گواهینامه LCA

گواهینامه LCA چیست؟
5/5 - (100 امتیاز)

گواهینامه LCA چیست؟

گواهینامه LCA چیست؟ LCA مخفف عبارت Life cycle assessment بمعنای ارزیابی چرخه زندگی یک روش تجزیه و تحلیل گهواره به گور و یا گهواره به گهواره جهت ارزیابی اثرات محیطی مرتبط با تمام مراحل زندگی یک محصول هست. این مراحل شامل مراحل استخراج مواد اولیه از طریق پردازش مواد، ساخت، توزیع و استفاده میباشد. LCA همچنین یک راهنما جهت تکمیل و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 میباشد.

ارزیابی چرخه زندگی ، یا LCA ، یک رویکرد ممیزی و مدیریت زیست محیطی میباشد. چرخه LCA کلیه جنبه های استفاده منابع و انتشارات محیطی مرتبط با یک سیستم صنعتی را از گهواره تا گور در نظر میگیرد. بطور خاص ، این یک نگرش جامع تعاملهای زیست محیطی میباشد که طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل میشود. استخراج مواد اولیه از زمین و تولید و توزیع انرژی، از طریق استفاده مجدد و دفع نهایی یک محصول هست.

LCA ابزاری نسبی مورد نظر برای مقایسه و ارزیابی مطلق نیست. ارزیابی چرخه زندگی به تصمیم گیرندگان کمک میکند تا تأثیرات عمده زیست محیطی را هنگام انتخاب بین دوره های جایگزین عملی مقایسه کنند. در این مقاله یک تاریخچه مختصر از توسعه روش LCA  ارائه میگردد. همچنین مولفه های اصلی انجام یک LCA ، یعنی انتخاب یک واحد کاربردی زیر را شرح میدهد.

تعیین هدف و دامنه مطالعه

گردآوری موجودی از منابع انرژی و مواد مربوطه و انتشارات محیطی

ارزیابی اثرات بالقوه زیست محیطی

تفسیر نتایج بابت کمک به تصمیم گیرندگان برای تصمیم گیری آگاهانه تر

موضوعات اصلی مرتبط جمع آوری داده ها

LCA چیست؟

ارزیابی چرخه عمر (LCA) فرآیندی برای ارزیابی اثراتی است که یک محصول در طول دوره عمر خود بر محیط زیست می گذارد و در نتیجه کارایی مصرف منابع را افزایش می دهد و تعهدات را کاهش می دهد. ارزیابی چرخه عمر (LCA) به عنوان تجزیه و تحلیل سیستماتیک اثرات زیست محیطی بالقوه محصولات یا خدمات در طول چرخه عمر آنها تعریف می شود.

LCA تصویر کاملی از تاثیرات زیست محیطی یک محصول به شما می دهد و با درک مصرف انرژی، انتشار و منابع مرتبط با هر مرحله، می توانید تصمیمات آگاهانه ای بگیرید تا رد پای خود را به حداقل برسانید. LCA روشی است که اثرات زیست محیطی را ارزیابی و کمیت می کند، عملکرد زیست محیطی سیستم ها و فن آوری های مختلف را مقایسه می کند. به فرآیندهایی با اثرات زیست محیطی بالا اشاره می کند و اقداماتی را به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی سیستم معرفی می کند.

نمونه ای از یک برنامه LCA، مقایسه تأثیر زیست محیطی وسایل نقلیه الکتریکی باتری دار (EVs) با وسایل نقلیه موتور احتراق داخلی (ICEV یا وسایل نقلیه گازسوز) در طول چرخه زندگی آنها است. به طور کلی، LCA یک چارچوب جامع برای ارزیابی اثرات زیست محیطی یک محصول یا خدمات ارائه می دهد.

مزایای بکار گیری LCA چیست؟

ارزیابی چرخه عمر (LCA) به عنوان تجزیه و تحلیل سیستماتیک اثرات زیست محیطی بالقوه محصولات یا خدمات در طول چرخه عمر آنها تعریف می شود. در طی یک ارزیابی چرخه عمر (تحلیل چرخه عمر)، شما اثرات زیست محیطی بالقوه را در کل چرخه عمر یک محصول (تولید، توزیع، استفاده و مراحل پایان عمر) یا خدمات ارزیابی می کنید. 

ارزیابی چرخه زندگی همچنین شامل فرآیندهای بالادستی (به عنوان مثال، تامین کنندگان) و پایین دستی (مانند مدیریت پسماند) مرتبط با تولید (به عنوان مثال، تولید مواد خام، کمکی و عملیاتی)، فاز استفاده و دفع (به عنوان مثال، سوزاندن زباله) است. ارزیابی تأثیر چرخه حیات (LCIA) همه ورودی‌های مرتبط از محیط زیست (به عنوان مثال، سنگ معدن و نفت خام، آب، استفاده از زمین) و همچنین انتشار در هوا، آب و خاک (به عنوان مثال، دی اکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن) را پوشش می‌دهد.

سازمان بین المللی استاندارد ایزو رهنمودها و الزامات را برای انجام ارزیابی چرخه حیات بر اساس ISO 14040 و ISO 14044 ارائه می کند. این اسناد در قالب استانداردهای ISO 14040 و ISO 14044 منتشر کرد. در این مورد در ادامه مقاله بیشتر توضیح خواهیم داد. مقاله تخصصی لیست ایزوها را مطالعه بفرمایید.

گواهینامه LCA و رابطه آن با ایزو ها

سازمان استاندارد جهانی ایزو دو سند مجزا در حوزه محیط زیست منتشر کرد. این دو سند عبارتند از:

ISO 14040:2006

Environmental management

Life cycle assessment

Principles and framework

ایزو 14040:2006

مدیریت محیط زیستی

ارزیابی چرخه حیات

اصول و چارچوب

و

ISO 14044:2006

Environmental management

Life cycle assessment

Requirements and guidelines

ایزو 14044:2006

مدیریت محیط زیستی

ارزیابی چرخه حیات

الزامات و دستورالعمل ها

ایزو 14040 چیست؟

ISO 14040:2006 اصول و چارچوبی را برای ارزیابی چرخه عمر (LCA) توصیف می کند. تعریف هدف و دامنه LCA، مرحله تجزیه و تحلیل موجودی چرخه عمر (LCI)، مرحله ارزیابی تأثیر چرخه عمر (LCIA) و عمر مرحله تفسیر چرخه، گزارش و بررسی انتقادی LCA، محدودیت‌های LCA، رابطه بین مراحل LCA، و شرایط استفاده از انتخاب‌های ارزش و عناصر اختیاری.

ISO 14040:2006 مطالعات ارزیابی چرخه عمر (LCA) و مطالعات موجودی چرخه عمر (LCI) را پوشش می دهد. این روش تکنیک LCA را با جزئیات توصیف نمی کند، و همچنین روش شناسی را برای مراحل جداگانه LCA مشخص نمی کند. کاربرد مورد نظر نتایج LCA یا LCI در هنگام تعریف هدف و دامنه در نظر گرفته می شود، اما خود کاربرد خارج از محدوده این استاندارد بین المللی است.

ایزو 14044 چیست؟

ISO 14044:2006 الزامات را مشخص می کند و دستورالعمل هایی را برای ارزیابی چرخه عمر (LCA) ارائه می دهد. از جمله: تعریف هدف و دامنه LCA، مرحله تجزیه و تحلیل موجودی چرخه عمر (LCI)، مرحله ارزیابی تأثیر چرخه عمر (LCIA)، مرحله عمر.

فاز تفسیر چرخه، گزارش و بررسی انتقادی LCA، محدودیت‌های LCA، رابطه بین مراحل LCA، و شرایط استفاده از انتخاب‌های ارزش و عناصر اختیاری.

ISO 14044:2006 مطالعات ارزیابی چرخه عمر (LCA) و مطالعات موجودی چرخه عمر (LCI) را پوشش می دهد.

گواهینامه ایزو | نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی
گواهی نامه ISO 14001 تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی یکی از انواع گواهینامه های عمومی به شمار می آید که مورد نیاز تمامی شرکتها با هر نوع فعالیت و حوزه کاری هست

این دو استاندارد در مورد ارزیابی چرخه زندگی یا ارزیابی چرخه حیات صحبت می کنند. البته این دو از زیر شاخه های استاندارد ایزو 14001 هستند. قطعا مطالعه و رعایت دو استاندارد ایزو 14044 و ایزو 14040 می تواند نیازها و توقعات ما را از چرخه حیات محصولات و خدمات برآورده سازد. برخی شرکتها و سازمانها گواهینامه LCA میگیرند. برخی دیگر از شرکتها و سازمانها گواهینامه ایزو 14044 و گواهینامه ایزو 14040 را می گیرند. برای دریافت گواهینامه ISO 14044 و دریافت گواهینامه ISO 14040 با مرکز سیستم کاران به شماره تلفن 7965-021 تماس بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ایزو 14001 مقاله تخصصی گواهینامه ISO 14001 را بخوانید.

گواهینامه LCA و عناصر کلیدی

ارزیابی چرخه حیات ارزیابی چرخه عمر (LCA) فرآیندی برای ارزیابی اثراتی است که یک محصول در طول دوره عمر خود بر محیط زیست می گذارد. در نتیجه کارایی مصرف منابع را افزایش می دهد و تعهدات را کاهش می دهد. می توان از آن برای مطالعه اثرات زیست محیطی یک محصول یا عملکردی که محصول برای انجام آن طراحی شده است استفاده کرد.

LCA معمولاً به عنوان تجزیه و تحلیل “گهواره تا گور” نامیده می شود. ارزیابی چرخه عمر دارای یک سری عناصر کلیدی هست. عناصر کلیدی LCA عبارتند از:

(1) شناسایی و تعیین کمیت بارهای محیطی درگیر. به عنوان مثال، انرژی و مواد خام مصرفی، گازهای گلخانه ای و ضایعات تولید شده.

(2) اثرات زیست محیطی بالقوه این بارها را ارزیابی کنید.

(3) گزینه های موجود برای کاهش این اثرات زیست محیطی را ارزیابی کنید.

LCA و تعاریف LCA

ارزیابی چرخه زندگی: روش ارزیابی زیست محیطی محصولات و خدمات ، پوشش چرخه عمر آنها از استخراج مواد اولیه تا مرحله تصفیه ضایعات.

LCI موجودی چرخه عمر، فازی میباشد كه در آن مدل LCA با توجه مشخصات تعيين شده در هدف و تعيين دامنه ساخته ميشود ، داده ها جمع آوری و محاسبات نشان ميدهد كه بار محيطی محصولات انجام ميشود.

LCIA : ارزیابی تأثیر چرخه زندگی: مرحله مطالعه LCA در طی آن اثرات زیست محیطی محصولات ارزیابی میگردد. ارزیابی اثر شامل چندین مرحله هست ، ازجمله دیگر طبقه بندی ، خصوصیات و وزن گیری.

EPD : اعلامیه های عملکرد محیطی.

چرخه زندگی : کلیه مراحل استخراج مواد اولیه تا تصفیه ضایعات را در برمیگیرد.

تأثیرات زیست محیطی : پیامدهای آلودگی.

FU : واحد عملکردی: عملکرد محصولات و یا خدمات مورد مطالعه از نظر کمی بعنوان پایه ای بابت محاسبات عمل میکند. این جریان مرجعیست برای تمام جریان های دیگر در مدل LCA بدان مربوط میشوند. همچنین بعنوان واحد مقایسه در مطالعات مقایسه ای عمل میکند.

ERA : ارزیابی ریسک محیطی: ابزار پیش بینی اینکه احتمال خطر عوارض جانبی روی محیط ناشی از یک ماده شیمیایی وجود دارد یاخیر.

EEA : تجزیه و تحلیل سازگار محیط زیست: تجزیه و تحلیل تولید اقتصادی و اثرات زیست محیطی ناشی از محصولات و یا فعالیت ها.

EMC : سیستم مدیریت محیط زیست: ابزار سازمان بابت مدیریت سیستماتیک مسائل ایمنی محیط زیست و بهداشت.

CBA : تجزیه و تحلیل هزینه و فایده: تجزیه و تحلیل هزینه ها و مزایای مربوطه جنبه های زیست محیطی محصولات و خدمات.

تنظیم LCA

ارزیابی چرخه عمر (LCA) روش محاسبه تأثیرات زیست محیطی یک محصول و یا خدمات Iست. اساس محاسبه اصطلاح واحد عملکردیست. و این ممکنست یک واحد مواد (بعنوان مثال یک کیلوگرم فولاد از ترکیب و کیفیت معین) ، یک واحد انرژی (بعنوان مثال یک ساعت کیلووات ساعت برق) یا یک واحد خدمات (مثلا بسته بندی یک لیتر شیر) باشد.

ایده اصلی LCA اینست که تجزیه و تحلیل در کل چرخه عمر محصول یا اینکه خدمات انجام میشود. بنابراین ، نه تنها مرحله تولید (بطور معمول دامنه مهندس) بلکه کلیه مراحل: پیش تولید ، ساخت ، استفاده و دفع محصول از جمله تمام زیر ساختهای مربوطه (مثلا کارخانه برای تهیه محصول و رفعش میباشد). مجامع بزرگی از جمله آژانس محیط زیست اروپا بطور جدی بدنبال نهادینه کردن LCA هستند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با حضور مشاورین با تجربه بصورت رایگان خدمات مشاوره خود را در خصوص انواع گواهینامه ایزو ,HSE IMS ,CE , گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک در اختیار متقاضیان قرار میدهد. برای اخذ گواهینامه LCA نیز از طریق سیستم کاران اقدام بفرمایید.

بنر ایزو

با ما در تماس باشید.

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

13 Responses

 1. ما در زمینه تولید داروهای گیاهی فعالیت میکنیم و از شرکت سیستم کاران گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه LCA یا Life cycle assessment دریافت کردیم. این دو گواهینامه برای تولید محصولات با کیفیت که در عین حال اثرات زیست محیطی پایینی دارند کاربرد دارند. ممنون از مرکز سیستم کاران برای خدمات ارزنده ای که برای دریافت گواهینامه های ایزو ارائه میکنند.

 2. اخذ فوری گواهینامه lca برامون مهمه. آیا میشه با بالاترین سرعت گواهینامه LCA گرفت؟ اصلا فرق گواهینامه LCA با گواهینامه های سری ایزو 14000 چیه؟

 3. ما تولید کننده مواد ارگانیک هستبم و از مرکز سیستم کاران گواهینامه های LCA و ایزو 14001 دریافت کردیم تا بتوانیم برندسازی کنیم و اعتبار برند خود را بالا ببریم. گواهینامه ها در زمان کوتاه صادر شدند و هزینه هم مناسب و ارزان بود. خواستم از خدمات شما تشکر کنم.

 4. گواهینامه LCA یا ارزیابی چرخه عمر فرآیندی برای ارزیابی اثراتی است که یک محصول در طول دوره عمر خود بر محیط زیست می گذارد. ارزیابی چرخه عمر (LCA) به عنوان تجزیه و تحلیل سیستماتیک اثرات زیست محیطی بالقوه محصولات یا خدمات در طول چرخه عمر آنها تعریف می شود.

 5. برای شرکت داروسازی گواهینامه LCA گرفتیم. این گواهینامه باعث افزایش اعتبار شرکت شده. همچنین با ارزیابی چرخه عمر (LCA) درک بهتری از تاثیر محصولات و داروها بر محیط زیست پیدا کردیم و تلاش میکنیم برای بهبود عملکرد زیست محیطی سیستم اقدامات مفیدی انجام دهیم.

 6. گواهینامه LCA یا ارزیابی چرخه عمر از مرکز سیستم کاران دریافت کردیم. ما در زمینه تولید پودرهای صنعتی فعالیت میکنیم و میخواستیم اثرات محیطی مرتبط با تمام مراحل زندگی محصولاتمون را بسنجیم و کاهش دهیم.

 7. گواهینامه LCA و گواهینامه ایزو 14040 هر دو برای ارزیابی چرخه زندگی و ارزیابی اثرات محیطی مرتبط با تمام مراحل زندگی یک محصول کاربرد دارند. ایزو 14040 اصول و چارچوبی را برای ارزیابی چرخه عمر (LCA) توصیف می کند.

 8. برای یک شرکت بزرگ مواد ارگانیک گواهینامه LCA و ایزو 14001 از مرکز سیستم کاران گرفتیم واقعا تیم حرفه ای و کارشناسان مجرب و با تجربه ای دارند.

 9. گواهینامه LCA بسیار مهم و مفید هستش و ما برای شرکت خودمون از مرکز سیستم کاران براحتی و بدون مشکل گواهینامه LCA گرفتیم.

 10. گواهینامه LCA یا ارزیابی چرخه زندگی و گواهینامه ISO 14040 مدیریت محیط زیستی باعث کاهش اثرات زیست محیطی شرکتها میشوند.

 11. مطلب شما در مورد گواهینامه LCA خیلی مفید بود. ما قبلا از مرکز سیستم کاران گواهینامه ایزو 14001 و 45001 و گواهینامه LCA گرفتیم و واقعا کاربلد هستند.

 12. از کجا متوجه بشیم گواهی نامه ای که دریافت کردیم معتبر هستش یا نه و اینکه برای گرفتن گواهی نامه باید چقد هزینه کنیم؟

 13. برای دریافت گواهینامه LCA یا ارزیابی چرخه عمر مرکز سیستم کاران را پیشنهاد میکنم. ما برای همکاری با کشورهای اروپایی نیاز فوری به این گواهینامه داشتیم و با کمک مرکز سیستم کاران توانستیم سریعا گواهینامه LCA بگیریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo