که شما ارائه میدید طراحی و پیاده‌سازی کنیم؟

 3. مستندات ایزو رو ما به رایگان از سایت سیستم کاران دریافت کردیم. ممنون که تمامی مستندات شامل روش اجرایی و دستورالعمل و فرمهارو در قالب وورد قرار دادید تا ما بتونیم به رایگان ازش بهره بگیریم.

 4. روش اجرایی بازنگری مدیریت توسط مدیر عامل انجام میشه؟ چقدر زمان میبره؟ چطوری باید انجام یشه؟ شما خودتون برای ما این روش اجرایی رو پیاده سازی می کنید؟ چقدر هزینه برمیداره؟

 5. سلام وقت بخیر
  شما گفتید بهترین زمان اجرای بازنگری مدیریت ۶ ماه بعد از اجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو هست ما حدود ۱ سال هست که قوانین ایزو ۹۰۰۱ را عملی نموده ایم و الان زمان تمدید اعتبار گواهی ایزویی هم که گرفته ایم شده است میشه هم تمدید هم مرحله بازنگری مدیریت را همزمان مشاور برای ما انجام دهد.

 6. اگر قوانین و الزامات لازم برای بازنگری مدیریت اجرا نشوند و مدیریت مجموعه بدلیل سودآوری زیاد بهمان منوال پیش رود به هنگام صادرات محصولات به کشورهای اروپایی با مشکل روبرو می‌شویم. درجه اهمیت این موضوع چقدر هست؟

 7. نمونه مستندات روش اجرایی بازنگری مدیریت با گرفتن کدام گواهینامه ایزو به درستی پیاده سازی میشود و نتیجه خوبی حاصل می‌گردد زمینه فعالیت ما در حوزه ساخت شیر آلات و تجهیزات مربوطه می‌باشد.

 8. جهت پیاده سازی روش اجرایی بازنگری مدیریت لطفا لیست قیمت و مدت زمان گرفتن سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ را برای ما بفرستید تا با مشورت بخش مالی هماهنگی‌های لازم را با شما انجام دهیم.

 9. روش اجرایی بازنگری مدیریت فقط مختص فرایندهایی که مربوط به کار مدیریت میشه یا به کارهای پرسنل هم مربوط میشه . می‌خوام این سیستم را اجرا کنم ولی اگر زمان بر باشه فعلا صرف نظر کنم.

 10. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را بهمراه متن کامل مستندات درخواست داریم. فرم ثبت نام را از طریق لینک مربوطه تکمیل و ارسال نمودیم لطفاً رسیدگی فرمایید.

 11. روش اجرایی بازنگری مدیریت چقدر زمان بر هست و اصلا این دستور العمل مربوط به کدام استانداردهای ایزو میشود ؟ اسامی استانداردهای ایزو یا هر استاندارد دیگری که موجب اجرای بازنگری مدیریت میشوند را لطفاً معرفی نمایید.

 12. وقت بخیر من یک سوال داشتم آیا امکانش هست ما گواهینامه های ایزو مثل 9001 و 14001 را دریافت کنیم ولی روش های اجرایی مانند روش اجرایی بازنگری مدیریت را پیاده سازی نکنیم؟ ما یک شرکت تولیدی هستیم و فقط میخواهیم ابن گواهینامه هارا برای برندسازی و تبلیغات دریافت کنیم و نیازی به پیاده سازی در مجموع نداریم آیا همچین چیزی ممکنه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo