اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

نمونه نامه دو ماهه اداره کار

نامه دوماهه اداره کار
5/5 - (3 امتیاز)

نمونه نامه دو ماهه اداره کار

نمونه نامه دو ماهه اداره کار و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران یکی ازالزامات شرکت دردرون مناقصات میباشد. تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیاز اساسی سازمان و شرکتست وسازمانیکه پروژه درجریان ندارد نمیتواند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دریافت کند و اداره کار فقط یک نامه بااعتبار دوماهه میدهد و تاگرفتن پروژه میتوانند هربار مجدد نامه بگیرند واین منوط شرکت درکلاسهای کارفرمایی و ارائه مسئول ایمنی هست.

شریط اخذ نمونه نامه دو ماهه اداره کار

نمونه نامه دو ماهه اداره کار و تایید صلاحیت ایمنی در ابتدا میبایست گواهینامه ازطریق سازمان برنامه و بودجه دارا باشید. که بدان رتبه ویا گرید پیمانکاری میگویند. یا گواهی از شورای عالی انفورماتیک رتبه ویا گرید انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ازطریق اداره کار دارا باشند. هرکدام ازاین مولفه ها خود شامل مراحل و مدارکی میباشد. اگر بخواهیم از نقطه رتبه پیمانکاری شروع کنیم. میبایست بجهت هرگرایش یک الی دو فرد امتیاز اور معرفی کنیم. و ارائه لیست بیمه 36 ماهه الزامی میباشد. یکی از افراد امتیاز آور میتواند مدیر عامل باشد. و افراد بازنشسته درون هیات مدیره نیز میتوانند جز افراد امتیاز اور باشروط خاص حساب شوند. و رتبه انفورماتیک حساسیتهای زیادی درموضوع فعالیت شرکت وجود دارد وبا اعتبار کم گواهینامه بابت رتبه پیمانکاری روبرو هستیم.

درحال حاضر رتبه انفورماتیک نیز زیر نظر سازمان برنامه و بودجه میباشد. ودر سالهای قبل شورای عالی انفورماتیک اینکار راانجام میداد. از زمانی که پرونده بجهت سازمان برنامه و بودجه میرود سختگیرانه تر شدست. و چندین کارشناس برروی پرونده ها نظارت میکنند وتا پرونده و مدارک توسط کارشناسان تایید نشودبرای صدور نمیرود.

مجوز اداره کار یاهمان تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی که بدان رتبه شرکتهای خدماتی نیزمیگویند توسط مرجع قانونی اداره کار صادر میشود و پیش نیاز داشتن مجوز اداره کار داشتن طرح طبقه بندی مشاغل میباشد و شرکت الزام دارد طبق طرح طبقه بندی مشاغل حقوق و مزایای کارکنان راپرداخت کند.

شرایط تاییدیه اداره کار برای نمونه نامه اداره کار

اداره کار بعداز بررسی مدارک و برگزاری کلاسهای ویژه کارفرمایی و کارگری و مسئول ایمنی پرونده بابت بازرسی اداره کار ارجاع میشوداگر پروژه درجریان باشدبه بازرسی میرود و بازرس اداره کار ازطریق کارگاه و کارکنان شاغل دردرون کارگاه پروژه رامورد ارزیابی قرارمیدهد ودرصورت تایید توسط بازرسی اداره کار پرونده وارد کمیسیون اداره کار متشکل مدیریت اداره کار، نماینده کارفرمایی، نماینده کارگری و بازرس میباشد درصورت تایید وارد مرحله صدور گواهینامه میشود اگر درحین دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پروزه تمام شود ویابه دلایلی متوقف شود و بازرس نتواندبرای بازرسی برودبه کارگاه و اداره کار بادریافت تعهد نامه محضری عدم داشتن پروژه و اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت اقدام میکندبه صدور یک نامه دوماهه و شرکت میتواند مادامیکه پروژه نگرفته ازاین نامه بابت شرکت دردرون مناقصات خو استفاده کند وبه محض گرفتن پروژه ودر جریان بیافتد و لیست بیمه کارگران وکارکنان خوددر پروژه رااعلام نماید تابه کلاس کارگری بروند و تمام مسئول ایمنیهای خودرا معرفی کندتا تایید اداره کار دریافت نمایند.

نامه دوماهه اداره کار درجهت اعتبار بخشی سازمان شرکت کننده در مناقصه میباشد و سازمانهای شرکت کننده درون مناقصه نامه دو ماهه اداره کار راجهت مناقصات نیاز دارند..

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده همکاری باسازمان و شرکتهای شرکت کننده درون مناقصات بجهت دریافت تایید صلاحیت ایمنی و دریافت کننده نامه دوماهه میباشد.

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط