استقرار HSE در محیطهای اداری

استقرار HSE در محیطهای اداری
4.3/5 - (611 امتیاز)

استقرار HSE در محیطهای اداری

پیاده سازی و استقرار HSE در محیطهای اداری با اختصاص بخش اعظمی از حجم و وسعت و گستره کاری در ایران موضوع بسیار مهمی است. خطر همواره در کمین محیطهای کاری هست. ریسک وقوع خطر همواره در هر محیطی چه تولیدی و چه صنعتی و چه اداری وجود دارد. طبیعی میباشد که در یک محیط کارگاهی و تولیدی ریسک خطر بالاتر است. در محیطهای اداری نیز خطرات بالقوه ای وجود دارد که شاید کمتر مورد توجه قرار میگیرد.

استقرار HSE در محیطهای اداری یا به عبارتی استقرار سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در محیطهای اداری ابزاری برای مدیریت خطرات در محیطهای اداری هست. وجود یک راهنما برای استقرار HSE در محیطهای اداری به سازمانها کمک میکند تا آگاهانه تر در راه پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست قدم بردارند. همچنین نسبت به لزوم وجود سیستم مدیریت HSE آگاه ترشوند. در زیر یک طرح پیشنهادی برای پیاده سازی سیستم مدیریت HSE در محیط های اداری ارائه شده است.

1) تهیه و تدوین طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست مختص پروژه ( HSE-plan )

2) نیروی انسانی

تجهیز نیروی انسانی شامل مدیرHSE  با تحصیلات کارشناسی ارشد HSE و یک کارشناس HSE با تحصیلات کاردانی یا کارشناسی مرتبط (بسته به وسعت محیط اداری تعداد کارشناس کم یا زیاد خواهد شد).

3) آموزش

فاز اول: برگزاری دوره های آموزشی می باشد. این دوره ها شامل دوره های آموزشی زیر می گردد. تمامی این دوره ها بایستی دارای گواهینامه معتبر باشند.

الف: اولین دوره، دوره ی توجیهی HSE-MS برای مدیران کلان (با اعطای گواهینامه سیستم کاران یا سازمان فنی حرفه ای) می باشد.

ب: دومین ذوره ی آموزشی، دوره ی توجیهی HSE-MS برای مدیران میانی (با اعطای گواهینامه سیستم کاران یا سازمان فنی حرفه ای) هست.

ج: سومین دوره آموزشی قابل ذکر، دوره ی توجیهی HSE-MS برای سایر پرسنل (با اعطای گواهینامه سیستم کاران یا سازمان فنی حرفه ای) میباشد.

فاز دوم: دوره ی ایمنی عمومی توسط مدرسین اداره کار برای کلیه پرسنل (با اعطای گواهینامه از وزارت کار) یکی دیگر از مهمترین دوره های آموزشی میباشد.

سوم: دوره ی پیشگیری و اطفای حریق (با اعطای گواهینامه سیستم کاران یا سازمان فنی حرفه ای یا اداره کار) از دیگر دوره های آموزشی هست.

فاز چهارم: دوره ی پیشگیری و مقابله با زلزله (با اعطای گواهینامه سیستم کاران یا سازمان فنی حرفه ای یا اداره کار) منجمله دوره های مهم دیگر HSE هست.

پنجم: آموزش کمکهای اولیه توسط مدرسین هلال احمر (با اعطای گواهینامه سیستم کاران یا سازمان فنی حرفه ای یا اداره کار) ازجمله دیگر دورههای HSE سازمانهاست.

فاز ششم: دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (با اعطای گواهینامه سیستم کاران یا سازمان فنی حرفه ای یا اداره کار) نیز از دورههای HSE و ایمنی دیگر هست.

فاز هفتم: دوره ی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی (با اعطای گواهینامه سیستم کاران یا سازمان فنی حرفه ای یا اداره کار) منجمله دورههای مهم HSE مورد نیاز در شرکتهاست.

4) مستندسازی و مدیریت اطلاعات مستند

مستندسازی و مدیریت اطلاعات مستند شامل مستندات زیر می گردد. تمامی این مستندات توسط مسئول ایمنی و زیر نظر واحد HSE سازمانها و شرکتها تهیه و تدوین میگردد.

تهیه و تدوین خط مشی

و تهیه و تدوین چارت سازمانی HSE

تهیه و تدوین نظامنامه HSE

روشهای اجرایی مورد نیاز شرکتها که شامل تهیه و تدوین روشهای اجرایی زیر میگردد نیز در پیاده سازی HSE بایستی در دست اجرا قرار گیرد.

روش اجرایی مدیریت اطلاعات مستند

و روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی

روش اجرایی ممیزی داخلی

و روش اجرایی بازنگری مدیریت

روش اجرایی آموزش

و روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی (ارزیابی ریسک)

نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

و روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و ذینفعان

روش اجرایی ارتباطات و مشاوره

و روش اجرایی مدیریت ریسک و فرصتهای HSE

روش اجرایی کنترل عملیات

و روش اجرایی مدیریت تغییرات

روش اجرایی تحلیل و ارزیابی HSE

و روش اجرایی HSE پیمانکاران و تامین کنندگان فرعی

روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد HSE

نمونه روش اجرایی تسهیلات پزشکی و کمکهای اولیه

روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات و خطرات

روش اجرایی رسیدگی به نظرات، پیشنهادات، شکایات ذینفعان در حوزه ی HSE

تدوین و تهیه دستورالعملهای کاری

تهیه و تدوین دستورالعملهای کاری مرتبط با HSE در محیطهای کاری که توسط واحد HSE صورت می گیرند بسیار متنوع هستند. از جمله دستورالعملهای کاری میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

دستورالعمل ایمنی کار با وسایل برقی

و دستورالعمل ایمنی و بهداشت عمومی

دستورالعمل ایمنی در آسانسور

نمونه دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاع

دستورالعمل ایمنی اطفاء حریق

و دستورالعمل ایمنی و مقابله با زلزله

دستورالعمل ایمنی و حفاظت ساختمان

و دستورالعمل بازدیدهای دوره ای HSE

دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

و دستورالعمل ایجاد سیستم مواد مخاطره آمیز در محیط کار

دستورالعمل گزارش حادثه

دستورالعمل مدیریت مواد زائد

و . . .

5) برگزاری جلسات بازنگری مدیریت HSE بایستی حداقل هر سه ماه یکبار انجام گردد.

6) اقدامات اصلاحی سالانه مورد تعریف و پیگیری قرار گیرد.

7) برنامه ریزی و اجرای ممیزی های داخلی هر سه ماه یکبار انجام گیرد.

8 ) فرآیندهای مرتبط با HSE برنامه ریزی و مورد پایش قرارگیرند.

9) فرآیند شناسایی و ارزیابی خطرات شغلی (ارزیابی ریسک) اجرا گردد و اقدامات کنترلی مربوطه تعریف گردد.

10)فرآیند شناسایی و ارزیابی زیست محیطی (اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی) اجرایی گردد.

11)مانورهای حریق، زلزله و… حداقل هر شش ماه یکبار جهت آموزش کارکنان برگزار گردد.

12) تبلیغات و فرهنگ سازی HSE در طول سال صورت گیرد.

13) یک اتاق بعنوان بهداری تجهیز گردد.

اتاق بهیاری بایستی شامل تجهیزات زیر باشد.

1- نیروی بهیار

2- تخت

3- پایه سرم

4- کمد یاقفسه نگهداری تجهیزات

5- برانکارد

6- پتو و ملحفه تمیز

7- تجهیزات آتل بندی و شکستگی

8- تجهیزات تزریقات

9- تجهیزات اولیه احیا

10- تجهیزات زخم و خونریزی

11- مواد و تجهیزات کمکهای اولیه شامل انواع باند ، انواع گاز استریل ، سرم شستشو و …

تمامی تجهیزات باید در محیطهای اداری فراهم گردد چون حادثه همیشه در کمین است. هنگام برخورد با حوادث، تا هنگام رسیدن اورژانس میتوان از آسیبهای جبران ناپذیر کاست.

14) معاینات ادواری شغلی سالیانه اجرا گردد.

15) برای افراد مرتبط با مواد غذایی بایستی کارت سلامت دریافت گردد.

16) گزارش هفتگی HSE به مدیران معرفی شده ارائه گردد.

17) اماکن به تجهیزات و وسایل اولیه زیر بایستی مجهز گردد:

1- کپسول های آتش نشانی پودری و گازی به ازای هر 20 نفر 2 کپسول موجود باشد.

2 – دستکش چرمی و دستکش نسوز – دستکش ضد خش به تعداد کافی باشد.

3 – یک دست لباس نسوز برای کارکنان تهیه گردد.

4 – بیل و کلنگ به تعداد کافی شارژ گردد.

5 – دیلم و قلم و تیشه به تعداد کافی موجود باشد.

6 – سطل به تعداد کافی باشد.

7 – ماسک به تعداد کافی تهیه گردد.

8 – کپسول اکسیژن یک عدد در شرکتها موجود باشد.

9 – طناب ضخیم حدود 300 متر مقاوم تا یک تن برای سازمان تهیه گردد.

10 – جعبه کمکهای اولیه با محتویات کامل در سازمان تجهیز شود.

11 – پتو نخی درجه کیفیت پایین به تعداد کافی تهیه بشود.

12 – چراغ قوه آماده بکار به تعداد کافی تجهیز بشود.

تمامی تجهیزات بایستی زیر نظر واحد HSE فراهم و کنترل گردد. به محض تمام شدن و یا معیوب شدن تجهیزات ، این ابزار و تجهیزات بایستی شارژ گردد.

18) اماکن به علائم، تابلوها و خط کشیها بایستی مجهز گردد.

19) فرایند ارتباطات و مشاوره در سازمانها اجرایی گردد.

در محیطهای اداری هر مکانی شرایط خاص خودش را دارد. مثلا فردی که مقابل رایانه کار میکند ممکنه دچار اسپاسم گردن گردد. لذا می توان در این مواقع حرکت ورزشی نمونه ی زیر را اجرا کرد.

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

3 Responses

  1. افرادی که گواهینامه hse شخصی دارن که آموزشی حساب میشه میتونند با این مدرک استقرار سیستم hse رو انجام بدن؟

  2. پیاده سازی بحث HSE را مخصوصا در حوزه آتش سوزی را خواهان هستیم. کارگاه فعال در حوزه تولید انواع پشم و شیشه و الیاف های مختلف را داریم که بسیار در مقابل مواد آتش زا در خطر هستند و زود آتش میگیرند.
    سیستم کاران مشاور یا کارشناسی جهت پیاده سازی مستندات hse دارند که به کارگاه ما بفرستد
    هزینه گواهینامه و مشاوره از هم جدا هست
    اگر طی یک نامه جز به جز موارد را برای ما مشخص کنید و بفرستید ممنون میشم 🙏

  3. سلام وقت شما بخیر ما در زمینه ذوب فلزات کار می کنیم و همیشه امکان آتش سوزی وجود داره و برای ایمن سازی کارخانه میخوایم HSE را پیاده سازی کنیم. برای پیاده سازی و استقرار HSE و آموزش پرسنل مدارک خاصی باید تهیه کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo