نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک

روش اجرایی گزارش حوادث و اتفاقات خطرناک
4.7/5 - (100 امتیاز)

نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک

مستند نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک یکی از اسناد مهم در مجموعه مستندات HSE محسوب می گردد. هدف از تدوین این سند، تشریح چگونگی انجام گزارشات و انجام تحلیلهای مربوطه است.

اصول گزارش دهی بمنظور مدیریت دانش و بهینه سازی و بهبود فرآیندهای HSE است. وقتی تمامی گزارشات طبقه بندی و تحلیل می گردند، چندین خروجی مفید و کاربردی در بر خواهد داشت. از جمله خروجی های ارزنده هر تحلیلی ارائه راهکارهای جدید و تصمیم های مهم در سازمان هست. کارشناس HSE در هنگام اتفاقات پر خطر و حوادث خطرناک شایسته است با سازمان جمعیت هلال احمر تماس حاصل نمایند.

کسب تجربه در حوادث و اتفاقات خطرناک می تواندچراغ رونگری برای آینده باشد. این تجارب و دانش گاهی بصورت آکادمیک دست یافتنی نیست. خیلی از امورات هست که فقط با کسب تجربه و متاسفانه تجربیات تلخ درسهای عظیمی در بردارد.

نمونه دستورالعمل گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک که در زیر ارائه کردیم فقط جهت الگو هست. شما می توانید در پایان مقاله فایل Word آنرا دانلود رایگان نمایید. پس با توجه به نیازهای سازمانی و عملکردی مجموعه خودتان آنرا ویرایش نمایید.

در پایان مطلب ما را از نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود در قسمت درج دیدگاه بی بهره نگذارید. مرکز سیستم کاران با شماره 79165-021 نیز پذیرای دیدگاه شما کاربران عزیز می باشد.

1-  هدف:

هدف از نگارش این روش اجرایی، تشریح نحوه تهیه و تنظیم گزارش حوادث، شبه حوادث و اتفاقات خطرناک و تحقیق در رابطه با علل آنها و ارائه راهکارهای اجرایی و اقدامات اصلاحی متناسب که مانع تکرار حوادث مشابه گردد.

2- دامنه كاربرد:

این روش اجرایی در دفتر مرکزی و واحد های عملیاتی شرکت کاربرد دارد.

3- مسئولیت نظارت و اجرا:

نظارت: نماینده مدیریت

اجرا: واحد HSE

4- شرح:

1-4- حادثه ناشی از کار:

طبق ماده 60 قانون تامین اجتماعی حادثه ناشی از کار عبارت است از حوادثی که درحین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد. مشروط بر این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان ومساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

2-4- رویداد (Incident):

اتفاقی که منجر به یک حادثه شده یا پتانسیل تبدیل شدن به یک حادثه را داشته باشد.

3-4- شبه حادثه (Near misses):

رویدادی که منجر به بیماری، جراحت، صدمه و یا خسارت نشده است و اصطلاحا بخیر گذشته است را شبه حادثه گویند.

4-4- ایمنی (Safety):

در امان بودن از ریسک غیر قابل قبول یک خطر.

5-4- آسیب های جزئی:

آسیب هایی که با انجام کمک های اولیه بتوان فرد آسیب دیده را مداوا نموده بطوریکه او بتواند در روز حادثه یا حداکثر روز بعد به کار روزمره اشتغال یابد.

6-4- حوادث جزئی:

حوادثی که منجر به آسیب های جزئی می شوند را حوادث جزئی گویند.

7-4- آسیب های ناتوان کننده:

آسیب هایی که در نتیجه آن کارکنان قادر نباشند وظایف محوله را بنا به تشخیص پزشک معتمد انجام داده و علاوه بر روز حادثه یک یا چند روز دیگر نیز از کار معاف گردند. بیماری های ناشی از کار نیز در صورتی که شامل تعریف مذکور باشد در زمره آسیب های ناتوان کننده بشمار می آید.

8-4- حوادث ناتوان کننده:

حوادثی که منجر به آسیب های ناتوان کننده می شوند را حوادث ناتوان کننده گویند.

9-4- آسیب های ناتوان کننده دائمی (نقص عضو):

هر گونه آسیب بجز مرگ که بطور کلی و دائمی فرد را از انجام کار ناتوان نماید یا اینکه منجر به از دست دادن عملکرد عضو و یا قطع کامل آن گردد. مانند قطع بند انگشت و نابینایی یک چشم و…..

10-4- حوادث ترافیکی و جاده ای (Road Traffic Accident):

حوادثی که برای وسایل نقلیه در زمان تردد در کارگاه و مسیرهای ارتباطی رخ می دهد.

11-4- موارد مراقبت های پزشكی (Medical Treatment Case):

شامل مواردی است كه باعث اتلاف روزهای كاری و یا محدودیت كاری نمی شود ولی نیاز به درمان توسط پزشك و یا تحت نظر پزشك دارد.

12-4- موارد كمك های اولیه (First Aid Case):

هر نوع مراقبت پزشكی مثل درمان بریدگی، خراش، سوختگی كه عموما نیاز به مراقبت پزشك ندارد،    می باشد.

13-4- روز تلف شده:

تعداد روزهای تلف شده غیر از روز حادثه که پرسنل بدلیل صدمات یا بیماری های شغلی نتوانسته اند در شغل خود فعالیت داشته باشند را روز تلف شده گویند. روز تلف شده به دو گروه بشرح ذیل تقسیم بندی می شود:

1-13-4- روزهای تلف شده – عدم فعالیت كاری:

تعداد روزهای كاری است كه كاركنان بدلیل صدمات و بیماری های شغلی نتوانسته اند فعالیت داشته باشند.

2-13-4- روزهای تلف شده – محدود شدن فعالیت كاری:

تعداد روزهای كاری است كه ناشی از جراحات و بیماری است و اقدامات زیر انجام می گیرد:

پرسنل بطور موقت در سمتی دیگر فعالیت می كند.

شاغلین در یك كار دائم ولی به صورت پاره وقت مشغول به فعالیت است.

پرسنل در یك كار دائم مشغول بكار است ولی نمی تواند كار خود را بدرستی انجام دهد.

14-4- بیماری های شغلی:

هرگونه موقعیت غیر عادی جدای از صدمات شغلی كه در اثر عوامل محیطی ایجاد می شود. این شامل بیماری های سخت و مزمن می شود که در اثر تنفس كردن، جذب شدن از طریق پوست، گوارش و یا تماس مستقیم در انسان ایجاد  می گردد.

5- شرح

1-5- در زمان وقوع رویداد و حوادث به ترتیب اولویت مراحل زیر باید دنبال شود:

در زمان هر رویداد یا حادثه، شخص باید اول از ایمنی خود و سپس دیگران اطمینان حاصل كند.

 شخص می بایست نسبت به ارزیابی وضعیت محیطی خود اقدام نماید.

با به حداقل رساندن ریسك یا خاموش كردن تجهیزات و دستگاه ها بدون اینکه ایجاد خطر برای خود و دیگران نماید.

انجام كمك های اولیه توسط نزدیکترین فرد آموزش دیده و صلاحیت دار

تماس و برقراری ارتباط با واحد HSE

محصور نمودن منطقه و جلوگیری از ایجاد ازدحام و دخالت پرسنل مگر در صورت ضرورت

اعلام گزارش رویدادها، حوادث و اتفاقات خطرناک به سرپرستان واحدها

2-5- اقداماتی که سرپرست واحد فرد حادثه دیده می بایست انجام دهد:

– بررسی وضعیت

– ارزیابی وضعیت حادثه با آنچه بیان شده و اتفاق افتاده

– تهیه لیست تمام افرادی كه شاهد حادثه بودند.

– تماس و هماهنگی با واحد HSE

– همکاری کامل با سرپرست واحد HSE جهت تهیه و تنظیم گزارش حادثه و رویداد

3-5- چگونگی تماس با واحدها در زمان وقوع حادثه:

شماره تلفن و آدرس واحد HSE ، آتش نشانی و بهداری می بایست در لیست شماره تلفن های ضروری با کد F-23 در اختیار کلیه واحد ها قرار گیرد.

كلیه مدیران و سرپرستان و پرسنل در جلسه آموزشی HSE از روش های برقراری ارتباط با بهداری، آتش نشانی و واحد HSE آشنا می شوند.

4-5- فرآیند بررسی و تحقیق:

1-4-5- اقدامات اولیه:

کلیه اقدامات مورد نیاز و ضروری جهت ارائه کمک های اولیه و اقدامات پزشکی می بایست توسط واحد بهداری انجام شود.

اقدامات مورد نیاز جهت رفع کلیه شرایط مخاطره آمیز از موقعیت وقوع حادثه قبل از آغاز بررسی و تحقیق الزامی است.

بررسی باید بلافاصله پس از وقوع حادثه آغاز شود و می بایست از صحنه حوادث و رویدادها، فیلم و عكس تهیه نمود.

2-4-5- تشكیل تیم بررسی حادثه:

 گستردگی و ترکیب تیم بررسی حوادث باید متناسب با موارد ذیل باشد:

وسعت جراحت و خسارت

پتانسیل برای تکرار حادثه

پتانسیل ایجاد حادثه یا خسارت

افرادی كه در كار سهیم هستند.

نیازمندی های قانونی

سرپرستان واحد مربوطه، سرپرست HSE و افسر HSE مربوطه باید جزء تیم بررسی و تحقیق باشند.

اگر یك پیمانكار فرعی درگیر حوادث شود، سرپرست کارگاه پیمانكار، مسئول ایمنی و افسر ایمنی باید جزء تیم بررسی باشند.

3-4-5- آمادگی تحقیق:

مدارك زیر باید در شروع تحقیقات و بررسی ها در دسترس باشند:

الزامات استاندارد در مورد نوع كاری كه انجام می شود.

دستورالعمل و روش اجرایی ایمن كار برای فعالیت مشخص

نظریه واحد بهداری در خصوص فرد مصدوم

4-4-5- حقیقت یابی:

اصول:

تمامی موضوعاتی كه به درک حادثه و رویداد موردنظر کمک می نماید می بایست جمع آوری گردد.

روش های یافتن حقایق بشرح ذیل است:

مشاهده عینی حادثه در زمان وقوع

مصاحبه با شهود

بررسی دستورالعمل ها و روش های اجرایی نوشته شده

وارسی سوابق موجود

بررسی گزارشات تخصصی تحقیقات

اطلاعات باید دقیقا مورد بررسی سیستماتیك تیم بررسی و تحقیق قرار گیرد.

شواهد موجود در محل وقوع حادثه می بایست مورد توجه قرار گیرد:

مشاهداتی مبتنی بر مشاهدات عینی شاهدان می بایست ثبت گردد.

شواهد فیزیكی کمک خواهند کرد تا قربانیان و شاهدان حادثه بیاد آورند چه اتفاقی افتاده است.

مصاحبه با شهود:

چگونگی انجام مصاحبه

بطور كلی افراد با تجربه بایستی مصاحبه را انجام دهند. تمامی مصاحبه ها بایستی در محیط آرام و خصوصی انجام گیرد. لازم است كه در اسرع وقت كلیه شاهدان اظهارات اولیه خود را بیان نمایند.

 تحقیق كنندگان نبایستی برای شاهدان حقیقتی راروشن نمایند.آنها نباید سؤالاتی رامطرح نمایند  كه راهنمای پاسخ سؤال باشند.

برای نتیجه گیری بهتر، ‌مصاحبه می بایست بر اساس اصول زیر انجام شود:‌

توضیح هدف از تحقیق كه همان پیشگیری ازوقوع مجددحادثه می باشد می بایست برای شاهدان بیان شده و اجازه داده شود آنها در وضعیتی آرام اظهارات خود را بازگو کنند.

می بایست اجازه داده شود هریك از شاهدان آزادانه صحبت كنند با ملاحظه ومؤدبانه وحرفه ای باید با آنها برخورد شود.

می بایست بگونه ای یادداشت برداشته شودكه حواس شهود پرت نشود. درصورت رضایت شهود از ضبط صوت می توان استفاده نمود.

برای كمك به شاهد از كروكی و طرح موقعیت وقوع حادثه بکار گرفته شود.

تأكید مصاحبه کننده می بایست بر مشاهدات عینی باشد. نباید به شایعات موجود توجه نمود.

مصاحبه کننده نباید با شاهد مشاجره كند.

گفته های شاهد برای تشریح مشاهدات، به همان صورت كه بیان شده می بایست  ثبت گردد. (در توصیف مشاهدات، دقیقا كلماتی را كه شاهد بر زبان می آورد ثبت شود).

مشخصات هریك ازشهود (اعم ازنام، شغل، سابقه كار و…) بطور کامل ثبت گردد.

5-4-5- تجزیه و تحلیل بررسی ها و یافته ها:

تیم تحقیق حادثه باید علل حوادث را شناسایی و تجزیه و تحلیل نماید و برای این منظور باید از سوابق بازدید از محل، مصاحبه با شهود، مدارك مربوطه و غیره استفاده نماید.

نتیجه جلسات تحقیق حادثه باید به مدیر پروژه/ریاست کارخانه ارائه گردد.

علل رویداد: بطور کلی رویداد ناشی از کار، علت واحدی نداشته و معلول علل فنی- انسانی می باشد.

  • علل مستقیم:

علتهای مستقیم شرایط خاصی است که به صورت آنی منجر به بروز حوادث می شوند.

  • علل غیر مستقیم:

علل غیر مستقیم به دو دسته اعمال نا ایمن و شرایط ناایمن تقسیم می شوند.

اعمال ناایمن:

اعمال ناایمن در نتیجه سهل انگاری فرد و تخطی در پیروی از دستورات کاریست که برخی از آنها در زیر آورده شده است:

– توجه نکردن به علائم و هشدارهای ایمنی

– عدم استفاده از وسایل ایمنی و تجهیزات حفاظت فردی

– انجام کارهای خطرناک مانند شوخی کردن در محیط کار

– عدم استفاده از امکانات موجود

– انجام کار بدون مجوز

– جدا کردن تجهیزات ایمنی از دستگاه

– استفاده نا به جا یا غیر اصولی از تجهیزات

– عدم رعایت دستورالعمل های تعیین شده

– به کار انداختن ماشین آلات در سرعت های غیر ایمن و یا افزایش بار در آنها

– و….

شرایط ناایمن:

شرایط ناایمن از نامناسب بودن وضعیت و یا سیستم کاری ناشی می شوند.

– نامناسب بودن محل کار  از لحاظ نور، صدا، گرد و غبار، ارتعاش و…..

– بی نظمی در محیط کار

– نقص فنی دستگاه

– فقدان یا نامناسب بودن حفاظ

– لغزنده بودن کف کارگاه

– نقص فنی وسایل حمل و نقل

– استفاده از مواد خطر ناک در فرایند تولید

  • علل ریشه ای:

عوامل اصلی به سبب نا مناسب بودن اقدامات، روش ها، تدارکات و تشکیلات ایجاد شده و یا اینکه به علت انحراف از خطی مشی ها و استانداردهای مربوطه به وقوع می پیوندند. عوامل اصلی به سبب نقص در این موارد به وقوع می پیوندند:

– فاکتور های فردی مثلا توانایی های فیزیکی و ذهنی و استرس

– انگیزش

– آگاهی، آموزش و یا مهارت

– سرپرستی

– طراحی دستگاهها و تاسیسات ویا استانداردها

– تعمیر و نگهداری

– روش های اجرایی

طبقه بندی علل رویداد بر اساس مصوبات سازمان بین المللی کار:

ماشین آلات

انفجار و آتش سوزی

مواد شیمیایی ( خورنده، سوزاننده و… )

برق (الکتریسیته)

سقوط افراد

تصادم با مانع

سقوط اجسام

ریزش

جابجا کردن اجسام

ابزار دستی

6-4-5- گزارش حوادث:

چه اتفاقاتی باید گزارش داده شود:

تمام اتفاقات بایستی طبق فرم گزارش حوادث با کد F-48-00-01 باید گزارش داده شده و تحلیل شوند، چه آنهایی كه باعث صدمات انسانی و چه آنهایی  كه باعث خسارات فیزیكی(شامل محیط زیست،ماشین آلات، تجهیزات، اموال و…) شده اند.

شبه حوادث موقعیت های خطرناکی هستندکه نیازمند توجه جدی می باشند. این موارد نیز طبق فرم گزارش شبه حوادث با کد F-48-00-02 گزارش می شوند. فرم های گزارش حوادث بایستی در مکان های مناسب درون برگه دان هایی در نقاط مختلف کارگاه ها قرار داده شوند تا کارکنان بتوانند شبه حادثه های رخ داده را درون آنها ثبت کنند. این برگه ها به صورت هفتگی توسط سرپرستHSE  جمع آوری شده  در جلسات واحد HSE بررسی می شوند زیرا این خطرات ناشی از كافی نبودن كنترل ریسک و یا روش های كار بوده و آنها نیز می بایست گزارش شوند.

چه كسی گزارش حوادث را تهیه می نماید:

مدیر قسمت باید یك گزارش حادثه از مسئولی كه مستقیما با حادثه در ارتباط بوده بلافاصله پس از   حادثه دریافت نماید. مدیر قسمت یا سرپرست اجرا نزدیكترین كسی است كه می تواند در مورد دلایل و علت وقوع حادثه یا رویداد اظهار نظر نماید.

چگونگی تهیه گزارش حوادث:

راه های زیادی برای اینكار وجود دارد، از یك مصاحبه معمولی با افراد تا یك بررسی كامل توسط تیم  تخصصی كه تمامی حقایق را درنظر می گیرد و ترسیم یك نمودار درختی از علت ها که پیشرفت وقایع را تحلیل می کند و لیست نسبت های صحیح را بدست می آید.

هر حادثه باید به یك روش صحیح، مدون و مصوب گزارش شود.

 یك گزارش كتبی برای حوادثی كه موجب دادن مرخصی استعلاجی می شود می بایست توسط پزشک معتمد صادر شود و به مسئول واحد مربوطه و رونوشت آن به سرپرست HSE ارائه گردد.

پس از تعیین علل حادثه، ارائه راه حل های و پیشنهادات اصلاحی و اقدامات مورد نیاز جهت پیشگیری از وقوع مجدد حادثه الزامی بوده و می بایست در گزارش حادثه ذکر شود.

مفاد یك گزارش حادثه:

قربانیان

– نام و نام خانوادگی، شماره شناسایی

– تاریخ تولد، سن

– شغل مربوطه

– پرسنل شرکت یا پیمانکار

– تاریخ ورود به سایت

– سابقه کار

شرح حادثه:

– نوع حادثه

– تاریخ و زمان وقوع

– شیفت كاری / سایت كاری

– محل فعالیت که حادثه در آن رخ می دهد.

– نوع كاری كه انجام می گردد.

– گزارش حقایق (با نقشه)

– ماهیت حادثه

– اقدامات انجام شده (کمک های اولیه یا مراقبت های پزشكی)

علل حادثه:

  • علل مستقیم
  • علل غیر مستقیم (اعمل ناایمن- شرایط ناایمن)
  • علل ریشه ای

تحقیق و بررسی حادثه:

– نام شاهدان

– اظهارات شهود

– تحقیقات تکمیلی

– بررسی روش های اجرایی و دستورالعمل ها

توصیه ها و اقدامات پیشگیرانه که باید انجام شود تا این نوع حوادث دیگر اتفاق نیافتد:

– در آینده نزدیك

– طی هفته (طرح پیشنهادی)

– در زمان های بعدی (طرح پیشنهادی)

توضیحات:

– سرپرست شخص مصدوم

– توضیحات

– نام و امضاء

– مسئول واحد بهداری

– توضیحات

– نام و امضاء

– سرپرست پیمانکار

– توضیحات

– نام و امضاء

– سرپرست  HSE

– نام و امضاء

– سرپرست واحد

– نام و امضاء

7-4-5- توصیه ها و اقدامات پیشگیرانه:

توصیه ها و اقدامات پیشگیرانه درمورد جلوگیری از علل مستقیم حادثه باید ایجاد شود تا از بروز مجدد حادثه و خسارت جلوگیری شود.

توصیه هایی باید برای بهبود و پیشرفت سیستم مدیریت HSE ارائه گردد.

تمامی توصیه ها و پیشنهادات ارائه باید به شکل کاربردی باشد.

این پیشنهادات با همکاری و مشورت واحد مربوطه، از طریق واحد HSE کارگاه ارائه می شود.

8-4-5- توزیع گزارشات:

واحد HSE

سرپرست واحد

 ریاست

واحد HSE دفتر مركزی

5-5- اجرای توصیه ها و اقدامات پیشگیرانه:

1-5-5- کلیه توصیه های مذکور در گزارش حادثه می بایست بطور کامل عملیاتی و اجرایی شود.

2-5-5- ریاست واحد و پیمانکار می بایست از اجرای کامل توصیه ها اطمینان حاصل نمایند.

3-5-5- منابع انسانی، تجهیزاتی و مالی موردنیاز اجرای توصیه ها و اقدامات پیشگیرنه می بایست توسط ریاست کارخانه و پیمانکار تامین گردد.

6-5- پیگیری:

1-6-5- سرپرست HSE و مسئول ایمنی پیمانکار موظف به پیگیری اجرایی شدن توصیه ها می باشند.

2-6-5- سرپرست HSE و مسئول ایمنی پیمانکار می بایست گزارشی از پیگیری های خود را به ریاست کارخانه ارائه نمایند.

7-5-  اطلاع رسانی حوادث و اتفاقات خطرناک به تمام سطوح نیروی كاری:

1-7-5- تمام حوادث و رویدادها و اتفاقات خطرناك شامل اقدامات پیشگیرانه، توصیه هایی كه توسط تیم تحقیق مدون و تجربیات بدست آمده، باید به تمام سطوح نیروی كاری انتقال یابد.

2-7-5- خط ارتباطی بصورت زیر است:

تیم تحقیق اتفاقات و حادثه ← واحد HSE ← ریاست ← مهندسان / سرپرستان واحدها ← نیروی کاری

3-7-5- واحد HSE مسئول پایش و اطمینان از اجرای مؤثر خط ارتباطی است.

8-5- برنامه تجزیه و تحلیل آماری ماهیانه و سالیانه رویدادها، حوادث و اتفاقات خطرناک:

1-8-5- واحد HSE دفتر مركزی باید كل گزارش های حوادث و رویدادها را گردآوری و ثبت كند و آنها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

2-8-5- براساس تجزیه و تحلیل های آماری انجام شده، مدیر HSE شرکت می بایست در جهت بهبود مستمر مطابق با روش اجرایی بهبود مستمر اقدام کند و همچنین با تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مطابق با روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی، اقدامات لازم را انجام دهد.

3-8-5- واحد HSE دفتر مرکزی مسئول پایش و اطمینان از این است كه كلیه دستورات صادره حاصل از برنامه تجزیه تحلیل حوادث  بطور مؤثر اجرا می شود.

6- توزیع نسخ:

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع می گردد.

7- مدارک پیوست:

ردیف

نام

کد

7-1

فرم گزارش حوادث

F-48-00-01

7-2

فرم گزارش شبه حوادث

F-48-00-02

         دریافت گواهینامه ایزو

دستورالعمل گزارش حادثه

یکی از فرایندهای مهم در حوزه HSE ، دستورالعمل گزارش حادثه است. ما در روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک، موضوع گزارش حادثه را ذکر کردیم. برخی از کارشناسان مستندسازی یک دستورالعمل گزارش دهی حوادث بطور مجزا تهیه و تدوین می کنند. اینکه این دستورالعمل بصورت تفکیکی و یا تلفیقی باشند، فرقی با هم ندارند. مهم اجرای دقیق آنهاست. جهت هر گونه اتفاق با سازمان امداد و نجات تماس حاصل نمایید.

نمونه فرم گزارش حادثه

وقتی در یک مجموعه یک حادثه رخ می دهد، همه بدنبال نمونه فرم گزارش حادثه می گردند. نمونه فرم گزارش حادثه یا نمونه فرم گزارش حوادث دارای فرمتهای مختلفی است. هر شرکتی و یا سازمانی برای خودش یک فرمت خاص از گزارش حادثه دارد. ما نیز یک نمونه فرم گزارش حادثه در این روش اجرایی قرار دادیم.

نمونه فرم گزارش حادثه همچنین از طریق کلیک بر روی منوی دانلود رایگان فرمهای ایزو ISO قابل بارگیری است. این فرم در قالب Word در سایت قرار دادیم تا شما عزیزان بتوانید آنرا ویرایش کنید.

حادثه و الزامات قانونی

در زمان وقوع حادثه بزرگ و خطرناکی که منجر به نقص عضو یا فوت می گردد، پای مراجع قانونی نیز باز می شود. مراجع قانونی همچون اداره کار همواره روی حوادث تمرکز زیادی دارند. تهیه و تدوین گزارش حادثه از طریق مسئول HSE یک الزام است. البته خود وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز از طریق اعزام بازرس نسبت به تهیه و تدوین گزارش حادثه اقدام می کنند.

نحوه تهیه گزارش حادثه

خیلی از کارشناسان HSE تا بحال تجربه تهیه و تنظیم گزارش حادثه را نداشتند. لذا نحوه تنظیم گزارش حادثه و الزامات قانونی مرتبط را نمی دانند. فرم گزارش حادثه HSE را از طریق سایت ما یا از طریق مراجع قانونی تهیه نمایید. فرم گزارش حادثه Pdf در قالب Pdf و Word هست.

نمونه گزارش حادثه کار را همواره نزد خود نگه دارید. چون در مواقع لزوم و یا وقوع اتفاقات خطرناک ممکنه نتوانید به سرعت پیدا کنید. گزارش حادثه در حین کار هر لحظه ممکنه مورد نیاز باشد.

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

3 Responses

  1. نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک که در بالا فرستادین برای همه شرکتها یکی هست؟ ما یه شرکت پیمانکاری در حوزه راهداری هستیم می تونیم همین روش اجرایی رو تغییر بدیم و استفاده کنیم؟

  2. رویداد ناشی از کار، علت واحدی نداشته و معلول علل فنی- انسانی می باشد در نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک چقدر می تواند اثر گذار باشد؟

  3. نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک یک روش اجرایی مهم در گواهینامه hse است که برای جلوگیری از حوادث و اتفاقات خطرناک در همه شرکت ها کاربرد داره و شما به صورت کامل داخل سایت قرار دادید با سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo