نمونه HSE PLAN ( نمونه HSE-PLAN )

نمونه HSE PLAN
4.9/5 - (4589 امتیاز)

نمونه HSE PLAN ( نمونه HSE-PLAN )

HSE PLAN یا ( HSE-PLAN ) یک طرح محسوب میشود. طرح HSE یاهمان طرح HSE-MS که درفارسی اچ اس ایی پلن گفته میشود، امروزه مورد تقاضای اکثر پیمانکاران ویا مشاوران HSE قراردارد. طرح ایمنی و بهداشت و محیط زیست Hse plan مستندیست که کلیه پیمانکاران موظفنددر زمان برگزاری مناقصه بعنوان بخشی از پیشنهاد فنی خودبه کارفرما ارائه نمایند. همچنین یک نمونه HSE PLAN ( نمونه HSE-PLAN ) را در این مطلب خواهید یافت. جهت تهیه یک HSE PLAN بایستی نکات زیر رعایت گردد.

HSE PLAN بایستی دارای نام و عنوان پروژه باشد.
HSE-PLAN بایستی یک فهرست منظم داشته باشد.
HSE PLAN یک طرح HSE هست وبرای هر پروژه ایی کاربرد دارد.
HSE-PLAN دارای یکسری عناوین عمومی بوده ودرتمامی طرح HSE تقریبا یکسان بوده و دارای یکسری عناوین اختصاصی هست ومتناسب باماهیت پروژه بایستی تدوین گردد.
HSE PLAN برای هرپروژه با موضوعیت مختلف بایستی بطور مجزا تهیه و تدوین گردد. (برخلاف تصور متقاضیان HSE PLAN که فکر میکنند HSE-PLAN یک مستند عمومی بوده وبرای هرپروژه یکسان است!)
HSE-PLAN معمولا توسط کارشناس حرفه ایی فعال درحوزه HSE تهیه و تدوین میگردد.
HSE PLAN برای مناقصات بایستی متناسب با الزامات مناقصه و الزامات کارفرمایی تدوین گردد.
قبل ازتدوین HSE PLAN جهت شرکت در مناقصه بایستی الزامات HSE کارفرمایی از کارفرما خواسته شده و در طرح HSE یا ( HSE-PLAN ) منظور گردد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران 79165-021 درجهت ارتقاء توان فنی متقاضیان HSEPLAN یک نمونه طرح اچ اس ایی ( HSE PLAN ) جهت الگوگیری بطور کاملا رایگان ارائه میدهد. راهنمای حاضر بعنوان مدرکی در راستای تسهیل تهیه hse-plan پیمانکاران تهیه شده است.

HSE PLAN و بخش کنترل عملیات

Hse plan  مدرکی زنده و پویاست. لذاباید در تمام طول مدت اجرای پیمان مورد بازنگری قرار گیرد. یکی ازبخشهای اصلی دراین طرح بند 13مربوط به کنترل عملیات میباشدکه اغلب جنبه هاي عملیاتی طرح ازتجهیزتاجمع آوري کارگاه راشامل میگردد. دراین بند کلیه فعالیتها و عملیات خطرناك و نیازمند کنترل درسه حوزه ایمنی،بهداشت و محیط زیست مشخص میگردد. بایدتوجه داشت سرفصلهاي بند کنترل عملیات ازطرح اچ اس ای پلن نظربه حجم و ماهیت پیمان نیازمندبه تغییر هست وباید مورد بازنگري قرار گیرد.

الزامات HSE PLAN

الزامات تدوین HSE PLAN شامل الزامات اصلی و الزامات کارفرمایی هست. در تهیه hse plan بایستی کلیه الزامات مندرج دردفترچه شرایط و شرح کار hse پیمان ( شامل الزامات قانونی ، الزامات ایمنی ، الزامات بهداشتی ، الزامات زیست محیطی ، الزامات بهداشت محیط ، الزامات مصرف منابع ، الزامات تجهیز کارگاه ، الزامات محیط وجمع آوری کارگاه، فهرست مخاطرات عمده پروژه، الزامات ساختار نیروی انسانی hse ، روشهای اجرایی کارفرما ) لحاظ گردد. الزامات کارفرمایی الزاماتی هست که علاوه بر الزامات اصلی به پیمانکار الزام می کند.

نمونه HSE PLAN ( نمونه طرح HSE )

نمونه HSE PLAN ( نمونه طرح HSE ) ، HSE – PLAN بمعنای طرح ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی میباشد.

طرح HSE مختص یک پروژه یا یک مجموعه هست. یعنی هروقت یک پروژه درشرف طراحی و اجرا باشد، همانگونه که قسمتهای فنی پروژه طراحی میگردد. نکات ، الزامات ، فرایندها و ساختار مرتبط با ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست نیزدر قالب طرح HSE یا HSE Plan تعریف و تهیه و تدوین میگردد. تاکید میگردد که HSE PLAN فقط مختص یک پروژه خاص هست.

ساختار HSE PLAN

HSE Plan ( طرح HSE ) دارای دو بخش میباشد. یک بخش قالب کلی بوده و درهر پروژه ایی یکسان میباشد. یک بخش دیگر شامل موارد ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی خاص پروژه مذکور میباشد. بنابراینHSE Plan  بایستی برای هرپروژه طراحی و تدوین گردد. ازجمله متقاضیان HSE Plan پیمانکار ( ان ) ، کارفرماهایی همچون وزارت نفت ، وزارت نیرو ، آب و فاضلاب ، شهرداریها ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی نفت و… میباشند. پیمانکارها درآستانه ورودبه مناقصات به HSE Plan ( اچ اس ای پلن ) نیاز پیدا میکنند.

تهیه HSE PLAN – مسئول ایمنی

تهیه و تدوین اچ اس ای پلن ( HSE پلن ) معمولاً برعهده سرپرست HSE یا ( مسئول HSE ) و یا کارشناس HSE شرکت متقاضی میباشد. اما خیلی ازشرکتها متاسفانه واحد HSE ندارند و حتی مسئول HSE هم بصورت حرفه ایی هم ندارند. چه برسدبه اینکه برای هر پروژه و مناقصه یک HSE Plan ( طرح HSE ) تهیه و تدوین گردد. مسئولین ایمنی می توانند برای دیدن آموزشهای مختص اداره کار به سایت کاردان مراجعه نمایند. این آموزشها زمینه تدوین HSE PLAN را در افراد قوی میکند.

اخذ ، دریافت نمونه HSE-PLAN

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران در راستای رسالت مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص اخذ گواهی نامه HSE ( HSE-MS ) و سایرگواهینامه ایزو ISO یک نمونه HSE Plan بعنوان الگویی جهت تدوین HSE Plan نهایی در قالب Pdf ( درلینک انتهای متن) ارائه مینماید.

مجدد یادآوری میگرددکه نمونه HSE Plan ( نمونه اچ اس ای پلن ) پیوستی فقط بعنوان الگو و نمونه است. بنابراین بایستی متناسب بانوع پروژه اصلاح ، تکمیل و تدوین گردد. همچنین باید دانست ، طرح HSE Plan بعنوان مستندی از مستندات سیستم مدیریت  HSE-MS نیز میباشد.

یعنی اگر مجموعه ایی گواهینامه های ISO9001 ، ISO14001 ، ISO45001 و گواهینامهHSE-MS  راداشته باشد حتماً بایستی برای مجموعه ویا پروژه خود طرح  HSE Plan  نیز داشته باشد.

HSE PLAN بسیاری از پیمانکاران ترجیح میدهند از شرکت های مشاور کمک بگیرند و 0 تا 100 طراحی به آنها بسپارند. مرکز سیستم کاران آمادست تا با ارائه مشاوره رایگان شمار را در طراحی این برنامه همراهی نماید.

این مرکز آماده است تا نمونه PLAN های قبلی خود را که متناسب با زمینه فعالیت شماست به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی در خدمت متقاضیان HSE Plan میباشد.

HSE PLAN مورد تایید شهرداری

HSE PLAN مورد تایید شهرداری سندی مکتوب از برنامه ای میباشد که پیمانکار درقبال تضمین اجرای سیستم مدیریت HSE به شهرداری ارائه مینماید. طرح HSE PLAN یک گواهینامه مانند گواهینامه ایزو ISO یا گواهی نامه HSE نیست.

HSE PLAN  سندی میباشد که باید برای هر پروژه یا مناقصه بصورت جداگانه و اختصاصی تدوین شود. یعنی مانند گواهینامه های ایزو ISO HSE و یاهر گواهینامه مورد اعتبار سازمانها و مراجع دولتی قابل ارائه برای تمامی پروژه ها و مناقصات درفرمتی یکسان نیست. طرح HSE PLAN برنامه ریزی و طرح ریزی برای اجرای سیستم مدیریت HSE دریک پروژه خاص است. اچ اس ای پلن مورد تایید شهرداری درقالب WORD نوشته میشود ، سپس پرینت شده و تسلیم شهرداری میگردد.

پیمانکار باارائه HSE_PLAN به شهرداری تضمین مینماید موارد ذکر شده رابرای اجرای سیستم مدیریت HSE اجرا خواهد کرد. مناطق شهرداری نیز بعنوان ناظر برامر ایمنی و بهداشت و محیط زیست درپروژه، وضعیت ایمنی موجود رابر اساس HSE-PLAN ارائه شده پایش خواهد کرد.

درحال حاضر بسیاری ازکارفرمایان از جمله شهرداری ها درشرایط قراردادی ارائه HSEPLAN رامتذکر میگردند. همچنین علاوه بر ارائه کامل و دقیق HSE PLAN بناب رزمینه فعالیت و حجم پروژه پیمانکار تاکید براجرای HSE PLAN نیز میکنند. اخیرا شهرداریها بخصوص شهرداریهای مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران بطورجدی برارائه HSE PLAN  توسط پیمانکار تاکید می ورزند. آنها مصرانه پیگیر دریافت سندی دقیق از اچ اس ایی پلن ( HSE PLAN ) هستند.

HSE – PLAN پیمانکاران مختلف

درحال حاضر شهرداریها HSE PLAN رابرای پیمانکاران بازمینه فعالیت اجرایی و خدماتی زیر خواستار هستند :

HSE PLAN  برای پیمانکاران ساختمان سازی
HSE PLAN طرح برای پیمانکاران راه سازی
HSE PLAN برای پیمانکاران امور ترافیکی
HSE PLAN طرح برای پیمانکاران خدمات
HSE PLAN برای پیمانکاران تامین نیروی انسانی
HSE PLAN طرح برای پیمانکاران عمرانی
HSE PLAN برای پیمانکاران آب و فاضلاب
HSE PLAN طرح برای پیمانکاران مخابرات
HSE PLAN برای پیمانکاران فضای سبز
HSE PLAN طرح برای پیمانکاران خدمات و نگهداری فضای سبز
HSE PLAN برای پیمانکاران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

شرح وظایف مدیر HSE یا مسئول ایمنی برای تدوین HSE PLAN

وظیفه تدوین اچ اس ایی پلن ( HSE PLAN ) برعهده کارشناس HSE یامسئول ایمنی درشرکت پیمانکار است. اصل و هدف ازدرخواست HSE PLAN ازسوی کارفرما متوجه کردن پیمانکاران درمورد ضرورت واهمیت ایمنی و بهداشت است. یکی از خواسته های کارفرمایان وجود حداقل یک کارشناس HSE در شرکت پیمانکار و اجرایی کردن سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست هست. فلسفه وجودی این کارشناس ایمنی یا HSE برای جلوگیری ازوقوع خطرات در زمان اجرای پروژه است.

همانطور که بیان کردیم، بسیاری ازکارفرمایان نیزیکی از موارد موردنیازدرHSE PLAN  را معرفی کارشناس HSE باتحصیلات مرتبط و یا مسئول HSE ذکر میکنند. لذا استخدام کارشناس HSE باتحصیلات مرتبط ضرورت پیدا میکند. بااین حال ممکن است برخی کارفرمایان معرفی مسئولی برای HSE و نه لزوما با تحصبلات مرتبط را کافی بدانند. دراین صورت پیمانکار جهت آموزش مسئول HSE معرفی شده و راهنمایی وی برای تدوین HSE PLAN مشاورینی مانند مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مراجعه میکنند.

HSE PLAN مورد تایید شهرداری یک HSE PLAN ساده نبوده و بایستی بصورت حرفه ایی تدوین گردد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باداشتن کارشناسان HSE درزمینه مشاوره برای تدوین HSE PLAN توسط خود پیمانکار و یا تدوین HSE PLAN توسط کارشناسان مجموعه سیستم کاران آماده خدمت رسانی به پیمانکاران محترم صنایع مختلف است.

مراحل تدوین طرح HSE – PLAN

مراحل تدوین طرح HSE – PLAN مبحث مهمی هست. هدف: اولین مطلب درتدوین طرح HSE – PLAN هدف ازتدوین طرح میباشد. هدف تدوین طرح HSE – PLAN تشریح کلیه فعالیتهای مرتبط با HSE ( سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ) هست. از اهداف مهم دیگر شناسایی عوامل تاثیرگذار برمحیط کار به جهت جلوگیری ازحوادث احتمالی جانی ، مالی، بیماری کلیه کارکنان و کارفرمایان و کلیه افراد درگیر درپروژه هست. درکل جهت عملکرد بهینه اهداف HSE طرح اچ اس ایی پلن طراحی و پیاده سازی میشود. برای تدوین یک HSE PLAN ذکر موارد زیر ضروریست.

دامنه کاربرد

طرح HSE – PLAN درتمام محیطهای اداری و کاری باهرگونه فعالیتی جهت کلیه کارمندان و کارفرمایان لازم الاجرا میباشد.

شرح وظایف و خدمات قابل ارائه ؛ شامل : تشریح فرایند کار (تامین نیروی انسانی ماهر و ابزارآلات مورد نیاز، دریافت مجوز جهت شروع کار و …) ، فعالیتهای ویژه کاری نیازمند درنظر گرفتن ملاحظات HSE ( حمل تجهیزات وسایل کاری، امور مرتبط باتخریب و … ) ، نواحی تحت پوشش مدیریت ویژه

   تشریح سیستم مدیریت HSE

شامل : خط مشی شرکتهای متقاضی، اهداف کلان و استراتژیک و اهداف خرد HSE

سازمان، نقش ها و مسئولیتها

شامل : چارت سازمانی ، مسئولیتها باتوجه بشغل افراد شاغل در سازمان و افراد درگیر پروژه

برنامه های عملیاتی زمان بندی شده HSE ؛ باتوجه به اهداف ، برنامه ها و مقیاس و…

الزامات قانونی و سازمانها

شامل: شناسایی قوانین و مقررات ، ابلاغ قوانین و مقررات جهت واحدهای واحدهای ذیربط ، بروزرسانی قوانین و مقررات

ارزیابی و مدیریت ریسک

شامل: شناسایی خطرات و پیامدها ، ارزیابی ریسک ، سطح ریسک ، کنترل ریسک ، جدول ارزیابی ریسک ، زمان بندی اقدامات کنترلی ، ساز و کار اثربخشی اقدامات کنترلی

صلاحیت ، آموزش و آگاهی

شامل : آموزش ( مسئولین فرایند آموزش ، نحوه سنجش کارایی و اثربخشی دوره های برگزار شده ، آموزش نیروهای جدیدالورود ، جلسات پیش ازشروع عملیات ) ، لیست آموزشهای مورد نیاز ( آموزشهای عمومی و تخصصی طبق طبقه بندی مشاغل و افراد درگیر )

بازرسی و ممیزی

شامل : مسئولیتها ، برنامه ریزی بازرسی ( برنامه زمان بندی بازرسیهای روتین ، برنامه بازرسی تجهیزات و تاسیسات) ، تعیین ابزار و تکنیکهای بازرسی ، انجام بازرسی ، گزارش دهی ثبت و پیگیری

جلسات HSE

شامل : ارتباطات داخلی ، ارتباطات خارجی ، کمیته HSE ، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ، جلسات ، ارتباط باکارفرما ، پیگیری مصوبات جلسات.

سیستم ثبت ، گزارش و تجزیه و تحلیل رویدادها ؛

شامل : مکانیسم اطلاع رسانی ، ثبت و گزارش حوادث ( ثبت و گزارش حوادث ، گزارش حوادث ) ، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ( تشکیل تیم بررسی حادثه ، آمادگی تحقیق ، حقیقت یابی ، مصاحبه باشهود ،تجزیه و تحلیل بررسی و یافته ها، توصیه ها و اقدامات پیشگیرانه ) ، اطلاع رسانی حوادث و اتفاقات خطرناک ، درس آموزی ازحوادث احتمالی ، برنامه تجزیه و تحلیل آماری ماهیانه و سالیانه رویدادها ، حوادث و اتفاقات خطرناک جهت پیشگیری و کنترل حوادث ( شاخصهای حوادث ، فلوچارت ثبت و گزارش حوادث.

طرحهای واکنش درشرایط اضطراری ( مسئولیتها)

شامل : انجام واکنش باوضعیت اضطراری ، پیشگیری و تهیه گزارش ، برخی اقدامات و آموزشها جهت آمادگی درشرایط اضطراری ، تمرینهای دوره ای (سناریوی مانور واکنش درشرایط اضطراری ) ، آموزشهای برگزار شده جهت آمادگی واکنش درشرایط اضطراری ، طرح کلیه تخلیه مصدومین.

مدیریت عملکرد HSE

سیستم مجوز کار

مدیریت HSE پیمانکاران فرعی

کنترل عملیات

شامل : عوامل زیان آور فیزیکی ، عوامل زیان آور شیمیایی ، سیستم اطلاعات مواد مخاطره آمیز محیط کار ، تجهیزات حفاظت فردی ( ماتریس لوازم حفاظت فرعی ) ، تسهیلات بهداشتی و درمانی ، محیط زیست ، مدیریت مواد زائد ، ایمنی درحمل و نقل ، ایمنی کارهای تعمیراتی.

اقدامات امنیتی

شامل : اقدامات امنیتی درپروژه ، اقدامات امنیتی بازدید کنندگان

مستندات HSE وکنترل آنها

اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه

ممیزی داخلی

بازنگری

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه خدمات درزمینه HSE به متقاضیان میباشد.

کاربران و متقاضیان طرح HSE – PLAN ممکنست درست یا نادرست در گوگل باواژه های زیرسرچ کنند:

طرحhse – plan
طرح HSE – PLAN
HSE – MS
HSE – PLAN
HSE
تعاریف HSE
HSE – PLAN چیست؟
موارد دخیل در طرحHSE – PLAN
تعاریف HSE – PLAN
مراحل تدوینHSE _ PLAN
مراحل طراحی و تدوین HSE _ PLAN
مباحث و مطالب و مراحل تدوین طرحHSE – PLAN
گواهینامهHSE – MS
مطالب مفید HSE _ PLAN

 

روند درخواست HSE-PLAN ( روند درخواست طرح اچ اس ای پلن )

روند درخواست HSE-PLAN ( روند درخواست طرح اچ اس ای پلن ) مستلزم طی کردن مراحل و گامهای زیر میباشد.

نحوه دریافت HSE PLAN – تماس با مرکز سیستم کاران

گام اول : راههای ارتباطی بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران شماره تلفنهای مجموعه ، ملاقات حضوری و ایمیل و سایتهای مجموعه هستند. اما ابتدا پیشنهاد میشود متقاضیان درخواست تدوین HSEPLAN ، تماس تلفنی با مرکز سیستم کاران برقرارکنند. و از راهنماییهای تلفنی کارشناسان مجرب مجموعه بهره مند گردند.

روند درخواست طرح HSE یا HSE plan با روند درخواست گواهینامه های ایزو ISO و گواهینامه HSE کمی متفاوت است. زیرا HCEPLAN گواهینامه نیست بلکه طرحی میباشدکه براساس مدل HSEMS تدوین میشود. طرح HSE درواقع برنامه ریزی و استراتژی سازمان برای اجرای سیستم مدیریت HSE یا سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست درمدت زمان اجرای پروژه یاقرارداد پیمانکار است. HSE PLAN نوعی تعهد پیمانکاربه کارفرما درقبال اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست است.

کسب اطلاعات لازم در خصوص طرح HSE – PLAN

گام دوم : دراین مرحله باتوجه به راهنماییهای انجام شده درخصوص مدارک و اطلاعات لازم برای تدوین طرح اچ اس ایی ، هزینه اعلام شده برای تدوین HSE-PLAN, و حداقل زمان دریافت اچ اس ایی پلن ، تصمیم گیری ازسوی سازمان درخصوص همکاری بامرکز سیستم کاران انجام میشود. ازآنجاکه نظرات مشتریان درجهت بهبود خدمات برای مرکز سیستم کاران بسیار مهم میباشد ، حداکثر 24 ساعت بعد از برقراری اولین تماس ، ازسوی واحد CRM سیستم کاران باسازمان متقاضی تماس حاصل میگردد. چگونگی و مطلوبیت خدمت رسانی و ارائه اطلاعات سوال خواهد شد. شایان ذکر است درهر زمان ازپروسه تصمیم گیری شما ، جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص مراحل و نحوه اخذ HSEPLAN امکان ملاقات حضوری باکارشناسان و مدیریت مرکز سیستم کاران ویا برگزاری جلسه در محل شرکت شما و همچنین امکان تماس مجدد بصورت کاملا رایگان فراهم میباشد.

هزینه HSE – PLAN

گام سوم :بعداز تصیمیم نهایی برای همکاری بامرکز سیستم کاران و تهیه HSE PLAN توسط مرکز سیستم کاران ، قرارداد یافاکتور براساس هزینه توافق شده تنظیم شده و برای مجموعه متقاضی ارسال میشود. نحوه پرداختهای مالی باتوافق طرفین صورت میگیرد.

ارسال طرح HSE – PLAN

گام چهارم : بعداز تنظیم قرارداد یا فاکتور هماهنگیهای لازمه برای حضور کارشناس مجموعه سیستم کاران در محل سازمان متقاضی یابالعکس صورت میپذیرد. حداقل زمان لازم برای تدوین HSE-PLAN توسط کارشناسان ایمنی مجموعه سیستم کاران یک هفته میباشد. پس ازآماده شدن طرح هماهنگی لازم جهت ارسال طرح اچ اس ای انجام میپذیرد.

موارد و مطالب مرتبط با اچ اس ای پلن

گواهینامه ایزو9001 ( ISO9001 )

گواهی نامه ایزو14001 ( ISO14001 )

گواهینامه ایزو 45001 ( ISO 45001 )

لینک دانلود رایگان نمونه HSE PLAN

برای دریافت فایل WORD نمونه HSE-PLAN فوق با مرکز تماس حاصل نمایید.

021-79165

باماردر ارتباط باشید. . .

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

14 Responses

 1. سلام وقتتون بخیر
  هزینه طرح HSE پلن چقدر میشه برای ما آماده کنید
  ما یک شرکت پیمانکاری فعال در حوزه نفت و گاز هستیم. ممنون میشم راهنمایی کنید و یک زمان حدودی هم به ما بدید.

 2. فرق دو گواهی نامه HSE-MS با HSE PLAN چی هست ما گواهینامه HSE-MS را داریم و دستور العمل مربوط به سه حوزه ایمنی و بهداشت و محیط زیست را طراحی و اجرا کرده ایم ولی الان برای یک مناقصه دیگر HSE PLAN را خواسته اند.

 3. نمونه HSE PLAN برای شرکت پیمانکاری میخواستم. هیچ‌گونه آشنایی و آگاهی در موردش ندارم شرکت تازه تاسیس هستیم و کارفرما از ما این گواهی را خواسته . صفر تا صد کار را می‌خواهیم بدیم دست مشاور ممنون میشم بگید ما چه مدارکی باید آماده کنیم.

 4. نمونه HSE PLAN را اگر بهمراه گواهی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ بخواهیم بگیریم مجاز هستیم ؟ یعنی اخذ دو گواهی نامه ایرانی و بین المللی کنار هم امکان پذیر هست؟ هدف صرفه جویی در وقت هست.

 5. گواهینامه ایزو با گواهینامه HSE PLAN چه فرقی داره برای مناقصات کدام را بگیریم بهتر و موثرتر هست ؟ قیمت هر کدام را جداگانه با مراحلش برای ما بفرستید

 6. یک شرکت فعال در حوزه اب و فاضلاب هستیم که جهت کار با شهرداری از ما گواهینامه HSE Plan خواستند. یک آشنایی مختصر با این گواهی داریم . بطور کلی باید چکار کنیم و چه مدارکی آماده کنیم.

 7. سلام و عرض ادب
  از زحمات مدیریت و کارشناسان مرکز سیستم کاران بسیار سپاس گزارم. با توجه به ارائه به موقع طرح hse plan و گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ توانستیم برنده مناقصه شهرداری شویم و نتیجه مورد نظر را کسب نماییم.

 8. اجرا و پیاده سازی hse plan کاملتر و دقیق تر یا اجرای استاندارد HSE-MS . گواهینامه HSE را ما داریم ولی کارفرما گفته باید حتما گواهی اچ اس ای پلن ارائه دهیم. اگر بشه نواقص را فقط برطرف کنیم خیلی خوب میشه که هزینه کمتری داشته باشیم.

 9. تهیه و تدوین نمونه طرح hse plan چقدر زمان بر هست آیا گواهینامه موقتی هست که اخذ این مدرک را در مناقصه اثبات کند تا در وقت و فرصت مناسب بشه نمونه hse plan را اجرا کنیم و مدرک نامبرده را دریافت کنیم.

 10. نمونه hse -plan را چگونه طراحی میکنید و چه مراحلی داره گرفتن گواهی hse plan ؟
  هزینه هاتون به چه صورت هست
  لطفاً اطلاعات اخذ این مدرک را بصورت مرحله به مرحله برای بنده ارسال کنید .

 11. گواهی نامه HSE PLAN را چند روزه میتونید برای شرکت ما صادر کنید
  هزینش هر چقدر باشه پرداخت میکتیم.
  گواهینامه های مربوط به دوره های آموزشی را هم زود صادر میکنید تا همراه گواهی HSE PLAN برامون ارسال کنید .

 12. برای گرفتن گواهینامه ی HSE Plan باید چه شرایطی رو داشته باشیم که بتونیم این گواهینامه رو اخذ کنیم و هزینه و مدت زمان مورد نیاز برای ثبت و صدور این گواهی چقدر هست؟

 13. سلام آیا طرح HSE یاهمان طرح HSE-MS که طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست است بخشی از گواهینامه HSE یا HSE-MS می باشد؟ ایا برای دریافت گواهینامه HSE باید به وزارت کار مراجعه کنیم یا شرکت شما هم این گواهینامه را صادر میکند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo