دستورالعمل ثبت نام در سامانه مودیان

سازمان امور مالیاتی به جهت افزایش شفافیت اطلاعات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی که از طرق مختلف از جمله صدور صورتحساب‌های تقلبی یا صوری، اقدام به راه اندازی سامانه مودیان نمود.
5/5 - (100 امتیاز)

دستورالعمل ثبت نام در سامانه مودیان

در این مقاله نمونه دستورالعمل ثبت نام در سامانه مودیان بصورت فایل WORD نیز موجود است. دستورالعمل ثبت در سامانه مودیان در پایان مطلب بصورت دانلود رایگان بصورت فایل ورد قرار دارد. نمونه دستورالعمل فوق در این وبسایت مرکز سیستم کاران فقط جنبه الگو برداری دارد. لذا شما می توانید پس از مطالعه و دانلود رایگان دستورالعمل ثبت در سامانه مودیان، آنرا در سازمان خود بکار ببرید.

سامانه مودیان چیست؟

سوال خیلی از مردم در خصوص سامانه مودیان چیست؟ را اینگونه می توان پاسخ داد که سازمان امور مالیاتی به جهت افزایش شفافیت اطلاعات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی که از طرق مختلف از جمله صدور صورتحساب‌های تقلبی یا صوری، اقدام به راه اندازی سامانه مودیان نمود. سامانه‌ای که  تحت مدیریت سازمان در آن به هر مودی، کارپوشه ویژه‌­ای اختصاص یابد و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام گردد.

سامانه مودیان (Taxpayer system) سامانه‌ای است که مودیان مالیاتی مشمول از آن برای ارسال و صدور صورت حساب الکترونیکی و اتصال پایانه های فروشگاهی خود استفاده می‌کنند. در واقع تمام صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان هستند. مقامات دولتی دلایلی مثل ایجاد عدالت مالیاتی، کاهش شکاف طبقاتی، افزایش سهم مالیات و کاهش سهم نفت در بودجه و کنترل تورم را از دلایل ایجاد سامانه مودیان اعلام می نمایند.

هدف سامانه مودیان

سازمان امور مالیاتی کشور هدف سامانه مودیان را برای تسهیل کار مودیان مالیاتی و جلوگیری از مراجعه حضوری این افراد، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه مودیان کشور راه اندازی نمود. سامانه مودیان یک سامانه برخط است. تمامی مودیان مالیاتی موظف هستند که در این سامانه ثبت نام کنند. این سامانه نقش بسزایی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی دارد. رسیدگی بکارها راحت ‌تر و خطای پرونده‌های مختلف را هم کاهش می دهد.

هر فرد مشمول مالیات موظف است برای ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی اقدام کند. در این سامانه هر مودی مالیاتی یک کارپوشه اختصاصی دارد. این کارپوشه راه ارتباطی مودیان با سازمان امور مالیاتی است. مشمولین باید صورتحسابهای الکترونیک خود را مطابق فراخوانهای اعلامی قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در موعدهای مشخص به سامانه مودیان، ارسال کنند. همه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی هستند.

در واقع میتوان گفت هدف از راه انداری سامانه مودیان توسط سازمان امور مالیاتی بشرح زیراست:

جلوگیری از فرار مالیاتی

بطور کلی جلوگیری از فرار مالیاتی ، یکی از مشکلاتی است که این اواخر بشدت گریبانگیر سازمان امور مالیاتی کشور است. این سامانه جهت ساماندهی به اینگونه مشکلات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد. فرارهای مالیاتی می‌تواند باعث کاهش بودجه گردیده ‌و از سمتی دیگر باعث فشار بیشتر به سایر مودیان و افراد پرداخت کننده مالیات گردد. بعنوان مثال با راه اندازی سامانه مودیان امکان صدور فاکتورهای صوری وجود ندارد و همینطور از کتمان درآمد مودیان جلوگیری میکند.

افزایش سرعت رسیدگی

یکی از خاصیت‌های منحصر به فرد سامانه مودیان مالیاتی افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های مودیان است. بدلیل بکارگیری اینترنت، یک هماهنگی کامل بین بخشهای مختلف سامانه امور مالیاتی ایجاد می نماید. این موضوع باعث میگردد رسیدگی ممیزان مالیاتی به قسمت‌های مختلف و امور مودیان با سرعت بیشتری انجام بگیرد.

پاسخ دهی بهتر

با راه اندازی سامانه مودیان فرآیند پاسخ دهی بهتر و بررسی صورت‌حسابها بهتر صورت می‌گیرد. دیگر نیاز به مراجعه حضوری و صرف وقت و هزینه اضافی نیست.

کاهش خطا

سامانه مودیان مالیاتی باعث درصد کاهش خطا انسانی در قسمت‌های مختلف (چه توسط مودی و چه توسط ممیز) به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

دسترسی به اطلاعیه ها

همواره یکی از بهانه‌های افراد بابت فرار مالیاتی نبود امکان دسترسی به اطلاعیه هاست. این سامانه امکان دسترسی و مکاتبه مستقیم با سازمان امور مالیاتی را فراهم می‌کند. از سمت دیگر باعث میگردد اطلاعیه‌ ها را دریافت نمایند. این کار از ایجاد دلیل های واهی افراد متخلف جلوگیری می نماید.

متن نمونه دستورالعمل ثبت در سامانه مودیان

1-  هدف:

حصول اطمینان از ثبت نام صحیح در سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی بابت صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی و اتصال پایانه های فروشگاهی است.

2- دامنه کاربرد:

این دستور العمل شامل کلیه اطلاعات برای ثبت نام در سامانه مودیان برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارسال صورتحساب های الکترونیکی در سامانه هست.

3- تعاریف:

سامانه مودیان (Taxpayer system) سامانه‌ای است که مودیان مالیاتی مشمول از آن برای ارسال صورت حساب الکترونیکی و اتصال پایانه های فروشگاهی خود استفاده می‌کنند.

4- مسئولیت ها :

نظارت : مدیر مالی

اجرا : نماینده مدیریت

5- شرح اقدامات:

سامانه مودیان، سامانه ایست که مودیان مالیاتی مشمول از آن برای ارسال صورت حساب الکترونیکی و اتصال پایانه های فروشگاهی خود استفاده می کنند. در واقع تمام صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی ملزم به ثبت نام درسامانه مودیان هستند. مقامات دولتی دلایلی مثل ایجاد عدالت مالیاتی، کاهش شکاف طبقاتی، افزایش سهم مالیات و کاهش سهم نفت در بودجه و کنترل تورم را از دلایل ایجاد سامانه مودیان اعلام کرده اند.

سازمان امور مالیاتی بجهت افزایش شفافیت اطلاعات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی که از طرق مختلف مانند صدور صورتحساب های تقلبی یا صوری، اقدام به راه اندازی سامانه مودیان نموده است. سامانه ای که تحت مدیریت سازمان در آن به هر مودی، کارپوشه خاص اختصاص دارد و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام میگردد.

مودیان میتوانند با استفاده از هر گونه سخت افزار و یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی و یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل است به سامانه مودیان متصل گردند. از طریق این سامانه اقدام به ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی نمایند.

مهمترین تفاوت سامانه مودیان با سامانه های دیگر نظیر لیست معاملات فصلی، اینست که طرفین معامله به صورت مستقل اقدام به ارسال اطلاعات نمی کنند. بلکه فروشنده صورتحساب و نحوه تسویه معاملات و سایر جزئیات معامله را در سامانه مودیان ارسال می نمایند. شخص خریدار اقدام به رویت، بررسی و تایید یا رد صورتحساب مینماید.

5-1- هدف سامانه مودیان:

سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تسهیل کار مالیاتی و جلوگیری از مراجعه حضوری این افراد سامانه ای را تحت عنوان سامانه مودیان کشور، راه اندازی نمود. سامانه مودیان یک سامانه برخط است. تمامی مودیان مالیاتی موظف هستند که در این سامانه ثبت نام نمایند. این سامانه نقش بسزایی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی دارد. رسیدگی بکارها را راحت تر و خطاهای پروندهای مختلف را هم کاهش می دهد.

هر فرد مشمول مالیات موظف است برای ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی اقدام کند. در این سامانه برای هر مودی مالیاتی یک کارپوشه راه ارتباطی مودیان با سازمان امور مالیاتی قرار دارد. مشمولین باید صورتحساب های الکترونیک خود را مطابق فراخوان های اعلامی قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در موعدهای مقرر به سامانه مودیان، ارسال نمایند. همه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی هستند.

بطور کلی میتوان گفت هدف راه اندازی سامانه مودیان توسط سازمان امور مالیاتی بشرح زیر است:

5-1-1- جلوگیری از فرار مالیاتی:

در واقع یکی از مشکلاتی که این اواخر بشدت گریبانگیر سازمان امور مالیاتی کشور گردید، فرارهای مالیاتی افراد مختلف هست. این سامانه جهت سامان دهی به اینگونه مشکلات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی مورد استفاده قرار میگیرد. فرارهای مالیاتی میتواند باعث کاهش بودجه گردیده و از سمتی دیگر باعث فشار بیشتر به سایر مودیان و افراد پرداخت کننده مالیات گردد.

بعنوان مثال با راه اندازی سامانه مودیان امکان صدور فاکتورهای صوری وجود ندارد. همینطور از کتمان درآمد مودیان جلوگیری می کند.

5-1-2- افزایش سرعت رسیدگی:

یکی از خاصیت های منحصر بفرد سامانه مودیان مالیاتی اینست که بخاطر بهره گیری  از اینترنت یک هماهنگی کامل بین بخشهای مختلف سامانه امور مالیاتی ایجاد میکند. این موضوع باعث میگردد که رسیدگی ممیزان مالیاتی به قسمت های مختلف و امور مودیان با سرعت بیشتری انجام گردد.

5-1-3- پاسخ دهی بهتر:

با راه اندازی سامانه مودیان فرآیند پاسخ دهی و بررسی صورتحساب ها بهتر صورت میگیرد و دیگر نیاز به مراجعه حضوری و صرف وقت و هزینه اضافی نیست.

5-1-4- کاهش خطا:

سامانه مودیان مالیاتی باعث می گردد درصد خطاهای انسانی در قسمت های مختلف (چه توسط ممیز و چه توسط مودی) به میزان قابل توجه ای کاهش یابد.

5-1-5- دسترسی به اطلاعیه ها:

همواره یکی از بهانه های افراد بابت فرار مالیاتی نبود امکان دسترسی و بی اطلاعی نسبت به اطلاعیه ها است. این سامانه امکان دسترسی افراد و مکاتبه مستقیم با سازمان امور مالیاتی را فراهم میکند. از سمت دیگر باعث میگردد که اطلاعیه ها را دریافت نمایند. این کار از بهانه های واهی افراد متخلف جلوگیری میکند، چون دسترسی مودیان در سامانه راحت است.

5-2- مشمولین ثبت نام در سامانه مودیان:

کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مودی استفاده گردد، منظور اشخاص مشمول است مگر خلاف آن تصریح گردد.

جدول شماره یک- مشمولین ثبت نام در سامانه مودیان

ردیف

اشخاص مشمول تاریخ شروع

1

شرکتهای پذیرفته در بورس و فرابورس

01/08/1401

2

شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت کشوری

01/10/1401

3

اشخاص حقوقی به جز اشخاصی حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده

01/01/1402

4

صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشتگانه مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

01/04/1402

5

مشاغل گروه اول و دوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

01/07/1402

6

کلیه اشخاص باقیمانده

01/10/1402

5-3- نحوه ثبت نام سامانه مودیان:

سامانه مودیان، سامانه جدید سازمان امور مالیاتی کشور است که بمنظور تسهیل فرآیندهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی راه اندازی گردیده است. این سامانه از سال 1400 بصورت آزمایشی آغاز بکار کرد. قرار بود تا پایان سال 1402 بطور کامل جایگرین سامانه های مالیاتی قبلی گردد.

5-4- مراحل ثبت نام در سامانه مودیان

5-4-1- ثبت نام در سایت سامانه مودیان

5-4-2- دریافت امضای الکترونیک

5-4-3- دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی (کلید عمومی)

5-4-4- دریافت شناسه کالا و خدمات

5-5- ثبت نام در سایت سامانه مودیان (سازمان امور مالیاتی):

برای ثبت نام در سامانه مودیان، باید از قبل ثبت نام مالیاتی خود را در تکمیل نمایید. بعد از ثبت نام در نظام مالیاتی، امکان مشاهده و دسترسی به کارپوشه سامانه مودیان فراهم میگردد.

برای ثبت نام و تشکیل پرونده در سایت نظام مالیاتی، ابتدا باید به آدرس درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی مراجعه نمایید و از سربرگ دریافت اطلاعات کاربری، ثبت نام در نظام مالیاتی را انجام دهید. در صورتیکه مشمول ارزش افزوده باشید، باید ثبت نام ارزش افزوده را نیز پیش از ثبت نام در سامانه مودیان انجام دهید.

5-5-1- برای ثبت نام در سامانه مودیان ابتدا باید به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه نمایید و وارد پروفایل خود گردید.

5-5-2- بعد از ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک، در سمت چپ صفحه گزینه عضویت در سامانه مودیان و ایجاد کارپوشه را مشاهده می نمایید، بر روی آن کلیک فرمایید.

5-5-3- بعد از انتخاب گزینه عضویت در سامانه مودیان و ایجاد کارپوشه یک پیام برای شما نمایش می دهد “آیا از عضویت در سامانه مودیان و ایجاد کارپوشه اطمینان دارید؟” دکمه تایید را انتخاب کنید.

5-5-4- بعد از تایید یک پیام جدید برای شما ظاهر می گردد “کارپوشه شما در سامانه مودیان فعال و مشخصات کاربری بشماره همراه شما پیامک گردید”.

پیامک نام کاربری و رمز عبور برای ورود به کارپوشه سامانه

در نهایت پیامک نام کاربری و رمز عبور برای ورود به کارپوشه سامانه مودیان برای صاحب کسب و کار یا مدیر عامل ارسال می گردد. در صورتی که شماره موبایل خود را در پرونده مالیاتی ثبت کرده باشند.

5-5-5- سپس با مراجعه به صفحه ورودی سامانه مودیان، با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد کارپوشه سامانه مودیان می گردید. همچنین مودیان پس از کارپوشه می بایست نسبت به تکمیل عضویت خود در سامانه مودیان اقدام کنند. از بخش عضویت شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت کنند.

اگر وارد کارپوشه سامانه مودیان شدید و پرونده خود را در آنجا مشاهده نکردید یا وجود نداشت بدلیل اینست که ثبت نام مالیاتی شما در سامانه ثبت تکمیل و نهایی نگردیده است. یا ثبت نام ارزش افزوده شما تکمیل یا نهایی نگردیده است.

5-6- اطلاعات لازم ثبت نام در سایت سامانه مودیان:

کد ملی

نام

نام خانوادگی

شماره تلفن همراه

آدرس ایمیل

5-7- دریافت گواهی امضا الکترونیکی

5-7-1- برای دریافت گواهی امضای الکترونیک ابتدا باید وارد سایت gica.ir شوید.

5-7-2- روی گزینه ثبت نام و ثبت درخواست صدور گواهی امضای الکترونیک کلیک نمایید.

5-7-3- سپس در صفحه ظاهر گردیده، روی گزینه ثبت نام کلیک نمایید.

5-7-4- حالا باید احراز هویت خود را در این صفحه انجام دهید. بعد از تکمیل فرم احراز هویت برای صدور گواهی امضای الکترونیک روی دکمه مرحله بعد کلیک کنید تا رمز یکبار مصرف برایتان ارسال گردد و رمز را وارد نمایید.

5-7-5- حالا در سربرگ تکمیل اطلاعات، اطلاعات هویتی مورد درخواست را تکمیل نمایید.

5-7-6- در این مرحله در پنل حساب کاربری خود روی گزینه ثبت درخواست گواهی الکترونیکی کلیک نمایید. در اینجا ۲ گزینه را برایتان نمایش می دهد:

5-7-7- برای اشخاص حقیقی: گزینه ثبت درخواست گواهی

5-7-8- برای اشخاص حقوقی: گزینه ثبت درخواست گواهی از طریق  CSR

5-7-9- برای اشخاص حقوقی: مرحله انتخاب محصول را تکمیل فرمایید.

5-7-9-1- برای اشخاص حقیقى: مرحله انتخاب محصول را تکمیل نمایید. (در این مرحله اشخاص حقیقی نیاز به CSR ندارند)

5-8- دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی (کلید عمومی):

شناسه یکتای حافظه مالیاتی صرفا توسط سازمان امور مالیاتی ارائه میگردد. هر مودی برای دریافت این شناسه یکتا باید در ابتدا از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی اقدام نماید. پس از ورود به این سامانه با انتخاب گزینه ورود به کارپوشه وارد سامانه مودیان مالیاتی گردیده و مراحل زیر را برای دریافت شناسه یکتای مالیاتی طی نمایید:

5-8-1- وارد سایت سازمان امور مالیاتی شوید.

5-8-2- پس از ورود به کارپوشه مودیان گزینه ورود به پرونده را انتخاب نمایید.

5-8-3- پس از ورود به قسمت “میز کار” از لیست سمت راست صفحه، گزینه “عضویت” را انتخاب نمایید.

5-8-4-  گزینه شناسه های یکتا حافظه مالیاتی را انتخاب کنید.

5-8-5- کلید دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی را انتخاب کنید.

5-8-6- در مرحله اول باید انتخاب کنید که شناسه یکتا خود را بر چه اساسی می خواهید دریافت کنید، یکی از سه گزینه نحوه ارسال صورتحساب را انتخاب نمایید.

هر یک از این گزینه ها مستلزم شرایط هزینه ها و مسئولیت های متفاوتی است. مودی میتواند با توجه به شرایط خود برای یک روش و یا هر سه روش شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت نماید.

5-8-7- در مرحله بعد لازم است کلید عمومی امضا حافظه خود را بارگذاری کنید.

5-8-8- بعد از اینکه امضا حافظه را بارگزاری نمودید میتوانید با وارد کردن کدپستی محل فعالیت خودتان بعنوان شعبه پرداخت مشخصات پایانه های فروشگاهی و ابزارهای پرداخت نسبت به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی  اقدام نمایید.

5-9- دریافت شناسه کالا و خدمات:

شناسه کالا و خدمات در واقع کدهایی است که سازمان امور مالیاتی به کالاها و خدمات گوناگون اختصاص دارد. شناسه کالا و خدمات در واقع معرف نوع کالا و خدمات هر صورتحساب است. می بایست هر شخص از شناسه اختصاصی کالا در شرکتهای تولیدی و بازرگانی و شناسه اختصاصی خدمات در شرکتهای پیمانکاری استفاده کند. اما از آنجا که دریافت این شناسه بعهده حلقه اول زنجیره تجاری مانند وارد کننده کالا است. ممکن است این فرآیند طولانی باشد. میتوانید از شناسه کالا و خدمات عمومی استفاده کنید شناسه کالا و خدمات به دو دسته زیرتقسیم می گردد:

شناسه عمومی کالا و خدمات

شناسه خصوصی کالا و خدمات

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی فعلا الزامی برای ارسال شناسه خصوصی وجود ندارد. مودیان مالیاتی باید فقط از شناسه عمومی (خصوصا در حسابداری شرکتی و فروشگاهی کالا استفاده کنند. شناسه کالاها عمومی و خدمات شامل لیستی از همه کالاها و خدمات و شناسه مربوط به آنها است. این لیست بمنظور بررسی وجود داشتن شناسه عمومی کالا و خدمات مربوط به کسب و کار شما اهمیت دارد.

شناسه کالا و خدمات در واقع معرف نوع کالا و خدمات هر صورتحساب است. می بایست هر شخص از شناسه اختصاصی کالا در شرکتهای تولیدی و بازرگانی و شناسه اختصاصی خدمات در شرکتهای پیمانکاری استفاده کند. اما از آنجا که دریافت این شناسه بعهده حلقه اول زنجیره تجاری مانند وارد کنندگان کالا است. ممکن است این فرآیند طولانی باشد. میتوانید از شناسه کالا و خدمات عمومی استفاده کنید. برای دریافت لیست شناسه های عمومی و کالا و خدمات باید به سامانه دریافت شناسه کالا خدمات سازمان امور مالیاتی به وبسایت سازمان مراجعه فرمایید.

5-9-1- دریافت شناسه کالا بصورت اختصاصی:

شناسه کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعنوان زبان مشترک کالا در سامانه های اطلاعاتی معرفی گردیده است. بسیاری از فعالین پیش از این در سایر فرایندهای تجاری از جمله واردات کالا و ثبت آمار تولید نسبت به اخذ و استفاده از آن اقدام نموده اند. آن دسته از مودیان که تا پیش از این از درگاه سامانه جامع تجارت ایران شناسه کالای خود را اخذ نموده اند، می توانند از همین شناسه کالا جهت صدور صورتحساب الکترونیکی نیز استفاده نمایند. مودیانی که دارای صلاحیت تولید کنندگان و وارد کنندگان هستند، می توانند با مراجعه به درگاه سامانه جامع تجارت ایران، نسبت به اخذ نشان تجاری و در ادامه اخذ شناسه کالا اقدام نمایند.

همچنین مودیانی که تولید کننده یا وارد کننده نیستند و بعنوان یک فعال اقتصادی و توزیع کننده در بازار مشغول هستند، بایستی از حلقه های قبلی زنجیره تجاری همانند وارد کنندگان و تولید کنندگان اقلام کالایی خود، نسبت به دریافت شناسه کالا اقدام نمایند.

5-9-2- دریافت شناسه کالا بصورت عمومی

       متفاوت از فرایند اخذ شناسه کالا بصورت اختصاصی شناسه عمومی کالا توسط مودیان و فعالین اخذ نمی گردد. صرفا می توانند فهرستی که سازمان امور مالیاتی در اختیارشان قرار داده است استفاده نمایند. فعالین محترم می توانند آخرین فهرست شناسه عمومی را از درگاه شناسه کالا و خدمات سازمان امور مالیاتی دریافت نمایند.

5-9-3- برخی از نکات دریافت شناسه کالا و خدمات:

5-9-4-  فقط تولید کنندگان و وارد کنندگان میتوانند شناسه کالای اختصاصی دریافت کنند.

5-9-5- اگر پخش کننده یا فروشنده کالای اختصاصی تولید کنندگان یا وارد کنندگان هستید، می توانید از شناسه اختصاص آن استفاده کنید.

5-9-6 – از شناسه اختصاصی خدمات دیگران بهیچ وجه نباید استفاده کرد.

5-9-7- به مشمول و معاف بودن ارزش افزوده و داخلی یا وارداتی بودن آن دقت کنید.

5-9-8- با توجه به تعداد بالای شناسه کالای عمومی بهتر است فایل شناسه کالا خدمت و آخرین لیست را جداگانه استخراج نمایید.

5-10- ارسال صورتحساب فروش در سامانه مودیان

پس از دریافت شناسه کالا و خدمات خود هم اکنون امکان ارسال صورتحسابهای فروش در سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور برای شما وجود دارد. اما نکته قابل تاملی که وجود دارد این است که در حال حاضر خود سازمان زیرساخت های مورد نیاز برای ارسال صورتحساب بصورت مستقیم در سامانه را تهیه نکرده است. شما می بایست در صورتی که نرم افزار حسابداری شما از سامانه مودیان پشتیبانی میکند ماژول مربوط به آن را تهیه کنید. در غیر صورت باید از سامانه های واسط و یا شرکتهای معتمد خدمات مالیاتی استفاده نمایید.

6- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع شده است.

7- مدارک پیوست :

ردیف

نام

کد

—-

—–

——

نمونه دستورالعمل ثبت در سامانه مودیان – پایان

سامانه مودیان یک سامانه برخط است. تمامی مودیان مالیاتی موظف هستند که در این سامانه ثبت نام کنند.
سامانه مودیان مالیاتینقش بسزایی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی دارد. رسیدگی بکارها راحت ‌تر و خطای پرونده‌های مختلف را هم کاهش می دهد.

چرا سامانه مودیان مالیاتی ایجاد گردید؟

 یکی از دلایل اینکه چرا سامانه مودیان مالیاتی ایجاد گردید؟ سیاستهای مهم دولت و سازمان امور مالیاتی است. افزایش سهم مالیات در بودجه کل کشور و دریافت مالیات براساس گزارشهای خوداظهاری مودیان مالیاتی است. دریافت مالیات بر اساس خوداظهاری مودیان، موجب کاهش هزینه های وصول مالیات و اعتماد عمومی مردم می گردد. برای تحقق این موضوع، نسلهای مختلفی از نرم افزارهای سفارشی برای سازمان امور مالیاتی طراحی و پیاده سازی گردیدند. تجربه موفق استفاده از این ابزارها موجب طراحی نسلهای دقیقتر وکاملتر بعدی گردید. که “سامانه صندوق های فروشگاهی و مودیان مالیاتی” از آخرین نرم افزارهای این حوزه و جایگزین سامانه گزارشهای فصلی گردید.

 

دانلود رایگان دستورالعمل ثبت در سامانه مودیان – فایل word

 

برخی از تفاوتهای اصلی سامانه مودیان مالیاتی با سامانه گزارشهای خرید و فروش فصلی یا سه ماهانه به شرح زیر است:

امکان تهیه آنلاین اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده توسط مودیان

پیاده سازی کارتابل برای مودیان مالیاتی جهت گزارش گیری و مشاهده اطلاعات خرید و فروش

آنلاین بودن اطلاعات در سامانه مودیان و تاخیر سه ماهه در بروزرسانی اطلاعات در گزارشهای فصلی

امکان مشاهده فاکتورهای فروش توسط خریداران با امکان تایید یا رد آنها

فراهم شدن کارپوشه تستی Sandbox برای کنترل و تست برقراری ارتباط و کنترل اطلاعات

برخی از دلایل پیاده سازی سامانه مودیان مالیاتی: بشرح زیر است:

 بروز بودن اطلاعات

 صحت اطلاعات

 جلوگیری از خطای عمدی یا سهوی

 دقت محاسبات

 کارایی و سازگاری

 دسترسی به اطلاعات

گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام
اخذ گواهینامه ایزو ISO معتبر و قابل استعلام در کمترین زمان و پایین ترین قیمت

اخذ گواهینامه ایزو

مدرک ایزو یک استاندارد بین المللی است که کمک می کند امنیت اطلاعات سازمان در هر زمینه و بخش حفظ گردد. گواهینامه ایزو  یک چارچوب مدیریتی برای اجرای دستورالعمل ثبت در سامانه مودیان جهت استانداردسازی سازمان شماست. جهت استفاده از مشاوره رایگان کارشناسان مرکز سیستم کاران می توانید با شماره تلفن 79165-021 بصورت 24 ساعته ارتباط برقرار نمایید. همچنین می توانید جهت دریافت گواهینامه های ISO معتبر IAF در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه اقدام نمایید.

دریافت گواهینامه ISO

اهمیت گواهینامه ایزو در سازمان شما جهت مدیریت اطلاعات شرکت با بهترین روش امنیت اطلاعات هماهنگ و مطابق است. دریافت گواهینامه ایزو برای سازمان ها و شرکت ها ضروری است. شرکت هایی که نمونه  دستورالعمل ثبت در سامانه مودیان را بطور دقیق اجرا می نماید جزو شرکتها یا سازمانهای معتبر و ارزش اعتباری بالاتری هستند و نسبت به رقبای خود اعتبار بیشتری دارند.

برخی از این سازمان‌ها تمایل به پیاده‌سازی الزامات و مستندات را ندارند و بدنبال دریافت گواهینامه ایزو بدون ممیزی هستند. متقاضیان عزیز می توانند درخواست اخذ ایزو ، مراحل ، شرایط ، مدارک و نحوه اخذ گواهینامه ایزو را از طریق ایمیل ، تلگرام ، واتساپ و یا هر پیام رسان دیگر از طریق شماره همراه 09198386295 ارسال نمایند. یا بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

 

دانلود فرم درخواست ایزو
گواهینامه ایزو یکی از انواع گواهینامه های مهم جهت مناقصات ، رقابت ، تبلیغات ، صادرات و مطرح شدن در بازارهای جهانی هست

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

2 Responses

  1. مراحل ثبت نام در سامانه مودیان برای شرکتها و سازمانها بسیار حیاتی است. ممنون از اطلاع رسانی شما در این مورد

  2. مراحل ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و دستور العمل ثبت نام در سامانه خیلی مهم و کاربردیه . ممنون از مطالب مفیدتون در سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo