نمونه دستورالعمل ایمنی در نردبان

دستورالعمل ایمنی در نردبان
4.9/5 - (1056 امتیاز)

نمونه دستورالعمل ایمنی در نردبان

نمونه دستورالعمل ایمنی در نردبان یکی از دستورالعملهای مهم در روش اجرایی کنترل عملیات محسوب می گردد. این ایمنی در نردبان بحثی گسترده است. نردبان ها با توجه به طول و اندازه شان سطوح خطرات مختلفی دارند. قطعا ارتفاع نردبان هر چه بیشتر باشد، ایجاد خطر بیشتری می کند. به همان مقدار ایمنی نردبان اهمیت بیشتری دارد.

تمام افرادی که بایستی از نردبان استفاده کنند باید راه و روش استفاده از نردبان و قوانین درست استفاده از آن را بلد باشند. به همین جهت دستورالعمل ایمنی کار با نردبان از اهمیت ویژه ای برخوردار هست. مانند افرادی که برای کار با جرثقیل بایستی حتما دستورالعمل ایمنی کار با جرثقیل ها و تجهیزات وابسته را بدانند.

در ذیل نمونه دستورالعمل ایمنی در نردبان برای کاربران در فرمت Word جهت الگوبرداری ارائه می گردد.

1- هدف:

هدف از تهیه این دستورالعمل تامین و کنترل ایمنی افرادی که در هنگام فعالیت از نردبان های مختلف استفاده می نمایند، می باشد.

2- دامنه کاربرد:

دستورالعمل حاضر در کلیه کارگاه های شرکت کاربرد دارد.

3- مسئولیت ها:

نطارت: واحد HSE

اجرا: کلیه کارکنان

4- شرح:

4-1- کلیات:

4-1-1- تمامی افرادی که در فعالیت کاری خود از نردبان استفاده می نمایند می بایست دوره آموزش ایمنی کار با نردبان را طی نموده و با کاربرد صحیح نردبان ها و نحوه نگهداری مناسب آنها آشنا شوند.

4-1-2- نردبان بایستی روزانه بازرسی شده و در صورت مشاهده هر گونه نقص بلافاصله نسبت به تعمیر آنها اقدام شود. بدیهی است استفاده مجدد از آن بایستی با تائید سرپرست HSE کارگاه باشد.

4-1-3- نباید بیش از 30 دقیقه بطور مستمر بر روی نردبان فعالیت نمود.

4-1-4- عجله کردن در هنگام بالا رفتن از نردبان ممنوع می باشد.

4-1-5- شرکت وکلیه پیمانکاران می بایست اقدام به انبارداری و نگهداری مناسب نردبان های مورد استفاده در کارگاه خود نمایند.

4-1-6- برق کاران می بایست از نردبان های چوبی رنگ نشده استفاده نمایند.

4-1-7- تغییر در ساختمان نردبان اکیدا ممنوع می باشد.

4-1-8- از نردبانی که پله های آن در رفته و معیوب می باشد و یا فاقد یک پله است و یا اینکه پایه های آن دارای نقص، ترک، شکستگی، است به هیچ وجه نبایستی استفاده کرد. چنانچه نردبان قابل تعمیر نباشد بایستی فورا آن را معدوم نمود تا مورد استفاده کسی قرار نگیرد.

4-1-9- بالا بردن آسفالت و یا قیر داغ توسط نردبان ممنوع می باشد.

4-1-10- استفاده از کفش و کلاه ایمنی جهت پرسنلی که بر روی نردبان و یا پایین آن فعالیت می کنند الزامی است.

4-1-11- اگر وزن نردبان بیش از 25 کیلوگرم باشد یا در موقعیت های نامناسب (یخبندان، برف، باد و…) قرارداشته باشد یا طویل باشد باید دو نفر یا بیشتر طوری آن را حمل نمایند که بلندترین نفر جلوتر از همه حرکت کند.

4-1-12- هیچوقت نباید نردبان را بطور افقی بر روی شانه حمل نمود زیرا ممکن است در سر پیچ ها انتهای نردبان با عابرین برخورد نماید.

4-1-13- نردبان ها باید با توجه و دقت کامل انبار شوند بطوری که از تغییر شکل آنها جلوگیری شود.

4-1-14- استفاده از نردبان آلومینیمی در فعالیت الکتریکی اکیدا ممنوع می باشد.

4-1-15-حداقل فاصله از خطوط انتقال نیرو، 3 متر می باشد که البته با توجه به ولتاژ خطوط این فاصله تغییرمی کند.

4-1-16- از پله های نردبان نباید برای نگهداری الوار یا تخته های ضخیم و سنگین استفاده نمود.

4-1-17- کلیه نردبان های چوبی هر سه ماه و نردبان های فلزی هر ماه باید مورد بازدید کلی و دقیق قرار بگیرند.

4-1-18- در نردبان و پله های آن نباید محل های نوک تیز وجود داشته باشد.

4-1-19- در مورد نردبان هایی که پله مدور دارند نباید هیچکدام از پله ها چرخش داشته باشند.

4-1-20- در نردبان های ثابت برای هر ٩ متر ارتفاع بایستی یک پاگرد در نظر گرفت و هر قطعه از نردبان که بین دوپاگرد قرار دارد نباید در امتداد قطعه قبلی باشد.

4-1-21- استفاده از دو تخته به جای پله نردبان اکیدا ممنوع است.

4-1-22- باید دقت شود حداکثر باری را که یک نردبان معمولی می تواند تحمل کند ١٠٠ کیلوگرم است.

4-1-23- استفاده دو نفر همزمان از یک نردبان ممنوع می باشد.

4-1-24- در حالیکه کارگر روی نردبان ایستاده است نباید برای دسترسی به محل کار محل اتکای آن را به دیوار تغییر دهد. بلکه باید از نردبان پائین آمده و سپس محل آنرا تغیر دهد.

4-1-25- نردبان ها بایستی از هر گونه ضربه و تغیرات جوی شدید محافظت شوند.

4-2- نردبان یکطرفه:

4-2-1- استفاده از نردبان یکطرفه جهت مصارف عمومی بوده و کاربرد آن در موارد رنگ کردن نمای خارجی ساختمان، حمل مصالح ساختمانی، ایجاد پل موقت و برپاکردن داربست ممنوع می باشد.

4-2-2- طول نردبان یک طرفه قابل حمل نباید از 10 متر تجاوز کند.

4-2-3- قرار گرفتن بر روی سه پله بالایی نردبان یکطرفه ممنوع می باشد.

4-2-4- در هنگام استفاده از نردبان های یکطرفه همواره باید زاویه این نردبان با کف زمین 75 درجه باشد در این حالت فاصله انتهای نردبان از دیواری که به آن تکیه کرده می بایست به اندازه 4/1 طول نردبان باشد.

4-2-5- قراردادن نردبان ها بر روی سطوح ناپایدار و بی ثبات اکیدا ممنوع می باشد.

4-2-6- انتهای نردبان باید حداقل یک متر بالاتر از محل تکیه گاه بالایی نردبان باشد.

4-2-7- بالابردن بار و اجسام حجیم و ظروف مایعات در حین بالارفتن از نردبان یکطرفه ممنوع می باشد. درصورت نیاز می بایست اجسام را به طنابی بسته و بالا کشیده شود.

4-2-8- جهت بالا بردن اجسام کوچک و ابزار می بایست از یک کیف کوچک که بند آن روی گردن آویزان شده استفاده نمود.

4-2-9- جهت جلوگیری از سقوط در اثر از بین رفتن تعادل در هنگام کار بر روی نردبان، باید فرد در وسط چارچوب نردبان قرار گیرد و در هنگام کار به طرفین خم نشود.

4-2-10- بخش انتهایی نردبان می بایست با یک طناب و یا بست به محلی که فرد در آنجا فرود می آید محکم متصل گردد. در صورت عدم امکان می بایست یک نفر از پرسنل با قراردادن دو دست و یک پا بر روی نردبان از سقوط آن جلوگیری کند.

4-2-11- در هنگام بالا رفتن و یا پایین آمدن از نردبان صورت پرسنل باید رو به نردبان بوده و نرده ها (و نه لبه پله ها) با دو دست گرفته شود.

4-2-12- همیشه سه نقطه بدن با نردبان می بایست تماس داشته باشد بدین معنی که دو پا و یک دست یا دو دست و یک پا در تماس همیشگی با نردبان باشد.

4-2-13- جهت جلوگیری از لغزش و سرخوردن نردبان می بایست باتوجه به شرایط محیطی از کفشک های مناسب استفاده نمود.

4-2-14- استفاده از کفشک های نوک تیز فولادی در نردبان هایی که در سطوح ناهموار و شل کاربرد دارند الزامی است.

4-2-15-کفشک های لاستیکی برای جلوگیری از سرخوردن و لغزش نردبان در سطوح مستحکم و خشک کاربرد دارد.

4-2-16- هر نردبان می بایست صرفا جهت مصارفی که بدان منظور ساخته شده است مورد استفاده قرار گیرد.

4-2-17- در یک زمان فقط یک نفر مجاز به بالارفتن و استفاده از نردبان است.

4-2-18- افزایش طول نردبان یکطرفه با قراردادن بشکه، جعبه و…. در زیر پایه های آن اکیدا ممنوع است.

4-2-19- دو نردبان کوتاه نباید بهم متصل و بجای یک نردبان بلند مورد استفاده قرار گیرد.

4-2-20- جهت جلوگیری از سقوط نردبان یکطرفه باید آن را به نحو موثر بوسیله طناب و یا زنجیر به محل ثابتی مهار کرد.

4-2-21- نردبان را نباید در جلوی درب های ورودی قرار داد در صورت لزوم درب باید همواره باز باشد و یک فرد در پایین نردبان حضور داشته باشد.

4-2-22- استفاده از نردبان در محل های پر رفت و آمد ممنوع بوده و در صورت لزوم اطراف نردبان را باید محصور نموده و از ورود افراد متفرقه جلوگیری کرد.

4-2-23- پله ها و پایه های نردبان نباید به مواد روغنی آلوده باشند. استفاده از نردبان در این حالت ممنوع است.

4-2-24- از رنگ کردن نردبان های چوبی که باعث پوشیده شدن نواقص آن می شود باید خودداری کرد. برای محافظت نردبان از پوسیدگی باید از مواد محافظ شفاف مثل روغن جلا استفاده نمود. عملیات تکمیل روغن جلا هر 6 ماه مورد بازرسی قرار گرفته و هر سال یکبار تکرار گردد.

4-2-25- پرسنل فعال بر روی نردبان یکطرفه همواره باید با یک دست آن را محکم گرفته باشند.

4-2-26- استفاده از کمربند ایمنی در پرسنلی که در حال فعالیت بر روی نردبان های با طول 3 متر و بیشتر هستند الزامی است.

4-2-27- برای حصول اطمینان از استحکام نردبان قبل از هر بار استفاده، هر دو طرف آن را به دیوار یا تکیه گاه ثابت تکیه داده و آن را از جهت لق زدن آزمایش نمائید.

4-2-28- در هنگام ایستادن بر روی نردبان جابجا کردن و افزایش طول آن اکیدا ممنوع است.

4-2-29- در مواردی که امکان تکیه دادن و استقرار نردبان با شیب مناسب و ایمن وجود نداشته باشد باید برای جلوگیری از حرکت نردبان، تکیه گاه یا پایه آن را بطور محکم بسته و یا مهار نمود.

4-2-30- از تکیه دادن نردبان به ستون استوانه ای از قبیل لوله فلزی یا تیر چوبی و غیره و همچنین نبش دیوار باید جلوگیری بعمل آورد.

4-2-31- پایه ها و پله های نردبان چوبی یکطرفه باید از چوب مرغوب ساخته شده و الیاف چوب در جهت طول قطعات باشند. همچنین اجزاء نردبان باید فاقد هر گونه عیب و ایراد ظاهری از قبیل ترک، شکستگی و پوسیدگی باشد.

4-2-32- پله های نردبان چوبی باید بصورت کام و زبانه بطور محکم به پایه ها متصل گردیده باشند. از بکار بردن نردبان های چوبی که پله های آنها فقط با میخ و پیچ به پایه ها متصل شده باشد بایستی خودداری شود.

4-2-33- پله های نردبان فلزی باید عاج دار باشد تا از لغزش پا بر روی آن پیشگیری شود.

4-2-34- نردبان های فلزی آهنی باید بوسیله ضدزنگ یا مواد مناسب دیگر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی محافظت شوند.

4-2-35- نردبانی که بر روی یک پایه تک بوسیله اتصال چوب های افقی ساخته شود نباید مورد استفاده قرار گیرد.

4-2-36- نردبان هایی که طول آنها از 8 متر بیشتر است موقع استفاده باید از قسمت وسط بوسیله طناب و یا زنجیر به دیوار مهار شوند تا از نوسان و شکستن آنها جلوگیری شود.

4-2-37- فضای بین پله های نردبان چوبی در طول آن یکسان بوده و نباید بیشتر از 30 سانتی متر باشد.

5-3- نردبان های دو طرفه:

4-3-1- در صورتی که تکیه گاهی برای نردبان یک طرفه وجود نداشته باشد از نردبان دوطرفه استفاده می شود.

4-3-2- نردبان دو طرفه نباید با جمع کردن دو ضلع آن بر روی هم به جای نردبان یکطرفه استفاده شود.

4-3-3- در مواردی که از نردبان دو طرفه برای ایجاد داربست استفاده می شود نباید ارتفاع داربست از 5/2 متر بیشتر باشد. همچنین تخته جایگاه باید در سطح تراز قرار داده شده و از پله سوم آخر نردبان بالاتر قرار نگیرد.

4-3-4- نردبان دوطرفه باید جهت فعالیتی که مورد استفاده قرار می گیرد به اندازه کافی بلند باشد. استفاده از سطح بالایی و دو پله انتهایی در نردبان های دو طرفه ممنوع است.

4-3-5- جهت جلوگیری از بسته شدن و تکان خوردن نردبان های دوطرفه، بازکردن کامل و قفل نمودن لولای آن در هنگام استفاده از نردبان الزامی است.

4-3-6- برای جلوگیری از باز شدن بیش از حد نردبان دوطرفه می توان از زنجیر یا یک میله بین دو طرف نردبان اتصال ایجاد نمود.در حالت باز نباید ارتفاع آن از 3 متر بیشتر باشد.

4-3-7- لولای بالای نردبان دو طرفه باید در فواصل مناسب زمانی روغن کاری شوند تا حرکت آنها به آسانی انجام و از شکسته شدن آنها جلوگیری بعمل آید.

  5-4- نردبان تاشو:

4-4-1- استفاده از نردبان تاشو فقط جهت یک نفر مجاز می باشد.

4-4-2- لولاهای نردبان تاشو می بایست با توجه به شرایط محیطی و کاری طبق برنامه زمان بندی مشخص روغن کاری شود

4-4-3- استفاده از نردبان تاشو با قطعات و اجزاء معیوب وناقص ممنوع می باشد.

4-4-4- برچسب تهیه شده توسط کارخانه سازنده جهت کاربرد ایمن نردبان تاشو می بایست بر روی بدنه آن نصب و محافظت گردد تا هنگام استفاده از نردبان این دستورالعمل مورد توجه پرسنل قرار گیرد.

4-5- نردبان داربستی:

4-5-1- توجه به هشدارها و دستورالعمل های ایمنی نردبان داربستی که توسط کارخانه سازنده تهیه گردیده است الزامی است.

4-5-2- قبل از استفاده از نردبان داربستی، اطمینان از قفل بودن چرخ ها و عملکرد مناسب ترمز آن الزامی است. در صورت معیوب بودن ترمزها می بایست سریعا اقدام به تعمیر آن نمود. در صورت لزوم حضور فرد دیگری در پای نردبان جهت جلوگیری از حرکت آن الزامی است.

4-5-3- استفاده از اشیاء ناپایدار مثل بشکه، جعبه، بلوک سیمانی، آجر بعنوان تکیه گاه نردبان داربستی ممنوع می باشد.

4-5-4- نردبان های داربستی باید در فواصل طولی 5/5 متر به یک محل ثابت توسط سیم، کابل یا زنجیر متصل شود.

4-5-5- در هنگام جابجایی نردبان های داربستی باید از نیروهای کمکی بهره گرفت.

4-6- نردبان کشویی:

4-6-1- نردبان را طوری برپا کنید که بخش بالایی آن بر روی بخش پایینی قرار گرفته و آن بخش نیز به دیوار یا سطح پشتیبان دیگری تکیه کند.

4-6-2- از قفل بودن گیره های بخش بالایی و پایینی نردبان اطمینان حاصل نمایید. به این منظور می توانید سعی کنید طول نردبان را کاهش یا افزایش دهید اگر موفق به این امر شدید نشانگر آن است که قفل گیره ها محکم نبوده است.

4-6-3- نردبان را بیش از حد باز نکنید و حداقل میزان همپوشانی (Overlap) بخش بالایی و بخش پایینی نردبان را با توجه به دستورالعمل سازنده رعایت نمائید.

4-6-4- مادامی که نردبان کشویی باز است آن را نصب ننموده و یا جابجا نکنید.

4-6-5- حداکثر تا چهارمین پله از سطح بالایی نردبان بالا روید.

4-6-6- برای بر پا کردن نردبان های کشویی سبک حضور یک نفر از پرسنل کافی می باشد.

4-6-7- نردبان های کشویی که طول آنها به دلخواه کم و زیاد می شود باید در حاشیه لبه ای داشته باشند که بطور کامل روی هم قرار گیرند.

 

5- توزیع نسخ:

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع شده است.

6- مدارک پیوست:

ندارد.

دریافت گواهینامه ایزو

رعایت ایمنی در نردبان

رعایت ایمنی در نردبان یکی از مهمترین مسائل در رعایت hse محسوب می گردد. نردبان مانند دیگر وسایلی که در نمونه دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی بیان گردید در ایمنی کار و سلامت کارکنان شاغل در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردارست.

افرادی که با نردبان کار می کنند باید همواره آموزش کار با نردبان را ببینند. آنها بایستی نردبانها را به صورت روزانه چک کنند تا نقایص نردبان را بررسی و رفع کنند. سرپرست HSE کارگاه بایستی کاملا مدیریت و نظارت این امر را در دست بگیرد. همچنین جهت استفاده از نردبان نباید عجولانه عمل کرد. نباید مدت طولانی بیش از نیم ساعت از نردبان استفاده گردد. دقت بر روی این امر که نردبان دارای شکستگی نباشد بسیار اهمیت دارد.

در متن دستورالعمل ایمنی در نردبان که در بالا به آن اشاره کردیم کاملا به این امر پرداختیم.

دستورالعمل ایمنی در نردبان – انواع نردبان

نردبان ها  انواع مختلفی دارند.

نردبان یک طرفه

نردبان دو طرفه

نردبان تاشو

نردبان داربستی

نردبان کشویی

هر کدام از این نردبان ها دارای قواعد و قوانین ایمنی مختص خود هستند. به عنوان مثال نردبان یکطرفه بیشترین و عمومی ترین کاربرد را دارد. در کارهای حساس نباید از این نوع نردبان استفاده گردد. طول این نوع نردبان ها نباید زیاد باشد و نباید از 10 متر بیشتر باشد. تکیه گاه نردبان باید امن باشد و نردبان حداقل یک متر بلندتر از تکیه گاه باشد. نکات ایمنی در خصوص نردبان یک طرفه به طور کامل در متن دستورالعمل ذکر گردید. حتما هنگام سقوط از نردبان به داخل چاله های عمیق و جاهای پرخطر با آتش نشانی تماس حاصل فرمایید.

نردبان دو طرفه که برای مواردی هست که نردبان یک طرفه جایی باید قرار بگیرد که دارای تکیه گاه نیست. در این هنگام باید از نردبان دو طرفه استفاده نمود. نباید از نردبان دو طرفه به عنوان نردبان یک طرفه با جمع کردن پایه های آن استفاده نمود. هنگام سقوط از نردبان فورا با اورژانس شهر خود مانند اورژانس تهران تماس بگیرید.

دانلود روش اجرایی ایمنی در نردبان

دستورالعمل ایمنی در نردبان یا روش اجرایی ایمنی در نردبان که با عناوین مختلف ذکر میگردند، برای کاربران و مسئولان و مشاوران HSE بسیار مهم هست. به همین جهت درون فضاهای مجازی همچون گوگل به دنبال دانلود آن هستند. سیستم کاران به عنوان یک مرکز بزرگ و عام المنفعه دانلود رایگان دستورالعمل ایمنی کار در نردبان را در سایت قرار داد.

تمامی دانلود رایگان مستندات ایزو در فرمت Word که یک فرمت قابل تغییر هست درون سایت قرار داده شده است. مشاوران ایمنی و کاربران می توانند آنها را دانلود کنند و با توجه به نیاز خود آن را تغییر دهند.

همچنین جهت دانلود رایگان نمونه فرمهای ایزو ISO مرتبط با هر روش اجرایی و دستورالعمل می توانید از درون سایت اقدام نمایید.

دانلود رایگان نمونه دستورالعمل ایمنی در نردبان – فرمت Word

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

4 Responses

 1. ممنون از مطالب خوبتون
  ما برای پرسنلمون که در کارگاه از نردبون استفاده می کنند میخاستیم این دستورالعمل ها را براشون بصورت عملی اجرا کنیم امکانش هست بیشتر راهنمایی مون کنید؟

  1. من دوستم دو سال پیش حین کار از نردبون افتاد هنوز از کار افتاده هستش
   خوبه که رعایت کنیم

 2. بعضی از مشاغل به واسطه نوعی که دارند استفاده از نردبان در آن ها الزامیست، در نمونه دستورالعمل ایمنی در نردبان به خوبی به ایمنی و نحوه استفاده از نردبان پرداخته شده است.
  حتی انواع نردبان و نحوه ی استفاده از هر یک را به صورت جداگانه توضیح دادید.مطالعه این متون کمک بسیاری برای جلوگیری از حوادث خطرناک در حین انجام کار به افراد میکند.
  ممنونم که این اطلاعات را در اختیار عموم مردم قرار می دهید.

 3. بعضی از مشاغل به واسطه نوعی که دارند استفاده از نردبان در آن ها الزامیست، در نمونه دستورالعمل ایمنی در نردبان به خوبی به ایمنی و نحوه استفاده از نردبان پرداخته شده است.
  حتی انواع نردبان و نحوه ی استفاده از هر یک را به صورت جداگانه توضیح دادید.مطالعه این متون کمک بسیاری برای جلوگیری از حوادث خطرناک در حین انجام کار به افراد میکند.
  ممنونم که این اطلاعات را در اختیار عموم مردم قرار می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo