نمونه دستورالعمل ایمنی در نصب اسکلت فلزی و بتونی

نمونه دستورالعمل ایمنی در نصب اسکلت فلزی و بتونی
5/5 - (1005 امتیاز)

نمونه دستورالعمل ایمنی در نصب اسکلت فلزی و بتونی

نمونه دستورالعمل ایمنی در نصب اسکلت فلزی و بتونی از سلسله دستورالعملهای مربوط به نمونه روش اجرایی کنترل عملیات است. در اکثر کارهای ساختمانی نصب اسکلت فلزی و بتونی یکی از رایج ترین امور است. برای همین مسئولین ایمنی به دنبال نمونه دستورالعمل ایمنی در نصب اسکلت فلزی و بتونی هستند.

نمونه روش اجرایی HSE در نصب اسکلت فلزی و بتنی شاید در هر سازمان و شرکتی کاربردی نداشته باشد. کاربرد دستورالعمل ایمنی در نصب اسکلت فلزی و بتونی در فرایندهایی است که نیاز به نصب داربست فلزی و اسکلت فلزی و بتنی هست، می باشد.

این در ساختمان های در حال ساخت خیلی اهمیت دارد. چون اکثر اتفاقات و حوادث خطرناک در حین امورات حادث می گردد.

مرکز سیستم کاران – سازمان مرکزی بعنوان یک سازمان پیشرو در ارایه خدمات مستند سازی در خدمت شماست.

1- هدف :

هدف از تدوین این مستند ارائه اصول و نکاتی جهت فعالیت ایمن در ارتفاع و در هنگام نصب اسکلت فلزی و بتونی جهت کلیه افرادی که به هر نحو در این زمینه فعالیت می نمایند، می باشد.

2- دامنه کاربرد :

دستورالعمل حاضر در کلیه کارگاه های شرکت که عملیات نصب اسکلت فلزی و بتونی دارند، کاربرد دارد.

3- مسئولیت ها :

نظارت: واحد HSE

اجرا:  کلیه پرسنل شرکت و پیمانکاران مجری نصب اسکلت فلزی و بتونی.

4- شرح :

  ساخت و برپا نمودن اسكلت‌های فلزی و بتنی:

4-1- هنگام برپا نمودن اسكلت فلزی و نصب ستون‌ها، تیرها و خرپاها، تا زمانی كه جوشكاری لازم انجام نگردید و یا حداقل نصف پیچ و مهره‌ها بسته نشده‌اند، نباید كابل نگهدارنده جرثقیل را از آنها جدا نمود.

4-2- قبل از نصب تیرآهن بر روی تیرآهن دیگر، تیرآهن زیرین باید صددرصد دارای پیچ و مهره و یا جوشكاری باشد.

4-3- برای بالا بردن تیرهای آهن و سایر اجزاء اسكلت فلزی، نباید از زنجیر استفاده شود، بلكه باید كابل‌های فلزی یا طناب‌های محكم و مناسب با ضرائب اطمینان مناسب بكار برده شود. همچنین برای جلوگیری از خمش بیش از حد كابل فلزی، باید چوب یا مواد مناسب دیگری در بین تیرآهن و كابل قرار دهند.

4-4- تیرها و ستون‌ها باید بلافاصله پس از نصب و جوشكاری و یا پیچ و مهره شدن از نظر اطمینان به انجام صحیح و كامل كار، مورد بازدید قرار گیرند.

4-5- هنگام بالا بردن تیرآهن و سایر اجزاء اسكلت فلزی به وسیله جرثقیل، باید برای جلوگیری از نوسان شدیدآنها و ایجاد حادثه، به وسیله چند رشته طناب و به طور دستی، حركت آنها را كنترل نمود.

4-6- در قسمت‌های مناسبی از اجزاء اسكلت فلزی، باید نقاط اتصال كافی برای قلاب طناب مهار و داربست‌های معلق پیش بینی شود.

4-7- در مواقع بارندگی یا وزش بادهای شدید و یا در مواردی كه به علت ناكافی بودن روشنایی، احتمال حادثه افزایش می‌‌یابد، باید از ادامه عملیات برپایی اسكلت فلزی جلوگیری بعمل آید.

4-8- تیرآهن‌ها و سایر اجزاء اسكلت فلزی در هنگام نصب نباید آغشته به برف، یخ و سایر مواد لغزنده باشند.

4-9- هنگام برپا نمودن اسكلت فلزی باید از ورود افراد به داخل منطقه خطر جلوگیری بعمل آید.

4-10- جوشكاری الكتریكی اسكلت فلزی به وسیله داربست‌های آویزان كه با كابل نگهداری می‌‌شوند، مجاز نمی‌باشد.

4-11- كابل‌های دستگاه‌های جوشكاری الكتریكی باید دارای پوشش عایق مطمئن و بدون زدگی باشند.

4-12- هنگامی كه كارهای بنایی در طبقات زیرین انجام می‌‌شود، نصب تیرآهن، انجام كارهای بتنی و غیره در طبقات بالاتر در صورتی مجاز خواهد بود كه سقف‌های مربوطه را به طور كامل زدند.

4-13- عملیات برپایی اسكلت‌های فلزی و همچنین اجرای سازه‌های بتنی از قبیل قالب بندی‌، آرماتوربندی، ساخت و ریزش بتن در قالب‌ها باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود.

4-14- از كار كارگران بر روی بام ساختمان‌ها در هنگام باد، طوفان و بارندگی شدید و یا هنگامی كه سطح بام پوشیده از یخ باشد،‌ باید جلوگیری بعمل آید.

4-15- از بكار گماردن‌ كارگران‌ بی‌ تجربه‌ و تازه‌ كار بر روی‌ سقف‌های‌ شیب‌ دار باید جلوگیری‌ بعمل‌ آید.

4-16- در هنگام‌ كار برروی‌ سقف‌های پوشیده‌ از صفحات‌ شكننده‌ مانند صفحات‌ موج‌‌دار نورگیر و یا ورق‌های آزبست – سیمان (ایرانیت‌)، باید از نردبان‌ها یا صفحات‌ كراولینگ‌ با عرض‌ حداقل‌ 25 سانتی‌ متر استفاده‌ شود. تعداد نردبان‌ها یا صفحات كراولینگ باید حداقل دو عدد باشد تا برای جابجا كردن یكی از آنها، نیاز به ایستادن بر روی ورق‌های شكننده نباشد.

4-17- در لبه‌ سقف‌های شیب‌ دار باید موانع‌ مناسب‌ و كافی‌ جهت‌ جلوگیری‌ از لغزش و سقوط‌ كارگر و یا ابزار كار پیش‌بینی‌ شود.

4-18- كارگرانی‌ كه‌ بر روی‌ سقف‌های‌ شیب‌ دار با شیب‌ بیش‌ از 20 درجه‌ كار می‌كنند باید مجهز به‌ كمربند ایمنی‌ و طناب‌ نجات‌ باشند و در صورت امكان تورهای حفاظتی در زیر محل كار نصب گردد.

4-19-  ورق‌های مذكور در بند 4-16- باید فاقد هرگونه نقص، ترك و شكستگی بوده و فاصله تكیه‌گاه‌های زیرآن ‎به اندازه‌ای باشد كه‎صفحات، تحمل بارهای وارده را داشته باشند.

4-20- معابری كه برای عبور چرخ دستی یا فرغون می سازند، باید دارای سطح صاف باشند و برای عبور هر فرغون حداقل یك متر عرض منظور شود.

4-21- از استقرار بار، اعمال فشار و تكیه ی داربست یا نردبان به كارهای بنایی كه ملات آن را هنوز به طور كامل نگرفتند و دارای سقف نیست، باید جلوگیری بعمل آید.

4-22-  استفاده از چهارپایه‌های كوتاه در عملیات سبك ساختمانی و تعمیرات جزیی در صورتی مجاز است كه واجد استحكام و سطح اتكاء كافی و مطمئن باشد.

4-23- بالا كشیدن اجسام سنگین و حجیم از جمله تیرآهن، قطعات فولادی و غیره به صورت دستی باطناب، كابل و غیره مجازنبوده و باید از بالابرهای‎مكانیكی مناسب‎استفاده شود.

5- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع می گردد.

6- مدارک پیوست :

ندارد

 

دریافت گواهینامه ایزو

ایمنی در اسکلت فلزی و بتنی سوپروایزرها

سوپروایزر شخصی است که وظیفه اش نظارت بر کارکنان است. البته این نظارت فقط برای ایمنی است. یعنی وقتی کارگران مشغول کار هستند، سوپروایزر همواره امور ایمنی ایشان را نظارت می کند.

یکی از وظایف مهم هر سوپروایزری کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد ایمنی کارگران در زمان اجرای اسکلت است. سوپروایزرها همچنین بایستی مطابق با نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی همواره در حال کشف و شناسایی مخاطرات شغلی و ارزیابی ریسک آنها باشند.

HSE در اسکلت فلزی و بتنی کار در ارتفاع

یکی از خطرات که همیشه کارگران اجرای اسکلت را تهدید می کند، کار در ارتفاع است. لذا کارشناسان HSE مستقر در کارگاه های عملیاتی بایستی حواسشان به این موضوع باشد. برای همین مطالعه نمونه دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع را به همه مسئولین ایمنی پیشنهاد می کنیم. ایجاد جان پناه ها و حصارها و حفاظها می تواند جلوی خیلی از حوادث ناگوار و مرگبار را بگیرد.

اولین و خطرناک ترین جبهه کاری در عملیات ساختمانی، ساخت اسکلت است. آمار مرگ و میر و حوادث منجر به جرح در این بخش از فرایند ساختمانی بیشترین آمار را دارد. هر ساله آمار زیادی از سازمان پزشکی قانونی مبنی بر مرگ ناشی از سقوط حین کار از ساختمانهای بلند گزارش می گردد.

ایمنی در اجرای اسکلت فلزی، بتنی کار با نردبان ها

استفاده از نردبانهای ایمنی در کارهای ساختمانی و اجرای اسکلت خیلی رایج است.

لذا ایمنی و کارکرد صحیح نردبانهای مورد استفاده در کارگاه، بایستی توسط کارشناس این پروژه تحت کنترل باشد.

نمونه دستورالعمل ایمنی کار با نردبان نیز می تواند راهنمای شما جهت بکارگیری بهینه و ایمنی انواع نردبان ها در کارگاه باشد. البته یک کارشناسی ایمنی، تجربه تماس این مستندات HSE را باید بلد باشد. اما موضوع ایمنی کار در اسکلت سازی اهمیت بیشتری دارد.

هنگام اتفاقات سریعا با مرکز اورژانس هر استان مثلا مرکز اورژانس تهران تماس بگیرید.

کمربند ایمنی و کاربرد آن در اجرای اسکلت فلزی و بتنی

انتخاب و استفاده از کمربند ایمنی مناسب و ایمنی در زمان اجرای اسکلت های ساختمانی خیلی مفید است. چنانچه کارکنان مجری اسکلت از این کمربندهای ایمنی بتوانند استفاده کنند، آمار حوادث خیلی کاهش می یابد. اما متاسفانه اکثر کارگران از این تجهیز ایمنی استفاده نمی کنند. خیلی از آنها ابراز می کنند که به استفاده از این کمربند ایمنی عادت ندارند.

البته فقط کمربند ایمنی برای محافظت از کارگران کفایت نمی کند. برای همین توصیه می کنیم که نمونه دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی را بخوانید.

آموزش ایمنی در کار در اسکلت سازی

اجرای آموزشهای مستمر و ادواری برای کارگران اجرایی اسکلت سازی می تواند خیلی جلوی حوادث را بگیرد. این آموزشها می تواند توسط مسئول ایمنی یا افسر ایمنی انجام گیرد. نتایج برگزاری این آموزشها را مطابق با نمونه دستورالعمل آموزش ثبت و نگهداری نمایید.

لطفا با اعمال نظرات و پیشنهادات خود در قسمت دیدگاه بایستی، ما را در رسالت و وظیفه خود یاری نمایید.

وظیفه مرکز سیستم کاران – سازمان مرکزی (تلفن 79165-021) اشاعه فرهنگ HSE در سطح جامعه است.

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

3 Responses

  1. خیلی خوب
    به شرطی که کارکنان به خاطر سلامتی خودشون هم که شده این موارد رو رعایت کنند نه اینکه فقط پیش کارفرما کلاه ایمنی بزارن

  2. ما یک گروه آرماتور بند هستیم، که در زمینه ی ساختمان فعالیت داریم. آیا نمونه دستورالعمل ایمنی در نصب اسکلت فلزی و بتونی می تواند در زمینه ی کاری ما قابل اجرا باشد؟

  3. نمونه دستورالعمل ایمنی در نصب اسکلت فلزی و بتونی را در کارهای ساختمانی اجرا و پیاده سازی کردیم و همه کارگران اصول و نکات فعالیت ایمن در ارتفاع و در هنگام نصب اسکلت فلزی و بتونی را رعایت میکنند. ممنون از وب سایت خوب شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo