استاندارد سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری منتشر شد؟

استاندارد مبارزه با رشوه خواری
4.4/5 - (240 امتیاز)

 استاندارد سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری منتشر شد؟

آیا برای رشوه خواری هم استانداردی تعریف میگردد؟ استاندارد سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری منتشر شد؟ گواهینامه ISO37001 ایزو 37001 ، گواهینامه استاندارد مبارزه با رشوه خواری آیا راه حل نهایی مبارزه با رشوه خواری هست؟

ایزو 37001 یک استاندارد بین المللی هست که در سال 2016 تدوین و منتشر گردید. این استاندارد تحت عنوان سیستم مدیریت ضد رشوه مطرح گردید. همانطور که مشخص هست این استاندارد جهت طراحی و پیاده سازی و اجرای الزامات ضد رشوه تهیه و تدوین گردید.

استاندارد ایزو 37001 تنها در حوزه رشوه خواری کاربرد دارد. این استاندارد الزاماتی را بیان میکند که با رشوه خواری مبارزه میکند. به سازمانها در صداقت و درستی کارشان راهکارهای مناسبی را ارائه مینماید.

این سیستم یا اینکه می تواند مستقل باشد یا اینکه می تواند در یک سیستم مدیریت کلی ادغام گردد. ISO 37001:2016 با توجه به فعالیتهای سازمان به موارد زیر می پردازد.

استاندارد مبارزه با رشوه خواری – کاربرد آن

رشوه در بخش های دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی قسمتی از استاندارد رشوه خواری را تشکیل میدهد.

دادن رشوه توسط سازمان بخش دیگری از استاندارد رشوه خواری هست.

رشوه توسط پرسنل سازمان که از طرف سازمان یا به نفع آن عمل می کنند.

دادن رشوه توسط شرکای تجاری سازمان که از طرف سازمان یا به نفع آن عمل می کنند.

رشوه دادن به یک سازمان نوع دیگری از استاندارد رشوه خواری هست.

دادن رشوه به پرسنل سازمان در رابطه با فعالیت های سازمان بخش دیگری هست.

رشوه به شرکای تجاری سازمان در رابطه با فعالیت های سازمان مبحث دیگری در این خصوص هست.

رشوه مستقیم و غیرمستقیم (مثلاً رشوه ای که از طریق یا توسط شخص ثالث ارائه یا پذیرفته شده است).

ISO 37001:2016 فقط برای رشوه خواری قابل اجرا است. الزامات را تعیین می کند و راهنمایی برای یک سیستم مدیریتی ارائه می دهد که به سازمان کمک می کند تا از رشوه خواری جلوگیری کند. کشف کند و به آن پاسخ دهد و با قوانین ضد رشوه خواری و تعهدات داوطلبانه مربوط به فعالیت هایش مطابقت داشته باشد.

ISO 37001:2016 به طور خاص به کلاهبرداری، کارتل ها و سایر جرایم ضد تراست/رقابت، پولشویی یا سایر فعالیت های مرتبط با اقدامات فساد انگیز نمی پردازد، اگرچه یک سازمان می تواند دامنه سیستم مدیریت را برای شامل چنین فعالیت هایی گسترش دهد.

الزامات ISO 37001:2016 عمومی هستند و برای همه سازمان ها (یا بخش های یک سازمان)، صرف نظر از نوع، اندازه و ماهیت فعالیت، و در بخش های دولتی، خصوصی یا غیر انتفاعی قابل اجرا هستند.

در خصوص مشاهده استانداردهای ایزو بر روی مقاله لیست استانداردهای ایزو کلیک نمایید.

استاندارد ایزو 37001

علیرغم قوانین ملی بیشمار و توافقات بین المللی در مورد مبارزه با رشوه خواری همچنان پدیده شوم رشوه خواری را در جوامع می بینیم. این معضل بر پیکره و اقتصاد جوامع سایه دارد. مبارزه با رشوه خواری دغدغه دولتمردان و مدیران دستگاههای اجرایی است. پدیده رشوه خواری در بسیاری از جوامع گریبان گیر اقتصاد آنان شد. آمارها نشان میدهد در ایالات متحده آمریکا سالانه یک تریلیون دلار رشوه میدهد. معضل رشوه خواری را هیچکدام از جوامع نمی پسندند. اما در ایران با وجود گرایشات مذهبی مردم و همچنین مذموم و محکوم رشوه خواری در عرف و شرع ، ابدا شایسته نیست.

نظر به ورود ضربه های مخرب رشوه خواری بر پیکر جوامع، سازمان استاندارد ایزو ISO به فکر تنظیم و تدوین استانداردی جهت مبارزه با رشوه خواری افتادند. سازمان استاندارد ایزو ISO شماره ISO37001 را جهت مبارزه با رشوه خواری در نظر گرفت. تهیه پیش نویس استاندارد ISO37001 از نوامبر 2013 آغاز و کار تهیه و نهایی کردن استاندارد در سال 2016 پایان یافت. استاندارد سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری با نام ISO 37001:2016 – anti–bribery management system منتشر خواهد شد. 163 کشور عضو سازمان استاندارد ایزو ISO در امر تهیه و تدوین استاندارد ISO37001:2016 مشارکت دارند.

ایزو 37001

ایزو 37001 ISO37001 سیستم مدیریتی را برای مبارزه با رشوه خواری از طریق ایجاد فرهنگ درستکاری و شفافیت و انطباق در سازمان ایجاد میکند. در استاندارد ISO37001 بیان شده است که استاندارد تضمین نمیکند بعد از اجرای استاندارد ایزو 37001 هیچ رشوه خواری درسازمان اتفاق نیفتد. بلکه استانداردISO37001  اقدامات موثری را برای جلوگیری و مقابله با پدیده رشوه خواری ارائه میدهد. متاسفانه رشوه و رشوه خواری امروزه بسیار رواج دارد که بایستی با آن مبارزه گردد. استاندارد ایزو 37001 بابت مبارزه با همین رفتار ناشایست تهیه و تدوین گردید.

قوانین موجود در ایران تنها جنبه مقابله ای دارند و بعد از وقوع جرم ، مجازات و تنبیه جهت رشوه دهنده و رشوه گیرنده در نظر گرفته میشود  اما هیچگاه پیشگیری و آسیب شناسی پدیده رشوه خواری مدنظر قرار نمیگیرد. استاندارد ایزو 37001 ISO37001 با ریشه یابی عوامل موثر در پدیده رشوه خواری و جستجوی آن در عوامل فرهنگی و شخصیتی افراد و سازمان ، راه حلهایی را جهت پیشگیری و مقابله با پدیده رشوه خواری ارائه میدهد. امید است با انتشار استاندارد ISO37001 ایزو 37001 و پیاده سازی استاندارد مبارزه با رشوه خواری در سازمانها افق روشنی پیش روی سالم سازی اقتصاد جوامع گشوده شود.

مراجع صدور گواهینامه ایزو 37001

شرکتها و مراجع صدور گواهینامه ایزو 37001 یا از مراجع صدور بین المللی و معتبر IAF هستند و یا از مراجع صدور غیر IAF هستند. معتبرترین نوع گواهینامه های ایزو ، از مراجع IAF هستند. مراجع صدور گواهینامه ایزو را در اصطلاح CB مینامند که این CB ها تحت اعتبار یک نهاد اعتبار دهنده با عنوان AB فعالیت میکنند. در نهایت AB زیر نظر یک نهاد بین المللی با عنوان IAF فعالیت میکند. این نوع گواهینامه ایزو معتبر هست.

یکسری از مراجع صدور گواهینامه ایزو غیر IAF هستند که تعدادشان زیاد هست. این مراجع زیر نظر IAF فعالیت نمی کنند بلکه تحت نظر مراجع خصوصی داخلی هستند. به آنها در اصطلاح غیر IAF میگویند. قطعا اعتبار مراجع IAF را ندارند اما برای تبلیغات و رزومه سازی کفایت میکنند.

جهت مشاهده لیست شرکت های صادرکننده ایزو کلیک نمایید.

نحوه دریافت گواهینامه ایزو 37001

ابتدا سازمان با مراکز و شرکتهایی همچون سیستم کاران تماس میگیرد.

اطلاعات کامل در اختیار آنها قرار داده میشود.

هدف سازمان از اخذ گواهینامه ایزو 37001 مشخص میگردد.

نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو انتخاب میگردد.

نامه ای تحت عنوان نامه اعلام قیمت ایزو شامل مراجع مختلف برای سازمانها ارسال میگردد.

سپس بعد از توافق فرم درخواست گواهینامه ایزو برای سازمان مربوطه ارسال میگردد.

بعد از تایید نهایی فرم درخواست گواهینامه ایزو ، فایل به قسمت اجرایی جهت صدور گواهینامه ایزو ارسال میگردد.

گواهینامه ایزو صادر میگردد.

هر ساله ممیزی سالیانه گواهینامه ایزو صورت گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص گواهینامه های ایزو ، بر روی مقاله راهنمای دریافت گواهینامه ایزو ، کلیک نمایید.

مرکز سیستم کاران به عنوان مرکزی عام المنفعه با خدمات مشاوره رایگان آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو می باشد. این مرکز ضمن آموزش استعلام و آگاهی متقاضیان از کلیه ی مراجع معتبر صادر کننده ایزو ،گواهی نامه های ایزو با بالاترین اعتبار را به تمامی متقاضیان با کمترین هزینه و زمان ممکنه ارائه می کنند.

 

بنر ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط
enemad-logo