اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

نمونه شعار محیط زیست

نمونه شعار محیط زیست
5/5 - (1 امتیاز)

نمونه شعار محیط زیست

نمونه شعار محیط زیست و دوستداران محیط زیست ومتقاضیان دریافت گواهینامه ایزو 14001 باعث شده تامسئولین مربوطه دراذهان جامعه از طرق مختلف همچون شعارنویسی در اماکن عمومی ، ارسال sms ، ارسال پیام ازطریق شبکه های اجتماعی و غیره فرهنگ سازی کنند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای رسالت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نمونه شعارهای زیست محیطی رادرقالب بسته زیر دراختیار علامندان و متقاضیان دریافت گواهینامه ISO14001 قرارمیدهد.

توسعه پایدارتنهابا بهره وری درمحیط زیست میسر میشود.

تخریب طبعیت، تضییع نعمت الهی است.

حفاظت ازمحیط زیست راهیست برای بقا سالم زندگی و نسل آینده.

طراوت زندگی ازسخاوت طبیعت است، بخاطر زندگی به طبیعت احترام بگذاریم.

آب ، خاک و هوا سه عنصر اساسی محیط زیست هستند. آنهارا آلوده نکنیم.

آب ، مروارید صدف هستی است ، آنرا آلوده نسازیم.

لطافت هوای پاک برای عشاق طبیعت، روح افزا ست، هوارا آلوده نسازیم.

بهترین وسیله زندگی ، دوست داشتن طبیعت است.

درهرچیزی و هرکاری میتوان به فکر محیط زیست بود.

حفاظت ازمحیط زیست = تشکر ازموهبتهای الهی.

ازبین بردن حیاط سبز=خیانت درامانت الهی.

حفاظت ازمحیط زیست رابه فرزندانمان بیاموزیم.

باطبیعت زندگی میکنیم و بدون آن میمیریم.

توسعه پایدار تنهابا حفاظت ازمحیط زیست امکان پذیراست.

آوای طبیعت دلنشین ترین صدای زندگی هست.

حفاظت ازطبیعت ، هدیه نسل امروزبه آیندگان.

سکوت یعنی آرامش، سرو صدا یعنی آلودگی.

دوستی باطبیعت دوستی باخداست.

طبیعت قلب تپنده محیط زیست است، آنرااز تپش نیاندازیم.

طراوت زندگی امروزو بقای فردا، درگرو حفاظت ازمحیط زیست هست.

حفا ظت حرمتها، ارزش است وحرمت طبیعت راحفظ کنیم.

دویتدار محیط زیست باشیم.

تخریب محیط زیست ، تهدیدی برای زندگی هست.

بامصرف بهینه منابع طبیعی به حفاظت ازمحیط زیست کمک میکنیم.

طبیعت دوست ماست نه دشمن ما!

باتخریب طبیعت، لحظه به لحظه به مرگ نزدیکتر میشویم.

اگرقدر طبیعت رابدانیم، همیشه دراختیارما خواهد بود.

طبیعت زنده است.

حفا ظت ازمحیط زیست پیونددهنده نسل امروز بانسل فردا.

بیاییدزیبایی طبیعت راازیادها نبریم.

باحفاظت ازمحیط زیست، حیات همه راتضمین کنید.

طبیعت تنهابرای ماخلق نشده ،به نسلهای دیگرنیز تعلق دارد.

محیط زیست رامثل خانه خودمان بدونیم.

باحفاظت ازطبیعت، ارزش واقعی محیط زیست متجلّی میگردد.

طبیعت رادرحدنیازبه خدمت بگیریم.

بدون بهره وری درمحیط زیست به توسعه پایدار نخواهیم رسید.

بهره وری درمحیط زیست تنهابا بهره برداری معقول ازمنابع طبیعی امکان پذیراست.

برای استفاده ازطبیعت، بایداز قوانین طبیعت پیروی کنیم.

حفظ محیط زیست نشانه شخصیت ماست.

درتلاشی همگانی برای حفاظت محیط زیست شرکت کنیم.

بگذارید طبیعت بماند، تاآیندگان درآن زندگی کنند.

تنهایک زمین داریم آنرا ازبین نبریم.

زمین رادوست بداریم.

شناخت درباره محیط زیست مارابه استفاده معقول ازمنابع طبیعی هدایت میکند.

حفا ظت ازمحیط زیست رایک وظیفه ملی و انسانی بدانیم.

حفظ محیط زیست درگرو ارتقاء فرهنگ زیست محیطیست.

حفا ظت ازمحیط زیست یک واجب الهی است.

اگربی تفاوت باشیم، طبیعت سبزبه بیابانی برهوت تبدیل خواهدشد.

خشنودی خدادر حفاظت ازمحیط زیست است.

باحفاظت ازمحیط زیست ازقهر طبیعت جلوگیری کنیم.

چوب خداباتخریب جنگل به صدا درمی آید.

قدر طبیعت رابدانیم.

بابازیافت زباله درحقیقت طلای کثیف راتمیز کرده ایم.

انجام هرکاری محیط زیست راتخریب میکند. بادوباره کاری محیط زیست رابیشتر تخریب نکنیم.

حفا ظت ازمحیط زیست، نشانه خرد یک انسان است.

باتخریب محیط زیست درحقیقت دستور مرگ خودراصادر کرده ایم.

باحفاظت ازمحیط زیست، زندگیمان راارج نهیم.

زندگی بدون محیط زیست معنا ندارد.

زندگی مادردست طبیعت هست و زندگی طبیعت دردست ماست.

حفا ظت ازمحیط زیست یعنی شناختن قدرنعمتهای الهی.

سهم ماازطبیعت محدود هست، آنرابه قدرنیاز استفاده کنیم.

وجود طبیعت، طلیعه ایست برای زندگی.

تخریب طبیعت خشم الهی رابه همراه دارد.

طبیعت یعنی زندگی.

بخا طرزندگی به طبیعت احترام بگذاریم.

فرهنگ حفاظت ازمحیط زیست یعنی احترام به زندگی همه.

باتخریب محیط زیست، نبض زندگیمان راقطع نکنیم.

امروزو فردایی سبز تنهاباحفاظت ازمحیط زیست.

حفاظت ازمحیط زیست ضرورتی برای همه.

محیط زیست یک موهبت الهیست.

باحفاظت از محیط زیست، زندگی خودرا طولانی کنیم.

نعمات الهی رابا حفاظت ازمحیط زیست پاس بداریم.

محیط زیست هرجامعه نشانه فرهنگ آن جامعه هست.

باحفاظت از محیط زیست ، آنرابرای همگان ارزانی بداریم.

حفاظت ازمحیط زیست راچون عبادت خدا جدی بگیریم.

تخریب محیط زیست پیامدهای ناگواری بهمراه دارد.

طبیعت زیباست وخدا زیبائیهارا دوست دارد.

نمادهای طبیعت، میراث ملی و بخشش یزدان پاک است.

عشق به طبیعت، موهبتی هست که همگان رانداده اند.

آشتی باطبیعت رابه فرزندانمان بیاموزیم.

باتخریب طبیعت خدارا نرنجانیم.

ارزیابی اثرات زیست محیطی اولین قدم درتوسعه پایدار هست.

حفاظت ازمحیط زیست راازخودمان آغازکنیم.

حفاظت ازمحیط زیست، ضرورتی اجتناب ناپذیر.

درمحل کارو زندگی همگان رابه حفظ محیط زیست تشویق کنیم.

زندگی درقلمرو محیط زیست میسراست.

توسعه، بدون ارزیابی زیست محیطی امکانپذیرنیست.

تخریب طبیعت نبض توسعه راکند میکند.

بهاندادن به محیط زیست، یکی ازدلایل عقب ماندگی است.

باآلوده کردن محیط زیست حق زندگی راازدیگران سلب نموده ایم.

تخریب طبیعت گناهی نابخشودنی است.

ازخاک بوجود آمده ایم وبه خاک برمیگردیم ، پس آنراآلوده نسازیم.

آلودگی صوتی راازیادها نبریم.

حق طبیعت آن است که بدانی طبیعت امانتی ازجانب خدا درنزدماست.

سبز بیندیشیم، سبز عمل کنیم.

طبیعت سبز هدیه مابه نسل آینده.

بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی.

محیط زیست رااز نیاکانمان به ارث نبرده ایم، بلکه آنراازفرزندانمان به امانت گرفته ایم.

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط