دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم

5/5 - (100 امتیاز)

دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم

یک کارشناس HSE حرفه ای دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم و مجروح را بایستی یاد بگیرد. چون در مواقع لزوم اجرای روش اجرایی حمل و نقل مجروحان و مصدومان خیلی کاربرد دارد. در اکثر مانورها نیز بایستی عمل انتقال مصدومان بواسطه رویه حمل مصدومان اجرا گردد.

همیشه و همه جا حوادث در کمین هستند. شاید هیچ روزی نباشد که حادثه ای اتفاق نیوفتد. خصوصا در محیطهای کاری مختلف حوادث مختلفی ممکنست افراد را تهدید کند. حوادثی که خطرات جانی و مالی جبران ناپذیری را از خود جای می گذارد. دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم در همین راستا تهیه و تدوین گردید.

دستورالعمل حمل مصدوم

دستورالعمل حمل و نقل مصدوم نیز مانند سایر مستندات عملیاتی در گروه روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری قرار دارد.

هنگام کار بسیاری از اتفاقات ممکنست بیوفتد. تماس سریع با اورژانس و اقدام به موقع می تواند تا حد زیادی از خسارات و صدمات شدید جانی جلوگیری کند. مهمترین موضوع این هست که نیروهای اورژانس کاملا آموزش دیده باشند. نیروهای اورژانس بایستی آموزش کافی در چگونگی حمل مصدوم را ببینند.

نمونه دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم در زیر ارائه میگردد.

1- هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل آموزش نحوه صحیح حمل مصدومین یک حادثه و انتقال به مراکز درمانی است.

2- دامنه کاربرد :

دستورالعمل حاضر در کلیه واحدها کاربرد دارد.

3- مسئولیت ها :

نظارت: واحد HSE

اجرا:  کلیه پرسنل شرکت

4- شرح :

  گاهی بحران ها و شرایط اضطراری و حوادث ناشی از کار یا بیماری های شغلی یا بیماریهای فردی می تواند شرایطی را به بار آورد که نیاز به انتقال بیمار به مراکز درمانی باشد اما آنچه که مسلم است اولین ومهم ترین فاکتور قبل از انتقال مصدوم یا بیمار به مراکز درمانی ، نحوه تخلیه صحیح مصدومین از شرایط اضطراری و حادثه بار و حمل صحیح وی به نقطه امن است . آشنایی با نحوه صحیح تخلیه و حمل مصدومین، از ایجاد ضایعات و آسیب های بیشتر جلوگیری خواهد کرد .

حمل مصدوم عبارت است از انتقال مصدوم به روش صحیح از محل حادثه به محلی امن ( برای انجام کمک های اولیه ) و یا مراکز درمانی .

این اصل مهم را به یاد داشته باشید.

نباید مصدومی که آسیب شدیدی دیده و بدحال است ، حرکت دهید مگرآنکه خطری فوری ( مانند آتش سوزی ، فرو ریختن آوار ، گاز سمی و… ) جان او را تهدید می کند.

حمل ها را به سه نوع کلی تقسیم می کنیم :

1- حمل های یک نفره

2- حمل های دونفره

3- حمل های گروهی

1-4- حمل های یک نفره

برای حمل یک نفره مصدوم ، روش های گوناگونی وجود دارد که در اینجا چند روش رایج را بطور خلاصه توضیح می دهیم.

1-1-4- حمل عصایی ( امدادگر به عنوان تکیه گاه ): این روش در هنگامی استفاده می شود که مصدوم به هوش است و اگر به او کمک شود می تواند راه برود. در این روش ، در سمت آسیب دیده مصدوم بایستید ، یک دست خود را دور کمر مصدوم بگیرید و با دست دیگرتان ، دست مصدوم را دور گردن خود حلقه کنید.

حنل عصایی
این روش در هنگامی استفاده می شود که مصدوم به هوش است و اگر به او کمک شود می تواند راه برود.

2-1-4- حمل آغوشی ( گهواره ای ): این حمل بیشتر در افراد سبک وزن و کودکان استفاده می شود. در این روش ، یک دست خود را زیر ران های مصدوم و دست دیگرتان را دور تنه مصدوم کمی بالاتر از کمر) بگذارید و او را بلند کنید.

حمل آغوشی
در این روش ، یک دست خود را زیر ران های مصدوم و دست دیگرتان را دور تنه مصدوم کمی بالاتر از کمر) بگذارید و او را بلند کنید.

3-1-4- حمل کولی ( به پشت ): اگر مصدوم ، سبک ، کوچک و به هوش است و می تواند خود را نگه دارد ، می توانید او را به پشت خود بگذارید ( او را کول کنید) و حمل کنید. در صورتی که مصدوم بی هوش باشد، می توانید مچ دست های خود را ببندید. از این نوع حمل وقتی استفاده کنید که مصدوم ، آسیب اسکلتی نداشته باشد و مسافتی که باید او را حمل کنید طولانی باشد.

حمل کولی
از این نوع حمل وقتی استفاده کنید که مصدوم ، آسیب اسکلتی نداشته باشد و مسافتی که باید او را حمل کنید طولانی باشد.

4-1-4- حمل به روش یک دست و یک پا: از این روش هنگامی استفاده کنید که بخواهید یک دست شما آزاد باشد. در این روش مقابل مصدوم بایستید و مچ دست راست مصدوم را با دست چپ خود گرفته و به حالت کشیده نگه دارید، روی زانو خم شوید و سر خود را زیر بغل مصدوم بگذرانید به طوری که شانه شما در زیر شکم او قرار گیرد. دست دیگر خود را از بین دو پای مصدوم عبور دهید و او را از زمین بلند کنید. بعد دست راست مصدوم را با دستی که به دور پایش حلقه زده اید ، بگیرید ، در این حالت سر مصدوم سرازیر و دست و پای موافق در اختیار شما قرار دارد و دست چپ شما آزاد است. به این روش ، روش آتش نشان هم می گویند.

حمل یک دست و یک پا
از این روش هنگامی استفاده کنید که بخواهید یک دست شما آزاد باشد. به این روش ، روش آتش نشان هم می گویند.

5-1-4- حمل به روش کشیدن مصدوم بر روی زمین ( حمل کششی ): از این روش فقط هنگامی استفاده کنید که لازم است مصدومی را که نمی تواند بایستد، هرچه سریعر از صحنه خطر دور کنید. در این روش کشیدن مصدوم باید در امتداد بدن او صورت گیرد تا در وضعیت ستون فقراتش کمترین تغییر روی دهد.

حمل به روش کشیدن مصدوم
در این روش کشیدن مصدوم باید در امتداد بدن او صورت گیرد تا در وضعیت ستون فقراتش کمترین تغییر روی دهد.

2-4- حمل دو نفره

برای حمل دونفره مصدوم روش گوناگونی وجود دارد که در اینجا چند روش آن را توضیح می دهیم .

1-2-4- حمل زنبه ای ( قطاری ): از این روش می توانید برای حمل مصدومی که بی هوش است و آسیب شدیدی ندیده است ، استفاده کنید. یک امدادگر در پشت مصدوم قرار گرفته و دستانش را از زیر بغل مصدوم عبور داده و در حالی که دستان مصدوم را گرفته ، دور سینه حلقه می کند ، امدادگر دیگر پشت به مصدوم بین پاهای او را گرفته ران های او را می گیرد و مصدوم را حمل می کند. اگراین حمل برای گذاشتن مصدوم روی صندلی با برانکارد باشد امدادگر دوم باید رو به بیمار قرار گیرد.

حمل قطاری
از این روش می توانید برای حمل مصدومی که بی هوش است و آسیب شدیدی ندیده است ، استفاده کنید.

2-2-4- حمل چهار مچ: از این حمل ، هنگامی استفاده کنید که مصدوم به هوش باشد و آسیب جدی ندیده باشد و بتواند با یک یا هر دو دست خود به شما کمک کند. در این روش ، پشت مصدوم بایستید و با دست راست خود مچ دست چپتان را بگیرید و با دست آزادتان ، مچ راست امدادگر دیگر را که همین کار را کرده است بگیرید . خم شوید و به مصدوم بگویید که دستهای خود را دور گردن شما دو نفر حلقه کند و روی دست های شما بنشیند.

حمل چهار مچ
از این حمل ، هنگامی استفاده کنید که مصدوم به هوش باشد و آسیب جدی ندیده باشد و بتواند با یک یا هر دو دست خود به شما کمک کند.

3-2-4- حمل دو مچ: از این حمل ، زمانی استفاده کنید که مصدوم نتواند به شما کمک کند. رو به روی هم در دو طرف مصدوم زانو بزنید و دست خود را از پشت مصدوم بگذرانید و کمی پایین تر از شانه های او حلقه کنید و لباس مصدوم را بچسبید. سپس پاهای مصدوم را کمی بلند کنید و دست دیگر خود را از قسمت میانی ران های مصدوم بگذرانید و مچ دست یکدیگر را بگیرید . باهم برخیزید و عادی راه بروید.

حمل دو مچ
از این حمل ، زمانی استفاده کنید که مصدوم نتواند به شما کمک کند.

4-2-4- حمل با صندلی: از این روش ، برای حمل مصدومین هوشیار و بدون ضایعه جدی استفاده می شود. مصدوم را روی صندلی می نشانیم . فرد اول پشت مصدوم قرار گرفته ، دسته های صندلی را طوری می گیرد که بازوهایش از دو طرف ، مصدوم را حمایت کنند . فرد دوم پشت به مصدوم ، پایه های صندلی را می گیرد. سپس هر دو به کمک یکدیگر صندلی را بلند می کنند. حمل با صندلی برای عبور از یک گذرگاه باریک یا بالا و پایین بردن مصدوم از پله ها مفید است. در این روش باید مراقب لیز خوردن و افتادن مصدوم از روی صندلی باشیم.

حمل با صندلی
از این روش ، برای حمل مصدومین هوشیار و بدون ضایعه جدی استفاده می شود.

3-4- حمل های گروهی

از حمل گروهی هنگامی استفاده می شود که بیش از دو امدادگر در صحنه حادثه حضور داشته باشند. در انتقال مصدومینی که آسیب شدید و جدی دیده اند بهتر است از این نوع حمل ها استفاده شود. هماهنگی حمل کنندگان مصدوم در اجرای این حمل ها، خیلی مهم است. برای همین ، بهتر است یک نفر به عنوان مسئول گروه هدایت گروه را بر عهده بگیرد. در اینجا دو نوع از این حمل ها را توضیح می دهیم.

1-3-4- حمل زیگزاگی: به حالت نیمه نشسته و به صورت زیگراگ در دو طرف مصدوم قرار بگیرید. دست های خود را از زیر فضاهای خالی بدن مصدوم عبور دهید و به طور همزمان و با شمارش مسئول گروه، مصدوم را تا روی زانو بالا بیاورید.

سپس به صورت هماهنگ و همزمان ، به حالت ایستاده قرار گرفته و حرکت کنید.

حمل زیگزاگی
به حالت نیمه نشسته و به صورت زیگراگ در دو طرف مصدوم قرار بگیرید.

2-3-4- حمل برانکارد: پس از انتقال مصدوم بر روی برانکارد در چهارگوشه برانکارد به حالت نیمه نشسته قرار بگیرید و دسته برانکارد را گرفته و به صورت هماهنگ و با فرمان مشئول گروه به طور همزمان آن را از زمین بلند کرده و سپس همه با هم و به طور یکنواخت حرکت کنید.

حمل برانکارد
پس از انتقال مصدوم بر روی برانکارد در چهارگوشه برانکارد به حالت نیمه نشسته قرار بگیرید و دسته برانکارد را گرفته و به صورت هماهنگ و با فرمان مشئول گروه به طور همزمان آن را از زمین بلند کرده و سپس همه با هم و به طور یکنواخت حرکت کنید.

5- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع شده است.

6- مدارک پیوست :

ندارد.

دریافت گواهینامه ایزو

نحوه حمل مصدوم

در حمل مصدوم نکات بسیاری باید رعایت گردد.

  • هنگامی که حین اتفاق مثلا تصادف، مصدوم در جایی گیر کرده باشد، بایستی موانع را جهت نجات وی کنار زد و سریعا او را نجات داد.
  • مصدوم را به زور از محل آسیب دیدگی خارج نکنید. بایستی راه را برای انتقال مصدوم باز کرد.
  • هنگامی که آسیب دیدگی شدید باشد بایستی سریعا به مصدوم یاری رسانی کرد. حتی در محل حادثه و قبل از انتقال او باید کمکهای اولیه را به او رسانید.
  • فرد مجروح را جهت یاری رسانی به جای امنی برسانید.
  • بایستی مصدوم را با احتیاط منتقل کنید. خصوصا اگر مصدوم مشخص نیست که چه مشکلی دارد فرض را بر این بگذارید که شکستگی ستون فقرات دارد.
  • در جایی که مصدوم زیر آوار گیر کرده باشد اما جایش امن هست، بهترست تا رسیدن نیروهای امنیتی تامل کنید.

انواع روشهای حمل مصدوم

انواع روشهای حمل مصدوم با توجه به شرایط مجروح و نقاط آسیب دیدگی تعیین می گردد.

مثلا اگر فرد دچار آسیب نخاعی باشد، با تکان دادن مصدوم ممکنست آسیب بیشتری به او وارد گردد. پس باید با احتیاط بدون خم کردن کمر و گردن مصدوم او را روی برانکارد گذاشت.

چنانچه فردی از ناحیه پا دچار آسیب هست و هوشیار هست به او کمک کنید راه برود. دست مصدوم را روی شانه ی خود بگذارید. به او کمک کنید تا حرکت کند.

حتی می توان مصدوم را بر روی پتو گذاشت و با پتو او را روی زمین کشید و حمل کرد.

با توجه به نوع و وسعت آسیب دیدگی فرد مصدوم از روشهای مختلفی میتوان استفاده نمود که با مطالعه کامل متن دستورالعمل با آن راه حلها آشنا خواهید شد.

دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم – HSE

روش اجرایی تخلیه و حمل مصدوم یکی از مستندات مرتبط با HSE می باشد. در شرکتها ممکن هست هر گونه اتفاقی افراد را تهدید کند. نحوه برخورد و حمل مصدوم را بهترست تمامی کارکنان یک مجموعه بدانند اما یک مسئول HSE بایستی خود را ملزم به آموزش این امر مهم کند.

چنانچه کارکنان یک مجموعه و کارگاه و کارخانه دستورالعمل حمل و نقل مصدوم را بدانند قطعا از خیلی جراحات جبران ناپذیر جلوگیری می شود. چنانچه مصدوم بدرستی حمل نگردد ممکنست آسیبهای جدی تری به او وارد گردد.

حمل و نقل مصدوم – سنین مختلف

در سنین مختلف حمل و نقل مصدوم مخصوص هست. قطعا کودکان و سالخوردگان به دلیل استخوان بندی ضعیف و ظریفشان در معرض آسیب بیشتری هستند. پس هنگام حمل مصدومان کودک و سالخورده بایستی با احتیاط بیشتری اقدام کرد. یک تکان نادرست آسیب بیشتری را می تواند به همراه داشته باشد.

دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم – کمکهای اولیه

کمکهای اولیه و اقدامات اولیه می تواند تا هنگامی که فرد را به اولین مرکز درمانی رساند، جان او را نجات دهد. تمامی سازمانها بایستی یک کمد یا مخزنی مختص کمکهای اولیه داشته باشند.

مسئول ایمنی نیز باید کمکهای اولیه را بداند. مثلا هنگام آتش سوزی تا قبل از تماس با سازمان آتش نشانی بتواند محل را تخلیه کند. به مصدومان تا رسیدن اورژانس کمک کند.

یک مسئول ایمنی بایستی در موقع نیاز به ماموران آتش نشانی و اورژانس کمک رسانی نماید.

حمل و نقل مجروح – مدیریت زمان

سرعت عمل در تخلیه و حمل مصدوم قطعا می تواند از آسیبهای جسمی شدیدتر جلوگیری کند. پس مدیریت زمان با توجه به شرایط مصدوم از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

مثلا در هنگام زلزله شاید فاصله بین مرگ و زندگی انسان به ثانیه بند باشد. پس سرعت عمل و مدیریت بحران درست می تواند جان افراد را نجات دهد.

دانلود دستورالعمل حمل و نقل مصدوم

تمامی مستندات ایزو در فرمت Word در سایت سیستم کاران قرار دارد. فرمت word یک فرمت قابل تغییر هست که کاربران و مسئولان hse می توانند متناسب نیاز خود آن را تغییر دهند. دانلود رایگان مستندات مورد نظر خود را به راحتی از منوی خدمات مرکز از زیر منوی دانلود رایگان مستندات ایزو دانلود نمایید.

دانلود روش های اجرایی ، دستورالعملها و فرمهای ایزو در فرمت Word و Pdf امکانپذیر هست. اما فرمت وورد یک فرمت قابل تغییر هست.

دانلود رایگان دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم – فرمت Word

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

5 Responses

  1. بنده کارشناس HSE هستم. دستورالعمل نخلیه و حمل مصدوم رو در سایت شما مطالعه کردم، مطالب بسیار کامل بود و برای زمینه فعالیتی که داشتم بسیار کمک کرد. مخصوصا قسمتی که در رابطه با حمل تک نفره مصدوم توضیح داده شده.

  2. در دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم، نحوه برخورد و حمل مصدوم را بهترست تمامی کارکنان یک مجموعه بدانند اما یک مسئول HSE بایستی خود را ملزم به آموزش این امر مهم کند.گاهی بحران ها و شرایط اضطراری و حوادث ناشی از کار یا بیماری های شغلی یا بیماریهای فردی می تواند شرایطی را به بار آورد که نیاز به انتقال بیمار به مراکز درمانی باشد اما آنچه که مسلم است اولین ومهم ترین فاکتور قبل از انتقال مصدوم یا بیمار به مراکز درمانی ، نحوه تخلیه صحیح مصدومین از شرایط اضطراری و حادثه بار و حمل صحیح وی به نقطه امن است . آشنایی با نحوه صحیح تخلیه و حمل مصدومین، از ایجاد ضایعات و آسیب های بیشتر جلوگیری خواهد کرد .

  3. آموزش تمامی دستورالعمل های HSE از جمله دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم و مجروح و انواع روش ها حمل مصدوم مثل حمل های یک نفره و حمل دو نفره و حمل های گروهی و کمکهای اولیه و اقدامات اولیه از الزامات همه سازمان ها است و نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث و مدیریت حوادث در سازمانها و شرکت ها دارد. ممنون از شما که این دستورالعمل های مهم را کامل و بصورت رایگان در سایت قرار می دهید

  4. بنده کارشناس HSE یک مجموعه بزرگ هستم و دستورالعمل تخلیه و حمل مصدوم و مجروح را مطالعه کردم و خیلی کامل بود و همه نکات مهم انواع روشهای حمل مصدوم کامل تشریح شده است. با سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo