دستورالعمل تحویل کالا به کارفرما (مشتری)

دستورالعمل تحویل کالا به کارفرما یا مشتری
5/5 - (1125 امتیاز)

دستورالعمل تحویل کالا به کارفرما (مشتری)

دستورالعمل تحویل کالا به کارفرما (مشتری) شامل تشریح چون و چرای تحویل کالا به کارفرما میپردازد. روش اجرایی تحویل کالا به کارفرما (مشتری) از هنگام خروج کالا از انبار تا تحویل کالا به کارفرما را شامل میگردد. تحویل کالا از وقتی از انبار خارج میگردد تا وقتی به دست مشتری میرسد مراحل مختلفی را در بردارد. در روش اجرایی دستورالعمل تحویل کالا به کارفرما (مشتری) تمامی مراحل تشریح گردیده است.

دستورالعمل تحویل کالا به مشتری یا کارفرما در قسمت واحد فروش سازمانها و شرکتها کاربرد دارد. رویه تحویل کالا به کارفرما (مشتری) ، روش اجرایی تحویل کالا به کارفرما (مشتری) ، آئین نامه تحویل کالا به کارفرما (مشتری) عناوینی هستند که ممکنست به این دستورالعمل اطلاق گردند. این دستورالعمل از هنگام صدور فاکتور را تا تحویل کالا به دست مشتری با جزییات بیان و تشریح میکند.

روش اجرایی تحویل کالا به کارفرما (مشتری)

روش اجرایی تحویل کالا به کارفرما (مشتری) برای شرکتهای بازرگانی تهیه و تدوین گردیده است. آیین نامه تحویل کالا به کارفرما یا مشتری بیشترین کاربرد را در خصوص شرکتهای بازرگانی دارد که حوزه اصلی آنها تجارت هست و خرید و فروش میباشد. تمامی روند بایستی از زمان خروج از انبار تا تحویل کالا به کارفرما و مشتری اصولی و اساسی باشد.

تمامی دستورالعملعها و روشهای اجرایی و فرمهای مرتبط با مستندات را از مرکز سیستم کاران به راحتی دریافت کنید. به رایگان دانلود کرده و استفاده نمایید. جهت کسب اطلاعات درباره هر روش و هر گونه سوال با مشاورین مرکز تماس بگیرید. تمامی خدمات مشاوره مرکز سیستم کاران رایگان ارائه میگردد.

1 –  هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل ، تشریح چگونگی تحویل کالا به کارفرما (مشتری) از زمان خروج از انبار تا تحویل به کارفرما یا مشتری می باشد.

2- دامنه كاربرد :

این دستورالعمل در واحد فروش کاربرد دارد .

 

3- مسئوليت نظارت و اجرا :

 • نظارت : مدیر فروش.
 • اجرا : مسئول تحویل کالا..

 

4- شرح :

4-1- تحویل از انبار:

پس از صدور دستور تحویل کالا به کارفرما مطابق با مقادیر مندرج در قرارداد و یا فاکتور فروش حواله انبار صادر می گردد. حواله انبار صادر شده مطابق با روش اجرایی انبارش با کد P-20 می باشد. مسئول تحویل کالا موظف است که با در دست داشتن حواله انبار نسبت به خروج کالا از انبار اقدام نموده و کالا را جهت تحویل به کارفرما یا مشتری کارسازی نماید.

4-1- تحویل کالا به کارفرما یا مشتری:

تحویل کالا به کارفرما یا مشتری به دو صورت زیر می باشد.

تحویل کالا به کارفرما یا مشتری در محل درب انبار شرکت

تحویل کالا به کارفرما یا مشتری در محل کارفرما یا مشتری

4-1-1- تحویل کالا به کارفرما یا مشتری در محل درب انبار شرکت

چنانچه تحویل کالا به کارفرما یا مشتری در محل درب انبار شرکت باشد، مسئول تحویل کالای خارج شده از سیستم انبار را به کارفرما یا مشتری تحویل می نماید. چنانچه خود کارفرما یا مشتری قابلیت حضور جهت تحویل را ندارد به نماینده (های) ایشان تحویل خواهد شد. لذا داشتن معرفی نامه معتبر از کارفرما یا مشتری برای نماینده (ها) الزامیست.

مسئول تحویل کالا موظف است در زمان تحویل کالا نسبت به شناسایی و احراز هویت کارفرما و یا مشتری تحویل گیرنده اقدام نماید. این موضوع برای نماینده (های) ایشان نیز صدق می کند.

مسئول تحویل کالا به کارفرما بایستی موارد زیر را یک به یک کنترل نماید. کنترل موارد زیر بایستی در حضور کارفرما یا مشتری و یا نماینده (های) ایشان باشد.

تعداد کالا

جنس کالا مطابق با قرارداد و یا فاکتور فروش

بررسی کیفیت کالا مطابق با کیفیت مندرج در قرارداد یا فاکتور فروش مستند به چک لیست کنترلی کارفرما یا مشتری (در صورت وجود) و چک لیست کنترلی واحد Q.C شرکت

بررسی موجودیت کالا در بسته بندی

بررسی موجودیت قطعات پیوست کالا

بررسی موجودیت اسناد فنی پیوست

بررسی کد های رهگیری کالا با قرارداد یا فاکتور فروش

بدیهی هست تا تکمیل نشدن هر یک از موارد فوق ، فرایند تحویل کالا به کارفرما اقدام نخواهد شد.

مسئول تحویل کالا موظف است که در زمان تحویل کالا به کارفرما یا مشتری و یا نمایندگان ایشان فرم رسید تحویل کالا به کارفرما/مشتری با کد F-31-04-01 را تکمیل و ضمن امضای آن از کارفرما یا مشتری و یا نمایندگان ایشان امضا اخذ نماید.

4-1-2- تحویل کالا به کارفرما یا مشتری در محل کارفرما یا مشتری

در مواقعی که تحویل کالا در محل تعیین شده کارفرما یا مشتری باشد، تمام موارد در بند 4-1-1 بایستی عینا انجام پذیرد. با این تفاوت که عملیات های فوق بایستی در محل کارفرما یا مشتری باشد. بدیهی هست در اینصورت حضور مسئول تحویل کالا بهمراه مسئول واحد Q.C شرکت بایستی در زمان تحویل کالا در محل کارفرما یا مشتری حضور داشته باشند. مسئول تحویل کالا موظف است که در زمان تحویل کالا به کارفرما یا مشتری و یا نمایندگان ایشان فرم رسید تحویل کالا به کارفرما/مشتری با کد F-31-04-01 را در محل کارفرما یا مشتری تکمیل و ضمن امضای آن از کارفرما یا مشتری و یا نمایندگان ایشان امضا اخذ نماید.

تذکر: واحد Q.C در زمان تحویل کالا به کارفرما یا مشتری مطابق با روش اجرایی کنترل کیفیت Q.C با کد P-21 اقدام می نماید. هر کالایی که کنترل کیفیت می شود بایستی یک نسخه فرم چک لیست کنترلی مربوطه پیوست فرم رسید تحویل کالا به کارفرما/مشتری با کد F-31-04-01 گردد.

4-2- حمل و نقل کالا در زمان تحویل کالا به کارفرما یا مشتری:

اگر تحویل کالا به کارفرما یا مشتری در محل کارفرما یا مشتری باشد و مسئولیت حمل و نقل کالا بر عهده ی شرکت باشد، رعایت موارد زیر الزامیست.

4-2-1- وضعیت حمل و نقل ها بصورت ترکیبی و غیر ترکیبی طرحریزی گردد.

4-2-2- وسایل نقلیه متناسب با محموله ها و کالاها انتخاب شوند.

4-2-3- ظرفیت وسایل نقلیه بایستی متناسب با احجام و وزن کالاها باشد.

4-2-4- برای بارگیری کالا به داخل وسیله نقلیه بایستی از ماشین آلات و تجهیزات مناسب با ظرفیت مناسب انتخاب و بکار گیری گردد.

4-2-5- چنانچه در بارگیری کالا از نیروی انسانی استفاده می شود بایستی از افراد با تجربه در امر بارگیری استفاده شود.

4-2-6- شرایط چیدمان کالاها در وسیله نقلیه بایستی طوری باشد که در زمان حرکت و تلاطم وسیله نقلیه دچار آسیب نشوند.

4-2-7- وسیله نقلیه باید شرایط محافظت از برف و باران در شرایط جوی نا مساعد را داشته باشد.

4-2-8- رعایت نکات ایمنی در زمان بارگیری الزامیست.

4-2-9- کنترل مدارک و گواهینامه راننده با احراز هویت ایشان الزامیست.

4-2-10- همراهی کردن مسئول تحویل در هر وسیله نقلیه الزامیست تا از رعایت سرعت و کیفیت رانندگی اطمینان حاصل گردد.

4-2-11- در صورت بروز هر موردی مانند خرابی وسیله نقلیه، حادثه و . .  که باعث تاخیر در تحویل می گردد بایستی توسط وسیله نقلیه دیگری جایگزین شود.

4-2-12- امور تخلیه از وسیله نقلیه نیز بایستی بندهای 4-2-4 و 4-2-5 و 4-2-8 رعایت گردد.

4-2-13- چیدمان اصولی و استاندارد در محل بارانداز کارفرما و یا مشتری الزامیست.

نکته خیلی مهم: بدیهی است که عدم رعایت هر یک از موارد فوق می تواند باعث ایراد خسارت به کالا شده و کارفرما یا مشتری از تحویل کالا خودداری خواهد نمود. این موضوع علاوه بر ضایع شدن سرمایه باعث ایجاد شکایت و نارضایتی کارفرما و یا مشتری خواهد شد.

5-توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر سیستم مدیریت یکپارچه توزیع شده است.

6-مدارک پیوست  :

ردیف نام کد
6-1 فرم رسید تحویل کالا به کارفرما/مشتری F-31-04-01

اخذ دریافت گواهینامه ایزو

تحویل کالا به مشتری بسیار حائز اهمیت هست. اینکه مشتری کالای خود را به موقع تحویل بگیرد. تحویل کالا به راحت ترین شکل صورت پذیرد. کالا سالم به دست مشتری برسد. نحوه تحویل کالا به چه شکل صورت پذیرد. تحویل کالا به کارفرما یا مشتری به راحت ترین شکل ممکن طبق درخواست مشتری صورت پذیرد. به همین جهت دستورالعمل تحویل کالا به کارفرما (مشتری) برای شرکتها تدوین شده است.

دستورالعمل تحویل کالا به کارفرما (مشتری) – استاندارد های ایزو

دستورالعمل تحویل کالا به کارفرما (مشتری) را چون به نوعی مرکز تمرکزش بر روی مشتری هست شاید بتوان از الزامات ایزو های در زمره سیستمهای مشتری مداری دانست. یعنی در متن مستندات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ( سیستم مدیریت کیفیت ) ، استاندارد ایزو 10002 ( سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ) ، استاندارد ایزو 10004 ( سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ) ، استاندارد ایزو 10003 ( دستورالعمل حل اختلاف با مشتریان ) ، استاندارد ایزو 10001 ( سیستم مدیریت رضایت مشتریان ) به نوعی به دستورالعمل تحویل کالا به کارفرما (مشتری) اشاره شده است.

نمونه مستندات ایزو ISO امروزه روز با توجه به تکنولوژی جدید ، بسیار مورد توجه و نیاز شرکتهاست. بخصوص شرکتهایی که می خواهند جهت دریافت انواع گواهینامه ایزو اقدام کنند. همچنین میخواهند به معنای واقعی به پیاده سازی استانداردهای ایزو بپردازند.

یکی از خدمات رایگان سازمان مرکزی سیستم کاران دانلود رایگان مستندات ایزو می باشد. دانلود رایگان سایر نمونه مستندات ISO در صفحه قبلی میسر است. با نظرات خود ما را در ارائه خدمات بیشتر و بهتر ترغیب و راهنمایی نمایید.

دانلود رایگان فرمهای ایزو ISO را نیز می توانید از طریق سایت سیستم کاران تهیه نمایید.

دانلود نمونه دستورالعمل تحویل کالا به کارفرما (مشتری) – فرمت Word

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

9 Responses

 1. دستورالعمل تحویل کالا به کارفرما (مشتری) برای همه شرکتها واقعا کاربردی هست. همه ما بنوعی داریم کالا و خدمات ارائه میدیم. ممنونم واقعا کاربردی هست

 2. دستور العملهایی که شما ارائه میدین به روز هست؟ برای تمامی استانداردها کاربردی هست؟ این مستندات و روش اجرایی و دستورالعملها واسه همه شرکتها کاربردی هست

  1. بله دستورالعملها همگی به روز هستن و بر مبنای استاندارد ایزو 9001 تهیه و تدوین شدن و متناسب با نیاز کلیه سازمانها در قالب وورد در سایت درج شدن. شما می تونید متناسب با نیاز خودتون از اونها استفاده کنید.

 3. دستورالعملهایی که ارائه می کنید عالی هستن. ممنون که مستندات رو رایگان ارائه می کنید. به راحتی قابل دانلود هست. آیا همش رو دارید ما تهیه کنیم؟

  1. بله پکیج کامل مستندات ایزو بصورت آماده در مرکز سیستم کاران موجود هست. لطفا با شماره 79165-021 تماس بگیرین.

 4. دستورالعمل تحویل جنس به مشتری که گذاشتید کمی مناقصه. فایل word رو چطوری میتونم بگیرم. ما داریم گواهینامه ایزو میگیریم. کسی هست کمکم کنه؟

  1. مشاوران و کارشناسان سیستم کاران بصورت ۲۴ ساعته پاسخگو هستند. تماس بگیرید فایل word نمونه مستندات مهم‌ترین استانداردهای ایزو را بصورت رایگان براتون میفرستند و مشاوره هم میدهند.ما که راضی بودیم
   و تونستیم با طراحی و پیاده سازی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ گواهینامه های معتبر مربوطه را بگیریم.

 5. ما در زمینه بازرگانی فعالیت میکنیم و دائم با مشتری سروکار داریم و میخواهیم گواهینامه ایزو دریافت کنیم. آیا گواهینامه های استاندارد ایزو ۱۰۰۰۱ یا سیستم مدیریت رضایت مشتریان استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ یا سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و استاندارد ایزو ۱۰۰۰۳ ( دستورالعمل حل اختلاف با مشتریان ) مناسب کار ما هستند امکان جلسه حضوری و دریافت مشاوره برای دریافت گواهینامه و پیاده سازی دستورالعمل ها وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo