ایزو ISO گواهینامه ایزو گواهینامه ISO گواهینامه HSE یا HSE - MS گواهینامه CE انواع گواهینامه های ملی و بین المللی معتبر و ارزان و فوری در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه

روش اجرایی بازنگری مدیریت

روش اجرایی بازنگری مدیریت
5/5 - (60 امتیاز)

 

روش اجرایی بازنگری مدیریت

روش اجرایی بازنگری مدیریت منطبق با به روزترین نسخه استانداردهای ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 تهیه و تدوین شده است. همچنین روش اجرایی بازنگری مدیریت ، بیانگر برنامه ریزی مدیریت ارشد من باب کیفیت و محیط زیست و ایمنی و بهداشت در فواصل زمانی مناسب هست. این روش اجرایی یکی دیگر از روشهای اجرایی مهم هستع که در مستندات ذکر گردیده است. در ادامه روش اجرایی بازنگری مدیریت به تفصیل تشریح میگردد.

 

1–  هدف :

بهبود مستمر سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) و افزايش اطمينان از كفايت و اثر بخشي سيستم در سطح شرکت.

 

2– دامنه كاربرد:

اين فرآيند در مورد كليه اجزاي سيستم مديريت یکپارچه ( IMS ) كاربرد دارد.

 

3– مسئوليت نظارت و اجرا :

  • نظارت : مدیر عامل.
  • اجرا : نماینده مدیریت.

 

4– شرح:

روش كار بدين صورت مي باشد كه جلسات بازنگري مديريت سالی دو بار در دوره هاي شش ماهه  برنامه ریزی میگردد. و نسبت به تشكيل اين جلسات در فواصل طرحريزي شده اقدام مي گردد .

نماينده مديريت موظف است با هماهنگي مدیر عامل و معاونت ها  ، اهم موارد و مسايل و موضوعات قابل طرح در جلسه را جمع آوري نمايد .

وي سپس مي بايست هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري جلسه را به عمل آورده و زمان تشكيل جلسه را به اطلاع كليه شركت كنندگان برساند .

دبيري جلسات و تهيه صورتجلسات مطابق با فرم صورتجلسه با کد  F-04-00-01بر عهده نماينده مديريت مي باشد. وي براي هر يك از جلسات بازنگري مديريت ، صورتجلسه اي را تنظيم نموده و خلاصه موارد مورد بحث و بررسي و تصميمات اتخاذ شده در جلسه را ثبت مي‌نمايد . اين صورتجلسات پس از امضاء کلیه حاضرین در جلسه  جهت هرگونه پيگيري و اقدامات بعدي در نزد نماينده مديريت نگهداري و نسخه اي از آن جهت رعايت و اجراي اقدامات مورد نظر به افراد ذيربط ارسال مي گردد.

مواردي كه در اين جلسه بررسي مي شود شامل موارد زير مي باشد .

1 – نتايج اقدامات اصلاحي ناشي از جلسات بازنگري مديريت قبل و بررسي صورتجلسات مربوط به جلسات بازنگري مديريت قبلی ها

2 – تغییرات در مسایل داخلی و خارجی مرتبط با سیستم مدیریت یکپارچه

3 – رضایت مشتری (یا کارفرما) و بازخور از ذی نفعان مرتبط

4 – میزان برآورده شدن اهداف کیفیت، ایمنی و بهداشت و زیست محیطی

5 –عملکرد فرایند و انطباق محصولات و خدمات

6 – عدم انطباقها و اقدامات اصلاحی

7 – پایش و اندازه گیری نتایج

8 – نتايج ممیزی های داخلی و خارجی

9 – عملکرد ارائه دهندگان بیرونی (تامین کنندگان کالا و خدمات)

10 – کفایت منابع

11 – اثربخشی اقدامات انجام شده برای رسیدگی به ریسکها و فرصتها

12 – فرصتهایی برای بهبود

 

نتايج اين جلسات ، تصميماتي براي بهبود اثربخشي سيستم و موارد مطرح شده ، بهبود خدمات ، تصميم گيري در مورد نياز به منابع جديد و راهكارها و تصميم گيري در مورد اختصاص منابع لازم براي دستيابي به اهداف سالانه مي باشد .

چنانچه اقدامات اصلاحي در طي جلسات بازنگري مديريت تصويب گردد ، نماينده مديريت اين تصميمات را مطابق روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحي با کد P-02 تعريف و پيگيري مي نمايد .

همچنين نماينده مديريت، مسئول پيگيري ساير مصوبات و موارد تعيين شده در جلسات در طي زمان تعيين شده و گزارش آن به مدیر عامل مي باشد .

تبصره :چنانچه در خارج از زمان از قبل تعيين شده جهت برگزاری جلسه بازنگری مديريت یکپارچه ( IMS ) تشكيل اين جلسه ضرورت پیدا کند. نماینده مدیریت هماهنگی های لازم را جهت تشکیل جلسه  انجام میدهد.

 

5– توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست مستندات سیستم مديريت یکپارچه ( IMS ) توزیع شده است.

 

6- مدارک پیوست :

 ردیف

نام

کد

6-1

‌فرم صورتجلسه

F-04-00-01

 

7 مدارک مرتبط :

ردیف

نام

کد

7-1

روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی

P-03

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینکهای مفید و مرتبط