اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

مشاوره پیاده سازی گام به گام

مشاوره ایزو
5/5 - (1299 امتیاز)

مشاوره پیاده سازی گام به گام

مشاوره پیاده سازی گام به گام ایزو شامل مشاوره ، طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی و اجرا ، پایش ، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی می شود. متاسفانه امروزه پیاده سازی بطور واقعی و اثربخش انجام نمی گردد.

پیاده سازی ایزو دیگر در سبد خدمات مورد نیاز سازمانها و شرکتها قرار ندارد. سیر نزولی تقاضای مشاوره ISO جهت طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی بمنظور اخذ انواع گواهینامه ایزو ISO معایبی داشت. این امر سبب شد که مشاورین و فعالان درحوزه طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی تغییر شغل دهند. یا در شرکتهای دیگر بعنوان نماینده مدیریت و یا کارشناس ایزو استخدام گردند.

خروج مشاوران و کارشناسان حرفه ای از حوزه مشاوره باعث شد تا درجه علمی جامعه عموماً کاهش پیدا کند. همچنین متخصصین حرفه ای در این حوزه تعلیم نبینند و همچنان روند کاهشی مدرسین و مشاورین سیستم های مدیریتی خبره و با تجربه رو به کاهش هست.

مشاوره ISO 9001

از جمله دغدغه های مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو 9001 طراحی، پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت جهت اخذگواهینامه ایزو9001 میباشد.

آموزش ، مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت نیازمند داشتن علم مربوطه ی خود میباشد. افراد علاقمند زیادی خواستار فراگیری این علم میباشند.

کارشناسان و مشاوران مبتدی تمایل زیادی به یادگیری علم طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت دارند.

لذا هر مجموعه ای که قصد اخذ گواهینامه ایزو9001 را داشته باشد ، می تواند موارد زیر را مطالعه و اجرا نماید. همچنین سایر علاقمندان، کارشناسان، مشاوران ایزو میتوانند بامطالعه دقیق و بکارگیری طرح پیاده سازی و سیستم مدیریت کیفیت ، اقدام به طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت ( مطابق با استاندارد ISO9001 ) کنند.

طرح پیاده سازی و سیستم مدیریت کیفیت حاضر بر اساس استاندارد سیستم مدیریت کیفیت تهیه و تدوین گردید.

طرح ارائه شده بعنوان یک طرح الگو هست و بایستی متناسب با زمینه فعالیت مجموعه متقاضی مدرک ایزو ISO تدوین گردد.

مشاوره پیاده سازی پیشنهادی سیستم کاران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در راستای رسالت مشاوره و اطلاع رسانی خود طی اقدامی گسترده یک مشاوره کاربردی جهت پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه ارایه میکند. ما سعی کردیم تا بصورت گام به گام و مکاتبه ایی بهمراه مستندات لازمه در حد الگوبرداری و نمونه بشرح زیر ارائه بدهیم.

گامهای تعریف شده خود شامل موارد کاربردی و عملیاتی هست و با مطالعه دقیق هر یک از گامهای زیر میتوان آنرا تمرین و اجرایی کرد. توصیه اکید میگردد بمنظور کسب نتیجه منطقی گامهای ارائه شده را بتریتب شماره اجرایی نمایید. تا گام اول رابه نتیجه نرساندید وارد مرحله بعد نشوید. لذا ابتدا گامهای پیش نیاز را انجام بدید و سپس سراغ گام بعدی بروید. پس از انجام کلیه گامهای تعریف شده میتوان جهت انجام ممیزی صدور گواهینامه از مراجع مختلف اقدام کرد.

گام اول : 

برگزاری جلسه درسطح هیئت مدیره ، مدیران ارشد و تصمیم گیرنده

مجموعه متقاضی بایستی مشخصاً مدیران تصمیم گیر مجموعه خود را بطور شفاف معین و معرفی کند. ممکن است یک مجموعه اعضای هیئت مدیره افراد تصمیم گیرنده باشند. در یک مجموعه دیگر مدیر عامل بهمراه معاونان افراد تصمیم گیرنده باشند.

در خیلی از شرکتها و سازمانها ظاهرا مدیر عامل و معاونان و بعضی دیگر هیئت مدیره افراد تصمیم گیرنده هستند. در حالیکه در واقعیت موضوع ، افراد دیگری بطور غیر مستقیم بر روی تصمیمات استراتژیک مدیران موثر هستند. مانند دوستان ، اقوام ، و یا حتی همسر آنها!

مشارکت واقعی در اجرای ISO واقعی

مشارکت همگانی در مجموعه ها در خیلی مواقع فقط در حد شعار هست. مدیر مجموعه یا خود محور است و یا از افراد دیگری که ذکر شد تاثیر میپذیرد.

در هر حال هر سازمان در قدم اول جهت اخذ تصمیم طراحی و پیاده سازی استانداردها بایستی این افراد واقعاً واقعاً واقعاً شناسایی کنند. بایستی این افراد در یک جلسه اختصاصی دور هم جمع شوند.

همچنین لازمست از یک مشاور و یا کارشناس حرفه ایی و مسلط به سیستم مدیریت کیفیت و ایزو دعوت گردد. قبل از اخذ هر تصمیمی، کلیات پروژه طراحی و پیاده سازی ایزو تشریح گردد.

تشریح کل نقشه راه پیاده سازی ایزو

نقشه راه، وظایف، اختیارات و مسئولیتها بطور شفاف و بی پرده تعیین و مشخص گردد. پس از توجیه کامل و واقعی افراد حاضر در جلسه ، با اکثریت حداقل 75 درصدی آرا مثبت تصمیم گیری نهایی و استراتژیک اتخاذ گردد.

در جلسه اولیه خیلی مهم هست تا افراد حاضر واقعاً تصمیم گیر باشند. بطور جدی روی موضوع پیاده سازی واقعی و اثر بخش و سختی های اجرا فکر کنند. از رفتارهای هیجانی و مخرب همچون کلاس گذاشتن ، گرفتن حس تقلید از کشورهای پیشرفته و نشان دادن خود بعنوان دوستدار سیستم بطور کاذب خودداری نمایند.

الزام حضور مدیران تصمیم گیرنده در اجرای ایزو

همچنین اگر جلسه اولیه بدون حضور افراد تصمیم گیرنده کلان و رده بالا تشکیل گردد، نتیجه بخش نخواهد بود. با بهانه هایی همچون وقت نداشتن مدیران اصلی و یا وجود نماینده  ویا وکیل ایشان نمیتوان جلسه فوق را به نحو احسن پیش برد.

تجربه ثابت کرد اگر به جلسات اولیه بدون حضور دست اندرکاران پیدا و پنهان اصلی برگزار شود پروژه با شکست مواجه میشود. ثبت کلیه موارد مطروحه و تصمیمات ماخوذه در صورتجلسه مکتوب الزامیست.

چنانچه اگر مقرر شد که سیستم مدیریت کیفیت یا هر سیستم دیگری طراحی و پیاده سازی گردد میتوان مجوز خروج از گام اول راگ رفت و گام بعدی را برداشت.

مشاوره پیاده سازی گام به گام
مشاوره پیاده سازی شامل مشاوره ، طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی و اجرا ، پایش ، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی هست

گام دوم : 

تعیین کمیته راهبری سیستم مدیریت کیفیت

تعیین کمیته راهبری سیستم مدیریت کیفیت یکی از الزامات برای شرکتها جهت پیاده سازی ایزو 9001 هست. به منظور مشارکت همگانی کلیه افراد موثر ، بایستی یک کار گروه تحت عنوان کارگروه راهبری سیستم مدیریت کیفیت تشکیل گردد. بهتراست کارگروه راهبری سیستم طی یک جلسه عمومی توجیهی بین کلیه افراد شاغل در مجموعه انتخاب و معرفی شوند. موارد مطروحه درجلسه توجیهی عمومی پرسنلی میتواند شامل موارد زیر باشد.

آموزش جلسه توجیهی تعیین کمیته راهبری سیستم مدیریت کیفیت

آموزش شناخت ایزو و تاریخچه ایزو ISO انجام گردد.

جلسات آشنایی با کلیات ایزو ISO و الزامات آن برگزار گردد.

آشنایی با کلیات ایزو 9001 ، ISO 9001 کلیات سیستم مدیریت کیفیت اهداف مجموعه از طراحی و پیاده سازی ایزو ISO آموزش داده شود.

از حضار بابت منفی بودن یا مثبت بودن نظرشان درمورد طراحی و پیاده سازی ایزو نظرسنجی جمعی گردد.

نظرات موافق و مخالف پرسنل جمع آوری ، طبقه بندی و تحلیل گردند.

رفع ابهامات افراد مخالف انجام گردد.

جهت اجرا کردن یا اجرا نکردن پروژه تصمیم گیری جمعی نهایی گردد.

افراد کمیته راهبری از داخل پرسنل ( در صورت بودن مثبت بودن تصمیم ) انتخاب شوند.

رئیس کارگروه راهبری ایزو رای گیری و تعیین گردد.

تشریح و تبیین شرح وظایف و مسئولیتهای افراد کارگروه ایزو صورت بپذیرد.

برنامه برگزاری جلسات عمومی و خصوصی افراد کارگروه راهبری ایزو تعیین  و برنامه ریزی گردد.

از جلسه عمومی پرسنلی و تصمیمات اتخاذ شده صورتجلسه مکتوب شود.

آموزش ISO 9001 – دوره مقدماتی رایگان
آموزش ISO 9001 – دوره مقدماتی رایگان 79165 – 021 آموزش ایزو 9001 بعنوان یکی از مهمترین انواع گواهینامه ایزو نیاز یه آموزش مدیران کلیدی دارد

توصیه های لازم برای تعیین کمیته راهبری سیستم مدیریت کیفیت

از به عضویت درآوردن افرادی که تمایل ندارند درکارگروه عضو باشد جداً خوداری گردد.

افراد کارگروه کاملاً توجیه شوندکه جهت پیشبرد اهداف کارگروه بایستی متعهدانه درکارگروه راهبردی ایزو مسئولیتهای خویش رابپذیرند.

پیشنهاد میگردد ریاست کمیته با تک تک افراد کارگروه جلسه خصوصی برگزار کرده واز نظرات خصوصی و مشکلات آنها مطلع گردد.

افراد کارگروه بایستی درصورت داشتن هرگونه مشکل و ابهامی درمورد اصلیت اجرای پروژه ، با کمال صراحت و شفافیت ابراز نمایند و همه افراد نیز درمورد موضوع مطرح شده اعمال نظر نمایند.

پیشنهاد میگردد جهت تصمیم گیری درمورد اجرا یا عدم اجرای پروژه ، رای گیری بصورت کاملاً مخفی انجام گیرد تاهر کسی بتواند براحتی و بدون سانسور نظر واقعی خودرا ابراز نماید.

تعداد اعضای کارگروه راهبری ISO بهتراست عدد فرد باشدتا رای گیری هابه مثبت شدن یا منفی شدن موضوعی ختم گردد.

توصیه میگردد کانالهای ارتباطی بین اعضا و رئیس کارگروه جهت انجام مکاتبات و اطلاع رسانی دقیقاً مشخص و بهم معرفی شوند.

پس ازانجام گام 2 و تعیین کمیته راهبردی ISO بطور کامل و شفاف میتوان گام 3رااجرا کرد.

گام سوم : برگزاری جلسه آموزش عمومی توجیهی سیستم مدیریت کیفیت ( یا یکپارچه )

آموزش همگانی و توجیهی ISO9001 و سایر استانداردها

آموزش گروهی ایزو 9001 ISO 9001 و سایر استانداردها

ایزو 9001 ISO 9001 چیست؟

نمونه مستندات ISO 9001

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو 9001

مزایای آموزش توجیهی و همگانی ISO 9001

آموزش همگانی و توجیهی ISO9001 و سایر استانداردها ، آموزش ایزو و پیاده سازی هر سیستم مدیریتی ازجمله سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 درسطح سازمانی مستلزم افزایش دانش مربوطه بین پرسنل مجموعه میباشد. برای آموزش ایزو کلیه عوامل و پرسنل شاغل دریک مجموعه تازمانی که نسبت به استانداردهایی که قرارست درسطح سازمان پیاده سازی شود آشنایی آگاهی نداشته باشند،

پروژه طراحی، مستندسازی وپیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت پیشرفتی نداشته ودر کوتاه مدت باشکست مواجه خواهد شد. برهمین اساس بایستی یک دوره حداقل دوساعته بصورت همگانی برای همه پرسنل تحت عنوان دوره ی توجیهی و آشنایی باسیستم مدیریت کیفیت ISO9001 برگزار گردد. قطعا بایستی این جلسه آموزشی-توجیهی یک دوره ی یک طرفه نبوده ودر نهایت تبدیل شودبه یک جلسه گفتمان بین کلیه حضار و مشاورین جهت شناسایی عارضه های احتمالی وهمچنین شنیدن نظرات تک تک افراد حاضر درجلسه. تاکید میگردد بهتر است تک تک افراد حاضر درجلسه حداقل برای چنددقیقه وبرای یکبار هم که شده درانتهای جلسه نظرات وبرداشتهای خودرا درخصوص پروژه ایزو مطرح نمایند. گاهی اوقات این جلسه تبدیل میشود به یک جلسه گفتگوی دوستانه و درددل کردنهای پرسنل.

 

ISO 9001 چیست؟

Quality Management Systems تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت نام استاندارد ISO 9001 هست. ایزو ۹۰۰۱ را اصطلاحاً QMS می‌‌گویند. ایزو‌ ۹۰۰۱ بواسطه یک نظم مدیریتی سیستماتیک موجب نظم سازمانی می‌شود.

ایزو ۹۰۰۱ بعنوان مهم‌ترین استاندارد در بخش عمومی و خصوصی برای افزایش اعتماد به محصولات و‌ خدمات ارائه می‌شود. سیستم مدیریت کیفیت صرفاً جهت تعریف و تعیین الزامات میان فرآیندهای یک سازمان طراحی و اجرا می‌شود. استاندارد ISO 9001 برای هر سازمان با هر اندازه و حجمی و هر نوع فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

نمونه مستندات ISO 9001

مستندات ایزو همان نمونه قوانین و الزامات تدوین شده از سوی کمیته فنی سازمان بین‌المللی استاندارد می‌باشند. ایزو ۹۰۰۱ بعنوان یک استاندارد پایه مورد نیاز اکثر استانداردهای دیگر ایزو می‌باشد. نمونه خط مشی کیفیت، نمونه چارت سازمانی، نمونه نظام نامه کیفیت، نمونه فرم شرح وظایف، نمونه روش اجرایی کنترل مستندات، نمونه طرح پیاده سازی سیستم مدیریت، نمونه روش اجرایی آموزش، نمونه روش اجرایی بازنگری مدیریت، نمونه روش اجرایی انبار، نمونه آیین نامه کنترل عملیات، نمونه دستور العمل ارزیابی تأمین کنندگان کالا و غیره از نمونه مستندات ایزو ۹۰۰۱ می‌باشند.

 

مراجع صادر کننده ISO 9001

مهم‌ترین نکته در اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ آموزش و مشاوره و راهنمایی در مورد مراجع ثبت و صدور می‌باشد. شرکتها و مراجع صدور گواهینامه ایزو را Certification Body یا اصطلاحاً CB می‌نامند. CB ها در دو سطح بین المللی و داخلی فعالیت می‌کنند. سازمان جهانی ایزو جهت نظارت و بازرسی بر روی صدور گواهینامه‌های معتبر و اصلی ایزو نهاد IAF را ایجاد نموده است.

IAF مخفف عبارت International Accreditation Forum بمعنای انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست. هر کشور تابع قوانین و الزامات استاندارد‌های ایزو توسط یک نماینده رسمی عضو انجمن IAF شده است. اعضای انجمن IAF را Accreditation Body یا اصطلاحاً AB می‌نامند. CB های بین المللی و رسمی تحت اعتبار AB انواع گواهینامه‌های ایزو را ثبت و صادر می‌کنند.

بنابراین یک نوع از مراجع صادر کننده سیستم مدیریت کیفیت CB های تحت اعتبار IAF هستند. یعنی CB هایی که تحت اعتبار یک AB با عضویت در انجمن IAF هستند. اما در کشور ایران یک‌ نوع مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو دیگری نیز بدون اعتبار IAF وجود دارد. CB های بدون اعتبار IAF مراجعی هستند که تحت اعتبار یک AB بدون عضویت در انجمن IAF هستند.

سازمان‌ها و‌ شرکت‌هایی که قصد طراحی و اجرای واقعی استاندارد ISO 9001 را دارند باید از طریق CB های با اعتبار IAF اقدام نمایند. اما مجموعه‌هایی که صرفاً بدنبال اخذ مدرک ایزو ۹۰۰۱ هستند می‌توانند از طریق CB های بدون اعتبار IAF اقدام نمایند.

مزایای جلسات آموزشی ISO9001

آموزش ایزو و آموزش ایزو9001 و ازجمله مزایای برگزاری چنین جلسه ای میتوان موارد زیررا ذکر کرد.

1– دریافت عکس العمل پرسنل نسبت به پروژه ISO

2- شناسایی عارضه های واقعی و موانع پیشرفت پروژه

3- ایجاد حس مشارکت همگانی بین پرسنل

4- افزایش سطح فرهنگ کیفیت درپرسنل وارتقاء سطح تفکر وتعقل ایشان درمورد کیفیت

5- ایجاد یک رابطه یکطرفه ازطریق مشارکت پرسنل درجلسه وگوش دادن به نظرات وانتقادات و پیشنهادات آنها

6- آشنایی مشاورین ومدرسین باپرسنل جهت جلسات تخصصی آینده

7- ترغیب پرسنل به طرح پیاده سازی واقعی سیستم مدیریت کیفیت

8- شناسایی افراد مستعد درحوزه ی پیاده سازی وظرفیت سازی برای آنها

9- ایجاد دیدگاه فرایندگرا دربین پرسنل باذکر مثالهای واقعی وکارآمد

10- شنیدن مشکلات موجود درپرسنل که موجبات افزایش ریسک درمحصولات ویا فرایندها رافراهم میکند.

11- ایجاد یک پل ارتباطی بین پرسنل ومسئولین و مدیران بواسطه اهرم سیستم مدیریت کیفیت.

12- متصورکردن یک سازمان ایده آل وخوشایند دراذهان پرسنل به جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در سطح مجموعه

ومزایای دیگر…

لازم بذکر است توصیه اکید میگردد. کارفرمایان توسط فرم حضور و غیاب ازکلیه شرکت کنندگان بابت حضور و مشارکتشان امضاء بگیرند. همچنین یک گواهینامه داخلی از طرف خود شرکت و یا حتی الامکان ازطرف یک شرکت ثالث برای کلیه حضار وشرکت کنندگان برای شرکت درجلسه آموزش ایزو و توجیهی سیستم مدیریت کیفیت ( ISO ) صادرشده وضمن درج تصویراین مدارک آموزشی درپرونده ی آنها اصل گواهینامه آموزشی به خودشان اعطاگردد.

گام چهارم:

مشکلات پیاده سازی ایزو
مشکلات پیاده سازی ایزو و مهمترین مشکلات پیاده سازی ایزو سختی و زمانبری و هزینه بالای پیاده سازی واقعی ایزو هست

مشکلات پیاده سازی ایزو

مشکلات پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جهت اخذ گواهی نامه ایزو ISO درارگانهای دولتی چه میباشد؟

آنچه تحت عنوان پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ( پیاده سازی ایزو ) درشرکتهای مختلف اجرایی میشود. یک سری کاغذ بازیهای اداری میباشد که جز صرف زمان مشخص و هزینه جهت دریافت پرینت و مهر و امضای اسناد هیچ سود دیگری حاصل نمیگردد. درصورتی که هدف ازپیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت توسط مشاوران ، قبل ازهر چیزی بایستی افزایش بهره وری سازمان و بهبود کیفیت کاری ، خدمت رسانی یاتولید محصولات باشد.

الزامات مورد نیاز جهت پیاده سازی ایزو

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و گرفتن مدرک ایزو ( مدرک ISO ) ، نیازمند الزاماتی درسازمان میباشد. یکی ازمهمترین آنها انعطاف پذیری سازمان جهت اعمال تغییرات و برخورد مناسب با سیستم جدید میباشد. بنابراین سازمان متقاضی گواهینامه ایزو ISO باوجود عدم تمایل جهت ایجاد تغییرات درسازمان ، مواجهه با سیستم جدید و تغییر روند کاری درجهت بهبود کیفیت خدمات خود، مسلماً نمیتوانند سیستم مدیریت کیفیت رابطور واقعی پیاده سازی کنند.

متاسفانه ارگانهای دولتی در کشور ما بدلیل سخت گیریهای مدیریتی ، سرسختی درمقابل تغییرات مناسب درسازمان و همچنین فرد گرایی درسازمان اکثراً در پیاده سازی سیستمهای مدیریتی دچار مشکل میشود. و فقط تمایل دارندکه گواهینامه های ایزو رااخذ نمایند. تا پیاده سازی واقعی سیستم درسازمانشان کنند. در حالی که هرچه پیش میرویم سازمانها چه دولتی و چه خصوصی درمیابند. که بکارگیری سیستمهای مدیریتی درسازمان موجب بهبود عملکرد مدیران ، پرسنل و بصورت کلی سازمان مورد نظر میشود . ازطرفی بدلیل آنچه که فرد گرایی نامیده میشود.

پرسنل اکثراٌ بدنبال منافع خود هستندتا به فکر منافع سازمان باشند. بینش و آگاهی و منافع افراد بایستی در راستای منافع سازمان باشد. اما هنوز در سازمان نهادینه نیست. بی نظمی سازمانی موجود درسازمانها خود مشکل بزرگیست. زیرا بدلیل عادت کردن پرسنل به بی نظمی و شرایط موجود ایجاد سیستمی جدید و منظم بااینکه مسلماًبه نفع خودپرسنل میباشد. برایشان سخت و عذاب آوراست . مسلماٌاین شرایط باخواست و اراده مدیران ارشد سازمان ایجاد میشود. و تازمانی که سطح مدیران ارشد درسازمان بااین دید پیش روند. هیچ گاه سازمان نمیتواند بدنبال اثربخشی و بهبود کیفیت و یا ایجاد تغییرات مثبت درسازمان باشد.

شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها

بنابراین برای اخذ گواهینامه ایزو درسازمانهای دولتی شرایطی لازم هست. دیدگاه هایی همچون : انعطاف پذیری درمقابل تغییرات ، نظم سازمانی ، رفتار سیستمی و سیستم گرا بودن و تعهد سازمانی جهت بهبود سیستم موجود ، ابتدا درمدیران ارشد ایجاد میگردد. سپس به سطوح پایین تر سازمان انتقال پیدا کند. و سپس اقدام به پیاده سازی مستمر و ایجاد اثر بخشی واقعی درسازمان شود که بتوان تغییرات اساسی بمنظور بهبود کیفیت خدمات یا تولیدات سازمان ایجاد کرد.

مشاوره پیاده سازی گام به گام
مشاوره پیاده سازی گام به گام 79165 – 021 مشاوره یکی از نیازهای سازمانهای متقاضی اخذ گواهینامه ایزو بابت طراحی و پیاده سازی و اخذ ایزو هست.

مشاوره ایزو

مشاوره ایزو مورد نیاز شرکتهای متقاضی اخذ ایزو میباشدکه غالبا آگاهی درخصوص ایزو و انواع ایزو و اخذ ایزو ندارند. درخواست کنندگان گواهینامه های ISO حتماهم در دوران مقطع تحصیلی ورود به دانشگاه خود یا فرزندان یا اطرافیان دیده اید و شنیده اید برای یادگیری بهتر دروس و یادگیری بهترین روش تست زنی و موفقیت در کنکور بدنبال مراکز مشاوره تحصیلی میروند تا خروجی کار و تلاششان همان هدف مورد نظرشان شود.

حال قضیه اخذ گواهینامه های ایزو هم همین منوال رادارد و جهت کسب بهترین نتیجه و بدست آوردن اهداف عالی بایداز مشاوره کارشناسان و مشاوران خبره و ماهر استفاده کنیم تا هم به نقاط ضعف مراحل کار و فرآیندهای مجموعه پی ببرندوهم کمبودهارا پیدا کرده و جبران کنند. مرکز جز بهترین و بزرگترین مراکز مشاوره ایران می‌باشد و با کمک و راهنماییهای تخصصی و حرفه ای گواهینامه های بسیار کاربردی و معتبر رااز طرف مراجع ثبت و صدور برای مشتزیانش دریافت کردست.

مشاوره ایزو و پرسنل متخصص و آگاه سازمان با شنیدن درخواست مشتریان و گرفتن اطلاعاتی ازفعالیت و حوزه شغلی و نوع فعالیت مجموعه تقاضا کننده ایزو باید بتواند نوع گواهی مورد نیاز مشتری راشناسایی کند و تمام مراحل رامو به مو بیان و اجرا نماید و تا پایان اخذ گواهی در کنار نیازمندان گواهی های استاندارد بماند. لازم بذکر است حمایت مدیران و مسئولان پروژه در تمامی مراحل تأثیر بسزایی درروند کار دارد.

انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

مشاوره ایزو درمرحله بعد از معرفی ایزوها ، کار دیگر مشاور آشنا کردن متقاضی با انواع برندها و مراجع صدور گواهی ایزو می‌باشد. مراجع صدور گواهی (CB ) هامتشکل ازدو نوع رسمی (دولتی) و غیر رسمی (خصوصی) است. اخذ گواهینامه توسط مراجع ثبت و صدور رسمی بسیار معتبر و کاربردی می‌باشد زیرا زیر نظر مراکز معتبر دولتی (AB ) اعتبار دهی میشوند و خود مراکز اعتبار دهنده هم عضو انجمن بین المللی بنام IAF هستند. این مراجع تمام مراحل دریافت گواهی رامو به مو طراحی، اجرا و پیاده سازی میکند. بدلیل بالا بودن سطح اعتبار جهت صادرات و ورود به بازارهای جهانی بسیار کاربرد دارند. مراجع خصوصی عضو انجمن بین المللی IAF نمیباشند و اصطلاحا مراجع غیر IAF نامیده میشوند و سطح اعتبار پایینی دارند و فقط مورد استفاده داخلی دارند وجهت صادرات مناسب نیستند.

پیاده سازی ایزو

مشاور ایزو خوب بایدبتواند ارزش فرآیندهای پروژه شما راافزایش دهد و یک پیاده سازی استراتژیک انجام دهد. مشاوره خوب باعث بدست آوردن فوایدی چون مشتری مداری، مدیریت بهتر پروژه های سازمان، بهبود و رشد سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی خطرات و ریسک ها و برطرف کردن آنها برای سازمان میشود. وقتی مجموعه ای بتواند روز به روز در صنعت و حرفه و پیشه اش رشد و تعالی نماید مسلما محصولات، خدمات و تولیدات با اطمینانی را در بازارهای داخلی و خارجی عرضه مینماید و تمام رقبا را کنار میگذارد و منجر سوددهی مستمر و در نهایت رضایت کامل مدیران و مسئولان را در برمی‌گیرد.

مرکز مشاوره به شما این اطمینان رامیدهد حتی بعداز دریافت گواهینامه مورد نیازتان شما راتنها نمیگذارد ودر نگهداری سیستم مدیریتی پیاده کرده ایدبه شما کمک خواهد کردتا منجربه لغو گواهی سازمان شمانشود. زیرا نگهداری ازطریق سیستم مدیریت سخت تراز اخذ ISO میباشد و نیازمند آموزشهای مکرر، انجام ممیزی داخلی، آموزش دادن پرسنل جدید، بررسی هرساله سیستم مدیریتی تاپایان اعتبار گواهینامه IZO هست.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی در خصوص آموزش و نحوه اخذ گواهینامه ایزو ISO آمادگی هرگونه همکاری باسازمانها و نهادهای دولتی جهت پیاده سازی واقعی سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ایزو را دارد.

مشاوره ISO ، مشاور ISO
مشاوره ISO ، مشاور ISO به‌متقاضیان ISO میگویدکدام گواهینامه باتوجه به‌حوزه کاری و زمینه فعالیت متقاضیان ISO مناسب‌است. وچه گواهینامه ایزویی بایداخذ شود.

مشاوره ISO ، مشاور ISO

ISO مخفف International Organization For Standard ( سازمان استاندارد جهانی ) میباشد. از اهداف اصلی ISO تدوین استانداردهای مختلف درحوزه‌های خدماتی ، تولیدی ، اقتصادی ، ساخت و ساز … است. مشاوره ISO فرآیندی ست‌که مسیر روشنی رادر پیش‌روی متقاضیان دریافت گواهینامه ISO قرار میدهد. مشاور ISO مجرب این اطمینان رابه متقاضیان ISO میدهدکه گواهینامه ISO معتبر ، مرتبط بازمینه فعالیت شان رادریافت کنند.

انواع گواهینامه ایزو

گواهینامه‌های ISO مختلفی وجود دارد که‌برخی از آنها عبارتنداز سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی 14001 ISO ، سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ISO 45001  ، سیستم مدیریت صنایع غذایی ISO 22000 ، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001 و هرکدام ازاین ایزو هاالزامات و استانداردهای خاص خودشان رادارند. برخی‌از گواهینامه‌های ISO مانند سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001  ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 ، سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ایزو 45001 را هرشرکتی باهر زمینه فعالیتی میتوانند اخذ کنند مخصوصا سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 که‌پایه و اساس سایر ایزوهاست.

مشاور ISO ضمن اینکه‌به معرفی و شرح هرکدام ازگواهینامه‌های فوق میپردازد ، متقاضیان ISO راراهنمایی میکند که‌چه گواهینامه ای‌راازکجا دریافت کنند ؟ مشاور ایزو بیان میکندکه‌برای دریافت ISO ازکجا و چگونه بایداقدام کرد؟ گواهینامه ISO معتبر چگونه قابل تشخیص است؟ آیا گواهینامهISO در سایتی ثبت و قابل پیگیری است؟

مشاور ایزو

مشاوره ISO ، مشاور ISO به‌متقاضیان ISO میگویدکدام گواهینامه باتوجه به‌حوزه کاری و زمینه فعالیت متقاضیان ISO مناسب‌است. وچه گواهینامه ایزویی بایداخذ شود. مشاور ISO فازهای مختلف پیاده سازی سیستم های‌مدیریتی گوناگون رابه روشنی‌برای متقاضیان ISO بیان میکند. فازهایی ازقبیل شناخت مجموعه ، آموزش پرسنل ، اجرایی کردن مستندات موجود ، انجام ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ازین دسته هستند. برای استقرار سیستم‌های مدیریتی بایدکارکنان و کارمندان آموزش ببینند و مستندات سیستم مدیریتی مورد نظر سازمان نظیر فرم‌ها ، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه تهیه و تنظیم شوند.

مشاورISO باتوجه به‌سازمان و اهدافش مستندات وروشهای اجرایی راتهیه میکند. این‌الزامات توسط مدیران و کارکنان اجرایی میشود. وبدنبال آن ممیزی خارجی و ممیزی داخلی توسط افراد آموزش دیده انجام میشود. درنهایت زمانیکه شرکت گواهینامه دهنده ممیزی خارجی را انجام داد اقدام‌به صدور گواهینامه ISO میکند.

اهمیت مشاور ایزو در اخذ گواهینامه ایزو معتبر

مشاور ISO کمک میکند تا گواهینامه‌های معتبر رااز گواهینامه‌های غیرمعتبر تشخیص دهیم. برا ی اخذ ISO ابتدا بایدبدانیم کدام ISO برای‌مامناسب است و گواهینامه ISO رااز کدام مرجع بایددریافت نمود. مراجع صدور گواهینامه ایزو را Certify Body یا CB گویند .CB ها تحت نظر AB یا همانAccreditation Bodyکار میکنند وآنها را از نظر اعتبار مشخص و رده بندی میکنند. AB هاخود توسط انجمن بین المللی تحت عنوان IAFاعتبار دهی میشود.هرکشوری حداقل بایدیک AB دولتی داشته باشد . به‌عنوان مثال‌در ایران AB دولتی سازمان ملی تایید صلاحیت ایرانNACI است. گواهینامه ای که‌از مرجع یا CB تحت نظر AB ،IAF ایی دریافت شود معتبرتراست. AB هایی که‌تحت نظر IAF هستند درسایت www.iaf.nuثبت میشوند و قابل پیگیری هستند.

مشاوره ایزو و انتخاب مشاور ایزو کاربلد بهترین راه برای کسب اطلاعات درست درزمینه گواهینامه هایISOمیباشد.

نویسنده سرکار خانم مهندس ماجده آبکار

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باداشتن سالها سابقه درزمینه مشاوره ، پیاده سازی و مستند سازی سیستم های مدیریتی شما رادر جهت آشنایی باانواع گواهینامه های ISO ، اجرا و پیاده سازی آنها راهنمایی مینماید.

نظرات کاربران در مورد پیاده سازی ایزو

آقای حجتی گفن:
سلام . ما اگه بخوایم گواهینامه ایزو بگیریم حتما باید از طریق مشاور گواهینامه صادر بشه نمی تونیم خودمون مستقیم گواهینامه ایزو دریافت کنیم؟

آقای نجف آبادی گفت:
گرفتن فوری گواهی نامه ایزو برای حضور در مناقصه برای شرکت ما خیلی مهم بود. و از اینکه ما را به خوبی راهنمایی کردید تا به هدفمون برسیم ممنونم. حالا که فرصت داریم تصمیم داریم پیاده سازی مستندات ایزو را انجام بدیم . راهنمایی بفرمایید که باید چکار کنیم ؟

خانم نهروانی گفت:
ما یه مشاوره ایزو میخوایم که بتونه بصورت تمام وقت به مدت چند ماهی مارو یاری کنه . تعرفه مشاوره مرکزتون رو ایمیل کنید ممنون میشم

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

  1. سلام خسته نباشید
    جهت تبلیغات و افزایش کیفیت محصولات و فروش بیشتر به دنبال اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ بهمراه پیاده سازی هستیم ولی مجموعه ما تهران نیست. لطفاً زمان یک قرار ملاقات حضوری را تعیین بفرمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط