اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه HSE ارزان

گواهینامه HSE ارزان
4.8/5 - (6 امتیاز)

گواهینامه HSE ارزان

گواهی HSE ارزان شایدبرای شما هم پیش آمده باشد که بدنبالش باشید. اینکه نام شرکت وکسب و کار خودرا باعلائم استانداردهای جهانی مانند ISO و HSE مزیّن کند و بتواند سطح کیفیت خدمات و محصولات خودرا درحد تجارت جهانی باالا ببردبرای هرشرکت و سازمانی مهمست. سازمان بین المللی ایزو ( ISO ) هرساله بجهت بهبود کیفیت تجارت بین المللی، استانداردهایی راتعیین میکند. این استانداردها درغالب گواهیهای جداگانه تقسیم بندی میشوند که هرکدام قسمتهای خاصی ازاین الزامات را در برمی گیرند.

گواهی HSE چیست؟

گواهینامه HSE یکی از این استانداردهای تعریف شده، HSE میباشد. ایزو HSE ( اچ اس ای ) استاندارد هایی را مشخص میکندکه براساس آن، سازمانها میبایست فعالیت خودرا درراستای دستورالعملهای بهداشتی و ایمنی محیط کار و محیط زیست انجام دهند. براساس گواهینامه HSE ، ایمنی و بهداشت صنایع و سازمانها بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد و همچنین درمورد استفاده ازمنابع درمعرض خطر، وسواس بیشتری نشان خواهند داد. بدین ترتیب، سازمانهابه نسبت مسائل امنیتی و سلامت و محیط زیست، مسئولیت پذیرتر میشود. و بطور قطع، بااجرای همین دستورالعملها، بمرور زمان و بافراگیری آنها، جامعه ایمنتر میگردد و توجه سلامتی و ایمنی و بهداشت ، درون محیط کار بنوعی به فرهنگ تبدیل میگردد.

مزایای اخذ گواهی HSE

گواهی HSE ( اچ اس ای ) ارزان و HSE فوری باعث ایجاد تغییرات بهینه ای درون سازمانها و شرکتها میشود، پیوستش کارکنان بیشتراز قبل محیط کار خودتوجه خواهند کرد واین برای هرجامعه ای ضروریست، چراکه غفلت ازاین مسائل خسارات جبران ناپذیربه بار خواهد آورد. بطور مثال حوادث حین انجام کار، به میزان چشم گیری کم میشود. در نتیجه، بواسطه همین امر صدمات جانی و مالی کم میگردد و عواقب بلند مدت در مجموعه کمتر می شود. وجود یک محیط امن و بهداشتی، سبب بالا رفتن انگیزه و بهره وری کارکنان، همچنین افزایش کیفیت تولید و خدمات میشود.

گوهینامه HSE فوری و ارزان ازدیگر فوائد استاندارد HSE ( اچ اس ای ) شناسایی و رفع خطراتیست ودر محیط کار وجود دارد و قابل مشاهده نیست. کاسته شدن میزان ضایعات تولیدات و خدمات و همچنین آلودگیهای زیست محیطی نیزاز نتایج اجرای استاندارد HSE ( اچ اس ای ) میباشد. گذشته ازهمه اینها، منابع طبیعی جایگاه خودرا پیدا خواهند کرد.

اهمیت HSE برای پیمانکاران

HSE ارزان دربسیاری قراردادهای پیمانکاران ازجمله پیمانکاران شهرداری، پیمانکاران راه و شهرسازی، خودروسازان، پیمانکاران وزارت صنعت و معدن، و … ازالزامات قراردادشانست. بهمین دلیل پیمانکاران بایدتوجه داشته باشندکه درخصوص بسیاری مناقصات درخواستی و قراردادهایشان، حتماً میبایست گواهینامه HSE( HSE-MS ) راداشته باشند. برای استاندارد HSE ( HSE-MS ) صادر کننده مشخصی وجود ندارد.

مراجع صادر کننده گواهی HSE

CB های ( CERTIFI BODY ) گواهینامه ایزو ( ISO ) ارائه میدهند، گواهی HSE ( HSE-MS ) صادر میکنند. البته CB هاتوسط ABها ( ACRIDATE BODY ) اعتبار دهی میشوندکه درایران تنها AB معرفی شده، ( NACI ) میباشد. بطور کل AB هاتحت نظر انجمن IAF هستندکه عضو سازمان بین المللی ایزو ( ISO ) میباشند. انواع CB موجوددر ایران ازنظر سطح سختگیری، مقدار زمان صرف شده جهت صدور گواهینامه و میزان هزینه پرداختی، باهم متفاوتند.

انتخاب مرجع صادر کننده HSE

متقاضیان گواهی HSE ( HSE-MS ) میبایدبه نسبت شرایط کاری خودمشخص کنندکه استاندارد HSE رابه صورت میخواهند. چنانچه بخواهند هزینه بالایی برایشان نداشنه باشد میتوان آنرااز مراکزکه اعتبار کمتری دارند دریافت کرداین مسئله نباید باعث نگرانی شود چراکه درصورت لزوم ، بطور مثال اگرکه سازمانی بخواهدبرای صادرات کالای خود نیازبه گواهی معتبر داشته باشد،با پرداخت مابه التفاوت هزینه ها، میتوان HSE ارزان را معتبر تر کرد و گواهی HSE ( HSE-MS ) رااز مراجعی تحت اعتبار ( انجمن IAF ) هستند دریافت کرد.

گواهی HSE ارزان و جهت اخذ گواهی نامه HSE ارزان شایان ذکرست بایدکه مراقب افراد سودجو باشید. بسیاری ازآنهابا جعل اسناد، گواهینامه ها ی تقلبی راکه ازنظر ظاهری تفاوت چندانی بااصل آنها دارند، دراختیار شرکتها میگذارند. ازاینرو قبل پرداخت وجه، از اصل بودن گواهی مطمئن شوید.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط