مشاوره پیاده سازی گام به گام

مشاوره ایزو
5/5 - (1299 امتیاز)

مشاوره پیاده سازی گام به گام

مشاوره پیاده سازی گام به گام ایزو شامل مشاوره ، طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی و اجرا ، پایش ، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی می شود. متاسفانه امروزه پیاده سازی بطور واقعی و اثربخش انجام نمی گردد.

پیاده سازی ایزو دیگر در سبد خدمات مورد نیاز سازمانها و شرکتها قرار ندارد. سیر نزولی تقاضای مشاوره ISO جهت طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی بمنظور اخذ انواع گواهینامه ایزو ISO معایبی داشت. این امر سبب شد که مشاورین و فعالان درحوزه طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی تغییر شغل دهند. یا در شرکتهای دیگر بعنوان نماینده مدیریت و یا کارشناس ایزو استخدام گردند.

خروج مشاوران و کارشناسان حرفه ای از حوزه مشاوره باعث شد تا درجه علمی جامعه عموماً کاهش پیدا کند. همچنین متخصصین حرفه ای در این حوزه تعلیم نبینند و همچنان روند کاهشی مدرسین و مشاورین سیستم های مدیریتی خبره و با تجربه رو به کاهش هست.

مشاوره ISO 9001

از جمله دغدغه های مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو 9001 طراحی، پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت جهت اخذگواهینامه ایزو9001 میباشد.

آموزش ، مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت نیازمند داشتن علم مربوطه ی خود میباشد. افراد علاقمند زیادی خواستار فراگیری این علم میباشند.

کارشناسان و مشاوران مبتدی تمایل زیادی به یادگیری علم طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت دارند.

لذا هر مجموعه ای که قصد اخذ گواهینامه ایزو9001 را داشته باشد ، می تواند موارد زیر را مطالعه و اجرا نماید. همچنین سایر علاقمندان، کارشناسان، مشاوران ایزو میتوانند بامطالعه دقیق و بکارگیری طرح پیاده سازی و سیستم مدیریت کیفیت ، اقدام به طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت ( مطابق با استاندارد ISO9001 ) کنند.

طرح پیاده سازی و سیستم مدیریت کیفیت حاضر بر اساس استاندارد سیستم مدیریت کیفیت تهیه و تدوین گردید.

طرح ارائه شده بعنوان یک طرح الگو هست و بایستی متناسب با زمینه فعالیت مجموعه متقاضی مدرک ایزو ISO تدوین گردد.

مشاوره پیاده سازی پیشنهادی سیستم کاران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در راستای رسالت مشاوره و اطلاع رسانی خود طی اقدامی گسترده یک مشاوره کاربردی جهت پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه ارایه میکند. ما سعی کردیم تا بصورت گام به گام و مکاتبه ایی بهمراه مستندات لازمه در حد الگوبرداری و نمونه بشرح زیر ارائه بدهیم.

گامهای تعریف شده خود شامل موارد کاربردی و عملیاتی هست و با مطالعه دقیق هر یک از گامهای زیر میتوان آنرا تمرین و اجرایی کرد. توصیه اکید میگردد بمنظور کسب نتیجه منطقی گامهای ارائه شده را بتریتب شماره اجرایی نمایید. تا گام اول رابه نتیجه نرساندید وارد مرحله بعد نشوید. لذا ابتدا گامهای پیش نیاز را انجام بدید و سپس سراغ گام بعدی بروید. پس از انجام کلیه گامهای تعریف شده میتوان جهت انجام ممیزی صدور گواهینامه از مراجع مختلف اقدام کرد.

گام اول : 

برگزاری جلسه درسطح هیئت مدیره ، مدیران ارشد و تصمیم گیرنده

مجموعه متقاضی بایستی مشخصاً مدیران تصمیم گیر مجموعه خود را بطور شفاف معین و معرفی کند. ممکن است یک مجموعه اعضای هیئت مدیره افراد تصمیم گیرنده باشند.  یک مجموعه دیگر مدیر عامل بهمراه معاونان افراد تصمیم گیرنده باشند.

خیلی از شرکتها و سازمانها ظاهرا مدیر عامل و معاونان و بعضی دیگر هیئت مدیره افراد تصمیم گیرنده هستند. درحالیکه در واقعیت موضوع ، افراد دیگری بطور غیر مستقیم بر روی تصمیمات استراتژیک مدیران موثر هستند. مانند دوستان ، اقوام ، و یا حتی همسر آنها!

مشارکت واقعی در اجرای ISO واقعی

مشارکت همگانی در مجموعه ها در خیلی مواقع فقط در حد شعار هست. مدیر مجموعه یا خود محور است و یا از افراد دیگری که ذکر شد تاثیر میپذیرد.

در هر حال هر سازمان در قدم اول جهت اخذ تصمیم طراحی و پیاده سازی استانداردها بایستی این افراد واقعاً واقعاً واقعاً شناسایی کنند. بایستی این افراد در یک جلسه اختصاصی دور هم جمع شوند.

همچنین لازمست از یک مشاور و یا کارشناس حرفه ایی و مسلط به سیستم مدیریت کیفیت و ایزو دعوت گردد. قبل از اخذ هر تصمیمی، کلیات پروژه طراحی و پیاده سازی ایزو تشریح گردد.

تشریح کل نقشه راه پیاده سازی ایزو

نقشه راه، وظایف، اختیارات و مسئولیتها بطور شفاف و بی پرده تعیین و مشخص گردد. پس از توجیه کامل و واقعی افراد حاضر در جلسه ، با اکثریت حداقل 75 درصدی آرا مثبت تصمیم گیری نهایی و استراتژیک اتخاذ گردد.

در جلسه اولیه خیلی مهم هست تا افراد حاضر واقعاً تصمیم گیر باشند. بطور جدی روی موضوع پیاده سازی واقعی و اثر بخش و سختی های اجرا فکر کنند. از رفتارهای هیجانی و مخرب همچون کلاس گذاشتن ، گرفتن حس تقلید از کشورهای پیشرفته و نشان دادن خود بعنوان دوستدار سیستم بطور کاذب خودداری نمایند.

الزام حضور مدیران تصمیم گیرنده در اجرای ایزو

همچنین اگر جلسه اولیه بدون حضور افراد تصمیم گیرنده کلان و رده بالا تشکیل گردد، نتیجه بخش نخواهد بود. با بهانه هایی همچون وقت نداشتن مدیران اصلی و یا وجود نماینده  ویا وکیل ایشان نمیتوان جلسه فوق را به نحو احسن پیش برد.

تجربه ثابت کرد اگر به جلسات اولیه بدون حضور دست اندرکاران پیدا و پنهان اصلی برگزار شود پروژه با شکست مواجه میشود. ثبت کلیه موارد مطروحه و تصمیمات ماخوذه در صورتجلسه مکتوب الزامیست.

چنانچه اگر مقرر شد که سیستم مدیریت کیفیت یا هر سیستم دیگری طراحی و پیاده سازی گردد میتوان مجوز خروج از گام اول راگ رفت و گام بعدی را برداشت.

مشاوره پیاده سازی گام به گام
مشاوره پیاده سازی شامل مشاوره ، طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی و اجرا ، پایش ، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی هست

گام دوم : 

تعیین کمیته راهبری سیستم مدیریت کیفیت

تعیین کمیته راهبری سیستم مدیریت کیفیت یکی از الزامات برای شرکتها جهت پیاده سازی ایزو 9001 هست. به منظور مشارکت همگانی کلیه افراد موثر ، بایستی یک کار گروه تحت عنوان کارگروه راهبری سیستم مدیریت کیفیت تشکیل گردد. بهتراست کارگروه راهبری سیستم طی یک جلسه عمومی توجیهی بین کلیه افراد شاغل در مجموعه انتخاب و معرفی شوند. موارد مطروحه درجلسه توجیهی عمومی پرسنلی میتواند شامل موارد زیر باشد.

آموزش جلسه توجیهی تعیین کمیته راهبری سیستم مدیریت کیفیت

آموزش شناخت ایزو و تاریخچه ایزو ISO انجام گردد.

جلسات آشنایی با کلیات ایزو ISO و الزامات آن برگزار گردد.

آشنایی با کلیات ایزو 9001 ، ISO 9001 کلیات سیستم مدیریت کیفیت اهداف مجموعه از طراحی و پیاده سازی ایزو ISO آموزش داده شود.

از حضار بابت منفی بودن یا مثبت بودن نظرشان درمورد طراحی و پیاده سازی ایزو نظرسنجی جمعی گردد.

نظرات موافق و مخالف پرسنل جمع آوری ، طبقه بندی و تحلیل گردند.

رفع ابهامات افراد مخالف انجام گردد.

جهت اجرا کردن یا اجرا نکردن پروژه تصمیم گیری جمعی نهایی گردد.

افراد کمیته راهبری از داخل پرسنل ( در صورت بودن مثبت بودن تصمیم ) انتخاب شوند.

رئیس کارگروه راهبری ایزو رای گیری و تعیین گردد.

تشریح و تبیین شرح وظایف و مسئولیتهای افراد کارگروه ایزو صورت بپذیرد.

برنامه برگزاری جلسات عمومی و خصوصی افراد کارگروه راهبری ایزو تعیین  و برنامه ریزی گردد.

از جلسه عمومی پرسنلی و تصمیمات اتخاذ شده صورتجلسه مکتوب شود.

آموزش ISO 9001 – دوره مقدماتی رایگان
آموزش ISO 9001 – دوره مقدماتی رایگان 79165 – 021 آموزش ایزو 9001 بعنوان یکی از مهمترین انواع گواهینامه ایزو نیاز یه آموزش مدیران کلیدی دارد

توصیه های لازم برای تعیین کمیته راهبری سیستم مدیریت کیفیت

از به عضویت در آوردن افرادی که تمایل ندارند در کارگروه عضو باشد جداً خوداری گردد.

افراد کارگروه کاملاً توجیه گردند که جهت پیشبرد اهداف کارگروه بایستی متعهدانه در کارگروه راهبردی ایزو مسئولیتهای خویش را بپذیرند.

پیشنهاد میگردد ریاست کمیته با تک تک افراد کارگروه جلسه خصوصی برگزار کرده و از نظرات خصوصی و مشکلات آنها مطلع گردد.

افراد کارگروه بایستی در صورت داشتن هرگونه مشکل و ابهامی در مورد اصلیت اجرای پروژه ، با کمال صراحت و شفافیت ابراز نمایند و همه افراد نیز در مورد موضوع اعلامی اعمال نظر نمایند.

پیشنهاد میگردد جهت تصمیم گیری در مورد اجرا یا عدم اجرای پروژه ، رای گیری بصورت کاملاً مخفی انجام گیرد تا هر کسی بتواند براحتی و بدون سانسور نظر واقعی خود را ابراز نماید.

تعداد اعضای کارگروه راهبری ISO بهتراست عدد فرد باشد تا رای گیری ها به مثبت شدن یا منفی شدن موضوعی ختم گردد.

توصیه میگردد کانالهای ارتباطی بین اعضا و رئیس کارگروه جهت انجام مکاتبات و اطلاع رسانی دقیقاً مشخص و بهم معرفی شوند.

پس ازانجام گام 2 و تعیین کمیته راهبردی ISO بطور کامل و شفاف میتوان گام 3 از پیاده سازی ایزو را اجرا کرد.

گام سوم :

برگزاری جلسه آموزش عمومی توجیهی سیستم مدیریت کیفیت ( یا یکپارچه )

آموزشهای لازم برای ارتقای سطح دانش کارکنان در سطوح مختلف امری اجتناب نا پذیر در هر پروژه پیاده سازی ایزو هست. همه کارکنان در هر جایگاهی بایستی دوره های اموزشی عمومی و تخصصی مربوز به خود را ببینند.

آموزش همگانی و توجیهی ISO9001 و سایر استانداردها

آموزش گروهی ایزو 9001 ISO 9001 و سایر استانداردها

دوره های با عنوان ایزو 9001 ISO 9001 چیست؟

آموزشهای مستندسازی و الگو برداری از نمونه مستندات ISO 9001

آشنایی با مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو 9001

الزام آموزش توجیهی و همگانی ISO 9001

آموزش همگانی و توجیهی ISO9001 و سایر استانداردها ، آموزش ایزو و پیاده سازی هر سیستم مدیریتی ازجمله سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 درسطح سازمانی مستلزم افزایش دانش مربوطه بین پرسنل مجموعه میباشد. برای آموزش ایزو کلیه عوامل و پرسنل شاغل در یک مجموعه بایستی به موضوع پروژه آگاه باشند.

تا زمانی که کارکنان نسبت به استانداردهایی که قرار است در سطح سازمان پیاده سازی شود آشنایی آگاهی نداشته باشند، پروژه طراحی، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت پیشرفتی ندارد. لذا پیشرفت کار و عملیات پیاده سازی در کوتاه مدت با شکست مواجه خواهد شد.

بر همین اساس بایستی یک دوره حداقل دو ساعته بصورت همگانی برای همه پرسنل تحت عنوان دوره ی توجیهی و آشنایی باسیستم مدیریت کیفیت ISO9001 برگزار گردد. قطعا بایستی این جلسه آموزشی-توجیهی یک دوره ی یک طرفه نباشد. یعنی در نهایت تبدیل شودبه یک جلسه گفتمان بین کلیه حضار و مشاورین جهت شناسایی عارضه های احتمالی وهمچنین شنیدن نظرات تک تک افراد حاضر درجلسه.

تاکید میگردد بهتر است تک تک افراد حاضر در جلسه حداقل برای چند دقیقه و برای یکبار هم که شده در انتهای جلسه نظرات و برداشتهای خود را در خصوص پروژه ایزو مطرح نمایند. گاهی اوقات این جلسه به یک جلسه گفتگوی دوستانه و درددل کردنهای پرسنل تبدیل میگردد.

 

آموزش توجیهی ایزو و سرفصلها

ISO 9001 چیست؟

Quality Management Systems تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت نام استاندارد ISO 9001 هست. ایزو ۹۰۰۱ را اصطلاحاً QMS می‌‌گویند. ایزو‌ ۹۰۰۱ بواسطه یک نظم مدیریتی سیستماتیک موجب نظم سازمانی می‌شود.

ایزو ۹۰۰۱ بعنوان مهم‌ترین استاندارد در بخش عمومی و خصوصی برای افزایش اعتماد به محصولات و‌ خدمات ارائه می‌گردد. سیستم مدیریت کیفیت صرفاً جهت تعریف و تعیین الزامات میان فرآیندهای یک سازمان طراحی و اجرا می‌شود. استاندارد ISO 9001 برای هر سازمان با هر اندازه و حجمی و هر نوع فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای ملاحظه لیست ایزو های پر مصرف بر روی مقاله لیست ایزوها کلیک بفرمایید.

 

نمونه مستندات ISO 9001

مستندات ایزو همان نمونه قوانین و الزامات تدوینی از سوی مرکز سیستم کاران می‌باشند. ایزو ۹۰۰۱ بعنوان یک استاندارد پایه مورد نیاز اکثر استانداردهای دیگر ایزو می‌باشد. نمونه خط مشی کیفیت، نمونه چارت سازمانی، نمونه نظام نامه کیفیت، نمونه فرم شرح وظایف، نمونه روش اجرایی کنترل مستندات، نمونه طرح پیاده سازی سیستم مدیریت، نمونه روش اجرایی آموزش، نمونه روش اجرایی بازنگری مدیریت، نمونه روش اجرایی انبار، نمونه آیین نامه کنترل عملیات، نمونه دستور العمل ارزیابی تأمین کنندگان کالا و غیره از نمونه مستندات ایزو ۹۰۰۱ می‌باشند. برای ملاحظه نمونه مدارک ایزو بر روی گزینه دانلود رایگان مستندات ایزو کلیک بفرمایید.

 

مراجع صادر کننده ISO 9001

مهم‌ترین نکته در اخذ و دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ آموزش و مشاوره و راهنمایی در مورد مراجع ثبت و صدور می‌باشد. شرکتها و مراجع صدور گواهینامه ایزو را Certification Body یا اصطلاحاً CB می‌نامند. CB ها در دو سطح با و بدون اعتبار IAF فعالیت می‌کنند. سازمان جهانی ایزو جهت نظارت و بازرسی بر روی صدور گواهینامه‌های معتبر و اصلی ایزو نهاد IAF را ایجاد نموده است.

IAF مخفف عبارت International Accreditation Forum بمعنای انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست. هر کشور تابع قوانین و الزامات استاندارد‌های ایزو توسط یک نماینده رسمی عضو انجمن IAF شده است. اعضای انجمن IAF را Accreditation Body یا اصطلاحاً AB می‌نامند. CB های بین المللی و رسمی تحت اعتبار AB انواع گواهینامه‌های ایزو را ثبت و صادر می‌کنند.

بنابراین یک نوع از مراجع صادر کننده سیستم مدیریت کیفیت CB های تحت اعتبار IAF هستند. یعنی CB هایی که تحت اعتبار یک AB با عضویت در انجمن IAF هستند. اما در کشور ایران یک‌ نوع مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو دیگری نیز بدون اعتبار IAF وجود دارد. CB های بدون اعتبار IAF مراجعی هستند که تحت اعتبار یک AB بدون عضویت در انجمن IAF هستند.

سازمان‌ها و‌ شرکت‌هایی که قصد طراحی و اجرای واقعی استاندارد ISO 9001 را دارند باید از طریق CB های با اعتبار IAF اقدام نمایند. اما مجموعه‌هایی که صرفاً بدنبال اخذ مدرک ایزو ۹۰۰۱ هستند می‌توانند از طریق CB های بدون اعتبار IAF اقدام نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله راهنمای دریافت گواهینامه ایزو را مطالعه بفرمایید.

مزایای جلسات آموزشی ISO9001

آموزش ایزو و آموزش ایزو9001 و ازجمله مزایای برگزاری چنین جلسه ای میتوان موارد زیر را ذکر کرد.

 • دریافت عکس العمل پرسنل نسبت به پروژه ISO
 • شناسایی عارضه های واقعی و موانع پیشرفت پروژه
 • ایجاد حس مشارکت همگانی بین پرسنل
 • افزایش سطح فرهنگ کیفیت در پرسنل و ارتقاء سطح تفکر و تعقل ایشان در مورد کیفیت
 • ایجاد یک رابطه دوطرفه از طریق مشارکت پرسنل در جلسه و گوش دادن به نظرات و انتقادات و پیشنهادات آنها
 • آشنایی مشاورین و مدرسین با پرسنل جهت جلسات تخصصی آینده
 • ترغیب پرسنل به طرح پیاده سازی واقعی سیستم مدیریت کیفیت
 • شناسایی افراد مستعد در حوزه ی پیاده سازی و ظرفیت سازی برای آنها
 • ایجاد دیدگاه فرایندگرا در بین پرسنل باذکر مثالهای واقعی و کارآمد
 • شنیدن مشکلات موجود در پرسنل که موجبات افزایش ریسک در محصولات و یا فرایندها را فراهم میکند.
 • ایجاد یک پل ارتباطی بین پرسنل و مسئولین و مدیران بواسطه اهرم سیستم مدیریت کیفیت.
 • متصور کردن یک سازمان ایده آل و خوشایند در اذهان پرسنل به جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در سطح مجموعه

ومزایای دیگر…

واحد آموزش توسط فرم حضور و غیاب از کلیه شرکت کنندگان بابت حضور و مشارکتشان امضاء بگیرند. همچنین یک گواهینامه داخلی از طرف خود شرکت و یا حتی الامکان ازطرف یک شرکت ثالث برای کلیه حضار و شرکت کنندگان صادر گردد. این گواهینامه آموزشی برای شرکت در جلسه آموزش ایزو و توجیهی سیستم مدیریت کیفیت ( ISO ) صادر میگردد. در نهایت علاوه بر درج تصویر این مدارک آموزشی در پرونده ی آنها اصل گواهینامه آموزشی به خودشان اعطا گردد.

گام چهارم:

در حال نگارش هست. علاقمندان تماس با مرکز سیستم کاران به شماره 79165-021 تماس بگیرید.

مشکلات پیاده سازی ایزو
مشکلات پیاده سازی ایزو و مهمترین مشکلات پیاده سازی ایزو سختی و زمانبری و هزینه بالای پیاده سازی واقعی ایزو هست

مشکلات پیاده سازی ایزو

اهم مشکلات پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جهت اخذ گواهی نامه ایزو ISO در شرکتهای خصوصی و ارگانهای دولتی چه میباشد؟

آنچه تحت عنوان پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ( پیاده سازی ایزو ) در شرکتهای مختلف اجرایی میشود، یک سری کاغذ بازیهای اداری میباشد. این مدل پیاده سازی چیزی جز صرف زمان مشخص و هزینه جهت دریافت پرینت و مهر و امضای اسناد هیچ سود دیگری حاصل نمیگردد. در صورتی که هدف از پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت توسط مشاوران، قبل از هر چیزی بایستی افزایش بهره وری سازمان و بهبود کیفیت کاری ، خدمت رسانی یا تولید محصولات باشد.

بزرگترین مشکل روبروی کارشناسان پیاده سازی ایزو رد انجام مراحل پیاده سازی ایزو وجود مدیران غیر متعهد در راس کار هست.

الزامات مورد نیاز جهت پیاده سازی ایزو

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و گرفتن مدرک ایزو ( مدرک ISO ) ، نیازمند رعایت الزاماتی در سازمان میباشد. یکی از مهمترین آنها انعطاف پذیری سازمان جهت اعمال تغییرات و برخورد مناسب با سیستم جدید میباشد. بنابراین سازمان متقاضی گواهینامه ایزو ISO با وجود عدم تمایل جهت ایجاد تغییرات در سازمان ، مواجهه با سیستم جدید و تغییر روند کاری در جهت بهبود کیفیت خدمات خود، مسلماً نمیتوانند سیستم مدیریت کیفیت را بطور واقعی پیاده سازی کنند.

متاسفانه ارگانهای دولتی در کشور ما بدلیل سخت گیریهای مدیریتی ، سرسختی در مقابل تغییرات مناسب در سازمان و همچنین فرد گرایی در سازمان اکثراً در پیاده سازی سیستمهای مدیریتی دچار مشکل میشود. این مجموعه ها فقط تمایل دارند که گواهینامه های ایزو را اخذ نمایند. در حالی که هر چه پیش میرویم سازمانها چه دولتی و چه خصوصی درمیابند که بکارگیری سیستمهای مدیریتی در سازمان موجب بهبود عملکرد مدیران ، پرسنل و بصورت کلی سازمان مورد نظر میشود.

پرسنل اکثراٌ بدنبال منافع خود هستند تا به فکر منافع سازمان باشند. بینش و آگاهی و منافع افراد بایستی در راستای منافع سازمان باشد. اما این فرهنگ هنوز در بیشتر سازمان های دولتی و خصوص نهادینه نیست. بی نظمی سازمانی موجود در سازمانها خود مشکل بزرگی هست. زیرا بدلیل عادت کردن پرسنل به بی نظمی و شرایط موجود ایجاد سیستمی جدید و منظم با اینکه مسلماً به نفع خود پرسنل میباشد، برایشان سخت و عذاب آور است.

مشاوره پیاده سازی گام به گام
مشاوره پیاده سازی گام به گام 79165 – 021 مشاوره یکی از نیازهای سازمانهای متقاضی اخذ گواهینامه ایزو بابت طراحی و پیاده سازی و اخذ ایزو هست.

مشاوره ایزو

انجام مشاوره ایزو مورد نیاز شرکتهای متقاضی اخذ ایزو میباشد که غالبا آگاهی در خصوص ایزو و انواع ایزو و اخذ ایزو ندارند. کسب خدمات مشاوره در هر موضوعی خیلی مفید هست.

مشاوره اخذ گواهینامه های ایزو هم همین منوال را دارد. جهت کسب بهترین نتیجه و بدست آوردن اهداف عالی باید از مشاوره کارشناسان و مشاوران خبره و ماهر استفاده کنیم. با این کار هم به نقاط ضعف مراحل کار و فرآیندهای مجموعه پی ببریم و هم کمبودها را پیدا و جبران کننیم. مرکز سیستم کاران با شماره تماس 79165-021 جز بهترین و بزرگترین مراکز مشاوره ایران می‌باشد. با کمک و راهنماییهای تخصصی و حرفه ای گواهینامه های بسیار کاربردی و معتبر را از طرف مراجع ثبت و صدور معتبر اصلی دریافت کنید.

پیاده سازی ایزو 9001

مشاور ایزو خوب باید بتواند ارزش فرآیندهای پروژه شما را افزایش دهد و یک پیاده سازی استراتژیک انجام دهد. مشاوره خوب باعث بدست آوردن فوایدی چون مشتری مداری، مدیریت بهتر پروژه های سازمان، بهبود و رشد سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی خطرات و ریسک ها و برطرف کردن آنها برای سازمان میشود. وقتی مجموعه ای بتواند روز به روز در صنعت و حرفه و پیشه اش رشد و تعالی نماید مسلما محصولات، خدمات و تولیدات با اطمینانی را در بازارهای داخلی و خارجی عرضه مینماید و تمام رقبا را کنار میگذارد و منجر سوددهی مستمر و در نهایت رضایت کامل مدیران و مسئولان را در برمی‌گیرد.

مرکز مشاوره به شما این اطمینان را میدهد حتی بعد از دریافت گواهینامه مورد نیازتان شما را تنها نمیگذارد و در نگهداری سیستم مدیریتی به شما کمک خواهد کرد تا منجربه لغو اعتبار گواهی سازمان شما نشود. زیرا نگهداری هر سیستم مدیریتی سخت تر از اخذ ISO میباشد و نیازمند آموزشهای مکرر، انجام ممیزی داخلی، آموزش دادن پرسنل جدید، بررسی هرساله سیستم مدیریتی تاپایان اعتبار گواهینامه IZO هست.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی در خصوص آموزش و نحوه اخذ گواهینامه ایزو ISO آمادگی هرگونه همکاری با سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی جهت پیاده سازی واقعی سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ایزو را دارد.

مشاوره ISO ، مشاور ISO
یک مشاوره ISO ، مشاور ISO به‌متقاضیان ISO میگویدکدام گواهینامه باتوجه به‌حوزه کاری و زمینه فعالیت متقاضیان ISO مناسب‌است. وچه گواهینامه ایزویی بایداخذ شود.

مشاوره ISO ، مشاور ISO

ISO مخفف International Organization For Standard ( سازمان استاندارد جهانی ) میباشد. از اهداف اصلی ISO تدوین استانداردهای مختلف در حوزه‌های خدماتی ، تولیدی ، اقتصادی ، ساخت و ساز … است. مشاوره ISO فرآیندی ست‌که مسیر روشنی را در پیش‌ روی متقاضیان دریافت گواهینامه ISO قرار میدهد. مشاور ISO مجرب این اطمینان را به متقاضیان ISO میدهدکه گواهینامه ISO معتبر ، مرتبط با زمینه فعالیت شان را دریافت کنند.

مشاوره انواع گواهینامه ایزو

گواهینامه‌های ISO مختلفی وجود دارد که‌برخی از آنها عبارتنداز:

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

مدرک سیستم مدیریت زیست محیطی 14001 ISO

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ISO 45001

گواهی سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO 22000

کواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001

و خیلی استانداردهای دیگر. برای افزایش دانش خود در مورد استانداردهای پر مصرف بر روی مقاله استاندارد ISO و انواع ISO ها کلیک بفرمایید.

هرکدام از این ایزو ها الزامات و استانداردهای خاص خودشان را دارند. برخی‌ از گواهینامه‌های ISO مانند سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001  ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 ، سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ایزو 45001 را هر شرکتی با هر زمینه فعالیتی میتوانند اخذ کنند مخصوصا سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 که‌پایه و اساس سایر ایزوهاست.

مشاور ISO ضمن اینکه‌ به معرفی و شرح هر کدام از گواهینامه‌های فوق میپردازد ، متقاضیان ISO را راهنمایی میکند که‌:

چه گواهینامه ای‌ را از کجا دریافت کنند؟

مشاور ایزو بیان میکند که‌ برای دریافت ISO از کجا و چگونه باید اقدام کرد؟

گواهینامه ISO معتبر چگونه قابل تشخیص است؟

آیا گواهینامهISO در سایتی ثبت و قابل پیگیری است؟

مشاور ایزو

یک مشاور ISO به‌ متقاضیان ISO میگویدکدام گواهینامه با توجه به‌ حوزه کاری و زمینه فعالیت متقاضیان ISO مناسب‌ است. چه گواهینامه ایزویی باید اخذ شود.

مشاور ISO فازهای مختلف پیاده سازی سیستم های‌ مدیریتی گوناگون را به روشنی‌ برای متقاضیان ISO بیان میکند. فازهایی از قبیل شناخت مجموعه ، آموزش پرسنل ، اجرایی کردن مستندات موجود ، انجام ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ازین دسته هستند. برای استقرار سیستم‌های مدیریتی باید کارکنان و کارمندان آموزش ببینند و مستندات سیستم مدیریتی مورد نظر سازمان نظیر فرم‌ها ، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه تهیه و تنظیم شوند.

مشاورISO با توجه به‌ سازمان و اهدافش مستندات و روشهای اجرایی را تهیه میکند. این‌ الزامات توسط مدیران و کارکنان اجرایی میشود. بدنبال آن ممیزی خارجی و ممیزی داخلی توسط افراد آموزش دیده انجام میشود. در نهایت زمانیکه شرکت گواهینامه دهنده ممیزی خارجی را انجام داد اقدام‌ به صدور گواهینامه ISO میکند.

اهمیت مشاور ایزو در اخذ گواهینامه ایزو معتبر

مشاور ISO کمک میکند تا گواهینامه‌های معتبر را از گواهینامه‌های غیر معتبر تشخیص دهیم. برای اخذ ISO ابتدا باید بدانیم کدام ISO برای‌ ما مناسب است و گواهینامه ISO را از کدام مرجع باید دریافت نمود. مراجع صدور گواهینامه ایزو را Certify Body یا CB گویند.

CB ها تحت نظر AB یا همان Accreditation Bodyکار میکنند و آنها را از نظر اعتبار مشخص و رده بندی میکنند. AB ها خود توسط انجمن بین المللی تحت عنوان IAFاعتبار دهی میشود. هرکشوری حداقل باید یک AB دولتی داشته باشد. به‌عنوان مثال‌ در ایران AB دولتی سازمان ملی تایید صلاحیت ایرانNACI است. گواهینامه ای که‌ از مرجع یا CB تحت نظر AB ،IAF ایی دریافت شود معتبرتر است. AB هایی که‌ تحت نظر IAF هستند در سایت www.iaf.nu ثبت میشوند و قابل پیگیری هستند.

مشاوره ایزو و انتخاب مشاور ایزو کاربلد بهترین راه برای کسب اطلاعات درست در زمینه گواهینامه هایISO  میباشد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با داشتن سالها سابقه در زمینه مشاوره ، پیاده سازی و مستند سازی سیستم های مدیریتی شما را در جهت آشنایی با انواع گواهینامه های ISO ، اجرا و پیاده سازی آنها راهنمایی مینماید.

نظرات کاربران در مورد پیاده سازی ایزو

آقای حجتی گفت:
سلام . ما اگه بخوایم گواهینامه ایزو بگیریم حتما باید از طریق مشاور گواهینامه صادر بشه نمی تونیم خودمون مستقیم گواهینامه ایزو دریافت کنیم؟

آقای نجف آبادی گفت:
گرفتن فوری گواهی نامه ایزو برای حضور در مناقصه برای شرکت ما خیلی مهم بود. و از اینکه ما را به خوبی راهنمایی کردید تا به هدفمون برسیم ممنونم. حالا که فرصت داریم تصمیم داریم پیاده سازی مستندات ایزو را انجام بدیم . راهنمایی بفرمایید که باید چکار کنیم ؟

خانم نهروانی گفت:
ما یه مشاوره ایزو میخوایم که بتونه بصورت تمام وقت به مدت چند ماهی مارو یاری کنه . تعرفه مشاوره مرکزتون رو ایمیل کنید ممنون میشم

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

2 Responses

 1. سلام خسته نباشید
  جهت تبلیغات و افزایش کیفیت محصولات و فروش بیشتر به دنبال اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ بهمراه پیاده سازی هستیم ولی مجموعه ما تهران نیست. لطفاً زمان یک قرار ملاقات حضوری را تعیین بفرمایید .

 2. سلام وقت بخیر ما در زمینه پتروشیمی فعالیت میکنیم و میخواهیم در مناقصه شرکت کنیم باید گواهینامه های ایزو 9001 و 14001 و 45001 رو دریافت کنیم پیاده سازی این سه گواهینامه چقدر زمان میبره و حتما باید اینکارو انجام بدهیم؟ امکانش هست اول گواهینامه هارو بگیریم بعد کار پیاده سازی رو انجام بدیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo