اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

استاندارد ISO30401 استاندارد ایزو 30401

استاندارد ISO30401 استاندارد ایزو 30401
5/5 - (1 امتیاز)

استاندارد ISO30401 استاندارد ایزو 30401

استاندارد ISO30401 استاندارد ایزو 30401 باعنوان سیستم مدیریت دانش ازسری استانداردهای تازه شناخته شده وخصوصی درحوزه دانش میباشد. ایزو 30401 سازمان راجهت بهبود کیفی سطح دانش کمک میکند. والزامات لازم درحوزه دانش رادر اختیار سازمان قرار میدهد. تا سازمان صرف نظر ازنوع فعالیت و اندازه و گستردگی و همچنین صرف نظر ازنوع محصولات و خدماتش دانش لازم راکسب کند.

ISO30401 چگونگی مدیریت دانش سازمان رادر نظر میگیرد وسازمان راراهنمایی میکند چگونه سطح کیفی دانش سازمان رابالا ببرد. درهمین راستا لازمست اطلاعات سازمان بروزرسانی شده باشد ومدیران کلیدی سازمان دانششان دائما بروز باشدتا بتوانند دانش لازم رانیز دراختیار کارکنان سازمان قرار دهند.

اهمیت دریافت ایزو 9001

گواهینامه ISO30401 درراستای پیاده سازی درست وبهینه، بدلیل الزامات مشترک بسیارش بااستاندارد ایزو 9001 درجهت ایجاد و بهبود شرایط سطح کیفی دانش نیاز داردتا بطور همزمان سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 رادر سازمانش طراحی وپیاده سازی نماید. درون استاندارد ایزو9001 الزاماتی بیان شده درخصوص ایجاد، اجرا، نگهداری وبهبودراهبردها جهت سطح کیفی دانش سازمان بهمین جهت سازمان متقاضی درخواست گواهی ISO30401 جهت ارتقای سطح کیفی دانش سازمان وهرچه بهتر پیاده سازی استاندارد ISO30401 بهترست قبل ویاهمزمان استاندارد ISO9001 رانیز طراحی و پیاده سازی نماید.

البته الزامی نیست اما بهترست یک سازمان باهر گونه فعالیت خودرا ملزم کندتا سیستم مدیریت کیفیت راهمزمان باهرنوع استاندارد مرتبط بافعالیتش طراحی و پیاده سازی نماید زیرا بنوعی ISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت پیش نیاز ومادر تمامی استانداردها میباشد.

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو 30401

گواهی نامه ISO30401 رانیز مانند تمامی استانداردهای ایزو بایستی ازطریق مراکز ومراجع ثبت وصدور انواع گواهینامه ایزو دریافت کرد. اینجا اختصارا بیان میکنیم مراکز ثبت وصدور گواهینامه ISO بسیارند اما مراجع معتبرکه باعنوان CB فعالیت دارند حدود 400 الی 500 مرجع میباشندکه درواقع خوداین CB (ها) زیرنظر مراجعی باعنوان AB اعتباردهی وفعالیت میکنند وخوداین AB (ها) زیر نظر یک سازمان بین المللی باعنوان IAF اعتباردهی میشوندکه بالاترین سطح اعتبارمیباشد وبااین تفاسیر انواع گواهینامه صادر شده زیرنظر IAF دارای اعتبار جهانی میباشند.

ایزو 30401

گواهی ISO30401 یکسری تعاریفی داردکه جهت آشنایی بیشتربه بعضی تعاریف اصولی میپردازیم: مهمنرین تعریف دراین مبحث دانش میباشدکه دانش بمعنای تمامی آموخته هایی میباشدکه برعلم وآگاهی افراد چیزی اضافه کند. حالا ممکنست دانش دریک سازمان درمراکز و درزمانهای مختلف بوجود بیاید. درزمان یک جلسه کاری، درماموریت کاری، درزمان حل یک مشکل فنی ویا غیرفنی، درزمان انجام کار گروهی. دانش میتواند حاصل تجربه های فنی و مدیریتی ویا حاصل دیدگاههای فنی و مدیریتی میباشد.

دانش دو دسته تقسیم میشودکه شامل دانش عیان و نهان میشود. مدیریت دانش ازدیگر تعاریف مهم درمبحث سیستم مدیریت دانش ISO30401 میباشدکه مدیریت دانش همان آموزش آموخته ها وانتقال تجربیات ودانش میباشدکه ازطریق تجربه کاری، پژوهشها، دانش اقتباسی و مطالعات انتقال میابدکه دردسته دانش نهان قرار دارند. تجربه کاری ویا همان تجربه شخصی تجاربی میباشد که حین موفقیت ویا شکست بدست میاید. وهمچنین راهکارهای درحل مشکلات بامدیریت درست ارائه میدهد. پژوهش نیز تجزیه و تحلیل و قیاس چند دانش و ارائه آمار و نتایج و سپس مستندسازی نتایج راشامل میگردد.

دانش اقتباسی هم دانشی میباشدکه خود فرد کسب ویا تجربه نکند. و خودش مطلبی راخلق نکند. بلکه مجموعه دانشها رااز طرق مختلف بدست آورد. ممکنست دانشهای اقتباسی ازطریق کنفرانسها و کارگاهها و دوره های آموزشی و سمینارها ویا بصورت دانش ازطریق فضای مجازی وحتی مقالات و نوشته های دیگران بدست بیاید.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط