نمونه نامه دو ماهه اداره کار

نامه دوماهه اداره کار
4.9/5 - (7027 امتیاز)

نمونه نامه دو ماهه اداره کار

نمونه نامه دو ماهه اداره کار و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران یکی از الزامات شرکت در مناقصات میباشد. تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیاز اساسی سازمان و شرکتها هست. سازمانی که پروژه در جریان ندارد، نمیتواند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دریافت کند. اداره کار فقط یک نامه با اعتبار دو ماهه میدهد و تا گرفتن پروژه میتوانند هر بار مجدد نامه بگیرند.

دریافت نامه دو ماهه اداره کار منوط به شرکت در کلاسهای کارفرمایی و ارائه مسئول ایمنی هست.

شریط اخذ نمونه نامه دو ماهه اداره کار

نمونه نامه دو ماهه اداره کار و تایید صلاحیت ایمنی در ابتدا میبایست گواهینامه ازطریق سازمان برنامه و بودجه دارا باشید. به این گواهینامه اصطلاحا رتبه و یا گرید پیمانکاری نیز میگویند. همچنین شرکتها می توانند گواهی از شورای عالی انفورماتیک رتبه و یا گرید انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ازطریق اداره کار دارا باشند. هرکدام ازاین مولفه ها خود شامل مراحل و مدارکی میباشد.

اگر بخواهیم از نقطه رتبه پیمانکاری شروع کنیم، میبایست برای هر رشته دو فرد امتیاز آور معرفی کنیم. ارائه لیست بیمه 36 ماهه الزامی میباشد. یکی از افراد امتیاز آور میتواند مدیر عامل باشد. افراد بازنشسته درون هیات مدیره نیز میتوانند جز افراد امتیاز اور باشروط خاص حساب شوند. رتبه انفورماتیک حساسیتهای زیادی در موضوع فعالیت شرکت وجود دارد و با اعتبار کم گواهینامه بابت رتبه پیمانکاری روبرو هستیم.

درحال حاضر رتبه انفورماتیک نیز زیر نظر سازمان برنامه و بودجه میباشد. در سالهای قبل شورای عالی انفورماتیک اینکار را انجام میداد. از زمانی که پرونده به سازمان برنامه و بودجه میرود سختگیرانه تر شده است. چندین کارشناس برروی پرونده ها نظارت میکنند و تا پرونده و مدارک توسط کارشناسان تایید نشود برای صدور نمی رود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد رتبه انفورماتیک مطلب راهنمای دریافت رتبه یا گرید انفورماتیک را بخوانید.

مجوز اداره کار یاهمان تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی که بدان رتبه شرکتهای خدماتی نیز میگویند. گواهی شرکتهای خدماتی توسط مرجع قانونی اداره کار صادر میشود. پیش نیاز داشتن مجوز اداره کار داشتن طرح طبقه بندی مشاغل میباشد. شرکت الزام دارد طبق طرح طبقه بندی مشاغل حقوق و مزایای کارکنان را پرداخت کند.

شرایط تاییدیه اداره کار برای نمونه نامه اداره کار

اداره کار بعد از بررسی مدارک و برگزاری کلاسهای ویژه کارفرمایی و کارگری و مسئول ایمنی پرونده بابت بازرسی اداره کار ارجاع میشود. اگر پروژه در جریان باشد به بازرسی میرود و بازرس اداره کار از طریق کارگاه و کارکنان شاغل در کارگاه پروژه را مورد ارزیابی قرارمیدهد. در صورت تایید توسط بازرسی اداره کار پرونده وارد کمیسیون اداره کار متشکل مدیریت اداره کار، نماینده کارفرمایی، نماینده کارگری و بازرس می شود.

درصورت تایید وارد مرحله صدور گواهینامه میشود. اگر درحین دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پروزه تمام شود و یا به دلایلی متوقف شود و بازرس نتواند برای بازرسی برود به کارگاه و اداره کار با دریافت تعهد نامه محضری عدم داشتن پروژه و اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت به صدور یک نامه دو ماهه اقدام میکند. شرکت می تواند مادامیکه پروژه نگرفته از این نامه بابت شرکت در مناقصات خود استفاده کند. به محض گرفتن پروژه و در جریان بیافتد باید لیست بیمه کارگران و کارکنان خود در پروژه را اعلام نماید تا به کلاس کارگری بروند.

نامه دوماهه اداره کار در جهت اعتبار بخشی سازمان شرکت کننده در مناقصه میباشد. سازمانهای شرکت کننده در مناقصه نامه دو ماهه اداره کار را جهت ارایه به کارفرما نیاز دارند.

گواهی صلاحیت اداره کار , گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و تفاوت میان آنها

گواهی صلاحیت اداره کار ، گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری و گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تفاوت عمده شان در تفاوت مراجع صدور گواهینامه هاست.  البته ماهیت هر کدام از گواهینامه ها نیز با یکدیگر متفاوت است. در ادامه ما هرکدام از این گواهینامه ها را خلاصه وار توضیح میدهیم.

گواهی صلاحیت اداره کار یا مجوز اداره کار

گواهینامه صلاحیت اداره کار یا در اصطلاح عامه مجوز اداره کار ، توسط وزارت کار صادر میگردد. گواهی صلاحیت کار گواهی نامه ای مانند رتبه یا گرید است. اما برای شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی و توسط وزارت کار صادر میگردد. گواهی صلاحیت اداره کار یا مجوز کار گواه صلاحیت یک شرکت خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی برای انجام کار و برنده شدن در مناقصه و اخذ پروژه است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دریافت این مدرک بر روی مطلب راهنمای دریافت رتبه یا صلاحیت پیمانکاری کلیک نمایید

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صادر میشود. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یا گرید و رتبه ماخوذ، نشان توان فنی و اجرایی یک شرکت است. گواهی صلاحیت پیمانکاری برای شرکتهای پیمانکاری ،شرکتهای مشاور و شرکتهای فعال درزمینه نرم افزار کاربرد دارد.

سوال اغلب پیمانکاران و کاربران نحوه اخذ استعلام صحت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران است. صلاحیت ایمنی پیمانکاران جزو مهمترین مدارک شرکتهای پیمانکاری بابت انجام پروزه ها است. در واقع اگر پیمانکار فاقد مدرک تایید صلاحیت ایمنی باشد نمی تواند در مناقصات و مزایدات شرکت نماید. برای نحوه استعلام مدرک صلاحیت ایمنی به سامانه استعلام صحت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مراجعه نمایید .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هم توسط وزارت کار برای پیمانکاران صادر میگردد. گواهی تأیید صلاحیت ایمنی ، گواه رعایت اصول ایمنی عملیات در فعالیتهای پیمانکاری است. سازمانها یا شرکتها باید پس از دریافت نامه دو ماهه اداره کار توسط پیمانکاران مرتبط خود، جهت گرفتن تایید اصالت گواهینامه از سامانه استعلام گواهی موقت صلاحیت ایمنی پیمانکاران استعلام نمایند. 

نکته مهم ، لزوم داشتن مجوز کار ( صلاحیت اداره کار ) یا گرید ( رتبه یا صلاحیت پیمانکاری ) برای تشکیل پرونده گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران است. یعنی یکی از این دو مدرک برای تشکیل پرونده تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیاز است و سازمان در صورت عدم داشتن مجوز کار یا گرید باید بنا به سیاستهای مجموعه ابتدا برای دریافت گواهی صلاحیت اداره کار ( مجوز کار ) یا صلاحیت پیمانکاری ( گرید یا رتبه ) اقدام نماید.

مراجع صدور گواهی، کار تشکیل پرونده و رسیدگی به روند کار را از طریق مراجع وابسته و زیر دستی خود انجام میدهند. مثلا گواهی صلاحیت اداره کار که توسط وزارت کار صادر میشود ازطریق انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی قابل پیگیری است.

گواهی صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز از طریق سایت ساجات و نظام فنی و اجرایی قابل پیگیری است. همینطور گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیز از طریق کانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استانها قابل انجام است.

هرکدام از سه گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، صلاحیت پیمانکاری و صلاحیت اداره کار درحال حاضر برای مناقصات لازم و ضروری هستند.  سازمانها بدون داشتن این گواهینامه ها قادر به شرکت در مناقصه و اخذ پروژه نیستند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی مطلب گواهینامهHSE صادره از اداره کار کلیک نمایید.

گواهی صلاحیت اداره کار , گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و تفاوت میان آنها
گواهی صلاحیت اداره کار ، گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری و گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تفاوت عمده شان درتفاوت مراجع صدور گواهینامه هاست

ارتباط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و گواهی صلاحیت اداره کار , گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

حال این سوال مطرح میشود که مرکز ملی تایید صلاحیت چه ارتباطی با این سه گواهی نامه دارد. پاسخ این است ، هیچ ارتباطی بین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سه گواهی مجوز کار ، گرید و تایید صلاحیت وجود ندارد. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مرکزی وابسته به سازمان ملی استاندارد میباشدکه یکی از وظایف آن شناسایی و معرفی مراجع معتبر صدور گواهینامه های ایزو ISO یا به عبارتی معرفی CB های معتبر است.

مرکز ملی تایید صلاحیت در رابطه با گواهی نامه های سیستم های مدیریت مانند ISO 9001 فعالیت میکند و ارتباطی با گرید ، مجوز کار و تایید صلاحیت ایمنی ندارد.

مدارک و روندهای خاصی برای هرسه گواهی نامه صلاحیت اداره کار ، گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و گواهی صلاحیت پیمانکاری و همچنین گواهی نامه های ایزو ISO وجود دارد. جهت کسب اطلاعات کامل دراین زمینه با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تماس حاصل فرمایید.

گواهینامه HSE پیمانکاران

گواهینامه HSE پیمانکاران با گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران فرق دارد.

آیا تا بحال جملات زیر را شنیدید؟

گواهینامه HSE پیمانکار ( مدرک HSE پیمانکار )
گواهی نامه HSE جهت شرکت در مناقصات
اسناد و مدارک HSE برای شرکت درمناقصات
گواهینامه ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی پیمانکاران
مدرک HSE-MS پیمانکاران

تمامی موارد فوق همگی یک مفهوم دارد. کارفرمایان جهت سنجش پیمانکاران خود در حوزه ایمنی وبهداشت شغلی و همچنین محیط زیست ، ایشان را ملزم به گرفتن گواهینامه HSE یا همان گواهینامهHSE-MS  میکنند. HSE به نوعی ترکیب الزامات دو گواهینامه ISO14001 و گواهینامه ISO 45001 را در خود دارد. کارفرمایان بعضاً بطور مشخص از واژه گواهینامه HSE یا گواهینامه HSE-MS استفاده میکنند. بایستی توجه داشت مدرک ایزو 14001 و ایزو 45001 با HSE فرق دارد.

بسیاری به اشتباه فکر می کنند که نحوه گرفتن و شرایط اخذ گواهینامه HSE-MS (یا مدرک HSE ) مستلزم طراحی و پیاده سازی دو استاندارد ایزو14001 و ایزو45001 میباشند. در ضمن باید بدانیم که جهت طراحی و پیاده سازی دو استاندارد مذکور بهتر است ابتدا و یا همزمان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) طراحی و پیاده سازی گردد. در بعضی مواقع کارفرمایان در اسناد مناقصه از واژه IMS استفاده میکنند.

IMS ( بمعنای سیستم مدیریت یکپارچه ) از ترکیب سه گواهینامه ISO9001 ، گواهینامه ISO14001 و گواهینامه ISO45001 بوجود می آید. در هر حال هر پیمانکاری با هر واژه ای که گواهینامه ای از پیمانکار خود بخواهد منظور سه گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO14001 و گواهینامه ISO 45001 و گواهینامه HSE-MS میباشد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه اخذ گواهینامه HSE-MS از مراکز صادر کننده معتبر ثبت و صدور گواهینامه HSE-MS و آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت اچ اس ایی میتوانید از خدمات مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بصورت رایگان استفاده نمایید.

<yoastmark class=

مراحل گرفتن HSE

مراحل گرفتن HSE برای شرکتهای متقاضی اخذ استاندارد HSE در سطح کشور مهم هست. در ابتدا باید زمینه فعالیت شرکت مشخص گردد. اخذ استاندارد HSE با توجه به پیچیدگی روند دریافت خاصی که دارد بستگی به فعالیتهای شرکتهای متقاضی دارد. همانطور که گفتیم گواهینامه اچ اس ای بین المللی با گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران فرق دارد. پس بهتر هست که ابتدا بطور دقیق بدانیم hse بین المللی چیست.

گواهینامه HSE چیست؟

گواهینامه HSE در سطح جهان در رابطه مدیریت سیستم ایمنی و بهداشت شغلی و فرایندهای زیست محیطی میباشد. شرکتها با دریافت گواهینامه HSE نشان می دهند که شرکت از یکپارچگی و سازماندهی منحصر بفردی برخوردارست. گواهینامه hse-ms توسط همان مراکزی صادر میشود که گواهینامه ایزو صادر می کنند.

شرایط دریافت HSE برای شرکتها

شرکتها برای دریافت استاندارد HSE باید ابتدا مستندات اچ اس ای خود را متناسب با فرایندهای سازمان تهیه و تدوین نمایند.

این استاندارد از سه شاخص مهم و اساس تشکیل میشود. شاخصهای مهم HSE شامل سلامتی، ایمنی و زیست محیط میباشند. این سه عامل از موارد مورد نیاز این سازمانها میباشند که بر روی این موارد تاکید موکد دارند.

شرکتهای خواهان بر اساس الزامات سه عامل فوق باید فعالیت کنند. در غیر اینصورت شرکت نمیتواند کاری از پیش ببرد. سازمانها بدین دلیل بدنبال اخذ استاندارد HSE هستند که بتوانند در مناقصات و مزایدات سازمانهای دولتی و خصوصی شرکت کنند.

اهمیت دریافت گواهینامه HSE

استاندارد HSE یکی از انواع استانداردهای بین‌المللی در سطح جهان است و در تمامی کشورها قابل استفاده هست. سازمان با اخذ مجوز HSE براحتی می تواند در کشورهای دیگر نیز فعالیت کند. برای کسب استاندارد عوامل داخلی و خارجی نیز موثر هستند و شرکتها باید بدین عوامل دقت داشته باشند.

از عوامل مهم و اساسی موجود فرهنگ بهداشت و ایمنی شغلی در فرایندهای کاری شرکتهای مورد توجه هست. مدیران شرکت بدین قابلیت و طرز فکر برسند که درون فرایندهای کاری شرکتها باید بهداشت و موارد ایمنی را به درستی انجام بدهند. به این عامل فرهنگ ایمنی درون فرایندهای کاری میگویند.

عامل دیگر توجه کارکنان سازمان به فرایندهای زیست محیطی آگاهی و اطلاعات لازم را داشته باشند. در موضوع محیط زیست، تاکید بر حفظ و صیانت از منابع در اولویت کشورهاست.

فقط به منظور حفظ منافع شخصی شرکت خود منابع زیست محیطی را تحت تاثیر خود قرار ندهیم. با بررسی کردن جنبه های زیست محیطی، نواقص موجود در شرکت شناسایی شده و شرکت بفکر بر طرف کردن نارساییها برمیاید.

عامل دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد میزان سطح آگاهی مدیران ارشد درسطح شرکت هست. شرکتها باید از مدیران تحصیل کرده و با تجربه در این زمینه استفاده کنند. همچنین برای فعالیتهای شرکت خود از قابلیتهای مدیران و مشاوران بنحو احسن استفاده نمایند.

نیروی انسانی و HSE

مراحل گرفتن HSE ازعوامل دیگری هست که در این زمینه حائز اهمیت میباشد، میزان افراد مشغول در سازمان می باشد. عامل دیگر حجم کاری سازمانست و این مورد نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. از عوامل دیگر که باید بررسی شود، هزینه های شرکتهای صادر کننده استاندارد HSE در سطح کشور است.

شرکتهای معتبر بطور معمول از هزینه بالایی بابت صادر کردن مجوز HSE از سازمانهای متقاضی هزینه دریافت میکنند. توصیه میشود که استاندارد شرکت خود را از این گونه مراکز تهیه کنید. چون مدرک در شرکتهای تمام کشورهای جهان قابل استفاده است.

گرفتن فوری HSE

گرفتن فوری HSE برای پیمانکاران تحت فشار از سوی کارفرمایان خیلی مهم هست. برای دریافت سریع مدرک HSE-MS از طریق سیستم کاران با شماره 79165-021 اقدام نمایید. اما خیلی از متقاضیان همواره سئوالات زیر برایشان پیش می آید.

HSE فوری چیست؟
مراجع صادرکننده HSE فوری کجاست؟
HSE فوری برند خاصی دارد؟
هزینه HSE فوری چقدر میباشد؟
HSE فوری تحت اعتبار چه مرجعی میباشد؟
تایید صلاحیت ایمنی با HSE چه تفاوتی دارد؟
کاربرد HSE چیست؟
HSE تحت اعتبار IAF ، تفاوت HSE فوری چیست؟

گواهی HSE فوری و هزاران سوال دیگری هست که مدنظر دوستان، متقاضیان دریافت گواهینامه HSE میباشد. تمام جواب سوالهای مشتریان را مرکز سیستم کاران پاسخ میدهند. مشاورین مرکز سیستم کاران همیشه آماده پاسخگوی شما هستند. با ما تماس بگیرید.

تلفن :  79165 – 021

گرفتن فوری HSE
گرفتن فوری HSE معتبر در کوتاهترین زمان ممکن درخواست بسیاری متقاضیان هست بخصوص آندسته از متقاضیانی که میخواهند گواهی HSE برای مناقصات بگیرند

مراجع صادر کننده گواهینامه HSE ارزان و فوری

سوال اینکه فرق بین گواهینامه HSE و گرفتن فوری HSE چیست؟ گواهینامه HSE معتبر مدرکی هست که تحت اعتبار مرجعی بنام IAF میباشد.

این مرجع اعتباردهی CB صادرکننده گواهینامه HSE هستند. اعتباردهی IAF جهت صادر کردن گواهینامه HSE برای CB مهم میباشد. اگر اعتباردهی انجام نشود CB حق صادر کردن گواهینامه HSE معتبر را ندارند. اعتباردهی زیرنظر IAF باید انجام شود.

اخذ فوری HSE بسیار آسان بوده و سریع و با کمترین هزینه و در زمان کم گرفتن فوری HSE انجام میشود. اما مرجع IAF تایید کننده این مراجع نمیباشد. چون مراجع خصوصی کار دریافت فوری HSE را انجام میدهند.

اخذ گواهینامه HSE برای مناقصه

شرکتهایی که مناقصه دارند ملزم هستند گواهینامه HSE شرکتشان را سریعا تحویل دهند. حال برای اینکه بتوانند گواهینامه HSE دریافت کنند باید مراجع خصوصی وارد کار شوند تا یک روزه گواهینامه HSE صادرشود. مراجع خصوصی بدون اعتبار IAF صدور انجام میدهند. در نظر گرفتن قانونی بودن مراجع خصوصی یا حق نداشتن جهت صدور هیچ منعی جهت مراجع خصوصی وجود ندارد. هر مرجعی که اعتبار IAF را ندارد، میتواند HSE فوری صادر کند.

مشتری با توجه به زمان، قیمت پرداختی گواهینامه HSE میتوانند نوع اعتبار مرجع را انتخاب کند. شرکتهای دارای کارفرمایان سخت پیگیر مجبورند گواهینامه HSE تحت اعتبار IAF دریافت کنند.

دریافت گواهینامه HSE تحت اعتبار IAF

هزینه اخذ گواهینامه HSE با اعتبار IAF بسیار گران و زمانبر خواهد بود. پس باید برای شرکتهای متقاضی شرکت در مناقصه، و یا تبلیغات و برندسازی فکر کرد.

گرفتن فوری HSE راه حل مشکل این شرکتها میباشد. اما اصولی ترین جهت اخذ گواهینامه HSE برند قابل رجیستر تحت اعتبار IAF می باشد. در استاندارد HSE حفظ ایمنی محیط زیست، سیستم مدیریت بهداشت شغلی همراستا باهم هستند.

ارتباط HSE با دیگر گواهینامه های ایزو

ارزیابی بهداشت شغلی حفظ محیط زیست یادآوری میکند استاندارد HSE به تنهایی نیاز مشتریان را برطرف نمیسازد. باید سه استاندارد ISO45001 ، استانداردISO14001 همچنین HSE کنار هم قرار گیرند. مشتریان تمایل دارند HSE دریافت کنند سه استاندارد ISO45001 ، ISO14001 ، HSE باهم دریافت میکنند. بدلیل اینکه سه استاندارد ذکر شده تمام مباحث ایمنی و بهداشت شغلی را با هم پوشش میدهند و بصورت جداگانه نمی توانند کارایی درست داشته باشند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده همکاری با سازمان و شرکتهای شرکت کننده درون مناقصات می باشد.

با ما معتبر باشید . . . 

سیستم کاران – سازمان مرکزی

تلفن :   79165-021

 

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

10 Responses

 1. نامه موقت دو ماهه اداره کار فقط برای شرکت‌هایی صادر می‌شه که کارگاه ندارند ؟یعنی اگر نام کارگاه ها را در اداره کار عنوان نکنیم بازرس متوجه میشه چون اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران خیلی سخته و ما فرصت نداریم مرتب مناقصات را از دست می‌دهیم. میتونید نامه موقت اداره کار را برای ما بگیرید . مشخصات را براتون ارسال میکنیم.

 2. گواهینامه hse تحت اعتبار IAF دیگه چه گواهی نامه ای هست بدنبال کسب اطلاعات از اخذ گواهینامه ایمنی یا hse اداره کار بودم که با مطالب سایت سیستم کاران روبرو شدم . اینجور که مشخص اخذ گواهی hse غیر اداره کاری خیلی راحت تر از گرفتن گواهینامه از اداره کار هست . خیلی مدرک و سند برای این گواهی از ما خواستند . الان اگه این یکی گواهی را بگیریم یعنی کارفرمایان مناقصات از ما قبول میکنند .

 3. گواهینامه نامه موقت دو ماهه اداره کار به گواهی نامه پیش نیاز احتیاج دارد . رفتیم اداره کار برای گرفتن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گفتند باید حتما گواهی صلاحیت پیمانکاری بعنوان مدرک پیش نیاز داشته باشیم. الان اطلاعات خوبی از این مطلب متوجه شدیم ولی برای اخذ نامه موقت نمیدونیم باید رتبه پیمانکاری باید داشته باشیم یا نه. شما خدمات اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری را با چه هزینه ای انجام میدهید.

 4. سلام وقتتون بخیر
  جناب مهندس بنده برای اخذ نامه موقت دوماهه اداره کار اقدام کردم و کلاس کارفرمایی را گذروندم. ابتدا بازرس به ما گفته بود گواهینامه مسئول ایمنی و شخص مسئول ایمنی بکار نمیاد و الزامی نیست. الان یک بازرس دیگه از ما مدرک و شخص مسئول ایمنی را از ما خواسته .‌ حالا که کار در نیمه مانده شما میتونید برای این موضوع کمک کنید تا ما راحتتر و سریع‌تر پروژه را به پایان برسونیم تا زودتر نامه موقت اداره کار برامون صادر بشه .

 5. گواهینامه موقت اداره کار را چیکار کنیم که بتونیم به راحتی از اداره کار بگیریم. طبق صحبتهای رابط مجموعه با کارمند اداره کار گفته اند که چون کارگاه داریم باید حتما گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را بگیریم ولی اینجوری ما تا می‌آییم گواهی پیش نیاز را آماده کنیم و مراحل گرفتن گواهینامه را بطور کامل سپری کنیم کلیه مناقصات مهم را از دست می‌دهیم . میشه یه کاری کنید تا بدون درد سر کمتری گواهی فوق را بگیریم تا مناقصات را از دست ندهیم و بعد بطور رسمی کار اخذ گواهی را پیگیری کنیم .

 6. جناب مهندس بنده مسئول یک مجموعه پیمانکاری هستم که همیشه برای هر پروژه و کاری تعدادی کارگر استخدام میکنم و اعضای ثابتی نیستند بیشتر کارگرهام افغانی بودند و اصلا چیزی بنام بیمه و لیست بیمه نداریم. الان اومدم برای گرفتن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام کنم از من لیست بیمه خواستند و متاسفانه نمیدونم راه حل کارم چی هست و باید چیکار کنم. راهی هست برای حل این موضوع

 7. نمونه نامه موقت دو ماهه اداره کار فقط اسمش را برده آید ولی مدرک یا گواهی بعنوان نمونه بارگذاری نکرده آید آیا لینک یا آدرس مشخصی هست که ما بتونیم ظاهر گواهینامه فوق را ببینیم. سایت رهگیری یا سایتی که اعتبار یا عدم اعتبار گواهی موقت اداره کار را اثبات کنه هست یا مثل ارگان‌ها و شرکتهای دیگه هیچ بازرس و حسابرسی وجود ندارد. مرکز شما کار استعلام اعتبار گواهینامه هم انجام میدهد.

 8. نامه موقت برای گواهینامه‌ تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی هم صادر میشود یا فقط برای ایمنی اداره کار صادر میشه
  مناقصه در پیش رو داریم و تا به حال هیچ اقدامی برای گرفتن گواهی رتبه در رشته‌های خدماتی نکرده‌ایم
  اگه بشه یه نامه داشته باشیم تا در مناقصه شرکت کنیم بعد کارهای اخذ را بصورت جدی پیگیری کنیم خیلی خوب میشد

 9. نامه موقت دو ماهه اداره کار را پارسال گرفتیم ولی هنوز موفق به اخذ گواهینامه اصلی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نشده ایم آیا برای ادامه کارهامون میشه نامه را تمدید کرد ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo