اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

نمونه HSE PLAN ( نمونه HSE-PLAN )

5/5 - (1 امتیاز)

نمونه HSE PLAN ( نمونه HSE-PLAN )

HSE PLAN یا ( HSE-PLAN ) یک طرحی محسوب میشود. طرح HSE یاهمان طرح HSE-MS که درفارسی اچ اس ایی پلن گفته میشود ، امروزه مورد تقاضای اکثر پیمانکاران ویامشاوران قرارگرفته. طرح ایمنی و بهداشت و محیط زیست Hse plan مستندیست که کلیه پیمانکاران موظفنددر زمان برگزاری مناقصه بعنوان بخشی ازپیشنهاد فنی خودبه کارفرما ارائه نمایند. جهت تهیه یک HSE PLAN بایستی نکات زیر رعایت گردد.

HSE PLAN بایستی دارای نام و عنوان پروژه باشد.

HSE PLAN بایستی یک فهرست منظم داشته باشد.

HSE PLAN یک طرح HSE هست وبرای هرپروژه ایی کاربرد دارد.

HSE PLAN دارای یکسری عناوین عمومی بوده ودرتمامی طرح HSE تقریبا یکسان بوده و دارای یکسری عناوین اختصاصی هست ومتناسب باماهیت پروژه بایستی تدوین گردد.

HSE PLAN برای هرپروژه بایستی بطور مجزا تهیه و تدوین گردد. (برخلاف تصور متقاضیان HSE PLAN که فکر میکنند HSE-PLAN یک مستند عمومی بوده وبرای هرپروژه یکسان است!)

HSE PLAN معمولا توسط کارشناس حرفه ایی فعال درحوزه HSE تهیه و تدوین میگردد.

HSE PLAN برای مناقصات بایستی متناسب با الزامات مناقصه و الزامات کارفرمایی تدوین گردد.

قبل ازتدوین HSE PLAN جهت شرکت در مناقصه بایستی الزامات HSE کارفرمایی از کارفرما خواسته شده و در طرح HSE یا ( HSE-PLAN ) منظور گردد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درجهت ارتقاء توان فنی متقاضیان HSEPLAN یک نمونه طرح اچ اس ایی ( HSE PLAN ) جهت الگوگیری بطور کاملا رایگان ارائه میدهد. راهنمای حاضربعنوان مدرکی درراستای تسهیل تهیه hse-plan پیمانکاران تهیه شده است.

Hse plan   مدرکی زنده و پویاست. لذاباید درتمام طول مدت اجرای پیمان مورد بازنگری قرار گیرد. یکی ازبخشهای اصلی دراین طرح بند 13مربوط به کنترل عملیات میباشدکه اغلب جنبه هاي عملیاتی طرح ازتجهیزتاجمع آوري کارگاه راشامل میگردد. دراین بندکلیه فعالیتها و عملیات خطرناك ونیازمند کنترل درسه حوزه ایمنی،بهداشت و محیط زیست مشخص میگردد. بایدتوجه داشت سرفصلهاي بند کنترل عملیات ازطرح اچ اس ای پلن نظربه حجم و ماهیت پیمان نیازمندبه تغییربوده وبایدمورد بازنگري قرارگیرد.

یادآوری:در تهیه hse plan بایستی کلیه الزامات مندرج دردفترچه شرایط و شرح کار hse پیمان ( شامل الزامات قانونی ، الزامات ایمنی ، الزامات بهداشتی ، الزامات زیست محیطی ، الزامات بهداشت محیط ، الزامات مصرف منابع ، الزامات تجهیز کارگاه ، الزامات محیط وجمع آوری کارگاه، فهرست مخاطرات عمده پروژه، الزامات ساختار نیروی انسانی hse ، روشهای اجرایی کارفرما ) لحاظ گردد.

لینک دانلود رایگان نمونه HSE PLAN ( نمونه HSE-PLAN )

باماردر ارتباط باشید. . .

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط