اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

نمونه خط مشی کیفیت Quality policy

2.9/5 - (225 امتیاز)

نمونه خط مشی کیفیت Quality policy

خط مشی جز اسناد بالا دستی سازمان میباشدو توسط مدیریت ارشد سازمان نگاشته میشود. مدیرعامل بعنوان بالاترین مقام سازمان ، وظیفه نگاشتن خط مشی کیفیت برعهده دارد. اماسازمانهای هیئت امنایی یاهیئت رئیسه ای ، رئیس انجمن یاهیئت رئیسه خط مشی راتدوین میکند. خط مشی کیفیت سازمان بایدهمراستای مأموریت یا mission سازمان یعنی فلسفه وجودی سازمان یاهدف تشکیل سازمان، چشم انداز vision یعنی دورنما و آرزوی سازمان و ارزشهای سازمان تدوین شود. خط مشی کیفیت سازمان سندیست که استراتژی ، اهداف وبه دنبالش برنامه های سازمان براساسش بنا میشوند ، تمامی افراد سازمان مخصوصاً مدیران بایدکاملاًبه خط مشی واقف بوده و اهداف کلان وخرد سازمان همسوبابندهای خط مشی کیفیت بنا کنند. خط مشی کیفیت بایست قابل دسترس عموم باشد بطوریکه کارکنان سازمان ، مشتریان ، تأمین کنندگان وهمکاران خط مشی کیفیت رارویت کنند. خط مشی کیفیت بایست پرینت شده و قاب گرفته شود و نصب شود. مکان مناسب جهت نصب خط مشی ، اولین مدخل ورودی سازمان میباشد. همچنین دراتاق مدیریت ومدیران ارشد نیزباید خط مشی کیفیت نصب شود. دسترسی خط مشی کیفیت جهت افراد خارج سازمان نیزمعمولا ازطریق وب سایت یاخبرنامه صورت میگیرد. جهت آشنایی بیشتر بانحوه تدوین خط مشی یک نمونه خط مشی کیفیت درلینک زیرآورده شده است.

دانلود رایگان فایل نمونه خط مشی کیفیت

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت

شرکت …………………………….

شرکت ……………………………………. بعنوان یکی ازسازمانهای معتبر درزمینه ی …………………………………………………………………………. باایجاد تفکر فرایندگرا درکلیه سطوح سازمان درجهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری ازطریق تامین خواسته ها ورضایت و اعتماد مشتریان , خودرا متعهد اصول زیر میداند .

1- رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و تلاش درجهت افزایش رضایت مشتریان

2- توسعه منابع انسانی ازطریق بکارگیری نیروی متخصص آموزش دیده و اثربخش علی الخصوص درحوزه های اجرایی

3- فراهم نمودن محیط کار مناسب و صمیمی و ایجاد مشارکت بین همکاران درتصمیم گیری های سازمانی

4-گسترش استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه ازتجهیزات موجود

5- بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر

6- فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت باشرکت های صاحب نام درمنطقه و جهان

بمنظور دستیابی به اصول بالااین شرکت سیستم مدیریت کیفیت رامنطبق باالگوی استاندارد ISO9001:2015 درکلیه سطوح به اجرا درآورده وبطور مداوم خودرانسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم متعهد میداند همچنین سازمان درابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف کیفی درراستای این خط مشی اقدام نموده و بابازنگری ازطریق پایش و اندازه گیری و تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفی رابررسی میکند. اینجانب بااعتقاد کامل و عزمی راسخ ازاین سیستم پشتیبانی نموده وازهمه همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن درجهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد و شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت تلاش نمایند . جهت پیشبرداین سیستم و بمنظور حصول اطمینان ازکارایی و اثربخشی آن به نماینده مدیریت درامور کیفیت اختیارات لازم تفویض شده است.

نام و امضا مدیر عامل

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

  1. خط مشی نشان دهنده اینکه هر شخص هر شخص چه کاری باید انجام بده میشه تغییرات در خط مشی بدیم؟ جابجایی انجام بشه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط